มอดูล:families/data

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
--[=[
	This module contains definitions for all language family codes on Wiktionary.
]=]--

local m = {}

m["aav"] = {
	canonicalName = "ออสโตรเอเชียติก",
	aliases = {"ออสโตร-เอเชียติก", "Austroasiatic", "Austro-Asiatic"},
	wikidata_item = "Q33199",
}

m["aav-khs"] = {
	canonicalName = "Khasian",
	aliases = {"Khasic"},
	family = "aav",
	wikidata_item = "Q3073734",
}

m["aav-nic"] = {
	canonicalName = "Nicobarese",
	family = "aav",
	wikidata_item= "Q217380",
}

m["aav-pkl"] = {
	canonicalName = "Pnar-Khasi-Lyngngam",
	family = "aav-khs",
}

m["afa"] = {
	canonicalName = "แอฟโฟร-เอเชียติก",
	aliases = {"แอฟโฟรเอเชียติก", "Afro-Asiatic", "Afroasiatic"},
	wikidata_item = "Q25268",
}

m["alg"] = {
	canonicalName = "Algonquian",
	family = "aql",
	wikidata_item = "Q33392",
}

m["alg-abp"] = {
	canonicalName = "Abenaki-Penobscot",
	family = "alg-eas",
	wikidata_item = "Q197936",
}

m["alg-ara"] = {
	canonicalName = "Arapahoan",
	family = "alg",
	wikidata_item = "Q2153686",
}

m["alg-eas"] = {
	canonicalName = "Eastern Algonquian",
	family = "alg",
	wikidata_item = "Q2257525",
}

m["alg-sfk"] = {
	canonicalName = "Sac-Fox-Kickapoo",
	family = "alg",
	wikidata_item = "Q1440172",
}

m["alv"] = {
	canonicalName = "แอตแลนติก-คองโก",
	aliases = {"Atlantic-Congo"},
	family = "nic",
	wikidata_item = "Q771124",
}

m["alv-aah"] = {
	canonicalName = "Ayere-Ahan",
	family = "alv-von",
	wikidata_item = "Q750953",
}

m["alv-ada"] = {
	canonicalName = "Adamawa",
	family = "alv-sav",
	wikidata_item = "Q32906",
}

m["alv-bag"] = {
	canonicalName = "Baga",
	family = "alv-mel",
}

m["alv-bak"] = {
	canonicalName = "Bak",
	family = "alv-sng",
	wikidata_item = "Q1708174",
}

m["alv-bam"] = {
	canonicalName = "Bambukic",
	aliases = {"Yungur-Jen"},
	family = "alv-ada",
	wikidata_item = "Q4853456",
}

m["alv-bny"] = {
	canonicalName = "Banyum",
	family = "alv-nyn",
}

m["alv-bua"] = {
	canonicalName = "Bua",
	family = "alv-mbd",
	wikidata_item = "Q4982094",
}

m["alv-bwj"] = {
	canonicalName = "Bikwin-Jen",
	family = "alv-bam",
}

m["alv-cng"] = {
	canonicalName = "Cangin",
	family = "alv-fwo",
	wikidata_item = "Q1033184",
}

m["alv-ctn"] = {
	canonicalName = "Central Tano",
	aliases = {"Akan"},
	family = "alv-ptn",
	wikidata_item = "Q1658486",
}

m["alv-dlt"] = {
	canonicalName = "Delta Edoid",
	family = "alv-edo",
}

m["alv-dur"] = {
	canonicalName = "Duru",
	family = "alv-lni",
	wikidata_item = "Q5316788",
}

m["alv-ede"] = {
	canonicalName = "Ede",
	family = "alv-yor",
	wikidata_item = "Q35368",
}

m["alv-edo"] = {
	canonicalName = "Edoid",
	family = "alv-von",
	wikidata_item = "Q1287469",
}

m["alv-eeo"] = {
	canonicalName = "Edo-Esan-Ora",
	family = "alv-nce",
}

m["alv-fli"] = {
	canonicalName = "Fali",
	family = "alv",
	wikidata_item = "Q3450166",
}

m["alv-fwo"] = {
	canonicalName = "Fula-Wolof",
	family = "alv-sng",
	wikidata_item = "Q12631267",
}

m["alv-gba"] = {
	canonicalName = "Gbaya",
	family = "alv-sav",
	wikidata_item = "Q3099986",
	protoLanguage = "gba",
}

m["alv-gbe"] = {
	canonicalName = "Gbe",
	family = "alv-von",
	wikidata_item = "Q668284",
}

m["alv-gbf"] = {
	canonicalName = "Eastern Gbaya",
	family = "alv-gba",
}

m["alv-gbs"] = {
	canonicalName = "Southern Gbaya",
	family = "alv-gba",
}

m["alv-gbw"] = {
	canonicalName = "Western Gbaya",
	family = "alv-gba",
}

m["alv-gda"] = {
	canonicalName = "Ga-Dangme",
	family = "alv-kwa",
	wikidata_item = "Q3443338",
}

m["alv-gng"] = {
	canonicalName = "Guang",
	family = "alv-ptn",
	wikidata_item = "Q684009",
}

m["alv-gtm"] = {
	canonicalName = "Ghana-Togo Mountain",
	aliases = {"Togo Remnant", "Central Togo"},
	family = "alv-kwa",
	wikidata_item = "Q493020",
}

m["alv-hei"] = {
	canonicalName = "Heiban",
	family = "alv-the",
}

m["alv-ido"] = {
	canonicalName = "Idomoid",
	family = "alv-von",
	wikidata_item = "Q974196",
}

m["alv-igb"] = {
	canonicalName = "Igboid",
	family = "alv-von",
	wikidata_item = "Q1429100",
}

m["alv-jfe"] = {
	canonicalName = "Jola-Felupe",
	aliases = {"Ejamat"},
	family = "alv-jol",
	wikidata_item = "Q1708174",
}

m["alv-jol"] = {
	canonicalName = "Jola",
	aliases = {"Diola"},
	family = "alv-bak",
	wikidata_item = "Q35176",
}

m["alv-kim"] = {
	canonicalName = "Kim",
	family = "alv-mbd",
	wikidata_item = "Q6409701",
}

m["alv-kis"] = {
	canonicalName = "Kissi",
	family = "alv-mel",
}

m["alv-krb"] = {
	canonicalName = "Karaboro",
	family = "alv-snf",
	wikidata_item = "Q4213541",
}

m["alv-ktg"] = {
	canonicalName = "Ka-Togo",
	family = "alv-gtm",
	wikidata_item = "Q5972796",
}

m["alv-kul"] = {
	canonicalName = "Kulango",
	family = "alv-sav",
	wikidata_item = "Q16977424",
	aliases = {"Kulango-Lorhon", "Kulango-Lorom"},
}

m["alv-kwa"] = {
	canonicalName = "Kwa",
	family = "nic-vco",
	wikidata_item = "Q33430",
}

m["alv-lag"] = {
	canonicalName = "Lagoon",
	family = "alv-kwa",
}

m["alv-lek"] = {
	canonicalName = "Leko",
	otherNames = {"Sambaic"}, -- appears to be an alias in Glottolog
	family = "alv-lni",
	wikidata_item = "Q6520642",
}

m["alv-lim"] = {
	canonicalName = "Limba",
	family = "alv",
}

m["alv-lni"] = {
	canonicalName = "Leko-Nimbari",
	otherNames = {"Central Adamawa"},
	aliases = {"Chamba-Mumuye"},
	family = "alv-ada",
	wikidata_item = "Q1708170",
}

m["alv-mbd"] = {
	canonicalName = "Mbum-Day",
	family = "alv-ada",
	wikidata_item = "Q6799816",
}

m["alv-mbm"] = {
	canonicalName = "Mbum",
	family = "alv-mbd",
	wikidata_item = "Q6799814",
}

m["alv-mel"] = {
	canonicalName = "Mel",
	family = "alv",
	wikidata_item = "Q12122355",
}

m["alv-mum"] = {
	canonicalName = "Mumuye",
	family = "alv-mye",
	wikidata_item = "Q84607009",
}

m["alv-mye"] = {
	canonicalName = "Mumuye-Yendang",
	family = "alv-lni",
	wikidata_item = "Q6935539",
}

m["alv-nal"] = {
	canonicalName = "Nalu",
	family = "alv-sng",
}

m["alv-nce"] = {
	canonicalName = "North-Central Edoid",
	family = "alv-edo",
}

m["alv-ngb"] = {
	canonicalName = "Nupe-Gbagyi",
	aliases = {"Nupe-Gbari"},
	family = "alv-nup",
}

m["alv-ntg"] = {
	canonicalName = "Na-Togo",
	family = "alv-gtm",
}

m["alv-nup"] = {
	canonicalName = "Nupoid",
	family = "alv-von",
	wikidata_item = "Q1429143",
}

m["alv-nwd"] = {
	canonicalName = "Northwestern Edoid",
	family = "alv-edo",
}

m["alv-nyn"] = {
	canonicalName = "Nyun",
	family = "alv-fwo",
}

m["alv-pap"] = {
	canonicalName = "Papel",
	family = "alv-bak",
	wikidata_item = "Q7132562",
}

m["alv-pph"] = {
	canonicalName = "Phla–Pherá",
	family = "alv-gbe",
	wikidata_item = "Q3849625",
}

m["alv-ptn"] = {
	canonicalName = "Potou-Tano",
	family = "alv-kwa",
	wikidata_item = "Q1475003",
}

m["alv-sav"] = {
	canonicalName = "Savanna",
	family = "nic-vco",
	wikidata_item = "Q4403672",
	aliases = {"Savannas"},
}

m["alv-sma"] = {
	canonicalName = "Suppire-Mamara",
	family = "alv-snf",
	wikidata_item = "Q4446348",
}

m["alv-snf"] = {
	canonicalName = "Senufo",
	family = "alv",
	wikidata_item = "Q33795",
	aliases = {"Senufic", "Senoufo"},
}

m["alv-sng"] = {
	canonicalName = "Senegambian",
	family = "alv",
	wikidata_item = "Q1708753",
}

m["alv-snr"] = {
	canonicalName = "Senari",
	family = "alv-snf",
	wikidata_item = "Q4416084",
}

m["alv-swd"] = {
	canonicalName = "Southwestern Edoid",
	family = "alv-edo",
}

m["alv-tal"] = {
	canonicalName = "Talodi",
	family = "alv-the",
	wikidata_item = "Q12643302",
}

m["alv-tdj"] = {
	canonicalName = "Tagwana-Djimini",
	family = "alv-snf",
	wikidata_item = "Q7675362",
}

m["alv-ten"] = {
	canonicalName = "Tenda",
	family = "alv-fwo",
	wikidata_item = "Q3217535",
}

m["alv-the"] = {
	canonicalName = "Talodi-Heiban",
	family = "alv",
	wikidata_item = "Q1521145",
}

m["alv-von"] = {
	canonicalName = "Volta-Niger",
	family = "nic-vco",
	wikidata_item = "Q34177",
}

m["alv-wan"] = {
	canonicalName = "Wara-Natyoro",
	family = "alv-sav",
	wikidata_item = "Q7968830",
}

m["alv-wjk"] = {
	canonicalName = "Waja-Kam",
	family = "alv-ada",
}

m["alv-yek"] = {
	canonicalName = "Yekhee",
	family = "alv-nce",
}

m["alv-yor"] = {
	canonicalName = "Yoruboid",
	family = "alv-von",
	wikidata_item = "Q1789745",
}

m["alv-yun"] = {
	canonicalName = "Yungur",
	aliases = {"Bena-Mboi"},
	family = "alv-bam",
}

m["apa"] = {
	canonicalName = "Apachean",
	aliases = {"Southern Athabaskan"},
	family = "ath",
	wikidata_item = "Q27758",
}

m["aqa"] = {
	canonicalName = "Alacalufan",
	wikidata_item = "Q1288430",
}

m["aql"] = {
	canonicalName = "Algic",
	aliases = {"Algonquian-Ritwan", "Algonquian-Wiyot-Yurok"},
	wikidata_item = "Q721612",
}

m["art"] = {
	canonicalName = "ภาษาประดิษฐ์",
	aliases = {"constructed", "artificial", "planned"},
	family = "qfa-not",
	wikidata_item = "Q33215",
}

m["ath"] = {
	canonicalName = "Athabaskan",
	family = "xnd",
	wikidata_item = "Q27475",
}

m["ath-nor"] = {
	canonicalName = "North Athabaskan",
	aliases = {"Northern Athabaskan"},
	family = "ath",
}

m["ath-pco"] = {
	canonicalName = "Pacific Coast Athabaskan",
	family = "ath",
	wikidata_item = "Q20654",
}

m["auf"] = {
	canonicalName = "Arauan",
	aliases = {"Arahuan", "Arauán", "Arawa", "Arawan", "Arawán"},
	wikidata_item = "Q626772",
}

