ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/7000

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+7000 ถึง U+77FF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+7000 (28672) 瀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7000
U+7001 (28673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7001
U+7002 (28674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7002
U+7003 (28675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7003
U+7004 (28676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7004
U+7005 (28677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7005
U+7006 (28678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7006
U+7007 (28679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7007
U+7008 (28680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7008
U+7009 (28681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7009
U+700A (28682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-700A
U+700B (28683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-700B
U+700C (28684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-700C
U+700D (28685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-700D
U+700E (28686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-700E
U+700F (28687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-700F
U+7010 (28688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7010
U+7011 (28689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7011
U+7012 (28690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7012
U+7013 (28691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7013
U+7014 (28692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7014
U+7015 (28693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7015
U+7016 (28694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7016
U+7017 (28695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7017
U+7018 (28696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7018
U+7019 (28697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7019
U+701A (28698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-701A
U+701B (28699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-701B
U+701C (28700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-701C
U+701D (28701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-701D
U+701E (28702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-701E
U+701F (28703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-701F
U+7020 (28704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7020
U+7021 (28705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7021
U+7022 (28706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7022
U+7023 (28707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7023
U+7024 (28708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7024
U+7025 (28709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7025
U+7026 (28710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7026
U+7027 (28711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7027
U+7028 (28712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7028
U+7029 (28713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7029
U+702A (28714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-702A
U+702B (28715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-702B
U+702C (28716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-702C
U+702D (28717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-702D
U+702E (28718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-702E
U+702F (28719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-702F
U+7030 (28720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7030
U+7031 (28721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7031
U+7032 (28722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7032
U+7033 (28723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7033
U+7034 (28724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7034
U+7035 (28725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7035
U+7036 (28726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7036
U+7037 (28727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7037
U+7038 (28728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7038
U+7039 (28729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7039
U+703A (28730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-703A
U+703B (28731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-703B
U+703C (28732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-703C
U+703D (28733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-703D
U+703E (28734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-703E
U+703F (28735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-703F
U+7040 (28736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7040
U+7041 (28737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7041
U+7042 (28738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7042
U+7043 (28739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7043
U+7044 (28740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7044
U+7045 (28741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7045
U+7046 (28742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7046
U+7047 (28743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7047
U+7048 (28744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7048
U+7049 (28745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7049
U+704A (28746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-704A
U+704B (28747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-704B
U+704C (28748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-704C
U+704D (28749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-704D
U+704E (28750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-704E
U+704F (28751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-704F
U+7050 (28752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7050
U+7051 (28753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7051
U+7052 (28754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7052
U+7053 (28755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7053
U+7054 (28756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7054
U+7055 (28757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7055
U+7056 (28758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7056
U+7057 (28759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7057
U+7058 (28760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7058
U+7059 (28761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7059
U+705A (28762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-705A
U+705B (28763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-705B
U+705C (28764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-705C
U+705D (28765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-705D
U+705E (28766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-705E
U+705F (28767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-705F
U+7060 (28768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7060
U+7061 (28769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7061
U+7062 (28770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7062
U+7063 (28771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7063
U+7064 (28772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7064
U+7065 (28773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7065
U+7066 (28774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7066
U+7067 (28775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7067
U+7068 (28776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7068
U+7069 (28777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7069
U+706A (28778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-706A
U+706B (28779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-706B
U+706C (28780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-706C
U+706D (28781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-706D
U+706E (28782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-706E
U+706F (28783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-706F
U+7070 (28784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7070
U+7071 (28785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7071
U+7072 (28786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7072
U+7073 (28787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7073
U+7074 (28788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7074
U+7075 (28789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7075
U+7076 (28790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7076
U+7077 (28791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7077
U+7078 (28792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7078
U+7079 (28793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7079
U+707A (28794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-707A
U+707B (28795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-707B
U+707C (28796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-707C
U+707D (28797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-707D
U+707E (28798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-707E
U+707F (28799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-707F
U+7080 (28800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7080
U+7081 (28801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7081
U+7082 (28802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7082
U+7083 (28803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7083
U+7084 (28804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7084
U+7085 (28805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7085
U+7086 (28806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7086
U+7087 (28807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7087
U+7088 (28808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7088
U+7089 (28809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7089
U+708A (28810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-708A
U+708B (28811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-708B
U+708C (28812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-708C
U+708D (28813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-708D
U+708E (28814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-708E
U+708F (28815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-708F
U+7090 (28816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7090
U+7091 (28817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7091
U+7092 (28818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7092
U+7093 (28819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7093
U+7094 (28820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7094
U+7095 (28821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7095
U+7096 (28822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7096
U+7097 (28823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7097
U+7098 (28824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7098
U+7099 (28825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7099
U+709A (28826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-709A
U+709B (28827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-709B
U+709C (28828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-709C
U+709D (28829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-709D
U+709E (28830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-709E
U+709F (28831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-709F
U+70A0 (28832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A0
U+70A1 (28833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A1
U+70A2 (28834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A2
U+70A3 (28835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A3
U+70A4 (28836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A4
U+70A5 (28837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A5
U+70A6 (28838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A6
U+70A7 (28839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A7
U+70A8 (28840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A8
U+70A9 (28841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70A9
U+70AA (28842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70AA
U+70AB (28843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70AB
U+70AC (28844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70AC
U+70AD (28845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70AD
U+70AE (28846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70AE
U+70AF (28847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70AF
U+70B0 (28848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B0
U+70B1 (28849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B1
U+70B2 (28850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B2
U+70B3 (28851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B3
U+70B4 (28852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B4
U+70B5 (28853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B5
U+70B6 (28854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B6
U+70B7 (28855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B7
U+70B8 (28856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B8
U+70B9 (28857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B9
U+70BA (28858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70BA
U+70BB (28859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70BB
U+70BC (28860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70BC
U+70BD (28861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70BD
U+70BE (28862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70BE
U+70BF (28863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70BF
U+70C0 (28864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C0
U+70C1 (28865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C1
U+70C2 (28866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C2
U+70C3 (28867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C3
U+70C4 (28868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C4
U+70C5 (28869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C5
U+70C6 (28870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C6
U+70C7 (28871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C7
U+70C8 (28872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C8
U+70C9 (28873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70C9
U+70CA (28874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70CA
U+70CB (28875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70CB
U+70CC (28876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70CC
U+70CD (28877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70CD
U+70CE (28878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70CE
U+70CF (28879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70CF
U+70D0 (28880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D0
U+70D1 (28881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D1
U+70D2 (28882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D2
U+70D3 (28883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D3
U+70D4 (28884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D4
U+70D5 (28885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D5
U+70D6 (28886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D6
U+70D7 (28887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D7
U+70D8 (28888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D8
U+70D9 (28889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70D9
U+70DA (28890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70DA
U+70DB (28891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70DB
U+70DC (28892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70DC
U+70DD (28893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70DD
U+70DE (28894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70DE
U+70DF (28895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70DF
U+70E0 (28896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E0
U+70E1 (28897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E1
U+70E2 (28898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E2
U+70E3 (28899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E3
U+70E4 (28900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E4
U+70E5 (28901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E5
U+70E6 (28902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E6
U+70E7 (28903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E7
U+70E8 (28904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E8
U+70E9 (28905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70E9
U+70EA (28906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70EA
U+70EB (28907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70EB
U+70EC (28908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70EC
U+70ED (28909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70ED
U+70EE (28910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70EE
U+70EF (28911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70EF
U+70F0 (28912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F0
U+70F1 (28913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F1
U+70F2 (28914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F2
U+70F3 (28915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F3
U+70F4 (28916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F4
U+70F5 (28917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F5
U+70F6 (28918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F6
U+70F7 (28919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F7
U+70F8 (28920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F8
U+70F9 (28921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70F9
U+70FA (28922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70FA
U+70FB (28923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70FB
U+70FC (28924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70FC
U+70FD (28925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70FD
