ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาเย็น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(เก็บกวาด เก็บกวาด)
* ราชบัณฑิตยสถาน. '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.''' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 372.
 
[[หมวดหมู่:ภาษาไทย:เครื่องดื่มชา]]

รายการนำทางไซต์