ภาคผนวก:ยูนิโคด/Alchemical Symbols

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Transport and Map Symbols

Alchemical Symbols

Geometric Shapes Extended ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Alchemical Symbols” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F700 ถึง U+1F77F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F700 (128768) U+1F700.svg 🜀 ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUINTESSENCE
U+1F701 (128769) Air symbol (alchemical).svg 🜁 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AIR
U+1F702 (128770) Fire symbol (alchemical).svg 🜂 ALCHEMICAL SYMBOL FOR FIRE
U+1F703 (128771) Earth symbol (alchemical).svg 🜃 ALCHEMICAL SYMBOL FOR EARTH
U+1F704 (128772) Water symbol (alchemical).svg 🜄 ALCHEMICAL SYMBOL FOR WATER
U+1F705 (128773) Aqua fortis.svg 🜅 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUAFORTIS
U+1F706 (128774) Aqua regia (alchemical).svg 🜆 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA
U+1F707 (128775) U+1F707.svg 🜇 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA-2
U+1F708 (128776) U+1F708.svg 🜈 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE
U+1F709 (128777) Aqua vitae symbol.svg 🜉 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE-2
U+1F70A (128778) Acid symbol (alchemical).svg 🜊 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR
U+1F70B (128779) Distilled vinegar symbol.svg 🜋 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-2
U+1F70C (128780) U+1F70C.svg 🜌 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-3
U+1F70D (128781) Sulphur symbol (fixed width).svg 🜍 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SULFUR
U+1F70E (128782) U+1F70E.svg 🜎 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PHILOSOPHERS SULFUR
U+1F70F (128783) Black sulfur symbol (fixed width).svg 🜏 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BLACK SULFUR
U+1F710 (128784) Mercury sublimate symbol.svg 🜐 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE
U+1F711 (128785) U+1F711.svg 🜑 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-2
U+1F712 (128786) U+1F712.svg 🜒 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-3
U+1F713 (128787) Cinnabar symbol.svg 🜓 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CINNABAR
U+1F714 (128788) Salt symbol (alchemical).svg 🜔 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT
U+1F715 (128789) Nitrogen symbol (Dalton).svg 🜕 ALCHEMICAL SYMBOL FOR NITRE
U+1F716 (128790) Vitriol symbol.svg 🜖 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL
U+1F717 (128791) U+1F717.svg 🜗 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL-2
U+1F718 (128792) Taurus symbol (fixed width).svg 🜘 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT
U+1F719 (128793) Rock salt symbol.svg 🜙 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT-2
U+1F71A (128794) Old symbol for sun.svg 🜚 ALCHEMICAL SYMBOL FOR GOLD
U+1F71B (128795) Silver symbol (alchemical).svg 🜛 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SILVER
U+1F71C (128796) Iron ore symbol.svg 🜜 ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE
U+1F71D (128797) Iron ore symbol (variant).svg 🜝 ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE-2
U+1F71E (128798) Crocus of iron.svg 🜞 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF IRON
U+1F71F (128799) U+1F71F.svg 🜟 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF IRON
U+1F720 (128800) Copper ore symbol.svg 🜠 ALCHEMICAL SYMBOL FOR COPPER ORE
U+1F721 (128801) U+1F721.svg 🜡 ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON-COPPER ORE
U+1F722 (128802) Sublimate of copper symbol.svg 🜢 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF COPPER
U+1F723 (128803) Crocus of copper.svg 🜣 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF COPPER
U+1F724 (128804) U+1F724.svg 🜤 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF COPPER-2
U+1F725 (128805) U+1F725.svg 🜥 ALCHEMICAL SYMBOL FOR COPPER ANTIMONIATE
U+1F726 (128806) U+1F726.svg 🜦 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF COPPER ANTIMONIATE
U+1F727 (128807) U+1F727.svg 🜧 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF COPPER
U+1F728 (128808) Earth symbol (fixed width).svg 🜨 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VERDIGRIS
U+1F729 (128809) Tin ore symbol.svg 🜩 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TIN ORE
U+1F72A (128810) Lead ore symbol.svg 🜪 ALCHEMICAL SYMBOL FOR LEAD ORE
U+1F72B (128811) Antimony ore symbol.svg 🜫 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ANTIMONY ORE
U+1F72C (128812) Sublimate of antimony symbol.svg 🜬 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF ANTIMONY
U+1F72D (128813) U+1F72D.svg 🜭 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF ANTIMONY
U+1F72E (128814) U+1F72E.svg 🜮 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF ANTIMONY
U+1F72F (128815) Atira symbol (fixed width).svg 🜯 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR OF ANTIMONY
U+1F730 (128816) U+1F730.svg 🜰 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY
U+1F731 (128817) U+1F731.svg 🜱 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY-2
U+1F732 (128818) Regulus symbol.svg 🜲 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS
U+1F733 (128819) U+1F733.svg 🜳 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-2
U+1F734 (128820) U+1F734.svg 🜴 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-3
U+1F735 (128821) U+1F735.svg 🜵 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-4
U+1F736 (128822) Alkali symbol.svg 🜶 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI
U+1F737 (128823) U+1F737.svg 🜷 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI-2
U+1F738 (128824) Marcasite symbol.svg 🜸 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MARCASITE
U+1F739 (128825) Sal ammoniac symbol.svg 🜹 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SAL-AMMONIAC