U+70FE (28926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70FE
U+70FF (28927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70FF
U+7100 (28928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7100
U+7101 (28929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7101
U+7102 (28930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7102
U+7103 (28931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7103
U+7104 (28932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7104
U+7105 (28933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7105
U+7106 (28934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7106
U+7107 (28935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7107
U+7108 (28936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7108
U+7109 (28937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7109
U+710A (28938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-710A
U+710B (28939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-710B
U+710C (28940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-710C
U+710D (28941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-710D
U+710E (28942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-710E
U+710F (28943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-710F
U+7110 (28944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7110
U+7111 (28945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7111
U+7112 (28946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7112
U+7113 (28947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7113
U+7114 (28948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7114
U+7115 (28949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7115
U+7116 (28950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7116
U+7117 (28951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7117
U+7118 (28952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7118
U+7119 (28953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7119
U+711A (28954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-711A
U+711B (28955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-711B
U+711C (28956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-711C
U+711D (28957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-711D
U+711E (28958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-711E
U+711F (28959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-711F
U+7120 (28960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7120
U+7121 (28961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7121
U+7122 (28962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7122
U+7123 (28963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7123
U+7124 (28964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7124
U+7125 (28965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7125
U+7126 (28966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7126
U+7127 (28967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7127
U+7128 (28968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7128
U+7129 (28969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7129
U+712A (28970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-712A
U+712B (28971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-712B
U+712C (28972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-712C
U+712D (28973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-712D
U+712E (28974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-712E
U+712F (28975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-712F
U+7130 (28976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7130
U+7131 (28977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7131
U+7132 (28978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7132
U+7133 (28979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7133
U+7134 (28980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7134
U+7135 (28981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7135
U+7136 (28982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7136
U+7137 (28983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7137
U+7138 (28984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7138
U+7139 (28985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7139
U+713A (28986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-713A
U+713B (28987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-713B
U+713C (28988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-713C
U+713D (28989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-713D
U+713E (28990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-713E
U+713F (28991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-713F
U+7140 (28992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7140
U+7141 (28993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7141
U+7142 (28994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7142
U+7143 (28995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7143
U+7144 (28996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7144
U+7145 (28997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7145
U+7146 (28998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7146
U+7147 (28999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7147
U+7148 (29000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7148
U+7149 (29001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7149
U+714A (29002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-714A
U+714B (29003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-714B
U+714C (29004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-714C
U+714D (29005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-714D
U+714E (29006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-714E
U+714F (29007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-714F
U+7150 (29008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7150
U+7151 (29009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7151
U+7152 (29010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7152
U+7153 (29011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7153
U+7154 (29012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7154
U+7155 (29013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7155
U+7156 (29014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7156
U+7157 (29015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7157
U+7158 (29016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7158
U+7159 (29017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7159
U+715A (29018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-715A
U+715B (29019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-715B
U+715C (29020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-715C
U+715D (29021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-715D
U+715E (29022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-715E
U+715F (29023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-715F
U+7160 (29024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7160
U+7161 (29025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7161
U+7162 (29026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7162
U+7163 (29027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7163
U+7164 (29028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7164
U+7165 (29029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7165
U+7166 (29030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7166
U+7167 (29031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7167
U+7168 (29032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7168
U+7169 (29033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7169
U+716A (29034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-716A
U+716B (29035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-716B
U+716C (29036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-716C
U+716D (29037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-716D
U+716E (29038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-716E
U+716F (29039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-716F
U+7170 (29040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7170
U+7171 (29041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7171
U+7172 (29042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7172
U+7173 (29043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7173
U+7174 (29044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7174
U+7175 (29045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7175
U+7176 (29046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7176
U+7177 (29047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7177
U+7178 (29048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7178
U+7179 (29049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7179
U+717A (29050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-717A
U+717B (29051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-717B
U+717C (29052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-717C
U+717D (29053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-717D
U+717E (29054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-717E
U+717F (29055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-717F
U+7180 (29056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7180
U+7181 (29057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7181
U+7182 (29058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7182
U+7183 (29059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7183
U+7184 (29060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7184
U+7185 (29061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7185
U+7186 (29062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7186
U+7187 (29063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7187
U+7188 (29064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7188
U+7189 (29065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7189
U+718A (29066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-718A
U+718B (29067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-718B
U+718C (29068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-718C
U+718D (29069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-718D
U+718E (29070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-718E
U+718F (29071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-718F
U+7190 (29072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7190
U+7191 (29073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7191
U+7192 (29074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7192
U+7193 (29075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7193
U+7194 (29076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7194
U+7195 (29077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7195
U+7196 (29078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7196
U+7197 (29079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7197
U+7198 (29080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7198
U+7199 (29081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7199
U+719A (29082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-719A
U+719B (29083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-719B
U+719C (29084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-719C
U+719D (29085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-719D
U+719E (29086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-719E
U+719F (29087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-719F
U+71A0 (29088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A0
U+71A1 (29089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A1
U+71A2 (29090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A2
U+71A3 (29091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A3
U+71A4 (29092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A4
U+71A5 (29093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A5
U+71A6 (29094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A6
U+71A7 (29095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A7
U+71A8 (29096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A8
U+71A9 (29097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71A9
U+71AA (29098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71AA
U+71AB (29099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71AB
U+71AC (29100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71AC
U+71AD (29101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71AD
U+71AE (29102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71AE
U+71AF (29103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71AF
U+71B0 (29104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B0
U+71B1 (29105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B1
U+71B2 (29106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B2
U+71B3 (29107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B3
U+71B4 (29108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B4
U+71B5 (29109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B5
U+71B6 (29110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B6
U+71B7 (29111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B7
U+71B8 (29112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B8
U+71B9 (29113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71B9
U+71BA (29114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71BA
U+71BB (29115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71BB
U+71BC (29116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71BC
U+71BD (29117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71BD
U+71BE (29118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71BE
U+71BF (29119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71BF
U+71C0 (29120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C0
U+71C1 (29121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C1
U+71C2 (29122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C2
U+71C3 (29123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C3
U+71C4 (29124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C4
U+71C5 (29125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C5
U+71C6 (29126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C6
U+71C7 (29127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C7
U+71C8 (29128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C8
U+71C9 (29129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71C9
U+71CA (29130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CA
U+71CB (29131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CB
U+71CC (29132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CC
U+71CD (29133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CD
U+71CE (29134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CE
U+71CF (29135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71CF
U+71D0 (29136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D0
U+71D1 (29137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D1
U+71D2 (29138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D2
U+71D3 (29139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D3
U+71D4 (29140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D4
U+71D5 (29141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D5
U+71D6 (29142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D6
U+71D7 (29143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D7
U+71D8 (29144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D8
U+71D9 (29145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71D9
U+71DA (29146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71DA
U+71DB (29147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71DB
U+71DC (29148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71DC
U+71DD (29149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71DD
U+71DE (29150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71DE
U+71DF (29151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71DF
U+71E0 (29152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E0
U+71E1 (29153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E1
U+71E2 (29154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E2
U+71E3 (29155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E3
U+71E4 (29156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E4
U+71E5 (29157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E5
U+71E6 (29158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E6
U+71E7 (29159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E7
U+71E8 (29160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E8
U+71E9 (29161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71E9
U+71EA (29162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71EA
U+71EB (29163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71EB
U+71EC (29164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71EC
U+71ED (29165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71ED
U+71EE (29166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71EE
U+71EF (29167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71EF
U+71F0 (29168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F0
U+71F1 (29169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F1
U+71F2 (29170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F2
U+71F3 (29171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F3
U+71F4 (29172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F4
U+71F5 (29173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F5
U+71F6 (29174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F6
U+71F7 (29175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F7
U+71F8 (29176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F8
U+71F9 (29177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71F9
U+71FA (29178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71FA
U+71FB (29179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71FB
U+71FC (29180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71FC
U+71FD (29181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71FD