--[=[
	Exceptional language and family codes for Australian Aboriginal languages
	can use the prefix "aus-", though "aus" is no longer itself a family code.
]=]--
m["aus-arn"] = {
	canonicalName = "Arnhem",
	aliases = {"Gunwinyguan", "Macro-Gunwinyguan"},
	wikidata_item = "Q2581700",
}

m["aus-bub"] = {
	canonicalName = "Bunuban",
	aliases = {"Bunaban"},
	wikidata_item = "Q2495148",
}

m["aus-cww"] = {
	canonicalName = "Central New South Wales",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q5061507",
}

m["aus-dal"] = {
	canonicalName = "Daly",
	wikidata_item = "Q2478079",
}

m["aus-dyb"] = {
	canonicalName = "Dyirbalic",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q1850666",
}

m["aus-gar"] = {
	canonicalName = "Garawan",
	wikidata_item = "Q5521951",
}

m["aus-gun"] = {
	canonicalName = "Gunwinyguan",
	aliases = {"Gunwingguan"},
	family = "aus-arn",
	wikidata_item = "Q2581700",
}

m["aus-jar"] = {
	canonicalName = "Jarrakan",
	wikidata_item = "Q2039423",
}

m["aus-kar"] = {
	canonicalName = "Karnic",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q4215578",
}

m["aus-mir"] = {
	canonicalName = "Mirndi",
	wikidata_item = "Q4294095",
}

m["aus-nga"] = {
	canonicalName = "Ngayarda",
	family = "aus-psw",
	wikidata_item = "Q16153490",
}

m["aus-nyu"] = {
	canonicalName = "Nyulnyulan",
	wikidata_item = "Q2039408",
}

m["aus-pam"] = {
	canonicalName = "Pama-Nyungan",
	wikidata_item = "Q33942",
}

m["aus-pmn"] = {
	canonicalName = "Paman",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q2640654",
}

m["aus-psw"] = {
	canonicalName = "Southwest Pama-Nyungan",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q2258160",
}

m["aus-rnd"] = {
	canonicalName = "Arandic",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q4784071",
}

m["aus-tnk"] = {
	canonicalName = "Tangkic",
	wikidata_item = "Q1823065",
}

m["aus-wdj"] = {
	canonicalName = "Iwaidjan",
	aliases = {"Yiwaidjan"},
	wikidata_item = "Q4196968",
}

m["aus-wor"] = {
	canonicalName = "Worrorran",
	wikidata_item = "Q2038619",
}

m["aus-yid"] = {
	canonicalName = "Yidinyic",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q4205849",
}

m["aus-yng"] = {
	canonicalName = "Yangmanic",
	wikidata_item = "Q42727644",
}

m["aus-yol"] = {
	canonicalName = "Yolngu",
	aliases = {"Yolŋu", "Yolngu Matha"},
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q2511254",
}

m["aus-yuk"] = {
	canonicalName = "Yuin-Kuric",
	family = "aus-pam",
	wikidata_item = "Q3833021",
}

m["awd"] = {
	canonicalName = "Arawakan",
	aliases = {"Arawak", "Maipurean", "Maipuran"},
	wikidata_item = "Q626753",
}

m["awd-nwk"] = {
	canonicalName = "Nawiki",
	aliases = {"Newiki"},
	family = "awd",
}

m["awd-taa"] = {
	canonicalName = "Ta-Arawakan",
	aliases = {"Ta-Arawak", "Ta-Maipurean"},
	family = "awd",
	wikidata_item = "Q7672731",
}

m["azc"] = {
	canonicalName = "ยูโต-แอซเทกัน",
	aliases = {"Uto-Aztecan", "Uto-Aztekan"},
	wikidata_item = "Q34073",
}

m["azc-cup"] = {
	canonicalName = "Cupan",
	family = "azc-tak",
	wikidata_item = "Q19866871",
}

m["azc-nah"] = {
	canonicalName = "นาวัน",
	aliases = {"แอซเทกัน", "Nahuan", "Aztecan"},
	family = "azc",
	wikidata_item = "Q11965602",
}

m["azc-num"] = {
	canonicalName = "Numic",
	family = "azc",
	wikidata_item = "Q2657541",
}

m["azc-tak"] = {
	canonicalName = "Takic",
	family = "azc",
	wikidata_item = "Q1280305",
}

m["azc-trc"] = {
	canonicalName = "Taracahitic",
	aliases = {"Taracahitan"},
	family = "azc",
	wikidata_item = "Q4245032",
}

m["bad"] = {
	canonicalName = "Banda",
	family = "nic-ubg",
	wikidata_item = "Q806234",
}

m["bad-cnt"] = {
	canonicalName = "Central Banda",
	family = "bad",
	wikidata_item = "Q3438391",
}

m["bai"] = {
	canonicalName = "Bamileke",
	family = "nic-gre",
	wikidata_item = "Q806005",
}

m["bat"] = {
	canonicalName = "บอลติก",
	aliases = {"Baltic"},
	family = "ine-bsl",
	wikidata_item = "Q33136",
}

m["ber"] = {
	canonicalName = "เบอร์เบอร์",
	aliases = {"Berber", "Tamazight"},
	family = "afa",
	wikidata_item = "Q25448",
}

m["bnt"] = {
	canonicalName = "แบนทู",
	aliases = {"Bantu"},
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q33146",
}

m["bnt-baf"] = {
	canonicalName = "Bafia",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q799784",
}

m["bnt-bbo"] = {
	canonicalName = "Bafo-Bonkeng",
	family = "bnt-saw",
}

m["bnt-bdz"] = {
	canonicalName = "Boma-Dzing",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q1729203",
}

m["bnt-bek"] = {
	canonicalName = "Bekwilic",
	family = "bnt-ndb",
}

m["bnt-bki"] = {
	canonicalName = "Bena-Kinga",
	family = "bnt-bne",
	wikidata_item = "Q16113307",
}

m["bnt-bmo"] = {
	canonicalName = "Bangi-Moi",
	family = "bnt-bnm",
}

m["bnt-bne"] = {
	canonicalName = "Northeast Bantu",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7057832",
}

m["bnt-bnm"] = {
	canonicalName = "Bangi-Ntomba",
	family = "bnt-bte",
	wikidata_item = "Q806477",
}

m["bnt-boa"] = {
	canonicalName = "Boan",
	aliases = {"Buan", "Ababuan"},
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q4931250",
}

m["bnt-bot"] = {
	canonicalName = "Botatwe",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q4948532",
}

m["bnt-bsa"] = {
	canonicalName = "Basaa",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q809739",
}

m["bnt-bsh"] = {
	canonicalName = "Bushoong",
	family = "bnt-bte",
	wikidata_item = "Q5001551",
}

m["bnt-bso"] = {
	canonicalName = "Southern Bantu",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q980498",
}

m["bnt-bta"] = {
	canonicalName = "Bati-Angba",
	otherNames = {"Late Bomokandian"},
	aliases = {"Bwa"},
	family = "bnt-boa",
	wikidata_item = "Q4869303",
}

m["bnt-btb"] = {
	canonicalName = "Beti",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q35118",
}

m["bnt-bte"] = {
	canonicalName = "Bangi-Tetela",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q4855181",
}

m["bnt-bun"] = {
	canonicalName = "Buja-Ngombe",
	family = "bnt-mbb",
	wikidata_item = "Q4986733",
}

m["bnt-chg"] = {
	canonicalName = "Chaga",
	family = "bnt-cht",
	wikidata_item = "Q33016",
}

m["bnt-cht"] = {
	canonicalName = "Chaga-Taita",
	family = "bnt-bne",
}

m["bnt-clu"] = {
	canonicalName = "Chokwe-Luchazi",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q3339273",
}

m["bnt-com"] = {
	canonicalName = "Comorian",
	family = "bnt-sab",
	wikidata_item = "Q33077",
}

m["bnt-glb"] = {
	canonicalName = "Great Lakes Bantu",
	family = "bnt-bne",
	wikidata_item = "Q5599420",
}

m["bnt-haj"] = {
	canonicalName = "Haya-Jita",
	family = "bnt-glb",
	wikidata_item = "Q25502360",
}

m["bnt-kak"] = {
	canonicalName = "Kako",
	family = "bnt-pob",
}

m["bnt-kav"] = {
	canonicalName = "Kavango",
	family = "bnt-ksb",
}

m["bnt-kbi"] = {
	canonicalName = "Komo-Bira",
	family = "bnt-boa",
	wikidata_item = "Q6428591",
}

m["bnt-kel"] = {
	canonicalName = "Kele",
	aliases = {"Sheke"},
	family = "bnt-kts",
	wikidata_item = "Q1738162",
}

m["bnt-kil"] = {
	canonicalName = "Kilombero",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6408121",
}

m["bnt-kka"] = {
	canonicalName = "Kikuyu-Kamba",
	aliases = {"Thagiicu"},
	family = "bnt-bne",
	wikidata_item = "Q18419596",
}

m["bnt-kmb"] = {
	canonicalName = "Kimbundu",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q16947687",
}

m["bnt-kng"] = {
	canonicalName = "Kongo",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6429214",
}

m["bnt-kpw"] = {
	canonicalName = "Kpwe",
	family = "bnt-saw",
}

m["bnt-ksb"] = {
	canonicalName = "Kavango-Southwest Bantu",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6379098",
}

m["bnt-kts"] = {
	canonicalName = "Kele-Tsogo",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6385577",
}

m["bnt-lbn"] = {
	canonicalName = "Luban",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q4536504",
}

m["bnt-leb"] = {
	canonicalName = "Lebonya",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6511395",
}

m["bnt-lgb"] = {
	canonicalName = "Lega-Binja",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6517694",
}

m["bnt-lok"] = {
	canonicalName = "Logooli-Kuria",
	family = "bnt-glb",
}

m["bnt-lub"] = {
	canonicalName = "Luba",
	family = "bnt-lbn",
}

m["bnt-lun"] = {
	canonicalName = "Lunda",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6704091",
}

m["bnt-mak"] = {
	canonicalName = "Makua",
	aliases = {"Makhuwa"},
	family = "bnt-bso",
	wikidata_item = "Q6740431",
}

