ภาคผนวก:ยูนิโคด/Braille Patterns

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Supplemental Arrows-A

Braille Patterns

Supplemental Arrows-B ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Braille Patterns” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2800 ถึง U+28FF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Brai (Braille)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2800 (10240) Braille NULL.svg BRAILLE PATTERN BLANK
U+2801 (10241) Braille A1.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1
U+2802 (10242) Braille Comma.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2
U+2803 (10243) Braille B2.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12
U+2804 (10244) Braille Apostrophe.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3
U+2805 (10245) Braille K.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13
U+2806 (10246) Braille Semicolon.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23
U+2807 (10247) Braille L.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123
U+2808 (10248) Braille Accent.svg BRAILLE PATTERN DOTS-4
U+2809 (10249) Braille C3.svg BRAILLE PATTERN DOTS-14
U+280A (10250) Braille I9.svg BRAILLE PATTERN DOTS-24
U+280B (10251) Braille F6.svg BRAILLE PATTERN DOTS-124
U+280C (10252) Braille ST.svg BRAILLE PATTERN DOTS-34
U+280D (10253) Braille M.svg BRAILLE PATTERN DOTS-134
U+280E (10254) Braille S.svg BRAILLE PATTERN DOTS-234
U+280F (10255) Braille P.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1234
U+2810 (10256) Braille ContractionPrefix.svg BRAILLE PATTERN DOTS-5
U+2811 (10257) Braille E5.svg BRAILLE PATTERN DOTS-15
U+2812 (10258) Braille Colon.svg BRAILLE PATTERN DOTS-25
U+2813 (10259) Braille H8.svg BRAILLE PATTERN DOTS-125
U+2814 (10260) Braille Asterisk.svg BRAILLE PATTERN DOTS-35
U+2815 (10261) Braille O.svg BRAILLE PATTERN DOTS-135
U+2816 (10262) Braille ExclamationPoint.svg BRAILLE PATTERN DOTS-235
U+2817 (10263) Braille R.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1235
U+2818 (10264) Braille Currency.svg BRAILLE PATTERN DOTS-45
U+2819 (10265) Braille D4.svg BRAILLE PATTERN DOTS-145
U+281A (10266) Braille J0.svg BRAILLE PATTERN DOTS-245
U+281B (10267) Braille G7.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1245
U+281C (10268) Braille Ä.svg BRAILLE PATTERN DOTS-345
U+281D (10269) Braille N.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1345
U+281E (10270) Braille T.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2345
U+281F (10271) Braille Q.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12345
U+2820 (10272) Braille CapitalSign.svg BRAILLE PATTERN DOTS-6
U+2821 (10273) Braille Å.svg BRAILLE PATTERN DOTS-16
U+2822 (10274) Braille QuestionMark.svg BRAILLE PATTERN DOTS-26
U+2823 (10275) Braille Ê.svg BRAILLE PATTERN DOTS-126
U+2824 (10276) Braille Hyphen.svg BRAILLE PATTERN DOTS-36
U+2825 (10277) Braille U.svg BRAILLE PATTERN DOTS-136
U+2826 (10278) Braille QuoteOpen.svg BRAILLE PATTERN DOTS-236
U+2827 (10279) Braille V.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1236
U+2828 (10280) Braille DecimalPoint.svg BRAILLE PATTERN DOTS-46
U+2829 (10281) Braille SH.svg BRAILLE PATTERN DOTS-146
U+282A (10282) Braille Ö.svg BRAILLE PATTERN DOTS-246
U+282B (10283) Braille Ë.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1246
U+282C (10284) Braille Ò.svg BRAILLE PATTERN DOTS-346
U+282D (10285) Braille X.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1346
U+282E (10286) Braille È.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2346
U+282F (10287) Braille AND.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12346
U+2830 (10288) Braille Correction.svg BRAILLE PATTERN DOTS-56
U+2831 (10289) Braille Û.svg BRAILLE PATTERN DOTS-156
U+2832 (10290) Braille Period.svg BRAILLE PATTERN DOTS-256
U+2833 (10291) Braille Ü.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1256
U+2834 (10292) Braille QuoteClose.svg BRAILLE PATTERN DOTS-356
U+2835 (10293) Braille Z.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1356
U+2836 (10294) Braille Bracket.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2356
U+2837 (10295) Braille À.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12356
U+2838 (10296) Braille CursiveSign.svg BRAILLE PATTERN DOTS-456
U+2839 (10297) Braille Ô.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1456
U+283A (10298) Braille W.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2456
U+283B (10299) Braille Ï.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12456
U+283C (10300) Braille NumberSign.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3456
U+283D (10301) Braille Y.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13456
U+283E (10302) Braille Ù.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23456
U+283F (10303) Braille É.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123456
U+2840 (10304) Braille8 Dots-7.svg BRAILLE PATTERN DOTS-7
U+2841 (10305) Braille8 Dots-17.svg BRAILLE PATTERN DOTS-17
U+2842 (10306) Braille8 Dots-27.svg BRAILLE PATTERN DOTS-27
U+2843 (10307) Braille8 Dots-127.svg BRAILLE PATTERN DOTS-127
U+2844 (10308) Braille8 Dots-37.svg BRAILLE PATTERN DOTS-37
U+2845 (10309) Braille8 Dots-137.svg BRAILLE PATTERN DOTS-137
U+2846 (10310) Braille8 Dots-237.svg BRAILLE PATTERN DOTS-237