U+71FE (29182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71FE
U+71FF (29183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-71FF
U+7200 (29184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7200
U+7201 (29185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7201
U+7202 (29186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7202
U+7203 (29187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7203
U+7204 (29188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7204
U+7205 (29189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7205
U+7206 (29190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7206
U+7207 (29191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7207
U+7208 (29192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7208
U+7209 (29193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7209
U+720A (29194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-720A
U+720B (29195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-720B
U+720C (29196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-720C
U+720D (29197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-720D
U+720E (29198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-720E
U+720F (29199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-720F
U+7210 (29200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7210
U+7211 (29201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7211
U+7212 (29202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7212
U+7213 (29203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7213
U+7214 (29204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7214
U+7215 (29205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7215
U+7216 (29206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7216
U+7217 (29207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7217
U+7218 (29208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7218
U+7219 (29209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7219
U+721A (29210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-721A
U+721B (29211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-721B
U+721C (29212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-721C
U+721D (29213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-721D
U+721E (29214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-721E
U+721F (29215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-721F
U+7220 (29216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7220
U+7221 (29217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7221
U+7222 (29218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7222
U+7223 (29219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7223
U+7224 (29220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7224
U+7225 (29221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7225
U+7226 (29222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7226
U+7227 (29223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7227
U+7228 (29224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7228
U+7229 (29225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7229
U+722A (29226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-722A
U+722B (29227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-722B
U+722C (29228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-722C
U+722D (29229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-722D
U+722E (29230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-722E
U+722F (29231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-722F
U+7230 (29232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7230
U+7231 (29233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7231
U+7232 (29234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7232
U+7233 (29235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7233
U+7234 (29236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7234
U+7235 (29237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7235
U+7236 (29238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7236
U+7237 (29239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7237
U+7238 (29240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7238
U+7239 (29241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7239
U+723A (29242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-723A
U+723B (29243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-723B
U+723C (29244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-723C
U+723D (29245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-723D
U+723E (29246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-723E
U+723F (29247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-723F
U+7240 (29248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7240
U+7241 (29249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7241
U+7242 (29250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7242
U+7243 (29251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7243
U+7244 (29252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7244
U+7245 (29253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7245
U+7246 (29254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7246
U+7247 (29255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7247
U+7248 (29256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7248
U+7249 (29257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7249
U+724A (29258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-724A
U+724B (29259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-724B
U+724C (29260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-724C
U+724D (29261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-724D
U+724E (29262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-724E
U+724F (29263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-724F
U+7250 (29264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7250
U+7251 (29265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7251
U+7252 (29266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7252
U+7253 (29267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7253
U+7254 (29268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7254
U+7255 (29269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7255
U+7256 (29270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7256
U+7257 (29271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7257
U+7258 (29272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7258
U+7259 (29273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7259
U+725A (29274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-725A
U+725B (29275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-725B
U+725C (29276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-725C
U+725D (29277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-725D
U+725E (29278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-725E
U+725F (29279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-725F
U+7260 (29280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7260
U+7261 (29281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7261
U+7262 (29282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7262
U+7263 (29283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7263
U+7264 (29284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7264
U+7265 (29285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7265
U+7266 (29286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7266
U+7267 (29287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7267
U+7268 (29288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7268
U+7269 (29289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7269
U+726A (29290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-726A
U+726B (29291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-726B
U+726C (29292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-726C
U+726D (29293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-726D
U+726E (29294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-726E
U+726F (29295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-726F
U+7270 (29296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7270
U+7271 (29297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7271
U+7272 (29298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7272
U+7273 (29299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7273
U+7274 (29300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7274
U+7275 (29301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7275
U+7276 (29302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7276
U+7277 (29303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7277
U+7278 (29304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7278
U+7279 (29305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7279
U+727A (29306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-727A
U+727B (29307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-727B
U+727C (29308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-727C
U+727D (29309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-727D
U+727E (29310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-727E
U+727F (29311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-727F
U+7280 (29312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7280
U+7281 (29313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7281
U+7282 (29314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7282
U+7283 (29315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7283
U+7284 (29316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7284
U+7285 (29317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7285
U+7286 (29318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7286
U+7287 (29319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7287
U+7288 (29320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7288
U+7289 (29321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7289
U+728A (29322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-728A
U+728B (29323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-728B
U+728C (29324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-728C
U+728D (29325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-728D
U+728E (29326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-728E
U+728F (29327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-728F
U+7290 (29328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7290
U+7291 (29329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7291
U+7292 (29330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7292
U+7293 (29331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7293
U+7294 (29332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7294
U+7295 (29333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7295
U+7296 (29334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7296
U+7297 (29335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7297
U+7298 (29336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7298
U+7299 (29337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7299
U+729A (29338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-729A
U+729B (29339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-729B
U+729C (29340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-729C
U+729D (29341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-729D
U+729E (29342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-729E
U+729F (29343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-729F
U+72A0 (29344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A0
U+72A1 (29345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A1
U+72A2 (29346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A2
U+72A3 (29347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A3
U+72A4 (29348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A4
U+72A5 (29349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A5
U+72A6 (29350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A6
U+72A7 (29351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A7
U+72A8 (29352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A8
U+72A9 (29353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72A9
U+72AA (29354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72AA
U+72AB (29355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72AB
U+72AC (29356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72AC
U+72AD (29357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72AD
U+72AE (29358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72AE
U+72AF (29359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72AF
U+72B0 (29360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B0
U+72B1 (29361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B1
U+72B2 (29362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B2
U+72B3 (29363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B3
U+72B4 (29364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B4
U+72B5 (29365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B5
U+72B6 (29366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B6
U+72B7 (29367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B7
U+72B8 (29368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B8
U+72B9 (29369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72B9
U+72BA (29370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72BA
U+72BB (29371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72BB
U+72BC (29372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72BC
U+72BD (29373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72BD
U+72BE (29374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72BE
U+72BF (29375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72BF
U+72C0 (29376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C0
U+72C1 (29377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C1
U+72C2 (29378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C2
U+72C3 (29379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C3
U+72C4 (29380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C4
U+72C5 (29381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C5
U+72C6 (29382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C6
U+72C7 (29383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C7
U+72C8 (29384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C8
U+72C9 (29385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72C9
U+72CA (29386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72CA
U+72CB (29387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72CB
U+72CC (29388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72CC
U+72CD (29389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72CD
U+72CE (29390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72CE
U+72CF (29391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72CF
U+72D0 (29392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D0
U+72D1 (29393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D1
U+72D2 (29394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D2
U+72D3 (29395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D3
U+72D4 (29396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D4
U+72D5 (29397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D5
U+72D6 (29398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D6
U+72D7 (29399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D7
U+72D8 (29400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D8
U+72D9 (29401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72D9
U+72DA (29402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72DA
U+72DB (29403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72DB
U+72DC (29404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72DC
U+72DD (29405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72DD
U+72DE (29406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72DE
U+72DF (29407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72DF
U+72E0 (29408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E0
U+72E1 (29409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E1
U+72E2 (29410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E2
U+72E3 (29411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E3
U+72E4 (29412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E4
U+72E5 (29413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E5
U+72E6 (29414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E6
U+72E7 (29415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E7
U+72E8 (29416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E8
U+72E9 (29417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72E9
U+72EA (29418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72EA
U+72EB (29419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72EB
U+72EC (29420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72EC
U+72ED (29421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72ED
U+72EE (29422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72EE
U+72EF (29423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72EF
U+72F0 (29424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F0
U+72F1 (29425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F1
U+72F2 (29426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F2
U+72F3 (29427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F3
U+72F4 (29428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F4
U+72F5 (29429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F5
U+72F6 (29430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F6
U+72F7 (29431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F7
U+72F8 (29432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F8
U+72F9 (29433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72F9
U+72FA (29434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72FA
U+72FB (29435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72FB
U+72FC (29436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72FC
U+72FD (29437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72FD