m["bnt-mbb"] = {
	canonicalName = "Mboshi-Buja",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6799764",
}

m["bnt-mbe"] = {
	canonicalName = "Mbole-Enya",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6799728",
}

m["bnt-mbi"] = {
	canonicalName = "Mbinga",
	family = "bnt-rur",
}

m["bnt-mbo"] = {
	canonicalName = "Mboshi",
	family = "bnt-mbb",
	wikidata_item = "Q6799763",
}

m["bnt-mbt"] = {
	canonicalName = "Mbete",
	family = "bnt-tmb",
	wikidata_item = "Q1346910",
	aliases = {"Mbere"},
}

m["bnt-mby"] = {
	canonicalName = "Mbeya",
	family = "bnt-ruk",
}

m["bnt-mij"] = {
	canonicalName = "Mijikenda",
	family = "bnt-sab",
	wikidata_item = "Q6845474",
}

m["bnt-mka"] = {
	canonicalName = "Makaa",
	family = "bnt-ndb",
}

m["bnt-mne"] = {
	canonicalName = "Manenguba",
	aliases = {"Mbo", "Ngoe"},
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q31147471",
}

m["bnt-mnj"] = {
	canonicalName = "Makaa-Njem",
	family = "bnt-pob",
	wikidata_item = "Q1603899",
}

m["bnt-mon"] = {
	canonicalName = "Mongo",
	family = "bnt-bnm",
}

m["bnt-mra"] = {
	canonicalName = "Mbugwe-Rangi",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q6799795",
}

m["bnt-msl"] = {
	canonicalName = "Masaba-Luhya",
	family = "bnt-glb",
	wikidata_item = "Q12636428",
}

m["bnt-mwi"] = {
	canonicalName = "Mwika",
	family = "bnt-ruk",
}

m["bnt-ncb"] = {
	canonicalName = "Northeast Coast Bantu",
	family = "bnt-bne",
	wikidata_item = "Q7057848",
}

m["bnt-ndb"] = {
	canonicalName = "Ndzem-Bomwali",
	family = "bnt-mnj",
}

m["bnt-ngn"] = {
	canonicalName = "Ngondi-Ngiri",
	family = "bnt-mbb",
	wikidata_item = "Q7022532",
}

m["bnt-ngu"] = {
	canonicalName = "งูนี",
	aliases = {"Nguni", "Ngoni"},
	family = "bnt-bso",
	wikidata_item = "Q961559",
}

m["bnt-nya"] = {
	canonicalName = "Nyali",
	family = "bnt-leb",
	wikidata_item = "Q7070832",
}

m["bnt-nyb"] = {
	canonicalName = "Nyanga-Buyi",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7070882",
}

m["bnt-nyg"] = {
	canonicalName = "Nyoro-Ganda",
	family = "bnt-glb",
	wikidata_item = "Q12638666",
}

m["bnt-nys"] = {
	canonicalName = "Nyasa",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7070921",
}

m["bnt-nze"] = {
	canonicalName = "Nzebi",
	family = "bnt-tmb",
	wikidata_item = "Q1755498",
	aliases = {"Njebi"},
}

m["bnt-ova"] = {
	canonicalName = "Ovambo",
	aliases = {"Oshivambo", "Oshiwambo", "Owambo"},
	family = "bnt-swb",
	wikidata_item = "Q36489",
}

m["bnt-par"] = {
	canonicalName = "Pare",
	family = "bnt-ncb",
}

m["bnt-pen"] = {
	canonicalName = "Pende",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7162373",
}

m["bnt-pob"] = {
	canonicalName = "Pomo-Bomwali",
	family = "bnt",
}

m["bnt-ruk"] = {
	canonicalName = "Rukwa",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7378902",
}

m["bnt-run"] = {
	canonicalName = "Rungwe",
	family = "bnt-ruk",
}

m["bnt-rur"] = {
	canonicalName = "Rufiji-Ruvuma",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7377947",
}

m["bnt-ruv"] = {
	canonicalName = "Ruvu",
	family = "bnt-ncb",
}

m["bnt-rvm"] = {
	canonicalName = "Ruvuma",
	family = "bnt-rur",
}

m["bnt-sab"] = {
	canonicalName = "Sabaki",
	family = "bnt-ncb",
	wikidata_item = "Q2209395",
}

m["bnt-saw"] = {
	canonicalName = "Sawabantu",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q532003",
}

m["bnt-sbi"] = {
	canonicalName = "Sabi",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7396071",
}

m["bnt-seu"] = {
	canonicalName = "Seuta",
	family = "bnt-ncb",
}

m["bnt-shh"] = {
	canonicalName = "Shi-Havu",
	family = "bnt-glb",
}

m["bnt-sho"] = {
	canonicalName = "Shona",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q2904660",
}

m["bnt-sir"] = {
	canonicalName = "Sira",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q1436372",
	aliases = {"Shira-Punu"},
}

m["bnt-ske"] = {
	canonicalName = "Soko-Kele",
	family = "bnt-bte",
}

m["bnt-sna"] = {
	canonicalName = "Sena",
	family = "bnt-nys",
}

m["bnt-sts"] = {
	canonicalName = "Sotho-Tswana",
	family = "bnt-bso",
	wikidata_item = "Q2038386",
}

m["bnt-swb"] = {
	canonicalName = "Southwest Bantu",
	family = "bnt-ksb",
}

m["bnt-swh"] = {
	canonicalName = "Swahili",
	family = "bnt-sab",
}

m["bnt-tek"] = {
	canonicalName = "Teke",
	family = "bnt-tmb",
	wikidata_item = "Q36528",
}

m["bnt-tet"] = {
	canonicalName = "Tetela",
	family = "bnt-bte",
	wikidata_item = "Q7706059",
}

m["bnt-tkc"] = {
	canonicalName = "Central Teke",
	family = "bnt-tek",
}

m["bnt-tkm"] = {
	canonicalName = "Takama",
	family = "bnt-bne",
}

m["bnt-tmb"] = {
	canonicalName = "Teke-Mbede",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q7695332",
	aliases = {"Teke-Mbere"},
}

m["bnt-tso"] = {
	canonicalName = "Tsogo",
	otherNames = {"Okani"}, --appears to be an alias in Glottolog
	family = "bnt-kts",
	wikidata_item = "Q2458420",
}

m["bnt-tsr"] = {
	canonicalName = "Tswa-Ronga",
	family = "bnt-bso",
	wikidata_item = "Q12643962",
}

m["bnt-yak"] = {
	canonicalName = "Yaka",
	family = "bnt",
	wikidata_item = "Q8047027",
}

m["bnt-yko"] = {
	canonicalName = "Yasa-Kombe",
	family = "bnt-saw",
}

m["bnt-zbi"] = {
	canonicalName = "Zamba-Binza",
	family = "bnt-bnm",
}

m["btk"] = {
	canonicalName = "Batak",
	family = "poz-nws",
	wikidata_item = "Q1998595",
}

--[=[
	Exceptional language and family codes for Central American Indian languages
	may use the prefix "cai-", though "cai" is no longer itself a family code.
]=]--

--[=[
	Exceptional language and family codes for Caucasian languages can use
	the prefix "cau-", though "cau" is no longer itself a family code.
]=]--

m["cau-abz"] = {
	canonicalName = "Abkhaz-Abaza",
	otherNames = {"Abkhaz-Tapanta"},
	aliases = {"Abazgi"},
	family = "cau-nwc",
	wikidata_item = "Q4663617",
}

m["cau-ava"] = {
	canonicalName = "Avaro-Andian",
	otherNames = {"Andian"},
	aliases = {"Avar-Andian", "Avar-Andi", "Avar-Andic"},
	family = "cau-nec",
	wikidata_item = "Q4827766",
}

m["cau-cir"] = {
	canonicalName = "Circassian",
	aliases = {"Cherkess"},
	family = "cau-nwc",
	wikidata_item = "Q858543",
}

m["cau-drg"] = {
	canonicalName = "Dargwa",
	otherNames = {"Dargin"},
	family = "cau-nec",
	wikidata_item = "Q5222637",
}

m["cau-lzg"] = {
	canonicalName = "Lezghian",
	aliases = {"Lezgi", "Lezgian", "Lezgic"},
	family = "cau-nec",
	wikidata_item = "Q2144370",
}

m["cau-nkh"] = {
	canonicalName = "Nakh",
	aliases = {"คอเคเซียนเหนือ-ตอนกลาง", "North-Central Caucasian"},
	family = "cau-nec",
	wikidata_item = "Q24441",
}

m["cau-nec"] = {
	canonicalName = "คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ",
	aliases = {"Northeast Caucasian", "Dagestanian", "Nakho-Dagestanian", "Caspian"},
	family = "ccn",
	wikidata_item = "Q27387",
}

m["cau-nwc"] = {
	canonicalName = "คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ",
	aliases = {"Northwest Caucasian", "Abkhazo-Adyghean", "Abkhaz-Adyghe", "Pontic"},
	family = "ccn",
	wikidata_item = "Q33852",
}

m["cau-tsz"] = {
	canonicalName = "Tsezian",
	aliases = {"Tsezic", "Didoic"},
	family = "cau-nec",
	wikidata_item = "Q1651530",
}

m["cau-vay"] = {
	canonicalName = "Vainakh",
	aliases = {"Veinakh", "Vaynakh"},
	family = "cau-nkh",
	wikidata_item = "Q4102486",
}

m["cba"] = {
	canonicalName = "Chibchan",
	family = "qfa-mch", -- or none if Macro-Chibchan is considered undemonstrated
	wikidata_item = "Q520478",
}

m["ccn"] = {
	canonicalName = "คอเคเซียนเหนือ",
	aliases = {"North Caucasian"},
	wikidata_item = "Q33732",
}

m["ccs"] = {
	canonicalName = "คาร์ทเวเลียน",
	aliases = {"คอเคเซียนใต้", "Kartvelian", "South Caucasian"},
	wikidata_item = "Q34030",
}

m["ccs-gzn"] = {
	canonicalName = "Georgian-Zan",
	aliases = {"Karto-Zan"},
	family = "ccs",
	wikidata_item = "Q34030",
}

m["ccs-zan"] = {
	canonicalName = "Zan",
	aliases = {"Zanuri", "Colchian"},
	family = "ccs-gzn",
	wikidata_item = "Q2606912",
}

m["cdc"] = {
	canonicalName = "ชาดิก",
	aliases = {"Chadic"},
	family = "afa",
	wikidata_item = "Q33184",
}

m["cdc-cbm"] = {
	canonicalName = "ชาดิกตอนกลาง",
	aliases = {"Central Chadic", "Biu-Mandara"},
	family = "cdc",
	wikidata_item = "Q2251547",
}

m["cdc-est"] = {
	canonicalName = "ชาดิกตะวันออก",
	aliases = {"East Chadic"},
	family = "cdc",
	wikidata_item = "Q2276221",
}

m["cdc-mas"] = {
	canonicalName = "Masa",
	family = "cdc",
	wikidata_item = "Q2136092",
}

m["cdc-wst"] = {
	canonicalName = "ชาดิกตะวันตก",
	aliases = {"West Chadic"},
	family = "cdc",
	wikidata_item = "Q2447774",
}

m["cdd"] = {
	canonicalName = "Caddoan",
	wikidata_item = "Q1025090",
}

m["cel"] = {
	canonicalName = "เคลติก",
	aliases = {"Celtic"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q25293",
}

m["cel-bry"] = {
	canonicalName = "บริทอนิก",
	aliases = {"Brythonic"},
	family = "cel",
	wikidata_item = "Q156877",
}

