ภาคผนวก:ยูนิโคด/Katakana

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Hiragana

Katakana

Bopomofo ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Katakana” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 14.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+30A0 ถึง U+30FF

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
อักษร ชื่อ
U+30A0 (12448) Pd
(Dash Punctuation)
Zyyy
(Common)
KATAKANA-HIRAGANA DOUBLE HYPHEN
U+30A1 (12449) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL A
U+30A2 (12450) Japanese Katakana A.svg Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER A
U+30A3 (12451) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL I
U+30A4 (12452) Japanese Katakana I.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER I
U+30A5 (12453) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL U
U+30A6 (12454) Japanese Katakana U.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER U
U+30A7 (12455) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL E
U+30A8 (12456) Japanese Katakana E.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER E
U+30A9 (12457) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL O
U+30AA (12458) Japanese Katakana O.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER O
U+30AB (12459) Japanese Katakana KA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER KA
U+30AC (12460) Japanese Katakana GA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER GA
U+30AD (12461) Japanese Katakana KI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER KI
U+30AE (12462) Japanese Katakana GI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER GI
U+30AF (12463) Japanese Katakana KU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER KU
U+30B0 (12464) Japanese Katakana GU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER GU
U+30B1 (12465) Japanese Katakana KE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER KE
U+30B2 (12466) Japanese Katakana GE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER GE
U+30B3 (12467) Japanese Katakana KO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER KO
U+30B4 (12468) Japanese Katakana GO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER GO
U+30B5 (12469) Japanese Katakana SA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SA
U+30B6 (12470) Japanese Katakana ZA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ZA
U+30B7 (12471) Japanese Katakana SHI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SI
U+30B8 (12472) Japanese Katakana JI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ZI
U+30B9 (12473) Japanese Katakana SU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SU
U+30BA (12474) Japanese Katakana ZU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ZU
U+30BB (12475) Japanese Katakana SE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SE
U+30BC (12476) Japanese Katakana ZE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ZE
U+30BD (12477) Japanese Katakana SO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SO
U+30BE (12478) Japanese Katakana ZO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ZO
U+30BF (12479) Japanese Katakana TA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER TA
U+30C0 (12480) Katakana da.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER DA
U+30C1 (12481) Japanese Katakana CHI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER TI
U+30C2 (12482) Katakana ji.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER DI
U+30C3 (12483) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL TU
U+30C4 (12484) Japanese Katakana TSU.svg Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER TU
U+30C5 (12485) Katakana zu.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER DU
U+30C6 (12486) Japanese Katakana TE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER TE
U+30C7 (12487) Katakana de.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER DE
U+30C8 (12488) Japanese Katakana TO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER TO
U+30C9 (12489) Katakana do.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER DO
U+30CA (12490) Japanese Katakana NA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER NA
U+30CB (12491) Japanese Katakana NI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER NI
U+30CC (12492) Japanese Katakana NU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER NU
U+30CD (12493) Japanese Katakana NE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER NE
U+30CE (12494) Japanese Katakana NO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER NO
U+30CF (12495) Japanese Katakana HA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER HA
U+30D0 (12496) Japanese Katakana BA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER BA
U+30D1 (12497) Japanese Katakana PA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER PA
U+30D2 (12498) Japanese Katakana HI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER HI
U+30D3 (12499) Japanese Katakana BI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER BI
U+30D4 (12500) Japanese Katakana PI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER PI
U+30D5 (12501) Japanese Katakana FU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER HU
U+30D6 (12502) Japanese Katakana BU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER BU
U+30D7 (12503) Japanese Katakana PU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER PU
U+30D8 (12504) Japanese Katakana HE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER HE
U+30D9 (12505) Japanese Katakana BE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER BE
U+30DA (12506) Japanese Katakana PE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER PE
U+30DB (12507) Japanese Katakana HO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER HO
U+30DC (12508) Japanese Katakana BO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER BO
U+30DD (12509) Japanese Katakana PO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER PO
U+30DE (12510) Japanese Katakana MA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER MA
U+30DF (12511) Japanese Katakana MI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER MI
U+30E0 (12512) Japanese Katakana MU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER MU
U+30E1 (12513) Japanese Katakana ME.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ME
U+30E2 (12514) Japanese Katakana MO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER MO
U+30E3 (12515) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL YA
U+30E4 (12516) Japanese Katakana YA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER YA
U+30E5 (12517) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL YU
U+30E6 (12518) Japanese Katakana YU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER YU
U+30E7 (12519) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL YO
U+30E8 (12520) Japanese Katakana YO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER YO
U+30E9 (12521) Japanese Katakana RA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER RA
U+30EA (12522) Japanese Katakana RI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER RI
U+30EB (12523) Japanese Katakana RU.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER RU
U+30EC (12524) Japanese Katakana RE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER RE
U+30ED (12525) Japanese Katakana RO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER RO
U+30EE (12526) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL WA
U+30EF (12527) Japanese Katakana WA.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER WA
U+30F0 (12528) Japanese Katakana WI.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER WI
U+30F1 (12529) Japanese Katakana WE.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER WE
U+30F2 (12530) Japanese Katakana WO.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER WO
U+30F3 (12531) Japanese Katakana N.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER N
U+30F4 (12532) ヴ 教科書体.png Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER VU
U+30F5 (12533) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL KA
U+30F6 (12534) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER SMALL KE
U+30F7 (12535) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER VA
U+30F8 (12536) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER VI
U+30F9 (12537) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER VE
U+30FA (12538) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER VO
U+30FB (12539) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
KATAKANA MIDDLE DOT
U+30FC (12540) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK
U+30FD (12541) Lm
(Modifier Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA ITERATION MARK
U+30FE (12542) Lm
(Modifier Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA VOICED ITERATION MARK
U+30FF (12543) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
KATAKANA DIGRAPH KOTO