U+72FE (29438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72FE
U+72FF (29439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72FF
U+7300 (29440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7300
U+7301 (29441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7301
U+7302 (29442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7302
U+7303 (29443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7303
U+7304 (29444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7304
U+7305 (29445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7305
U+7306 (29446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7306
U+7307 (29447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7307
U+7308 (29448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7308
U+7309 (29449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7309
U+730A (29450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-730A
U+730B (29451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-730B
U+730C (29452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-730C
U+730D (29453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-730D
U+730E (29454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-730E
U+730F (29455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-730F
U+7310 (29456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7310
U+7311 (29457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7311
U+7312 (29458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7312
U+7313 (29459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7313
U+7314 (29460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7314
U+7315 (29461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7315
U+7316 (29462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7316
U+7317 (29463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7317
U+7318 (29464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7318
U+7319 (29465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7319
U+731A (29466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-731A
U+731B (29467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-731B
U+731C (29468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-731C
U+731D (29469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-731D
U+731E (29470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-731E
U+731F (29471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-731F
U+7320 (29472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7320
U+7321 (29473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7321
U+7322 (29474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7322
U+7323 (29475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7323
U+7324 (29476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7324
U+7325 (29477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7325
U+7326 (29478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7326
U+7327 (29479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7327
U+7328 (29480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7328
U+7329 (29481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7329
U+732A (29482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-732A
U+732B (29483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-732B
U+732C (29484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-732C
U+732D (29485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-732D
U+732E (29486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-732E
U+732F (29487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-732F
U+7330 (29488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7330
U+7331 (29489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7331
U+7332 (29490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7332
U+7333 (29491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7333
U+7334 (29492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7334
U+7335 (29493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7335
U+7336 (29494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7336
U+7337 (29495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7337
U+7338 (29496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7338
U+7339 (29497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7339
U+733A (29498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-733A
U+733B (29499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-733B
U+733C (29500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-733C
U+733D (29501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-733D
U+733E (29502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-733E
U+733F (29503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-733F
U+7340 (29504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7340
U+7341 (29505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7341
U+7342 (29506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7342
U+7343 (29507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7343
U+7344 (29508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7344
U+7345 (29509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7345
U+7346 (29510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7346
U+7347 (29511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7347
U+7348 (29512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7348
U+7349 (29513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7349
U+734A (29514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-734A
U+734B (29515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-734B
U+734C (29516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-734C
U+734D (29517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-734D
U+734E (29518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-734E
U+734F (29519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-734F
U+7350 (29520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7350
U+7351 (29521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7351
U+7352 (29522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7352
U+7353 (29523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7353
U+7354 (29524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7354
U+7355 (29525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7355
U+7356 (29526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7356
U+7357 (29527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7357
U+7358 (29528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7358
U+7359 (29529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7359
U+735A (29530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-735A
U+735B (29531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-735B
U+735C (29532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-735C
U+735D (29533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-735D
U+735E (29534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-735E
U+735F (29535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-735F
U+7360 (29536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7360
U+7361 (29537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7361
U+7362 (29538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7362
U+7363 (29539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7363
U+7364 (29540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7364
U+7365 (29541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7365
U+7366 (29542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7366
U+7367 (29543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7367
U+7368 (29544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7368
U+7369 (29545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7369
U+736A (29546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-736A
U+736B (29547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-736B
U+736C (29548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-736C
U+736D (29549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-736D
U+736E (29550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-736E
U+736F (29551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-736F
U+7370 (29552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7370
U+7371 (29553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7371
U+7372 (29554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7372
U+7373 (29555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7373
U+7374 (29556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7374
U+7375 (29557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7375
U+7376 (29558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7376
U+7377 (29559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7377
U+7378 (29560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7378
U+7379 (29561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7379
U+737A (29562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-737A
U+737B (29563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-737B
U+737C (29564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-737C
U+737D (29565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-737D
U+737E (29566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-737E
U+737F (29567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-737F
U+7380 (29568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7380
U+7381 (29569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7381
U+7382 (29570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7382
U+7383 (29571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7383
U+7384 (29572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7384
U+7385 (29573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7385
U+7386 (29574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7386
U+7387 (29575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7387
U+7388 (29576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7388
U+7389 (29577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7389
U+738A (29578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738A
U+738B (29579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738B
U+738C (29580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738C
U+738D (29581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738D
U+738E (29582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738E
U+738F (29583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-738F
U+7390 (29584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7390
U+7391 (29585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7391
U+7392 (29586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7392
U+7393 (29587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7393
U+7394 (29588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7394
U+7395 (29589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7395
U+7396 (29590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7396
U+7397 (29591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7397
U+7398 (29592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7398
U+7399 (29593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7399
U+739A (29594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-739A
U+739B (29595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-739B
U+739C (29596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-739C
U+739D (29597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-739D
U+739E (29598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-739E
U+739F (29599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-739F
U+73A0 (29600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A0
U+73A1 (29601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A1
U+73A2 (29602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A2
U+73A3 (29603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A3
U+73A4 (29604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A4
U+73A5 (29605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A5
U+73A6 (29606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A6
U+73A7 (29607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A7
U+73A8 (29608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A8
U+73A9 (29609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73A9
U+73AA (29610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73AA
U+73AB (29611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73AB
U+73AC (29612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73AC
U+73AD (29613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73AD
U+73AE (29614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73AE
U+73AF (29615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73AF
U+73B0 (29616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B0
U+73B1 (29617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B1
U+73B2 (29618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B2
U+73B3 (29619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B3
U+73B4 (29620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B4
U+73B5 (29621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B5
U+73B6 (29622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B6
U+73B7 (29623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B7
U+73B8 (29624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B8
U+73B9 (29625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73B9
U+73BA (29626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73BA
U+73BB (29627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73BB
U+73BC (29628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73BC
U+73BD (29629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73BD
U+73BE (29630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73BE
U+73BF (29631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73BF
U+73C0 (29632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C0
U+73C1 (29633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C1
U+73C2 (29634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C2
U+73C3 (29635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C3
U+73C4 (29636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C4
U+73C5 (29637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C5
U+73C6 (29638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C6
U+73C7 (29639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C7
U+73C8 (29640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C8
U+73C9 (29641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73C9
U+73CA (29642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73CA
U+73CB (29643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73CB
U+73CC (29644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73CC
U+73CD (29645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73CD
U+73CE (29646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73CE
U+73CF (29647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73CF
U+73D0 (29648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D0
U+73D1 (29649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D1
U+73D2 (29650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D2
U+73D3 (29651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D3
U+73D4 (29652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D4
U+73D5 (29653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D5
U+73D6 (29654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D6
U+73D7 (29655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D7
U+73D8 (29656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D8
U+73D9 (29657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73D9
U+73DA (29658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73DA
U+73DB (29659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73DB
U+73DC (29660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73DC
U+73DD (29661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73DD
U+73DE (29662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73DE
U+73DF (29663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73DF
U+73E0 (29664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E0
U+73E1 (29665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E1
U+73E2 (29666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E2
U+73E3 (29667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E3
U+73E4 (29668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E4
U+73E5 (29669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E5
U+73E6 (29670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E6
U+73E7 (29671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E7
U+73E8 (29672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E8
U+73E9 (29673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73E9
U+73EA (29674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73EA
U+73EB (29675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73EB
U+73EC (29676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73EC
U+73ED (29677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73ED
U+73EE (29678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73EE
U+73EF (29679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73EF
U+73F0 (29680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F0
U+73F1 (29681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F1
U+73F2 (29682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F2
U+73F3 (29683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F3
U+73F4 (29684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F4
U+73F5 (29685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F5
U+73F6 (29686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F6
U+73F7 (29687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F7
U+73F8 (29688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F8
U+73F9 (29689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73F9
U+73FA (29690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73FA
U+73FB (29691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73FB
U+73FC (29692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73FC
U+73FD (29693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73FD
U+73FE (29694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73FE