m["cel-gae"] = {
	canonicalName = "Goidelic",
	aliases = {"Gaelic"},
	protoLanguage = "pgl",
	family = "cel",
	wikidata_item = "Q56433",
}

m["chi"] = {
	canonicalName = "Chimakuan",
	wikidata_item = "Q1073088",
}

m["cmc"] = {
	canonicalName = "จามิก",
	aliases = {"Chamic"},
	family = "poz-mcm",
	wikidata_item = "Q2997506",
}

m["crp"] = {
	canonicalName = "creole or pidgin",
	family = "qfa-not",
}

m["csu"] = {
	canonicalName = "Central Sudanic",
	family = "ssa",
	wikidata_item = "Q190822",
}

m["csu-bba"] = {
	canonicalName = "Bongo-Bagirmi",
	family = "csu",
	wikidata_item = "Q3505042",
}

m["csu-bbk"] = {
	canonicalName = "Bongo-Baka",
	family = "csu-bba",
	wikidata_item = "Q4941917",
}

m["csu-bgr"] = {
	canonicalName = "Bagirmi",
	family = "csu-bba",
	wikidata_item = "Q4841948",
	aliases = {"Bagirmic"},
}

m["csu-bkr"] = {
	canonicalName = "Birri-Kresh",
	family = "csu",
}

m["csu-ecs"] = {
	canonicalName = "Eastern Central Sudanic",
	family = "csu",
	wikidata_item = "Q16911698",
	aliases = {"East Central Sudanic", "Central Sudanic East", "Lendu-Mangbetu"},
}

m["csu-kab"] = {
	canonicalName = "Kaba",
	family = "csu-bba",
	wikidata_item = "Q6343715",
}

m["csu-lnd"] = {
	canonicalName = "Lendu",
	family = "csu-ecs",
	wikidata_item = "Q6522357",
	aliases = {"Lenduic"},
}

m["csu-maa"] = {
	canonicalName = "Mangbetu",
	family = "csu-ecs",
	wikidata_item = "Q6748874",
	aliases = {"Mangbetu-Asoa", "Mangbetu-Asua"},
}

m["csu-mle"] = {
	canonicalName = "Mangbutu-Lese",
	family = "csu-ecs",
	wikidata_item = "Q17009406",
	aliases = {"Mangbutu–Efe", "Mangbutu", "Membi-Mangbutu-Efe"},
}

m["csu-mma"] = {
	canonicalName = "Moru-Madi",
	family = "csu-ecs",
	wikidata_item = "Q6915156",
}

m["csu-sar"] = {
	canonicalName = "Sara",
	family = "csu-bba",
	wikidata_item = "Q2036691",
}

m["csu-val"] = {
	canonicalName = "Vale",
	family = "csu-bba",
	wikidata_item = "Q7909520",
}

m["cus"] = {
	canonicalName = "Cushitic",
	family = "afa",
	wikidata_item = "Q33248",
}

m["day"] = {
	canonicalName = "Land Dayak",
	family = "poz-bop",
	wikidata_item = "Q2760613",
}

m["del"] = {
	canonicalName = "Lenape",
	aliases = {"Delaware"},
	family = "alg-eas",
	wikidata_item = "Q2665761",
}

m["dmn"] = {
	canonicalName = "Mande",
	family = "nic",
	wikidata_item = "Q33681",
}

m["dmn-bbu"] = {
	canonicalName = "Bisa-Busa",
	family = "dmn-mde",
	wikidata_item = "Q12627956",
}

m["dmn-emn"] = {
	canonicalName = "East Manding",
	family = "dmn-man",
}

m["dmn-jje"] = {
	canonicalName = "Jogo-Jeri",
	family = "dmn-mjo",
}

m["dmn-man"] = {
	canonicalName = "Manding",
	family = "dmn-mmo",
	wikidata_item = "Q35772",
}

m["dmn-mda"] = {
	canonicalName = "Mano-Dan",
	family = "dmn-mse",
}

m["dmn-mdc"] = {
	canonicalName = "Central Mande",
	family = "dmn-mdw",
	wikidata_item = "Q5972907",
}

m["dmn-mde"] = {
	canonicalName = "Eastern Mande",
	family = "dmn",
	wikidata_item = "Q12633080",
}

m["dmn-mdw"] = {
	canonicalName = "Western Mande",
	family = "dmn",
	wikidata_item = "Q16113831",
}

m["dmn-mjo"] = {
	canonicalName = "Manding-Jogo",
	family = "dmn-mdc",
	wikidata_item = "Q12636153",
}

m["dmn-mmo"] = {
	canonicalName = "Manding-Mokole",
	family = "dmn-mva",
}

m["dmn-mnk"] = {
	canonicalName = "Maninka",
	family = "dmn-emn",
}

m["dmn-mnw"] = {
	canonicalName = "Northwestern Mande",
	family = "dmn-mdw",
	wikidata_item = "Q5972910",
}

m["dmn-mok"] = {
	canonicalName = "Mokole",
	family = "dmn-mmo",
	wikidata_item = "Q16935447",
}

m["dmn-mse"] = {
	canonicalName = "Southeastern Mande",
	family = "dmn-mde",
	wikidata_item = "Q5972912",
}

m["dmn-msw"] = {
	canonicalName = "Southwestern Mande",
	family = "dmn-mdw",
	wikidata_item = "Q12633904",
}

m["dmn-mva"] = {
	canonicalName = "Manding-Vai",
	family = "dmn-mjo",
}

m["dmn-nbe"] = {
	canonicalName = "Nwa-Beng",
	family = "dmn-mse",
}

m["dmn-sam"] = {
	canonicalName = "Samo",
	family = "dmn-bbu",
	aliases = {"Samuic"},
	wikidata_item = "Q36327",
}

m["dmn-smg"] = {
	canonicalName = "Samogo",
	family = "dmn-mnw",
	wikidata_item = "Q7410000",
	aliases = {"Duun-Seenku"},
}

m["dmn-snb"] = {
	canonicalName = "Soninke-Bobo",
	family = "dmn-mnw",
	wikidata_item = "Q16111680",
}

m["dmn-sya"] = {
	canonicalName = "Susu-Yalunka",
	family = "dmn-mdc",
}

m["dmn-vak"] = {
	canonicalName = "Vai-Kono",
	family = "dmn-mva",
}

m["dmn-wmn"] = {
	canonicalName = "West Manding",
	family = "dmn-man",
}

m["dra"] = {
	canonicalName = "ดราวิเดียน",
	aliases = {"Dravidian"},
	wikidata_item = "Q33311",
}

m["egx"] = {
	canonicalName = "Egyptian",
	protoLanguage = "egy",
	family = "afa",
	wikidata_item = "Q50868",
}

m["esx"] = {
	canonicalName = "Eskimo-Aleut",
	wikidata_item = "Q25946",
}

m["esx-esk"] = {
	canonicalName = "เอสกิโม",
	aliases = {"Eskimo"},
	family = "esx",
	wikidata_item = "Q25946",
}

m["esx-inu"] = {
	canonicalName = "อินุอิต",
	aliases = {"Inuit"},
	family = "esx-esk",
	wikidata_item = "Q27796",
}

m["euq"] = {
	canonicalName = "วาสโกนิก",
	aliases = {"Vasconic"},
	wikidata_item = "Q4669240",
}

m["fiu-fin"] = {
	canonicalName = "ฟินนิก",
	aliases = {"Finnic"},
	family = "urj",
	wikidata_item = "Q33328",
}

m["gem"] = {
	canonicalName = "เจอร์แมนิก",
	aliases = {"Germanic"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q21200",
}

m["gme"] = {
	canonicalName = "เจอร์แมนิกตะวันออก",
	aliases = {"East Germanic"},
	family = "gem",
	wikidata_item = "Q108662",
}

m["gmq"] = {
	canonicalName = "เจอร์แมนิกเหนือ",
	aliases = {"North Germanic"},
	family = "gem",
	wikidata_item = "Q106085",
}

m["gmw"] = {
	canonicalName = "เจอร์แมนิกตะวันตก",
	aliases = {"West Germanic"},
	family = "gem",
	wikidata_item = "Q26721",
}

m["gmw-fri"] = {
	canonicalName = "ฟรีเซียน",
	aliases = {"Frisian"},	
	protoLanguage = "ofs",
	family = "gmw",
	wikidata_item = "Q25325",
}

m["grk"] = {
	canonicalName = "เฮลเลนิก",
	aliases = {"กรีก", "Hellenic", "Greek"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q2042538",
}

m["him"] = {
	canonicalName = "Western Pahari",
	aliases = {"Himachali"},
	family = "inc-pah",
	wikidata_item = "Q12645574",
}

m["hmn"] = {
	canonicalName = "ม้ง",
	aliases = {"Hmong"},
	family = "hmx",
	wikidata_item = "Q3307894",
}

m["hmx"] = {
	canonicalName = "ม้ง-เมี่ยน",
	aliases = {"แม้ว-เย้า", "Hmong-Mien", "Miao-Yao"},
	wikidata_item = "Q33322",
}

m["hmx-mie"] = {
	canonicalName = "เมี่ยน",
	aliases = {"Mien"},
	family = "hmx",
	wikidata_item = "Q7992695",
}

m["hok"] = {
	canonicalName = "Hokan",
	wikidata_item = "Q33406",
}

m["hyx"] = {
	canonicalName = "อาร์มีเนียน",
	aliases = {"Armenian"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q8785",
}

m["iir"] = {
	canonicalName = "อินโด-อิเรเนียน",
	aliases = {"อินโด-อิหร่าน", "Indo-Iranian"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q33514",
}

m["iir-nur"] = {
	canonicalName = "Nuristani",
	family = "iir",
	wikidata_item = "Q161804",
}

m["nur-nor"] = {
	canonicalName = "Northern Nuristani",
	family = "iir-nur",
}

m["nur-sou"] = {
	canonicalName = "Southern Nuristani",
	family = "iir-nur",
}

m["ijo"] = {
	canonicalName = "Ijoid",
	otherNames = {"Ijaw"}, -- Ijaw may be a subfamily
	family = "nic",
	wikidata_item = "Q1325759",
}

m["inc"] = {
	canonicalName = "อินโด-อารยัน",
	aliases = {"อินดิก", "Indo-Aryan", "Indic"},
	family = "iir",
	wikidata_item = "Q33577",
}

m["inc-bhi"] = {
	canonicalName = "Bhil",
	family = "inc-cen",
	wikidata_item = "Q4901727",
}

m["inc-cen"] = {
	canonicalName = "Central Indo-Aryan",
	family = "inc-psu",
	wikidata_item = "Q10979187",
	protoLanguage = "inc-cen-pro",
}

m["inc-dar"] = {
	canonicalName = "Dardic",
	family = "inc-old",
	wikidata_item = "Q161101",
}

m["inc-eas"] = {
	canonicalName = "Eastern Indo-Aryan",
	family = "inc",
	wikidata_item = "Q16590069",
	protoLanguage = "inc-mgd",
}

m["inc-hie"] = {
	canonicalName = "Eastern Hindi",
	aliases = {"Purabiyā"},
	family = "inc",
	wikidata_item = "Q4126648",
	protoLanguage = "pka",
}

m["inc-hiw"] = {
	canonicalName = "Western Hindi",
	family = "inc-cen",
	wikidata_item = "Q12600937",
	protoLanguage = "inc-sap",
}

m["inc-hnd"] = {
	canonicalName = "Hindustani",
	aliases = {"Hindi-Urdu"},
	family = "inc-hiw",
	wikidata_item = "Q11051",
}

