ภาคผนวก:ตัวอักษรแบบอื่น/a

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
a
0061

FF41
◌ͣ
0363
𝐚
1D41A
𝑎
1D44E
𝒂
1D482
𝒶
1D4B6
𝓪
1D4EA
𝔞
1D51E
𝕒
1D552
𝖆
1D586
𝖺
1D5BA
𝗮
1D5EE
𝘢
1D622
𝙖
1D656
𝚊
1D68A

24D0
A
0041

FF21
𝐀
1D400
𝐴
1D434
𝑨
1D468
𝒜
1D49C
𝓐
1D4D0
𝔄
1D504
𝔸
1D538
𝕬
1D56C
𝖠
1D5A0
𝗔
1D5D4
𝘈
1D608
𝘼
1D63C
𝙰
1D670

24B6
🅐
1F150
ª
00AA

1D43

2090

1D2C
🄰
1F130
🅰
1F170
á
00E1
Á
00C1
à
00E0
À
00C0
ă
0103
Ă
0102

1EAF

1EAE

1EB1

1EB0

1EB5

1EB4

1EB3

1EB2
â
00E2
Â
00C2

1EA5

1EA4

1EA7

1EA6

1EAB

1EAA

1EA9

1EA8
ǎ
01CE
Ǎ
01CD
å
00E5
Å
00C5
Å
212B
ǻ
01FB
Ǻ
01FA
ä
00E4
◌ᷲ
1DF2

A79B
Ä
00C4

A79A
ǟ
01DF
Ǟ
01DE
ã
00E3
Ã
00C3
ȧ
0227
Ȧ
0226
ǡ
01E1
Ǡ
01E0
ą
0105

A7C1
Ą
0104

A7C0
ā
0101
Ā
0100

1EA3

1EA2
ȁ
0201
Ȁ
0200
ȃ
0203
Ȃ
0202

1EA1

1EA0

1EB7

1EB6

1EAD

1EAC

1E01

1E00
◌ᷓ
1DD3

33C2

2100

2101

214D

33DF

A733

A732
𐞀
10780
🆎
1F18E
æ
00E6
◌ᷔ
1DD4
Æ
00C6

1D2D
𐞃
10783
ǽ
01FD
Ǽ
01FC
ǣ
01E3
Ǣ
01E2
◌ᷕ
1DD5

A735

A734

A737

A736

3373
◌ᷖ
1DD6

A739

A738

A73B

A73A

A73D

A73C

1E9A

1D00

2C65
Ⱥ
023A

1D8F

A7BB

A7BA

1D01

1D02

1D46

AB31
ɐ
0250

2C6F

1D44
ɑ
0251
◌ᷧ
1DE7

2C6D

1D45

AB30

1D90
ɒ
0252

2C70

1D9B

AB64