U+73FF (29695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73FF
U+7400 (29696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7400
U+7401 (29697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7401
U+7402 (29698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7402
U+7403 (29699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7403
U+7404 (29700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7404
U+7405 (29701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7405
U+7406 (29702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7406
U+7407 (29703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7407
U+7408 (29704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7408
U+7409 (29705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7409
U+740A (29706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-740A
U+740B (29707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-740B
U+740C (29708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-740C
U+740D (29709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-740D
U+740E (29710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-740E
U+740F (29711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-740F
U+7410 (29712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7410
U+7411 (29713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7411
U+7412 (29714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7412
U+7413 (29715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7413
U+7414 (29716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7414
U+7415 (29717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7415
U+7416 (29718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7416
U+7417 (29719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7417
U+7418 (29720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7418
U+7419 (29721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7419
U+741A (29722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-741A
U+741B (29723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-741B
U+741C (29724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-741C
U+741D (29725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-741D
U+741E (29726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-741E
U+741F (29727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-741F
U+7420 (29728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7420
U+7421 (29729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7421
U+7422 (29730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7422
U+7423 (29731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7423
U+7424 (29732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7424
U+7425 (29733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7425
U+7426 (29734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7426
U+7427 (29735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7427
U+7428 (29736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7428
U+7429 (29737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7429
U+742A (29738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-742A
U+742B (29739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-742B
U+742C (29740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-742C
U+742D (29741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-742D
U+742E (29742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-742E
U+742F (29743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-742F
U+7430 (29744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7430
U+7431 (29745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7431
U+7432 (29746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7432
U+7433 (29747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7433
U+7434 (29748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7434
U+7435 (29749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7435
U+7436 (29750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7436
U+7437 (29751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7437
U+7438 (29752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7438
U+7439 (29753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7439
U+743A (29754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-743A
U+743B (29755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-743B
U+743C (29756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-743C
U+743D (29757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-743D
U+743E (29758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-743E
U+743F (29759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-743F
U+7440 (29760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7440
U+7441 (29761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7441
U+7442 (29762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7442
U+7443 (29763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7443
U+7444 (29764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7444
U+7445 (29765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7445
U+7446 (29766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7446
U+7447 (29767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7447
U+7448 (29768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7448
U+7449 (29769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7449
U+744A (29770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-744A
U+744B (29771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-744B
U+744C (29772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-744C
U+744D (29773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-744D
U+744E (29774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-744E
U+744F (29775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-744F
U+7450 (29776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7450
U+7451 (29777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7451
U+7452 (29778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7452
U+7453 (29779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7453
U+7454 (29780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7454
U+7455 (29781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7455
U+7456 (29782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7456
U+7457 (29783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7457
U+7458 (29784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7458
U+7459 (29785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7459
U+745A (29786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-745A
U+745B (29787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-745B
U+745C (29788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-745C
U+745D (29789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-745D
U+745E (29790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-745E
U+745F (29791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-745F
U+7460 (29792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7460
U+7461 (29793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7461
U+7462 (29794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7462
U+7463 (29795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7463
U+7464 (29796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7464
U+7465 (29797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7465
U+7466 (29798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7466
U+7467 (29799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7467
U+7468 (29800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7468
U+7469 (29801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7469
U+746A (29802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-746A
U+746B (29803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-746B
U+746C (29804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-746C
U+746D (29805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-746D
U+746E (29806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-746E
U+746F (29807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-746F
U+7470 (29808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7470
U+7471 (29809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7471
U+7472 (29810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7472
U+7473 (29811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7473
U+7474 (29812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7474
U+7475 (29813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7475
U+7476 (29814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7476
U+7477 (29815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7477
U+7478 (29816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7478
U+7479 (29817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7479
U+747A (29818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-747A
U+747B (29819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-747B
U+747C (29820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-747C
U+747D (29821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-747D
U+747E (29822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-747E
U+747F (29823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-747F
U+7480 (29824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7480
U+7481 (29825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7481
U+7482 (29826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7482
U+7483 (29827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7483
U+7484 (29828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7484
U+7485 (29829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7485
U+7486 (29830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7486
U+7487 (29831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7487
U+7488 (29832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7488
U+7489 (29833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7489
U+748A (29834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-748A
U+748B (29835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-748B
U+748C (29836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-748C
U+748D (29837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-748D
U+748E (29838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-748E
U+748F (29839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-748F
U+7490 (29840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7490
U+7491 (29841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7491
U+7492 (29842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7492
U+7493 (29843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7493
U+7494 (29844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7494
U+7495 (29845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7495
U+7496 (29846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7496
U+7497 (29847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7497
U+7498 (29848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7498
U+7499 (29849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7499
U+749A (29850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-749A
U+749B (29851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-749B
U+749C (29852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-749C
U+749D (29853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-749D
U+749E (29854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-749E
U+749F (29855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-749F
U+74A0 (29856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A0
U+74A1 (29857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A1
U+74A2 (29858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A2
U+74A3 (29859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A3
U+74A4 (29860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A4
U+74A5 (29861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A5
U+74A6 (29862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A6
U+74A7 (29863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A7
U+74A8 (29864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A8
U+74A9 (29865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74A9
U+74AA (29866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74AA
U+74AB (29867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74AB
U+74AC (29868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74AC
U+74AD (29869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74AD
U+74AE (29870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74AE
U+74AF (29871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74AF
U+74B0 (29872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B0
U+74B1 (29873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B1
U+74B2 (29874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B2
U+74B3 (29875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B3
U+74B4 (29876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B4
U+74B5 (29877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B5
U+74B6 (29878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B6
U+74B7 (29879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B7
U+74B8 (29880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B8
U+74B9 (29881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74B9
U+74BA (29882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74BA
U+74BB (29883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74BB
U+74BC (29884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74BC
U+74BD (29885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74BD
U+74BE (29886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74BE
U+74BF (29887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74BF
U+74C0 (29888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C0
U+74C1 (29889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C1
U+74C2 (29890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C2
U+74C3 (29891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C3
U+74C4 (29892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C4
U+74C5 (29893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C5
U+74C6 (29894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C6
U+74C7 (29895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C7
U+74C8 (29896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C8
U+74C9 (29897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74C9
U+74CA (29898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74CA
U+74CB (29899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74CB
U+74CC (29900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74CC
U+74CD (29901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74CD
U+74CE (29902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74CE
U+74CF (29903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74CF
U+74D0 (29904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D0
U+74D1 (29905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D1
U+74D2 (29906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D2
U+74D3 (29907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D3
U+74D4 (29908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D4
U+74D5 (29909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D5
U+74D6 (29910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D6
U+74D7 (29911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D7
U+74D8 (29912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D8
U+74D9 (29913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74D9
U+74DA (29914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74DA
U+74DB (29915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74DB
U+74DC (29916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74DC
U+74DD (29917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74DD
U+74DE (29918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74DE
U+74DF (29919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74DF
U+74E0 (29920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E0
U+74E1 (29921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E1
U+74E2 (29922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E2
U+74E3 (29923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E3
U+74E4 (29924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E4
U+74E5 (29925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E5
U+74E6 (29926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E6
U+74E7 (29927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E7
U+74E8 (29928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E8
U+74E9 (29929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74E9
U+74EA (29930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74EA
U+74EB (29931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74EB
U+74EC (29932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74EC
U+74ED (29933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74ED
U+74EE (29934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74EE
U+74EF (29935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74EF
U+74F0 (29936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F0
U+74F1 (29937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F1
U+74F2 (29938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F2
U+74F3 (29939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F3
U+74F4 (29940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F4
U+74F5 (29941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F5
U+74F6 (29942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F6
U+74F7 (29943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F7
U+74F8 (29944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F8
U+74F9 (29945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74F9
U+74FA (29946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74FA
U+74FB (29947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74FB
U+74FC (29948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74FC
U+74FD (29949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74FD
U+74FE (29950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74FE