m["inc-ins"] = {
	canonicalName = "Insular Indo-Aryan",
	family = "inc",
	protoLanguage = "elu-prk",
}

m["inc-nwe"] = {
	canonicalName = "Northwestern Indo-Aryan",
	family = "inc-psu",
	wikidata_item = "Q41355020",
	protoLanguage = "inc-psc",
}

m["inc-nor"] = {
	canonicalName = "Northern Indo-Aryan",
	family = "inc",
	wikidata_item = "Q12642170",
	protoLanguage = "inc-kha",
}

m["inc-old"] = {
	canonicalName = "Old Indo-Aryan",
	aliases = {"Old Indic"},
	family = "inc",
	protoLanguage = "sa",
}

m["inc-pah"] = {
	canonicalName = "Pahari",
	aliases = {"Pahadi"},
	family = "inc-nor",
	wikidata_item = "Q946077",
}

m["inc-pan"] = {
	canonicalName = "Punjabi-Lahnda",
	family = "inc-nwe",
	protoLanguage = "inc-tak",
}

m["inc-psu"] = {
	canonicalName = "Sauraseni Prakrit",
	aliases = {"Sauraseni", "Shauraseni"},
	family = "pra",
}

m["inc-rom"] = {
	canonicalName = "Romani",
	aliases = {"Romany", "Gypsy", "Gipsy"},
	protoLanguage = "rom",
	family = "inc-psu",
	wikidata_item = "Q13201",
}

m["inc-snd"] = {
	canonicalName = "Sindhi",
	family = "inc-nwe",
	wikidata_item = "Q7522212",
	protoLanguage = "inc-vra",
}

m["inc-sou"] = {
	canonicalName = "Southern Indo-Aryan",
	family = "inc",
	wikidata_item = "Q12179304",
	protoLanguage = "pmh",
}

m["inc-wes"] = {
	canonicalName = "Western Indo-Aryan",
	family = "inc-psu",
	protoLanguage = "inc-gup",
}

m["ine"] = {
	canonicalName = "อินโด-ยูโรเปียน",
	aliases = {"อินโด-เจอร์แมนิก", "Indo-European", "Indo-Germanic"},
	wikidata_item = "Q19860",
}

m["ine-ana"] = {
	canonicalName = "อานาโตเลียน",
	aliases = {"Anatolian"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q147085",
}

m["ine-bsl"] = {
	canonicalName = "บัลโต-สลาวิก",
	aliases = {"Balto-Slavic"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q147356",
}

m["ine-toc"] = {
	canonicalName = "Tocharian",
	aliases = {"Tokharian"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q37029",
}

m["ira"] = {
	canonicalName = "อิเรเนียน",
	aliases = {"อิหร่าน", "Iranian"},
	family = "iir",
	wikidata_item = "Q33527",
}

m["ira-csp"] = {
	canonicalName = "Caspian",
	family = "ira-mpr",
}

m["ira-cen"] = {
	canonicalName = "Central Iranian",
	family = "ira",
}

m["xme"] = {
	canonicalName = "Median",
	family = "ira-mpr",
	protoLanguage = "xme-old",
}

m["ira-mny"] = {
	canonicalName = "Munji-Yidgha",
	aliases = {"Yidgha-Munji"},
	family = "ira-sym",
}

m["ira-msh"] = {
	canonicalName = "Mazanderani-Shahmirzadi",
	family = "ira-csp",
}

m["ira-nei"] = {
	canonicalName = "อิเรเนียนตะวันออกเฉียงเหนือ",
	aliases = {"อิหร่านตะวันออกเฉียงเหนือ", "Northeastern Iranian"},
	family = "ira",
}

m["ira-nwi"] = {
	canonicalName = "อิเรเนียนตะวันตกเฉียงเหนือ",
	aliases = {"อิหร่านตะวันตกเฉียงเหนือ", "Northwestern Iranian"},
	family = "ira-wes",
}

m["ira-orp"] = {
	canonicalName = "Ormuri-Parachi",
	family = "ira-sei",
}

m["ira-pat"] = {
	canonicalName = "Pathan",
	family = "ira-sei",
	protoLanguage = "ira-pat-pro",
}

m["ira-sbc"] = {
	canonicalName = "Sogdo-Bactrian",
	family = "ira-nei",
}

m["xsc"] = {
	canonicalName = "Scythian",
	family = "ira-nei",
}

m["xsc-skw"] = {
	canonicalName = "Saka-Wakhi",
	family = "xsc",
}

m["xsc-sak"] = {
	canonicalName = "Sakan",
	aliases = {"Saka"},
	family = "xsc-skw",
}

m["ira-mpr"] = {
	canonicalName = "Medo-Parthian",
	aliases = {"Partho-Median"},
	family = "ira-nwi",
}

m["ira-kms"] = {
	canonicalName = "Komisenian",
	aliases = {"Semnani"},
	family = "ira-mpr",
}

m["ira-sgi"] = {
	canonicalName = "Sanglechi-Ishkashimi",
	family = "ira-sei",
}

m["ira-shy"] = {
	canonicalName = "Shughni-Yazgulami",
	family = "ira-sym",
}

m["ira-sgc"] = {
	canonicalName = "Sogdic",
	aliases = {"Sogdian"},
	family = "ira-sbc",
}

m["ira-sei"] = {
	canonicalName = "อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้",
	aliases = {"อิหร่านตะวันออกเฉียงใต้", "Southeastern Iranian"},
	family = "ira",
}

m["ira-swi"] = {
	canonicalName = "อิเรเนียนตะวันตกเฉียงใต้",
	aliases = {"อิหร่านตะวันตกเฉียงใต้", "Southwestern Iranian"},
	family = "ira-wes",
}

m["ira-sym"] = {
	canonicalName = "Shughni-Yazghulami-Munji",
	family = "ira-sei",
}

m["xme-ttc"] = {
	canonicalName = "Tatic",
	family = "xme",
	protoLanguage = "xme-ttc-pro",
}

m["ira-wes"] = {
	canonicalName = "อิเรเนียนตะวันตก",
	aliases = {"อิหร่านตะวันตก", "Western Iranian"},
	family = "ira",
	wikidata_item = "Q129850",
}

m["ira-zgr"] = {
	canonicalName = "Zaza-Gorani",
	aliases = {"Zaza-Gurani", "Gorani-Zaza"},
	family = "ira-mpr",
}

m["iro"] = {
	canonicalName = "Iroquoian",
	wikidata_item = "Q33623",
}

m["itc"] = {
	canonicalName = "อิตาลิก",
	aliases = {"Italic"},
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q131848",
}

m["jpx"] = {
	canonicalName = "ญี่ปุ่น",
	aliases = {"ญี่ปุ่น-ริวกิว", "Japonic", "Japanese", "Japanese-Ryukyuan"},
	wikidata_item = "Q33612",
}

m["jpx-ryu"] = {
	canonicalName = "ริวกิว",
	aliases = {"Ryukyuan"},
	family = "jpx",
	wikidata_item = "Q56393",
}

m["kar"] = {
	canonicalName = "กะเหรี่ยง",
	aliases = {"Karen"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q1364815",
}

--[=[
	Exceptional language and family codes for Khoisan and Kordofanian languages can use
	the prefix "khi-" and "kdo-" respectively, though they are no longer family codes themselves.
]=]--

m["khi-kal"] = {
	canonicalName = "Kalahari Khoe",
	family = "khi-kho",
}

m["khi-khk"] = {
	canonicalName = "Khoekhoe",
	family = "khi-kho",
}
  
m["khi-kkw"] = {
	canonicalName = "Khoe-Kwadi",
	aliases = {"Kwadi-Khoe"},
	wikidata_item = "Q3833005",
}

m["khi-kho"] = {
	canonicalName = "Khoe",
	aliases = {"Central Khoisan"},
	family = "khi-kkw",
	wikidata_item = "Q2736449",
}

m["khi-kxa"] = {
	canonicalName = "Kx'a",
	aliases = {"Kxa", "Ju-ǂHoan"},
	wikidata_item = "Q6450587",
}

m["khi-tuu"] = {
	canonicalName = "Tuu",
	aliases = {"Kwi", "Taa-Kwi", "Southern Khoisan", "Taa-ǃKwi", "Taa-ǃUi", "ǃUi-Taa"},
	wikidata_item = "Q631046",
}

m["kro"] = {
	canonicalName = "Kru",
	family = "nic-vco",
	wikidata_item = "Q33535",
}

m["kro-aiz"] = {
	canonicalName = "Aizi",
	family = "kro",
	wikidata_item = "Q4699431",
}

m["kro-bet"] = {
	canonicalName = "Bété",
	family = "kro-ekr",
	wikidata_item = "Q32956",
}

m["kro-did"] = {
	canonicalName = "Dida",
	family = "kro-ekr",
	wikidata_item = "Q32685",
}

m["kro-ekr"] = {
	canonicalName = "Eastern Kru",
	family = "kro",
	wikidata_item = "Q5972899",
}

m["kro-grb"] = {
	canonicalName = "Grebo",
	family = "kro-wkr",
	wikidata_item = "Q5601537",
}

m["kro-wee"] = {
	canonicalName = "Wee",
	family = "kro-wkr",
}

m["kro-wkr"] = {
	canonicalName = "Western Kru",
	family = "kro",
	wikidata_item = "Q5972897",
}

m["map"] = {
	canonicalName = "ออสโตรนีเซียน",
	aliases = {"Austronesian"},
	wikidata_item = "Q49228",
}

m["map-ata"] = {
	canonicalName = "Atayalic",
	family = "map",
	wikidata_item = "Q716610",
}

m["mkh"] = {
	canonicalName = "มอญ-เขมร",
	aliases = {"Mon-Khmer"},
	family = "aav",
	wikidata_item = "Q33199",
}

m["mkh-asl"] = {
	canonicalName = "Aslian",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q3111082",
}

m["mkh-ban"] = {
	canonicalName = "Bahnaric",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q56309",
}

m["mkh-kat"] = {
	canonicalName = "Katuic",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q56697",
}

m["mkh-khm"] = {
	canonicalName = "Khmuic",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q1323245",
}

m["mkh-kmr"] = {
	canonicalName = "Khmeric",
	family = "mkh",
}

m["mkh-mnc"] = {
	canonicalName = "Monic",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q3217497",
}

m["mkh-mng"] = {
	canonicalName = "Mangic",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q3509556",
}

m["mkh-nbn"] = {
	canonicalName = "North Bahnaric",
	family = "mkh-ban",
	wikidata_item = "Q56309",
}

m["mkh-pal"] = {
	canonicalName = "Palaungic",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q2391173",
}

m["mkh-pea"] = {
	canonicalName = "Pearic",
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q3073022",
}

m["mkh-pkn"] = {
	canonicalName = "Pakanic",
	family = "mkh-mng",
}

m["mkh-vie"] = {
	canonicalName = "เวียตติก",
	aliases = {"Vietic"},
	family = "mkh",
	wikidata_item = "Q2355546",
}

m["mno"] = {
	canonicalName = "มาโนโบ",
	aliases = {"Manobo"},
	family = "phi",
	wikidata_item = "Q3217483",
}

m["mun"] = {
	canonicalName = "มุนดา",
	aliases = {"Munda"},
	family = "aav",
	wikidata_item = "Q33892",
}

m["myn"] = {
	canonicalName = "มายัน",
	aliases = {"Mayan"},
	wikidata_item = "Q33738",
}

