ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพจนานุกรม:ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไป''' | [[วิกิพจนานุกรม:ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องความเสี่ยง|พึงยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานวิกิพจนานุกรม]] | [[วิกิพจนานุกรม:ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทางการแพทย์|วิกิพจนานุกรมมิใช่ที่ปรึกษาทางการแพทย์]] | [[วิกิพจนานุกรม:ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย|วิกิพจนานุกรมมิใช่ที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย]]
 
<center><b>
ที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่ว่าผู้ใช้งานวิกิพจนานุกรมจะไม่สามารถพบสารสนเทศอันทรงคุณค่าและแม่นยำได้จาก'''วิกิพจนานุกรม''' อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า'''วิกิพจนานุกรม'''ไม่อาจรับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศภายในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม เนื่องจากสารสนเทศดังกล่าวอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรุกราน โดยบุคคลผู้ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาที่ผู้อ่านกำลังสนใจศึกษา
 
::'''ผู้ประพันธ์ ผู้อุดหนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้บริหารระบบ ผู้ควบคุมระบบ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ''วิกิพจนานุกรม'' ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ไม่ต้องรับผิดชอบ หากปรากฏพบสารสนเทศอันไม่ถูกต้องแม่นยำในหน้าเว็บใด ๆ ภายในวิกิพจนานุกรม และไม่ต้องรับผิดชอบผลจากการที่ผู้อ่านนำสารสนเทศดังกล่าว หรือสารสนเทศในเว็บไซต์อื่นที่โยงไปจากหน้าเว็บของวิกิพีเดียวิกพจนานุกรมไปใช้งาน'''
655

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์