U+74FF (29951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74FF
U+7500 (29952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7500
U+7501 (29953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7501
U+7502 (29954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7502
U+7503 (29955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7503
U+7504 (29956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7504
U+7505 (29957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7505
U+7506 (29958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7506
U+7507 (29959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7507
U+7508 (29960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7508
U+7509 (29961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7509
U+750A (29962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-750A
U+750B (29963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-750B
U+750C (29964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-750C
U+750D (29965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-750D
U+750E (29966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-750E
U+750F (29967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-750F
U+7510 (29968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7510
U+7511 (29969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7511
U+7512 (29970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7512
U+7513 (29971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7513
U+7514 (29972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7514
U+7515 (29973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7515
U+7516 (29974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7516
U+7517 (29975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7517
U+7518 (29976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7518
U+7519 (29977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7519
U+751A (29978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-751A
U+751B (29979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-751B
U+751C (29980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-751C
U+751D (29981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-751D
U+751E (29982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-751E
U+751F (29983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-751F
U+7520 (29984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7520
U+7521 (29985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7521
U+7522 (29986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7522
U+7523 (29987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7523
U+7524 (29988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7524
U+7525 (29989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7525
U+7526 (29990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7526
U+7527 (29991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7527
U+7528 (29992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7528
U+7529 (29993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7529
U+752A (29994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-752A
U+752B (29995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-752B
U+752C (29996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-752C
U+752D (29997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-752D
U+752E (29998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-752E
U+752F (29999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-752F
U+7530 (30000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7530
U+7531 (30001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7531
U+7532 (30002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7532
U+7533 (30003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7533
U+7534 (30004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7534
U+7535 (30005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7535
U+7536 (30006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7536
U+7537 (30007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7537
U+7538 (30008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7538
U+7539 (30009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7539
U+753A (30010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-753A
U+753B (30011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-753B
U+753C (30012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-753C
U+753D (30013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-753D
U+753E (30014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-753E
U+753F (30015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-753F
U+7540 (30016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7540
U+7541 (30017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7541
U+7542 (30018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7542
U+7543 (30019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7543
U+7544 (30020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7544
U+7545 (30021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7545
U+7546 (30022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7546
U+7547 (30023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7547
U+7548 (30024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7548
U+7549 (30025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7549
U+754A (30026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-754A
U+754B (30027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-754B
U+754C (30028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-754C
U+754D (30029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-754D
U+754E (30030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-754E
U+754F (30031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-754F
U+7550 (30032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7550
U+7551 (30033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7551
U+7552 (30034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7552
U+7553 (30035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7553
U+7554 (30036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7554
U+7555 (30037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7555
U+7556 (30038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7556
U+7557 (30039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7557
U+7558 (30040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7558
U+7559 (30041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7559
U+755A (30042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-755A
U+755B (30043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-755B
U+755C (30044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-755C
U+755D (30045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-755D
U+755E (30046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-755E
U+755F (30047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-755F
U+7560 (30048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7560
U+7561 (30049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7561
U+7562 (30050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7562
U+7563 (30051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7563
U+7564 (30052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7564
U+7565 (30053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7565
U+7566 (30054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7566
U+7567 (30055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7567
U+7568 (30056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7568
U+7569 (30057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7569
U+756A (30058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-756A
U+756B (30059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-756B
U+756C (30060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-756C
U+756D (30061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-756D
U+756E (30062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-756E
U+756F (30063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-756F
U+7570 (30064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7570
U+7571 (30065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7571
U+7572 (30066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7572
U+7573 (30067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7573
U+7574 (30068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7574
U+7575 (30069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7575
U+7576 (30070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7576
U+7577 (30071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7577
U+7578 (30072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7578
U+7579 (30073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7579
U+757A (30074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-757A
U+757B (30075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-757B
U+757C (30076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-757C
U+757D (30077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-757D
U+757E (30078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-757E
U+757F (30079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-757F
U+7580 (30080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7580
U+7581 (30081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7581
U+7582 (30082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7582
U+7583 (30083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7583
U+7584 (30084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7584
U+7585 (30085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7585
U+7586 (30086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7586
U+7587 (30087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7587
U+7588 (30088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7588
U+7589 (30089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7589
U+758A (30090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-758A
U+758B (30091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-758B
U+758C (30092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-758C
U+758D (30093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-758D
U+758E (30094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-758E
U+758F (30095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-758F
U+7590 (30096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7590
U+7591 (30097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7591
U+7592 (30098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7592
U+7593 (30099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7593
U+7594 (30100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7594
U+7595 (30101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7595
U+7596 (30102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7596
U+7597 (30103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7597
U+7598 (30104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7598
U+7599 (30105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7599
U+759A (30106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-759A
U+759B (30107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-759B
U+759C (30108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-759C
U+759D (30109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-759D
U+759E (30110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-759E
U+759F (30111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-759F
U+75A0 (30112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A0
U+75A1 (30113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A1
U+75A2 (30114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A2
U+75A3 (30115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A3
U+75A4 (30116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A4
U+75A5 (30117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A5
U+75A6 (30118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A6
U+75A7 (30119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A7
U+75A8 (30120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A8
U+75A9 (30121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75A9
U+75AA (30122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75AA
U+75AB (30123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75AB
U+75AC (30124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75AC
U+75AD (30125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75AD
U+75AE (30126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75AE
U+75AF (30127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75AF
U+75B0 (30128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B0
U+75B1 (30129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B1
U+75B2 (30130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B2
U+75B3 (30131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B3
U+75B4 (30132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B4
U+75B5 (30133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B5
U+75B6 (30134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B6
U+75B7 (30135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B7
U+75B8 (30136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B8
U+75B9 (30137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75B9
U+75BA (30138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75BA
U+75BB (30139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75BB
U+75BC (30140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75BC
U+75BD (30141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75BD
U+75BE (30142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75BE
U+75BF (30143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75BF
U+75C0 (30144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C0
U+75C1 (30145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C1
U+75C2 (30146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C2
U+75C3 (30147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C3
U+75C4 (30148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C4
U+75C5 (30149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C5
U+75C6 (30150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C6
U+75C7 (30151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C7
U+75C8 (30152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C8
U+75C9 (30153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75C9
U+75CA (30154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75CA
U+75CB (30155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75CB
U+75CC (30156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75CC
U+75CD (30157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75CD
U+75CE (30158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75CE
U+75CF (30159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75CF
U+75D0 (30160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D0
U+75D1 (30161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D1
U+75D2 (30162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D2
U+75D3 (30163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D3
U+75D4 (30164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D4
U+75D5 (30165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D5
U+75D6 (30166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D6
U+75D7 (30167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D7
U+75D8 (30168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D8
U+75D9 (30169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75D9
U+75DA (30170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75DA
U+75DB (30171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75DB
U+75DC (30172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75DC
U+75DD (30173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75DD
U+75DE (30174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75DE
U+75DF (30175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75DF
U+75E0 (30176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E0
U+75E1 (30177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E1
U+75E2 (30178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E2
U+75E3 (30179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E3
U+75E4 (30180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E4
U+75E5 (30181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E5
U+75E6 (30182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E6
U+75E7 (30183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E7
U+75E8 (30184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E8
U+75E9 (30185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75E9
U+75EA (30186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75EA
U+75EB (30187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75EB
U+75EC (30188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75EC
U+75ED (30189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75ED
U+75EE (30190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75EE
U+75EF (30191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75EF
U+75F0 (30192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F0
U+75F1 (30193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F1
U+75F2 (30194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F2
U+75F3 (30195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F3
U+75F4 (30196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F4
U+75F5 (30197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F5
U+75F6 (30198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F6
U+75F7 (30199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F7
U+75F8 (30200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F8
U+75F9 (30201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75F9
U+75FA (30202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75FA
U+75FB (30203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75FB
U+75FC (30204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75FC
U+75FD (30205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75FD
U+75FE (30206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75FE