--[=[
	Exceptional language and family codes for North American Indian languages
	can use the prefix "nai-", though "nai" is no longer itself a family code.
]=]--
m["nai-cat"] = {
	canonicalName = "Catawban",
	family = "nai-sca",
	wikidata_item = "Q3446638",
}

m["nai-chu"] = {
	canonicalName = "Chumashan",
	wikidata_item = "Q1288420",
}

m["nai-ckn"] = {
	canonicalName = "Chinookan",
	wikidata_item = "Q610586",
}

m["nai-coo"] = {
	canonicalName = "Coosan",
	wikidata_item = "Q940278",
}

m["nai-ker"] = {
	canonicalName = "Keresan",
	wikidata_item = "Q35878",
}

m["nai-klp"] = {
	canonicalName = "Kalapuyan",
	wikidata_item = "Q1569040",
}

m["nai-kta"] = {
	canonicalName = "Kiowa-Tanoan",
	wikidata_item = "Q386288",
}

m["nai-len"] = {
	canonicalName = "Lencan",
	aliases = {"Lenca"},
	wikidata_item = "Q36189",
}

m["nai-mdu"] = {
	canonicalName = "Maiduan",
	wikidata_item = "Q33502",
}

m["nai-miz"] = {
	canonicalName = "Mixe-Zoquean",
	aliases = {"Mixe-Zoque"},
	wikidata_item = "Q954016",
}

m["nai-min"] = {
	canonicalName = "Misumalpan",
	aliases = {"Misuluan", "Misumalpa"},
	family = "qfa-mch",
	wikidata_item = "Q281693",
}

m["nai-mus"] = {
	canonicalName = "Muskogean",
	aliases = {"Muskhogean"},
	wikidata_item = "Q902978",
}

m["nai-pak"] = {
	canonicalName = "Pakawan",
	family = "hok",
	wikidata_item = "Q65085487",
}

m["nai-pal"] = {
	canonicalName = "Palaihnihan",
	wikidata_item = "Q1288332",
}

m["nai-plp"] = {
	canonicalName = "Plateau Penutian",
	wikidata_item = "Q2307476",
}

m["nai-pom"] = {
	canonicalName = "Pomoan",
	aliases = {"Pomo", "Kulanapan"},
	family = "hok",
	wikidata_item = "Q2618420",
}

m["nai-sca"] = {
	canonicalName = "Siouan-Catawban",
	wikidata_item = "Q34181",
}

m["nai-shp"] = {
	canonicalName = "Sahaptian",
	wikidata_item = "Q114782",
	family = "nai-plp",
}

m["nai-shs"] = {
	canonicalName = "Shastan",
	family = "hok",
	wikidata_item = "Q2991735",
}

m["nai-tot"] = {
	canonicalName = "Totozoquean",
	wikidata_item = "Q7828419",
}

m["nai-ttn"] = {
	canonicalName = "Totonacan",
	aliases = {"Totonac-Tepehua", "Totonacan-Tepehuan"},
	varieties = {"Totonac"},
	wikidata_item = "Q34039",
}

m["nai-tqn"] = {
	canonicalName = "Tequistlatecan",
	aliases = {"Tequistlatec", "Chontal", "Chontalan", "Oaxacan Chontal", "Chontal of Oaxaca"},
	family = "hok",
	wikidata_item = "Q1754988",
}

m["nai-tsi"] = {
	canonicalName = "Tsimshianic",
	wikidata_item = "Q34134",
}

m["nai-utn"] = {
	canonicalName = "Utian",
	aliases = {"Miwok-Costanoan", "Mutsun"},
	family = "nai-you",
	wikidata_item = "Q13371763",
}

m["nai-wtq"] = {
	canonicalName = "Wintuan",
	aliases = {"Wintun"},
	wikidata_item = "Q1294259",
}

m["nai-xin"] = {
	canonicalName = "Xincan",
	aliases = {"Xinca"},
	wikidata_item = "Q1546494",
}

m["nai-yok"] = {
	canonicalName = "Yokutsan",
	aliases = {"Yokuts", "Mariposan", "Mariposa"},
	family = "nai-you",
	wikidata_item = "Q34249",
}

m["nai-you"] = {
	canonicalName = "Yok-Utian",
	wikidata_item = "Q2886186",
}

m["nai-yuc"] = {
	canonicalName = "Yuman-Cochimí",
	wikidata_item = "Q579137",
}

m["ngf"] = {
	canonicalName = "Trans-New Guinea",
	wikidata_item = "Q34018",
}

m["ngf-fin"] = {
	canonicalName = "Finisterre",
	family = "ngf",
	wikidata_item = "Q5450373",
}

m["ngf-mad"] = {
	canonicalName = "Madang",
	family = "ngf",
	wikidata_item = "Q11217556",
}

m["ngf-okk"] = {
	canonicalName = "Ok",
	family = "ngf",
	wikidata_item = "Q7081687",
}

m["ngf-sbh"] = {
	canonicalName = "South Bird's Head",
	family = "ngf",
	wikidata_item = "Q7566330",
}

m["nic"] = {
	canonicalName = "ไนเจอร์-คองโก",
	aliases = {"Niger-Congo", "Niger-Kordofanian"},
	wikidata_item = "Q33838",
}

m["nic-alu"] = {
	canonicalName = "Alumic",
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q4737355",
}

m["nic-bas"] = {
	canonicalName = "Basa",
	family = "nic-knj",
	wikidata_item = "Q4866154",
}

m["nic-bbe"] = {
	canonicalName = "Eastern Beboid",
	family = "nic-beb",
}

m["nic-bco"] = {
	canonicalName = "Benue-Congo",
	family = "nic-vco",
	wikidata_item = "Q33253",
}

m["nic-bcr"] = {
	canonicalName = "Bantoid-Cross",
	family = "nic-bco",
	wikidata_item = "Q806983",
}

m["nic-bdn"] = {
	canonicalName = "Northern Bantoid",
	aliases = {"North Bantoid"},
	family = "nic-bod",
}

m["nic-bds"] = {
	canonicalName = "Southern Bantoid",
	aliases = {"Wide Bantu", "Bin"},
	family = "nic-bod",
	wikidata_item = "Q3183152",
}

m["nic-beb"] = {
	canonicalName = "Beboid",
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q813549",
}

m["nic-ben"] = {
	canonicalName = "Bendi",
	family = "nic-bcr",
	wikidata_item = "Q4887065",
}

m["nic-beo"] = {
	canonicalName = "Beromic",
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q4894642",
}

m["nic-bod"] = {
	canonicalName = "Bantoid",
	family = "nic-bcr",
	wikidata_item = "Q806992",
}

m["nic-buk"] = {
	canonicalName = "Buli-Koma",
	family = "nic-ovo",
}

m["nic-bwa"] = {
	canonicalName = "Bwa",
	otherNames = {"Bwamu", "Bomu"},
	family = "nic-gur",
	wikidata_item = "Q12628562",
}

m["nic-cde"] = {
	canonicalName = "Central Delta",
	family = "nic-cri",
	wikidata_item = "Q3813191",
}

m["nic-cri"] = {
	canonicalName = "Cross River",
	family = "nic-bcr",
	wikidata_item = "Q1141096",
}

m["nic-dag"] = {
	canonicalName = "Dagbani",
	family = "nic-wov",
}

m["nic-dak"] = {
	canonicalName = "Dakoid",
	family = "nic-bdn",
	wikidata_item = "Q1157745",
}

m["nic-dge"] = {
	canonicalName = "Escarpment Dogon",
	family = "qfa-dgn",
	wikidata_item = "Q5397128",
}

m["nic-dgw"] = {
	canonicalName = "West Dogon",
	family = "qfa-dgn",
}

m["nic-eko"] = {
	canonicalName = "Ekoid",
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q1323395",
}

m["nic-eov"] = {
	canonicalName = "Eastern Oti-Volta",
	family = "nic-ovo",
	aliases = {"Samba"},
}

m["nic-fru"] = {
	canonicalName = "Furu",
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q5509783",
}

m["nic-gne"] = {
	canonicalName = "Eastern Gurunsi",
	aliases = {"Eastern Grũsi"},
	family = "nic-gns",
	wikidata_item = "Q12633072",
}

m["nic-gnn"] = {
	canonicalName = "Northern Gurunsi",
	aliases = {"Northern Grũsi"},
	family = "nic-gns",
}

m["nic-gnw"] = {
	canonicalName = "Western Gurunsi",
	aliases = {"Western Grũsi"},
	family = "nic-gns",
}

m["nic-gns"] = {
	canonicalName = "Gurunsi",
	aliases = {"Grũsi"},
	family = "nic-gur",
	wikidata_item = "Q721007",
}

m["nic-gre"] = {
	canonicalName = "Eastern Grassfields",
	family = "nic-grf",
	wikidata_item = "Q5330160",
}

m["nic-grf"] = {
	canonicalName = "Grassfields",
	aliases = {"Grassfields Bantu", "Wide Grassfields"},
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q750932",
}

m["nic-grm"] = {
	canonicalName = "Gurma",
	family = "nic-ovo",
	wikidata_item = "Q30587833",
}

m["nic-grs"] = {
	canonicalName = "Southwest Grassfields",
	family = "nic-grf",
	wikidata_item = "Q7571285",
}

m["nic-gur"] = {
	canonicalName = "Gur",
	aliases = {"Voltaic"},
	family = "alv-sav",
	wikidata_item = "Q33536",
}

m["nic-ief"] = {
	canonicalName = "Ibibio-Efik",
	family = "nic-lcr",
	wikidata_item = "Q2743643",
}

m["nic-jer"] = {
	canonicalName = "Jera",
	family = "nic-kne",
}

m["nic-jkn"] = {
	canonicalName = "Jukunoid",
	family = "nic-pla",
	wikidata_item = "Q1711622",
}

m["nic-jrn"] = {
	canonicalName = "Jarawan",
	family = "nic-mba",
	wikidata_item = "Q1683430",
}

m["nic-jrw"] = {
	canonicalName = "Jarawa",
	family = "nic-jrn",
	wikidata_item = "Q35423",
}

m["nic-kam"] = {
	canonicalName = "Kambari",
	family = "nic-knj",
	wikidata_item = "Q6356294",
}

m["nic-ktl"] = {
	canonicalName = "Katloid",
	family = "nic",
}

m["nic-kau"] = {
	canonicalName = "Kauru",
	family = "nic-kne",
}

m["nic-kmk"] = {
	canonicalName = "Kamuku",
	family = "nic-knj",
	wikidata_item = "Q6359821",
}

m["nic-kne"] = {
	canonicalName = "East Kainji",
	family = "nic-knj",
	wikidata_item = "Q5328687",
}

m["nic-knj"] = {
	canonicalName = "Kainji",
	family = "nic-pla",
	wikidata_item = "Q681495",
}

m["nic-knn"] = {
	canonicalName = "Northwest Kainji",
	family = "nic-knj",
	wikidata_item = "Q7060098",
}

m["nic-ktl"] = {
	canonicalName = "Katloid",
	aliases = {"Katla", "Katla-Tima"},
	family = "nic",
	wikidata_item = "Q6377681",
}

m["nic-lcr"] = {
	canonicalName = "Lower Cross River",
	family = "nic-cri",
	wikidata_item = "Q3813193",
}

m["nic-mam"] = {
	canonicalName = "Mamfe",
	aliases = {"Nyang"},
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q2005898",
}

m["nic-mba"] = {
	canonicalName = "Mbam",
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q687826",
}