U+2847 (10311) Braille8 Dots-1237.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1237
U+2848 (10312) Braille8 Dots-47.svg BRAILLE PATTERN DOTS-47
U+2849 (10313) Braille8 Dots-147.svg BRAILLE PATTERN DOTS-147
U+284A (10314) Braille8 Dots-427.svg BRAILLE PATTERN DOTS-247
U+284B (10315) Braille8 Dots-1427.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1247
U+284C (10316) Braille8 Dots-437.svg BRAILLE PATTERN DOTS-347
U+284D (10317) Braille8 Dots-1437.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1347
U+284E (10318) Braille8 Dots-4237.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2347
U+284F (10319) Braille8 Dots-14237.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12347
U+2850 (10320) Braille8 Dots-57.svg BRAILLE PATTERN DOTS-57
U+2851 (10321) Braille8 Dots-157.svg BRAILLE PATTERN DOTS-157
U+2852 (10322) Braille8 Dots-257.svg BRAILLE PATTERN DOTS-257
U+2853 (10323) Braille8 Dots-1257.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1257
U+2854 (10324) Braille8 Dots-537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-357
U+2855 (10325) Braille8 Dots-1537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1357
U+2856 (10326) Braille8 Dots-2537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2357
U+2857 (10327) Braille8 Dots-12537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12357
U+2858 (10328) Braille8 Dots-457.svg BRAILLE PATTERN DOTS-457
U+2859 (10329) Braille8 Dots-1457.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1457
U+285A (10330) Braille8 Dots-4257.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2457
U+285B (10331) Braille8 Dots-14257.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12457
U+285C (10332) Braille8 Dots-4537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3457
U+285D (10333) Braille8 Dots-14537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13457
U+285E (10334) Braille8 Dots-42537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23457
U+285F (10335) Braille8 Dots-142537.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123457
U+2860 (10336) Braille8 Dots-67.svg BRAILLE PATTERN DOTS-67
U+2861 (10337) Braille8 Dots-167.svg BRAILLE PATTERN DOTS-167
U+2862 (10338) Braille8 Dots-267.svg BRAILLE PATTERN DOTS-267
U+2863 (10339) Braille8 Dots-1267.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1267
U+2864 (10340) Braille8 Dots-367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-367
U+2865 (10341) Braille8 Dots-1367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1367
U+2866 (10342) Braille8 Dots-2367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2367
U+2867 (10343) Braille8 Dots-12367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12367
U+2868 (10344) Braille8 Dots-467.svg BRAILLE PATTERN DOTS-467
U+2869 (10345) Braille8 Dots-1467.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1467
U+286A (10346) Braille8 Dots-4267.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2467
U+286B (10347) Braille8 Dots-14267.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12467
U+286C (10348) Braille8 Dots-4367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3467
U+286D (10349) Braille8 Dots-14367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13467
U+286E (10350) Braille8 Dots-42367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23467
U+286F (10351) Braille8 Dots-142367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123467
U+2870 (10352) Braille8 Dots-567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-567
U+2871 (10353) Braille8 Dots-1567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1567
U+2872 (10354) Braille8 Dots-2567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2567
U+2873 (10355) Braille8 Dots-12567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12567
U+2874 (10356) Braille8 Dots-5367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3567
U+2875 (10357) Braille8 Dots-15367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13567
U+2876 (10358) Braille8 Dots-25367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23567
U+2877 (10359) Braille8 Dots-125367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123567
U+2878 (10360) Braille8 Dots-4567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-4567
U+2879 (10361) Braille8 Dots-14567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-14567
U+287A (10362) Braille8 Dots-42567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-24567
U+287B (10363) Braille8 Dots-142567.svg BRAILLE PATTERN DOTS-124567
U+287C (10364) Braille8 Dots-45367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-34567
U+287D (10365) Braille8 Dots-145367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-134567
U+287E (10366) Braille8 Dots-425367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-234567
U+287F (10367) Braille8 Dots-1425367.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1234567
U+2880 (10368) Braille8 Dots-8.svg BRAILLE PATTERN DOTS-8
U+2881 (10369) Braille8 Dots-18.svg BRAILLE PATTERN DOTS-18
U+2882 (10370) Braille8 Dots-28.svg BRAILLE PATTERN DOTS-28
U+2883 (10371) Braille8 Dots-128.svg BRAILLE PATTERN DOTS-128
U+2884 (10372) Braille8 Dots-38.svg BRAILLE PATTERN DOTS-38
U+2885 (10373) Braille8 Dots-138.svg BRAILLE PATTERN DOTS-138
U+2886 (10374) Braille8 Dots-238.svg BRAILLE PATTERN DOTS-238
U+2887 (10375) Braille8 Dots-1238.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1238