U+75FF (30207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-75FF
U+7600 (30208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7600
U+7601 (30209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7601
U+7602 (30210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7602
U+7603 (30211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7603
U+7604 (30212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7604
U+7605 (30213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7605
U+7606 (30214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7606
U+7607 (30215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7607
U+7608 (30216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7608
U+7609 (30217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7609
U+760A (30218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-760A
U+760B (30219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-760B
U+760C (30220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-760C
U+760D (30221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-760D
U+760E (30222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-760E
U+760F (30223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-760F
U+7610 (30224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7610
U+7611 (30225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7611
U+7612 (30226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7612
U+7613 (30227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7613
U+7614 (30228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7614
U+7615 (30229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7615
U+7616 (30230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7616
U+7617 (30231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7617
U+7618 (30232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7618
U+7619 (30233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7619
U+761A (30234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-761A
U+761B (30235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-761B
U+761C (30236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-761C
U+761D (30237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-761D
U+761E (30238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-761E
U+761F (30239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-761F
U+7620 (30240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7620
U+7621 (30241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7621
U+7622 (30242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7622
U+7623 (30243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7623
U+7624 (30244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7624
U+7625 (30245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7625
U+7626 (30246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7626
U+7627 (30247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7627
U+7628 (30248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7628
U+7629 (30249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7629
U+762A (30250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-762A
U+762B (30251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-762B
U+762C (30252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-762C
U+762D (30253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-762D
U+762E (30254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-762E
U+762F (30255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-762F
U+7630 (30256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7630
U+7631 (30257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7631
U+7632 (30258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7632
U+7633 (30259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7633
U+7634 (30260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7634
U+7635 (30261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7635
U+7636 (30262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7636
U+7637 (30263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7637
U+7638 (30264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7638
U+7639 (30265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7639
U+763A (30266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-763A
U+763B (30267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-763B
U+763C (30268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-763C
U+763D (30269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-763D
U+763E (30270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-763E
U+763F (30271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-763F
U+7640 (30272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7640
U+7641 (30273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7641
U+7642 (30274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7642
U+7643 (30275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7643
U+7644 (30276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7644
U+7645 (30277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7645
U+7646 (30278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7646
U+7647 (30279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7647
U+7648 (30280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7648
U+7649 (30281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7649
U+764A (30282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-764A
U+764B (30283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-764B
U+764C (30284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-764C
U+764D (30285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-764D
U+764E (30286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-764E
U+764F (30287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-764F
U+7650 (30288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7650
U+7651 (30289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7651
U+7652 (30290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7652
U+7653 (30291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7653
U+7654 (30292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7654
U+7655 (30293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7655
U+7656 (30294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7656
U+7657 (30295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7657
U+7658 (30296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7658
U+7659 (30297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7659
U+765A (30298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-765A
U+765B (30299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-765B
U+765C (30300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-765C
U+765D (30301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-765D
U+765E (30302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-765E
U+765F (30303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-765F
U+7660 (30304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7660
U+7661 (30305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7661
U+7662 (30306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7662
U+7663 (30307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7663
U+7664 (30308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7664
U+7665 (30309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7665
U+7666 (30310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7666
U+7667 (30311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7667
U+7668 (30312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7668
U+7669 (30313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7669
U+766A (30314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-766A
U+766B (30315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-766B
U+766C (30316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-766C
U+766D (30317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-766D
U+766E (30318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-766E
U+766F (30319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-766F
U+7670 (30320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7670
U+7671 (30321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7671
U+7672 (30322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7672
U+7673 (30323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7673
U+7674 (30324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7674
U+7675 (30325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7675
U+7676 (30326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7676
U+7677 (30327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7677
U+7678 (30328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7678
U+7679 (30329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7679
U+767A (30330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-767A
U+767B (30331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-767B
U+767C (30332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-767C
U+767D (30333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-767D
U+767E (30334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-767E
U+767F (30335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-767F
U+7680 (30336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7680
U+7681 (30337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7681
U+7682 (30338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7682
U+7683 (30339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7683
U+7684 (30340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7684
U+7685 (30341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7685
U+7686 (30342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7686
U+7687 (30343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7687
U+7688 (30344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7688
U+7689 (30345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7689
U+768A (30346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-768A
U+768B (30347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-768B
U+768C (30348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-768C
U+768D (30349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-768D
U+768E (30350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-768E
U+768F (30351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-768F
U+7690 (30352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7690
U+7691 (30353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7691
U+7692 (30354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7692
U+7693 (30355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7693
U+7694 (30356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7694
U+7695 (30357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7695
U+7696 (30358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7696
U+7697 (30359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7697
U+7698 (30360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7698
U+7699 (30361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7699
U+769A (30362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-769A
U+769B (30363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-769B
U+769C (30364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-769C
U+769D (30365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-769D
U+769E (30366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-769E
U+769F (30367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-769F
U+76A0 (30368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A0
U+76A1 (30369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A1
U+76A2 (30370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A2
U+76A3 (30371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A3
U+76A4 (30372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A4
U+76A5 (30373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A5
U+76A6 (30374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A6
U+76A7 (30375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A7
U+76A8 (30376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A8
U+76A9 (30377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76A9
U+76AA (30378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76AA
U+76AB (30379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76AB
U+76AC (30380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76AC
U+76AD (30381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76AD
U+76AE (30382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76AE
U+76AF (30383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76AF
U+76B0 (30384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B0
U+76B1 (30385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B1
U+76B2 (30386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B2
U+76B3 (30387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B3
U+76B4 (30388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B4
U+76B5 (30389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B5
U+76B6 (30390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B6
U+76B7 (30391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B7
U+76B8 (30392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B8
U+76B9 (30393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76B9
U+76BA (30394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76BA
U+76BB (30395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76BB
U+76BC (30396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76BC
U+76BD (30397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76BD
U+76BE (30398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76BE
U+76BF (30399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76BF
U+76C0 (30400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C0
U+76C1 (30401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C1
U+76C2 (30402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C2
U+76C3 (30403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C3
U+76C4 (30404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C4
U+76C5 (30405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C5
U+76C6 (30406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C6
U+76C7 (30407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C7
U+76C8 (30408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C8
U+76C9 (30409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76C9
U+76CA (30410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76CA
U+76CB (30411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76CB
U+76CC (30412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76CC
U+76CD (30413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76CD
U+76CE (30414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76CE
U+76CF (30415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76CF
U+76D0 (30416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D0
U+76D1 (30417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D1
U+76D2 (30418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D2
U+76D3 (30419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D3
U+76D4 (30420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D4
U+76D5 (30421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D5
U+76D6 (30422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D6
U+76D7 (30423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D7
U+76D8 (30424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D8
U+76D9 (30425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76D9
U+76DA (30426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76DA
U+76DB (30427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76DB
U+76DC (30428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76DC
U+76DD (30429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76DD
U+76DE (30430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76DE
U+76DF (30431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76DF
U+76E0 (30432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E0
U+76E1 (30433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E1
U+76E2 (30434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E2
U+76E3 (30435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E3
U+76E4 (30436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E4
U+76E5 (30437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E5
U+76E6 (30438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E6
U+76E7 (30439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E7
U+76E8 (30440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E8
U+76E9 (30441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76E9
U+76EA (30442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76EA
U+76EB (30443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76EB
U+76EC (30444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76EC
U+76ED (30445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76ED
U+76EE (30446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76EE
U+76EF (30447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76EF
U+76F0 (30448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F0
U+76F1 (30449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F1
U+76F2 (30450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F2
U+76F3 (30451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F3
U+76F4 (30452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F4
U+76F5 (30453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F5
U+76F6 (30454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F6
U+76F7 (30455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F7
U+76F8 (30456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F8
U+76F9 (30457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76F9
U+76FA (30458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76FA
U+76FB (30459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76FB
U+76FC (30460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76FC
U+76FD (30461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76FD
U+76FE (30462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76FE
U+76FF (30463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-76FF