m["nic-mbc"] = {
	canonicalName = "Mba",
	family = "nic-ubg",
	wikidata_item = "Q6799561",
}

m["nic-mbw"] = {
	canonicalName = "West Mbam",
	family = "nic-mba",
}

m["nic-mmb"] = {
	canonicalName = "Mambiloid",
	otherNames = {"North Bantoid"}, -- per Wikipedia, North Bantoid is the parent family
	family = "nic-bdn",
	wikidata_item = "Q1888151",
}

m["nic-mom"] = {
	canonicalName = "Momo",
	family = "nic-grf",
	wikidata_item = "Q6897393",
}

m["nic-mre"] = {
	canonicalName = "Moré",
	family = "nic-wov",
}

m["nic-ngd"] = {
	canonicalName = "Ngbandi",
	family = "nic-ubg",
	wikidata_item = "Q36439",
}

m["nic-nge"] = {
	canonicalName = "Ngemba",
	family = "nic-gre",
	wikidata_item = "Q7022271",
}

m["nic-ngk"] = {
	canonicalName = "Ngbaka",
	family = "nic-ubg",
	wikidata_item = "Q3217499",
}

m["nic-nin"] = {
	canonicalName = "Ninzic",
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q7039282",
}

m["nic-nka"] = {
	canonicalName = "Nkambe",
	family = "nic-gre",
	wikidata_item = "Q7042520",
}

m["nic-nkb"] = {
	canonicalName = "Baka",
	family = "nic-nkw",
}

m["nic-nke"] = {
	canonicalName = "Eastern Ngbaka",
	family = "nic-ngk",
}

m["nic-nkg"] = {
	canonicalName = "Gbanziri",
	family = "nic-nkw",
}

m["nic-nkk"] = {
	canonicalName = "Kpala",
	family = "nic-nkw",
}

m["nic-nkm"] = {
	canonicalName = "Mbaka",
	family = "nic-nkw",
}

m["nic-nkw"] = {
	canonicalName = "Western Ngbaka",
	family = "nic-ngk",
}

m["nic-npd"] = {
	canonicalName = "North Plateau Dogon",
	family = "qfa-dgn",
}

m["nic-nun"] = {
	canonicalName = "Nun",
	family = "nic-gre",
	wikidata_item = "Q13654297",
}

m["nic-nwa"] = {
	canonicalName = "Nanga-Walo",
	family = "qfa-dgn",
}

m["nic-ogo"] = {
	canonicalName = "Ogoni",
	aliases = {"Ogonoid"},
	family = "nic-cri",
	wikidata_item = "Q2350726",
}

m["nic-ovo"] = {
	canonicalName = "Oti-Volta",
	family = "nic-gur",
	wikidata_item = "Q1157178",
}

m["nic-pla"] = {
	canonicalName = "Platoid",
	aliases = {"Central Nigerian"},
	family = "nic-bco",
	wikidata_item = "Q453244",
}

m["nic-plc"] = {
	canonicalName = "Central Plateau",
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q5061668",
}

m["nic-pld"] = {
	canonicalName = "Plains Dogon",
	family = "qfa-dgn",
}

m["nic-ple"] = {
	canonicalName = "East Plateau",
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q5329154",
}

m["nic-pls"] = {
	canonicalName = "South Plateau",
	aliases = {"Jilic-Eggonic"},
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q7568236",
}

m["nic-plt"] = {
	canonicalName = "Plateau",
	family = "nic-pla",
	wikidata_item = "Q1267471",
}

m["nic-ras"] = {
	canonicalName = "Rashad",
	family = "nic",
	wikidata_item = "Q3401986",
}

m["nic-rnc"] = {
	canonicalName = "Central Ring",
	family = "nic-rng",
}

m["nic-rng"] = {
	canonicalName = "Ring",
	aliases = {"Ring Road"},
	family = "nic-grf",
	wikidata_item = "Q2269051",
}

m["nic-rnn"] = {
	canonicalName = "Northern Ring",
	family = "nic-rng",
}

m["nic-rnw"] = {
	canonicalName = "Western Ring",
	family = "nic-rng",
}

m["nic-ser"] = {
	canonicalName = "Sere",
	family = "nic-ubg",
	wikidata_item = "Q7453058",
}

m["nic-shi"] = {
	canonicalName = "Shiroro",
	aliases = {"Pongu"},
	family = "nic-knj",
	wikidata_item = "Q7498953",
}

m["nic-sis"] = {
	canonicalName = "Sisaala",
	family = "nic-gnw",
	wikidata_item = "Q36532",
}

m["nic-tar"] = {
	canonicalName = "Tarokoid",
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q2394472",
}

m["nic-tiv"] = {
	canonicalName = "Tivoid",
	family = "nic-bds",
	wikidata_item = "Q752377",
}

m["nic-tvc"] = {
	canonicalName = "Central Tivoid",
	family = "nic-tiv",
}

m["nic-tvn"] = {
	canonicalName = "Northern Tivoid",
	family = "nic-tiv",
}

m["nic-ubg"] = {
	canonicalName = "Ubangian",
	family = "nic-vco", -- or none
	wikidata_item = "Q33932",
}

m["nic-uce"] = {
	canonicalName = "East-West Upper Cross River",
	family = "nic-ucr",
}

m["nic-ucn"] = {
	canonicalName = "North-South Upper Cross River",
	family = "nic-ucr",
}

m["nic-ucr"] = {
	canonicalName = "Upper Cross River",
	aliases = {"Upper Cross"},
	family = "nic-cri",
	wikidata_item = "Q4108624",
}

m["nic-vco"] = {
	canonicalName = "Volta-Congo",
	family = "alv",
	wikidata_item = "Q37228",
}

m["nic-wov"] = {
	canonicalName = "Western Oti-Volta",
	family = "nic-ovo",
	aliases = {"Moré-Dagbani"}
}

m["nic-ykb"] = {
	canonicalName = "Yukubenic",
	aliases = {"Oohum"},
	family = "nic-plt",
	wikidata_item = "Q16909196",
}

m["nic-ymb"] = {
	canonicalName = "Yambasa",
	family = "nic-mba",
}

m["nic-yon"] = {
	canonicalName = "Yom-Nawdm",
	family = "nic-ovo",
	aliases = {"Moré-Dagbani"}
}

m["nub"] = {
	canonicalName = "นูเบียน",
	aliases = {"Nubian"},
	family = "sdv-nes",
	wikidata_item = "Q1517194",
}

m["nub-hil"] = {
	canonicalName = "Hill Nubian",
	family = "nub",
	wikidata_item = "Q5762211",
	aliases = {"Kordofan Nubian"},
}

m["omq"] = {
	canonicalName = "Oto-Manguean",
	wikidata_item = "Q33669",
}

m["omq-cha"] = {
	canonicalName = "Chatino",
	family = "omq-zap",
	wikidata_item = "Q35111",
}

m["omq-chi"] = {
	canonicalName = "Chinantecan",
	family = "omq",
	wikidata_item = "Q35828",
}

m["omq-cui"] = {
	canonicalName = "Cuicatec",
	family = "omq-mix",
	wikidata_item = "Q616024",
}

m["omq-maz"] = {
	canonicalName = "Mazatecan",
	aliases = {"Mazatec"},
	family = "omq",
	wikidata_item = "Q36230",
}

m["omq-mix"] = {
	canonicalName = "Mixtecan",
	family = "omq",
	wikidata_item = "Q21996392",
}

m["omq-mxt"] = {
	canonicalName = "Mixtec",
	family = "omq-mix",
	wikidata_item = "Q36363",
}

m["omq-otp"] = {
	canonicalName = "Oto-Pamean",
	family = "omq",
}

m["omq-pop"] = {
	canonicalName = "Popolocan",
	family = "omq",
	wikidata_item = "Q5132273",
}

m["omq-tri"] = {
	canonicalName = "Trique",
	aliases = {"Triqui"},
	family = "omq-mix",
	wikidata_item = "Q780200",
}

m["omq-zap"] = {
	canonicalName = "Zapotecan",
	family = "omq",
	wikidata_item = "Q8066463",
}

m["omq-zpc"] = {
	canonicalName = "Zapotec",
	family = "omq-zap",
	wikidata_item = "Q13214",
}

m["omv"] = {
	canonicalName = "Omotic",
	family = "afa",
	wikidata_item = "Q33860",
}

m["omv-aro"] = {
	canonicalName = "Aroid",
	family = "omv",
	wikidata_item = "Q3699526",
	aliases = {"Ari-Banna", "South Omotic", "Somotic"},
}

m["omv-diz"] = {
	canonicalName = "Dizoid",
	family = "omv",
	wikidata_item = "Q430251",
	aliases = {"Maji", "Majoid"},
}

m["omv-eom"] = {
	canonicalName = "East Ometo",
	family = "omv-ome",
	wikidata_item = "Q20527288",
}

m["omv-gon"] = {
	canonicalName = "Gonga",
	family = "omv",
	wikidata_item = "Q4143043",
	aliases = {"Kefoid"},
}

m["omv-mao"] = {
	canonicalName = "Mao",
	family = "omv",
	wikidata_item = "Q1351495",
}

m["omv-nom"] = {
	canonicalName = "North Ometo",
	family = "omv-ome",
}

m["omv-ome"] = {
	canonicalName = "Ometo",
	family = "omv",
	wikidata_item = "Q36310",
}

m["oto"] = {
	canonicalName = "Otomian",
	family = "omq",
	wikidata_item = "Q1270220",
}

m["oto-otm"] = {
	canonicalName = "Otomi",
	family = "oto",
}

m["paa"] = {
	canonicalName = "ปาปวน",
	aliases = {"Papuan"},
	family = "qfa-not",
	wikidata_item = "Q236425",
}

m["paa-arf"] = {
	canonicalName = "Arafundi",
	wikidata_item = "Q4783702",
}

m["paa-asa"] = {
	canonicalName = "Arai-Samaia",
	wikidata_item = "Q48803569",
}

m["paa-bng"] = {
	canonicalName = "Baining",
	wikidata_item = "Q748487",
	aliases = {"East New Britain"},
}

m["paa-brd"] = {
	canonicalName = "Border",
	wikidata_item = "Q1752158",
	aliases = {"Upper Tami"},
}

m["paa-egb"] = {
	canonicalName = "East Geelvink Bay",
	wikidata_item = "Q1497678",
	aliases = {"East Cenderawasih"},
}

m["paa-eng"] = {
	canonicalName = "Engan",
	wikidata_item = "Q3217449",
}

m["paa-iwm"] = {
	canonicalName = "Iwam",
	wikidata_item = "Q15147853",
}

m["paa-kag"] = { -- recode as ngf-kag?
	canonicalName = "Kainantu-Goroka",
	family = "ngf",
	wikidata_item = "Q3217463",
}

m["paa-kiw"] = {
	canonicalName = "Kiwaian",
	wikidata_item = "Q338449",
}

m["paa-kut"] = {
	canonicalName = "Kutubuan",
	family = "paa-pag",
	wikidata_item = "Q48767893",
}

m["paa-kwm"] = {
	canonicalName = "Kwomtari",
	wikidata_item = "Q2075415",
}

m["paa-lkp"] = {
	canonicalName = "Lakes Plain",
	wikidata_item = "Q6478969",
}

m["paa-lsp"] = {
	canonicalName = "Lower Sepik",
	aliases = {"Nor-Pondo"},
	wikidata_item = "Q7061700",
}

m["paa-mai"] = {
	canonicalName = "Mairasi",
	wikidata_item = "Q6736896",
}

m["paa-msk"] = {
	canonicalName = "Sko",
	aliases = {"Skou"},
	wikidata_item = "Q953509",
}