U+2888 (10376) Braille8 Dots-48.svg BRAILLE PATTERN DOTS-48
U+2889 (10377) Braille8 Dots-148.svg BRAILLE PATTERN DOTS-148
U+288A (10378) Braille8 Dots-428.svg BRAILLE PATTERN DOTS-248
U+288B (10379) Braille8 Dots-1428.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1248
U+288C (10380) Braille8 Dots-438.svg BRAILLE PATTERN DOTS-348
U+288D (10381) Braille8 Dots-1438.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1348
U+288E (10382) Braille8 Dots-4238.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2348
U+288F (10383) Braille8 Dots-14238.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12348
U+2890 (10384) Braille8 Dots-58.svg BRAILLE PATTERN DOTS-58
U+2891 (10385) Braille8 Dots-158.svg BRAILLE PATTERN DOTS-158
U+2892 (10386) Braille8 Dots-258.svg BRAILLE PATTERN DOTS-258
U+2893 (10387) Braille8 Dots-1258.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1258
U+2894 (10388) Braille8 Dots-538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-358
U+2895 (10389) Braille8 Dots-1538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1358
U+2896 (10390) Braille8 Dots-2538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2358
U+2897 (10391) Braille8 Dots-12538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12358
U+2898 (10392) Braille8 Dots-458.svg BRAILLE PATTERN DOTS-458
U+2899 (10393) Braille8 Dots-1458.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1458
U+289A (10394) Braille8 Dots-4258.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2458
U+289B (10395) Braille8 Dots-14258.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12458
U+289C (10396) Braille8 Dots-4538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3458
U+289D (10397) Braille8 Dots-14538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13458
U+289E (10398) Braille8 Dots-42538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23458
U+289F (10399) Braille8 Dots-142538.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123458
U+28A0 (10400) Braille8 Dots-68.svg BRAILLE PATTERN DOTS-68
U+28A1 (10401) Braille8 Dots-168.svg BRAILLE PATTERN DOTS-168
U+28A2 (10402) Braille8 Dots-268.svg BRAILLE PATTERN DOTS-268
U+28A3 (10403) Braille8 Dots-1268.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1268
U+28A4 (10404) Braille8 Dots-368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-368
U+28A5 (10405) Braille8 Dots-1368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1368
U+28A6 (10406) Braille8 Dots-2368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2368
U+28A7 (10407) Braille8 Dots-12368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12368
U+28A8 (10408) Braille8 Dots-468.svg BRAILLE PATTERN DOTS-468
U+28A9 (10409) Braille8 Dots-1468.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1468
U+28AA (10410) Braille8 Dots-4268.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2468
U+28AB (10411) Braille8 Dots-14268.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12468
U+28AC (10412) Braille8 Dots-4368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3468
U+28AD (10413) Braille8 Dots-14368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13468
U+28AE (10414) Braille8 Dots-42368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23468
U+28AF (10415) Braille8 Dots-142368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123468
U+28B0 (10416) Braille8 Dots-568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-568
U+28B1 (10417) Braille8 Dots-1568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1568
U+28B2 (10418) Braille8 Dots-2568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2568
U+28B3 (10419) Braille8 Dots-12568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12568
U+28B4 (10420) Braille8 Dots-5368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3568
U+28B5 (10421) Braille8 Dots-15368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13568
U+28B6 (10422) Braille8 Dots-25368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23568
U+28B7 (10423) Braille8 Dots-125368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123568
U+28B8 (10424) Braille8 Dots-4568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-4568
U+28B9 (10425) Braille8 Dots-14568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-14568
U+28BA (10426) Braille8 Dots-42568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-24568
U+28BB (10427) Braille8 Dots-142568.svg BRAILLE PATTERN DOTS-124568
U+28BC (10428) Braille8 Dots-45368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-34568
U+28BD (10429) Braille8 Dots-145368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-134568
U+28BE (10430) Braille8 Dots-425368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-234568
U+28BF (10431) Braille8 Dots-1425368.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1234568
U+28C0 (10432) Braille8 Dots-78.svg BRAILLE PATTERN DOTS-78
U+28C1 (10433) Braille8 Dots-178.svg BRAILLE PATTERN DOTS-178
U+28C2 (10434) Braille8 Dots-278.svg BRAILLE PATTERN DOTS-278
U+28C3 (10435) Braille8 Dots-1278.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1278
U+28C4 (10436) Braille8 Dots-378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-378
U+28C5 (10437) Braille8 Dots-1378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1378