U+7700 (30464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7700
U+7701 (30465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7701
U+7702 (30466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7702
U+7703 (30467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7703
U+7704 (30468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7704
U+7705 (30469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7705
U+7706 (30470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7706
U+7707 (30471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7707
U+7708 (30472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7708
U+7709 (30473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7709
U+770A (30474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-770A
U+770B (30475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-770B
U+770C (30476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-770C
U+770D (30477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-770D
U+770E (30478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-770E
U+770F (30479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-770F
U+7710 (30480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7710
U+7711 (30481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7711
U+7712 (30482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7712
U+7713 (30483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7713
U+7714 (30484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7714
U+7715 (30485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7715
U+7716 (30486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7716
U+7717 (30487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7717
U+7718 (30488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7718
U+7719 (30489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7719
U+771A (30490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-771A
U+771B (30491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-771B
U+771C (30492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-771C
U+771D (30493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-771D
U+771E (30494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-771E
U+771F (30495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-771F
U+7720 (30496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7720
U+7721 (30497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7721
U+7722 (30498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7722
U+7723 (30499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7723
U+7724 (30500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7724
U+7725 (30501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7725
U+7726 (30502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7726
U+7727 (30503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7727
U+7728 (30504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7728
U+7729 (30505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7729
U+772A (30506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-772A
U+772B (30507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-772B
U+772C (30508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-772C
U+772D (30509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-772D
U+772E (30510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-772E
U+772F (30511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-772F
U+7730 (30512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7730
U+7731 (30513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7731
U+7732 (30514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7732
U+7733 (30515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7733
U+7734 (30516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7734
U+7735 (30517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7735
U+7736 (30518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7736
U+7737 (30519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7737
U+7738 (30520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7738
U+7739 (30521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7739
U+773A (30522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-773A
U+773B (30523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-773B
U+773C (30524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-773C
U+773D (30525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-773D
U+773E (30526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-773E
U+773F (30527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-773F
U+7740 (30528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7740
U+7741 (30529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7741
U+7742 (30530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7742
U+7743 (30531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7743
U+7744 (30532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7744
U+7745 (30533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7745
U+7746 (30534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7746
U+7747 (30535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7747
U+7748 (30536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7748
U+7749 (30537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7749
U+774A (30538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-774A
U+774B (30539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-774B
U+774C (30540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-774C
U+774D (30541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-774D
U+774E (30542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-774E
U+774F (30543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-774F
U+7750 (30544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7750
U+7751 (30545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7751
U+7752 (30546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7752
U+7753 (30547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7753
U+7754 (30548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7754
U+7755 (30549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7755
U+7756 (30550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7756
U+7757 (30551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7757
U+7758 (30552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7758
U+7759 (30553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7759
U+775A (30554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-775A
U+775B (30555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-775B
U+775C (30556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-775C
U+775D (30557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-775D
U+775E (30558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-775E
U+775F (30559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-775F
U+7760 (30560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7760
U+7761 (30561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7761
U+7762 (30562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7762
U+7763 (30563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7763
U+7764 (30564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7764
U+7765 (30565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7765
U+7766 (30566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7766
U+7767 (30567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7767
U+7768 (30568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7768
U+7769 (30569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7769
U+776A (30570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-776A
U+776B (30571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-776B
U+776C (30572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-776C
U+776D (30573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-776D
U+776E (30574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-776E
U+776F (30575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-776F
U+7770 (30576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7770
U+7771 (30577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7771
U+7772 (30578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7772
U+7773 (30579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7773
U+7774 (30580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7774
U+7775 (30581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7775
U+7776 (30582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7776
U+7777 (30583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7777
U+7778 (30584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7778
U+7779 (30585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7779
U+777A (30586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-777A
U+777B (30587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-777B
U+777C (30588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-777C
U+777D (30589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-777D
U+777E (30590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-777E
U+777F (30591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-777F
U+7780 (30592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7780
U+7781 (30593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7781
U+7782 (30594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7782
U+7783 (30595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7783
U+7784 (30596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7784
U+7785 (30597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7785
U+7786 (30598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7786
U+7787 (30599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7787
U+7788 (30600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7788
U+7789 (30601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7789
U+778A (30602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-778A
U+778B (30603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-778B
U+778C (30604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-778C
U+778D (30605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-778D
U+778E (30606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-778E
U+778F (30607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-778F
U+7790 (30608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7790
U+7791 (30609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7791
U+7792 (30610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7792
U+7793 (30611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7793
U+7794 (30612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7794
U+7795 (30613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7795
U+7796 (30614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7796
U+7797 (30615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7797
U+7798 (30616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7798
U+7799 (30617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7799
U+779A (30618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-779A
U+779B (30619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-779B
U+779C (30620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-779C
U+779D (30621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-779D
U+779E (30622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-779E
U+779F (30623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-779F
U+77A0 (30624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A0
U+77A1 (30625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A1
U+77A2 (30626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A2
U+77A3 (30627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A3
U+77A4 (30628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A4
U+77A5 (30629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A5
U+77A6 (30630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A6
U+77A7 (30631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A7
U+77A8 (30632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A8
U+77A9 (30633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77A9
U+77AA (30634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77AA
U+77AB (30635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77AB
U+77AC (30636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77AC
U+77AD (30637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77AD
U+77AE (30638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77AE
U+77AF (30639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77AF
U+77B0 (30640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B0
U+77B1 (30641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B1
U+77B2 (30642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B2
U+77B3 (30643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B3
U+77B4 (30644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B4
U+77B5 (30645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B5
U+77B6 (30646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B6
U+77B7 (30647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B7
U+77B8 (30648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B8
U+77B9 (30649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77B9
U+77BA (30650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77BA
U+77BB (30651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77BB
U+77BC (30652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77BC
U+77BD (30653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77BD
U+77BE (30654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77BE
U+77BF (30655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77BF
U+77C0 (30656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C0
U+77C1 (30657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C1
U+77C2 (30658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C2
U+77C3 (30659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C3
U+77C4 (30660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C4
U+77C5 (30661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C5
U+77C6 (30662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C6
U+77C7 (30663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C7
U+77C8 (30664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C8
U+77C9 (30665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77C9
U+77CA (30666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77CA
U+77CB (30667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77CB
U+77CC (30668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77CC
U+77CD (30669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77CD
U+77CE (30670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77CE
U+77CF (30671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77CF
U+77D0 (30672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D0
U+77D1 (30673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D1
U+77D2 (30674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D2
U+77D3 (30675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D3
U+77D4 (30676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D4
U+77D5 (30677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D5
U+77D6 (30678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D6
U+77D7 (30679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D7
U+77D8 (30680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D8
U+77D9 (30681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77D9
U+77DA (30682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77DA
U+77DB (30683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77DB
U+77DC (30684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77DC
U+77DD (30685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77DD
U+77DE (30686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77DE
U+77DF (30687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77DF
U+77E0 (30688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E0
U+77E1 (30689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E1
U+77E2 (30690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E2
U+77E3 (30691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E3
U+77E4 (30692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E4
U+77E5 (30693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E5
U+77E6 (30694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E6
U+77E7 (30695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E7
U+77E8 (30696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E8
U+77E9 (30697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77E9
U+77EA (30698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77EA
U+77EB (30699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77EB
U+77EC (30700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77EC
U+77ED (30701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77ED
U+77EE (30702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77EE
U+77EF (30703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77EF
U+77F0 (30704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F0
U+77F1 (30705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F1
U+77F2 (30706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F2
U+77F3 (30707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F3
U+77F4 (30708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F4
U+77F5 (30709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F5
U+77F6 (30710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F6
U+77F7 (30711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F7
U+77F8 (30712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F8
U+77F9 (30713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77F9
U+77FA (30714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77FA
U+77FB (30715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77FB
U+77FC (30716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77FC
U+77FD (30717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77FD
U+77FE (30718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77FE
U+77FF (30719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-77FF