ภาคผนวก:นามานุกรมชื่อภาษาไทยจากภาษาจีน

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับ ตัวละครหรือบุคคลในสามก๊ก ดูที่ รายชื่อบุคคลในยุคสามก๊ก

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
กงซุนเช่อ
กวนอิม
กวางตุ้ง 广
กาเซ่าทำชวงอี้ ~
กิมย้ง ~
กิมลั้ง
กิมไล้
เกาหลี
โกวเล้ง, โก้วเล้ง

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ขงจื๊อ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
คั้นกี่
ไคฟง

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ง่วนเชียง ~
เง็กเซียน ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
จงหัวโตเป่า
จาเป่า
จั่นเจา ~
จินฮั้วเฮง
จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง
จี้กง
เจียไต๋ ~
เจี่ยท้งเฮง

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ฉางเอ๋อ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ชวนป๋วยปี่แปกอ
ชิดเซี้ยม้า
เชียงกง, เซียงกง ~
เชียงการีล่า ~
เชียงชุน

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ซ้องกั๋ง ~
ซังฮี่, ซังฮี้
ซังโฮ่วโล้วเลี่ยงเต๊
ซัวเจ๋ง ~
ซัวหงอเจ๋ง
ซำปอกง
ซึงหงอคง
ซุนจื๊อ ~
ซูสี (ไทเฮา) ~
เซียงกง, เชียงกง ~
เซี่ยงกี่
เซียงเพียว
เซี่ยงไฮ้ ~
ไซอิ๋ว 西 西

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ตักม้อ, ตั๊กม้อ
ตังเกี๋ย ~
ตั้งจั๊วหลี
ตั้งเซ่งจั้ว
ตั้งหงีฮวด
ตั้งฮั่วปัก
ตั้งฮั่วเส็ง ? ?
ติ่งไท้ฝู ~
ติ่นไท่ฟง
ตี้อู่เถียวหลง
ตือโป๊ยก่าย
ตือหงอเหนง
ตูลู่
เต๊กเฮงหยู
เต๋า ~
แต้จิ๋ว ~
ไต้หวัน ,

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ถังซัมจั๋ง, ถังซำจั๋ง ~
ถังยี่ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
นาจา ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
บูเช็กเทียน
โบตัน ,
โบ๊เบ๊

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ปักกิ่ง ~
ป้าหวัง ~
ปึงเถ่าม่า
ปึงหงี่เชียง ~
เปาบุ้นจิ้น ~
ไป่ตู้ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ฟูเล่อ

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
มีกีฟู
เม่งจื๊อ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ย่งฮกยี่ ~
ยี่ซิน ~
ยูนนาน
ยูไล

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ลิ้มกอเหนี่ยว ~
เล่งเน่ยยี่
เล่งหงษ์, เล้งหงษ์
เล่าจื๊อ ~
เล่าลี่ (หูฉลาม) ~
เลี่ยงเซ่งเฮง
เลี่ยงเส็งเฮง

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
สามก๊ก
เสฉวน ~
เส้าหลิน ~
เสี่ยวหมี่ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
หยั่นหว่อหยุ่น
หยิ่วกี่
หลวงโตโต
หลิ่มกิ๋มเส่ง
หัวเฉียว, ฮั้วเฉียว
หัวเว่ย
เห้งเจีย ~
ไหหลำ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ออนล๊อกหยุ่น
อันอันเหลา
อึ้งกิมกี่
อุ้ยเสี่ยวป้อ
เอี้ยก่วย, เอี้ยก้วย
เอี๊ยะแซ ~

[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจีน (ตัวเต็ม) ชื่อภาษาจีน (ตัวย่อ)
ฮกเกี้ยน ~
ฮกลกซิ่ว 祿 寿
ฮกโล ~
ฮ่องกง ~
ฮองมิน ~
ฮั้งเพ้ง ??
ฮั้วเฉียว, หัวเฉียว
ฮั่วเซ่งฮง
ฮั่วเซ่งเฮง
เฮี้ยะไถ่กี่