U+1F73A (128826) Arsenic symbol.svg 🜺 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ARSENIC
U+1F73B (128827) Realgar symbol.svg 🜻 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR
U+1F73C (128828) Realgar symbol 2.svg 🜼 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR-2
U+1F73D (128829) Auripigment symbol.svg 🜽 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AURIPIGMENT
U+1F73E (128830) Bismuth ore symbol.svg 🜾 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BISMUTH ORE
U+1F73F (128831) U+1F73F.svg 🜿 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR
U+1F740 (128832) U+1F740.svg 🝀 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR-2
U+1F741 (128833) Neptune symbol (fixed width).svg 🝁 ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUICK LIME
U+1F742 (128834) U+1F742.svg 🝂 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX
U+1F743 (128835) Borax symbol.svg 🝃 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-2
U+1F744 (128836) U+1F744.svg 🝄 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-3
U+1F745 (128837) Alum symbol.svg 🝅 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALUM
U+1F746 (128838) Oil symbol (alchemical).svg 🝆 ALCHEMICAL SYMBOL FOR OIL
U+1F747 (128839) Spirit symbol (simple).svg 🝇 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SPIRIT
U+1F748 (128840) U+1F748.svg 🝈 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TINCTURE
U+1F749 (128841) U+1F749.svg 🝉 ALCHEMICAL SYMBOL FOR GUM
U+1F74A (128842) Wax symbol.svg 🝊 ALCHEMICAL SYMBOL FOR WAX
U+1F74B (128843) U+1F74B.svg 🝋 ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDER
U+1F74C (128844) U+1F74C.svg 🝌 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CALX
U+1F74D (128845) Tutty symbol.svg 🝍 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TUTTY
U+1F74E (128846) Caput mortuum.svg 🝎 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CAPUT MORTUUM
U+1F74F (128847) Scepter of Jove.svg 🝏 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SCEPTER OF JOVE
U+1F750 (128848) U+1F750.svg 🝐 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CADUCEUS
U+1F751 (128849) U+1F751.svg 🝑 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TRIDENT
U+1F752 (128850) U+1F752.svg 🝒 ALCHEMICAL SYMBOL FOR STARRED TRIDENT
U+1F753 (128851) Lodestone symbol.svg 🝓 ALCHEMICAL SYMBOL FOR LODESTONE
U+1F754 (128852) Soap symbol (alchemical).svg 🝔 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SOAP
U+1F755 (128853) Urine symbol (alchemical).svg 🝕 ALCHEMICAL SYMBOL FOR URINE
U+1F756 (128854) U+1F756.svg 🝖 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HORSE DUNG
U+1F757 (128855) Ash symbol (alchemical).svg 🝗 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ASHES
U+1F758 (128856) Pot ashes symbol.svg 🝘 ALCHEMICAL SYMBOL FOR POT ASHES
U+1F759 (128857) U+1F759.svg 🝙 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BRICK
U+1F75A (128858) U+1F75A.svg 🝚 ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDERED BRICK
U+1F75B (128859) U+1F75B.svg 🝛 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AMALGAM
U+1F75C (128860) U+1F75C.svg 🝜 ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM
U+1F75D (128861) U+1F75D.svg 🝝 ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM-2
U+1F75E (128862) Libra symbol (fixed width).svg 🝞 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATION
U+1F75F (128863) Precipitate symbol.svg 🝟 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PRECIPITATE
U+1F760 (128864) Distillation symbol (alchemical).svg 🝠 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISTILL
U+1F761 (128865) U+1F761.svg 🝡 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE
U+1F762 (128866) Dissolve symbol (alchemical).svg 🝢 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE-2
U+1F763 (128867) Descending node (fixed width).svg 🝣 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PURIFY
U+1F764 (128868) Putrefication symbol (alchemical).svg 🝤 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PUTREFACTION
U+1F765 (128869) U+1F765.svg 🝥 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE
U+1F766 (128870) U+1F766.svg 🝦 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-2
U+1F767 (128871) U+1F767.svg 🝧 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-3
U+1F768 (128872) Tigillum symbol.svg 🝨 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-4
U+1F769 (128873) U+1F769.svg 🝩 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-5
U+1F76A (128874) Russian astrological symbol quintile.svg 🝪 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALEMBIC
U+1F76B (128875) U+1F76B.svg 🝫 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF MARY
U+1F76C (128876) U+1F76C.svg 🝬 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF VAPOURS
U+1F76D (128877) Retort symbol.svg 🝭 ALCHEMICAL SYMBOL FOR RETORT
U+1F76E (128878) Hour symbol.svg 🝮 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HOUR
U+1F76F (128879) Night symbol.svg 🝯 ALCHEMICAL SYMBOL FOR NIGHT
U+1F770 (128880) Day-night symbol.svg 🝰 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DAY-NIGHT
U+1F771 (128881) Month symbol.svg 🝱 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MONTH
U+1F772 (128882) Half dram.svg 🝲 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HALF DRAM
U+1F773 (128883) Half ounce.svg 🝳 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HALF OUNCE
U+1F774 (128884) Part of Fortune symbol.svg 🝴 LOT OF FORTUNE
U+1F775 (128885) Occultation symbol.svg 🝵 OCCULTATION
U+1F776 (128886) Lunar eclipse symbol.svg 🝶 LUNAR ECLIPSE
U+1F77B (128891) Haumea symbol (fixed width).svg 🝻 HAUMEA
U+1F77C (128892) Makemake symbol (fixed width).svg 🝼 MAKEMAKE
U+1F77D (128893) Gonggong symbol (fixed width).svg 🝽 GONGGONG
U+1F77E (128894) Quaoar symbol (fixed width).svg 🝾 QUAOAR
U+1F77F (128895) Orcus symbol (fixed width).svg 🝿 ORCUS