U+28C6 (10438) Braille8 Dots-2378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2378
U+28C7 (10439) Braille8 Dots-12378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12378
U+28C8 (10440) Braille8 Dots-478.svg BRAILLE PATTERN DOTS-478
U+28C9 (10441) Braille8 Dots-1478.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1478
U+28CA (10442) Braille8 Dots-4278.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2478
U+28CB (10443) Braille8 Dots-14278.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12478
U+28CC (10444) Braille8 Dots-4378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3478
U+28CD (10445) Braille8 Dots-14378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13478
U+28CE (10446) Braille8 Dots-42378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23478
U+28CF (10447) Braille8 Dots-142378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123478
U+28D0 (10448) Braille8 Dots-578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-578
U+28D1 (10449) Braille8 Dots-1578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1578
U+28D2 (10450) Braille8 Dots-2578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2578
U+28D3 (10451) Braille8 Dots-12578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12578
U+28D4 (10452) Braille8 Dots-5378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3578
U+28D5 (10453) Braille8 Dots-15378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13578
U+28D6 (10454) Braille8 Dots-25378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23578
U+28D7 (10455) Braille8 Dots-125378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123578
U+28D8 (10456) Braille8 Dots-4578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-4578
U+28D9 (10457) Braille8 Dots-14578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-14578
U+28DA (10458) Braille8 Dots-42578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-24578
U+28DB (10459) Braille8 Dots-142578.svg BRAILLE PATTERN DOTS-124578
U+28DC (10460) Braille8 Dots-45378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-34578
U+28DD (10461) Braille8 Dots-145378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-134578
U+28DE (10462) Braille8 Dots-425378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-234578
U+28DF (10463) Braille8 Dots-1425378.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1234578
U+28E0 (10464) Braille8 Dots-678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-678
U+28E1 (10465) Braille8 Dots-1678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1678
U+28E2 (10466) Braille8 Dots-2678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2678
U+28E3 (10467) Braille8 Dots-12678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12678
U+28E4 (10468) Braille8 Dots-3678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-3678
U+28E5 (10469) Braille8 Dots-13678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-13678
U+28E6 (10470) Braille8 Dots-23678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-23678
U+28E7 (10471) Braille8 Dots-123678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-123678
U+28E8 (10472) Braille8 Dots-4678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-4678
U+28E9 (10473) Braille8 Dots-14678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-14678
U+28EA (10474) Braille8 Dots-42678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-24678
U+28EB (10475) Braille8 Dots-142678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-124678
U+28EC (10476) Braille8 Dots-43678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-34678
U+28ED (10477) Braille8 Dots-143678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-134678
U+28EE (10478) Braille8 Dots-423678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-234678
U+28EF (10479) Braille8 Dots-1423678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1234678
U+28F0 (10480) Braille8 Dots-5678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-5678
U+28F1 (10481) Braille8 Dots-15678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-15678
U+28F2 (10482) Braille8 Dots-25678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-25678
U+28F3 (10483) Braille8 Dots-125678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-125678
U+28F4 (10484) Braille8 Dots-53678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-35678
U+28F5 (10485) Braille8 Dots-153678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-135678
U+28F6 (10486) Braille8 Dots-253678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-235678
U+28F7 (10487) Braille8 Dots-1253678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1235678
U+28F8 (10488) Braille8 Dots-45678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-45678
U+28F9 (10489) Braille8 Dots-145678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-145678
U+28FA (10490) Braille8 Dots-425678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-245678
U+28FB (10491) Braille8 Dots-1425678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1245678
U+28FC (10492) Braille8 Dots-453678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-345678
U+28FD (10493) Braille8 Dots-1453678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-1345678
U+28FE (10494) Braille8 Dots-4253678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-2345678
U+28FF (10495) Braille8 Dots-14253678.svg BRAILLE PATTERN DOTS-12345678