m["paa-nbo"] = {
	canonicalName = "North Bougainville",
	wikidata_item = "Q749496",
}

m["paa-nim"] = {
	canonicalName = "Nimboran",
	wikidata_item = "Q12638426",
}

m["paa-pag"] = {
	canonicalName = "Papuan Gulf",
	wikidata_item = "Q48803685",
}

m["paa-pau"] = {
	canonicalName = "Pauwasi",
	wikidata_item = "Q7155496",
}

m["paa-ram"] = {
	canonicalName = "Ramu",
	wikidata_item = "Q3442808",
}

m["paa-sbo"] = {
	canonicalName = "South Bougainville",
	wikidata_item = "Q3217380",
}

m["paa-sen"] = {
	canonicalName = "Sentani",
	family = "paa-wpa",
	wikidata_item = "Q17044584",
}

m["paa-spk"] = {
	canonicalName = "Sepik",
	wikidata_item = "Q3508772",
}

m["paa-tkw"] = {
	canonicalName = "Tor-Kwerba",
	wikidata_item = "Q7827523",
}

m["paa-wpa"] = {
	canonicalName = "West Papuan",
	wikidata_item = "Q1363026",
}

m["paa-yam"] = {
	canonicalName = "Yam",
	aliases = {"Morehead and Upper Maro River"},
	wikidata_item = "Q15062272",
}

m["paa-yua"] = {
	canonicalName = "Yuat",
	wikidata_item = "Q8060096",
}

m["phi"] = {
	canonicalName = "ฟิลิปปินส์",
	aliases = {"Philippine"},
	family = "poz-bop",
	wikidata_item = "Q947858",
}

m["phi-kal"] = {
	canonicalName = "Kalamian",
	aliases = {"Calamian"},
	family = "phi",
	wikidata_item = "Q3217466",
}

m["poz"] = {
	canonicalName = "มาลาโย-พอลินีเชียน",
	aliases = {"Malayo-Polynesian"},
	family = "map",
	wikidata_item = "Q143158",
}

m["poz-aay"] = {
	canonicalName = "Admiralty Islands",
	family = "poz-oce",
	wikidata_item = "Q2701306",
}

m["poz-bnn"] = {
	canonicalName = "บอร์เนียวเหนือ",
	aliases = {"North Bornean"},
	family = "poz-bop",
	wikidata_item = "Q1427907",
}

m["poz-bop"] = {
	canonicalName = "บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์",
	aliases = {"Borneo-Philippines"},
	family = "poz",
	wikidata_item = "Q4273393",
}

m["poz-bre"] = {
	canonicalName = "East Barito",
	family = "poz-bop",
	wikidata_item = "Q2701314",
}

m["poz-brw"] = {
	canonicalName = "West Barito",
	family = "poz-bop",
	wikidata_item = "Q2761679",
}

m["poz-btk"] = {
	canonicalName = "Bungku-Tolaki",
	family = "poz-clb",
	wikidata_item = "Q3217381",
}

m["poz-cet"] = {
	canonicalName = "มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก",
	aliases = {"Central-Eastern Malayo-Polynesian"},
	family = "poz",
	wikidata_item = "Q2269883",
}

m["poz-clb"] = {
	canonicalName = "Celebic",
	family = "poz-sus",
	wikidata_item = "Q1078041",
}

m["poz-cln"] = {
	canonicalName = "นิวแคลิโดเนียน",
	aliases = {"New Caledonian"},
	family = "poz-occ",
	wikidata_item = "Q3091221",
}

m["poz-cma"] = {
	canonicalName = "Central Maluku",
	family = "poz-cet",
	wikidata_item = "Q3217479",
}

m["poz-hce"] = {
	canonicalName = "Halmahera-Cenderawasih",
	family = "pqe",
	wikidata_item = "Q2526616",
}

m["poz-kal"] = {
	canonicalName = "Kaili-Pamona",
	family = "poz-clb",
	wikidata_item = "Q3217465",
}

m["poz-lgx"] = {
	canonicalName = "Lampungic",
	family = "poz-sus",
	wikidata_item = "Q49215",
}

m["poz-mcm"] = {
	canonicalName = "มาลาโย-จามิก",
	aliases = {"Malayo-Chamic"},
	family = "poz-msa",
}

m["poz-mic"] = {
	canonicalName = "ไมโครนีเซียน",
	aliases = {"Micronesian"},
	family = "poz-occ",
	wikidata_item = "Q420591",
}

m["poz-mly"] = {
	canonicalName = "มาเลย์อิก",
	aliases = {"Malayic"},
	family = "poz-mcm",
	wikidata_item = "Q662628",
}

m["poz-msa"] = {
	canonicalName = "มาลาโย-ซุมบาวัน",
	aliases = {"Malayo-Sumbawan"},
	family = "poz-sus",
	wikidata_item = "Q1363818",
}

m["poz-mun"] = {
	canonicalName = "Muna-Buton",
	family = "poz-clb",
	wikidata_item = "Q3037924",
}

m["poz-nws"] = {
	canonicalName = "Northwest Sumatran",
	family = "poz-sus",
	wikidata_item = "Q2071308",
}

m["poz-occ"] = {
	canonicalName = "โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก",
	aliases = {"Central-Eastern Oceanic"},
	family = "poz-oce",
	wikidata_item = "Q2068435",
}

m["poz-oce"] = {
	canonicalName = "โอเชียนิก",
	aliases = {"Oceanic"},
	family = "pqe",
	wikidata_item = "Q324457",
}

m["poz-ocw"] = {
	canonicalName = "โอเชียนิกตะวันตก",
	aliases = {"Western Oceanic"},
	family = "poz-oce",
	wikidata_item = "Q2701282",
}

m["poz-pep"] = {
	canonicalName = "พอลินีเชียนตะวันออก",
	aliases = {"Eastern Oceanic"},
	family = "poz-pnp",
	wikidata_item = "Q390979",
}

m["poz-pnp"] = {
	canonicalName = "นิวเคลียร์พอลินีเชียน",
	aliases = {"Nuclear Polynesian"},
	family = "poz-pol",
	wikidata_item = "Q743851",
}

m["poz-pol"] = {
	canonicalName = "พอลินีเชียน",
	aliases = {"Polynesian"},
	family = "poz-occ",
	wikidata_item = "Q390979",
}

m["poz-san"] = {
	canonicalName = "Sabahan",
	family = "poz-bnn",
	wikidata_item = "Q3217517",
}

m["poz-sbj"] = {
	canonicalName = "Sama-Bajaw",
	family = "poz-bop",
	wikidata_item = "Q2160409",
}

m["poz-slb"] = {
	canonicalName = "Saluan-Banggai",
	family = "poz-clb",
	wikidata_item = "Q3217519",
}

m["poz-sls"] = {
	canonicalName = "Southeast Solomonic",
	family = "poz-occ",
	wikidata_item = "Q3119671",
}

m["poz-ssw"] = {
	canonicalName = "South Sulawesi",
	family = "poz-sus",
	wikidata_item = "Q2778190",
}

m["poz-sus"] = {
	canonicalName = "ซุนดา-ซูลาเวซี",
	aliases = {"ซุนดา-สุลาเวสี", "Sunda-Sulawesi"},
	family = "poz",
	wikidata_item = "Q319552",
}

m["poz-swa"] = {
	canonicalName = "North Sarawakan",
	family = "poz-bnn",
	wikidata_item = "Q538569",
}

m["poz-tim"] = {
	canonicalName = "Timoric",
	family = "poz-cet",
	wikidata_item = "Q7806987",
}

m["poz-tot"] = {
	canonicalName = "Tomini-Tolitoli",
	family = "poz-clb",
	wikidata_item = "Q3217541",
}

m["poz-vnc"] = {
	canonicalName = "North-Central Vanuatu",
	family = "poz-occ",
	wikidata_item = "Q3039118",
}

m["poz-wot"] = {
	canonicalName = "Wotu-Wolio",
	family = "poz-clb",
	wikidata_item = "Q1041317",
}

m["pqe"] = {
	canonicalName = "มาลาโย-พอลินีเชียนตะวันออก",
	aliases = {"Eastern Malayo-Polynesian"},
	family = "poz-cet",
	wikidata_item = "Q2269883",
}

m["pra"] = {
	canonicalName = "ปรากฤต",
	aliases = {"Prakrit"},
	family = "inc",
	wikidata_item = "Q192170",
}

m["qfa-adc"] = {
	canonicalName = "Central Great Andamanese",
	family = "qfa-adm",
}

m["qfa-adm"] = {
	canonicalName = "Great Andamanese",
	wikidata_item = "Q3515103",
}

m["qfa-adn"] = {
	canonicalName = "Northern Great Andamanese",
	family = "qfa-adm",
}

m["qfa-ads"] = {
	canonicalName = "Southern Great Andamanese",
	family = "qfa-adm",
}

m["qfa-bet"] = {
	canonicalName = "เบ-ไท",
	protoLanguage = "qfa-bet-pro",
	aliases = {"ไท-เบ", "Be-Tai", "Tai-Be", "Daic-Beic", "Beic-Daic"},
	family = "qfa-tak",
}

m["qfa-buy"] = {
	canonicalName = "Buyang",
	family = "qfa-kra",
}

m["qfa-cka"] = {
	canonicalName = "Chukotko-Kamchatkan",
	wikidata_item = "Q33255",
}

m["qfa-dgn"] = {
	canonicalName = "Dogon",
	family = "nic",
	wikidata_item = "Q1234776",
}

m["qfa-dny"] = {
	canonicalName = "Dene-Yeniseian",
	aliases = {"Dené-Yeniseian"},
	wikidata_item = "Q21103",
}

m["qfa-gel"] = {
	canonicalName = "Gelao",
	family = "qfa-kra",
}

m["qfa-hur"] = {
	canonicalName = "Hurro-Urartian",
	wikidata_item = "Q1144159",
}

m["qfa-iso"] = {
	canonicalName = "ภาษาโดดเดี่ยว",
	aliases = {"isolate"},
	family = "qfa-not",
	wikidata_item = "Q33648",
}

m["qfa-kad"] = {
	canonicalName = "Kadu", -- considered either Nilo-Saharan or independent/none
	wikidata_item = "Q1720989",
}

m["qfa-kms"] = {
	canonicalName = "Kam-Sui",
	family = "qfa-tak",
	wikidata_item = "Q1023641",
}

m["qfa-kor"] = {
	canonicalName = "เกาหลี",
	aliases = {"โคเรียน", "Korean"},
	wikidata_item = "Q11263525",
}

m["qfa-kra"] = {
	canonicalName = "ขร้า",
	aliases = {"Kra"},
	family = "qfa-tak",
	wikidata_item = "Q1022087",
}

m["qfa-lic"] = {
	canonicalName = "ไหล",
	protoLanguage = "qfa-lic-pro",
	aliases = {"Hlai", "Hlaic"},
	family = "qfa-tak",
	wikidata_item = "Q1023648",
}

m["qfa-mal"] = {
	canonicalName = "Left May",
	wikidata_item = "Q614468",
}

m["qfa-mch"] = { -- used in both N and S America
	canonicalName = "Macro-Chibchan",
	wikidata_item = "Q3438062",
}

m["qfa-mix"] = {
	canonicalName = "ภาษาผสม",
	aliases = {"mixed"},
	family = "qfa-not",
	wikidata_item = "Q33694",
}

m["qfa-not"] = {
	canonicalName = "ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา",
	aliases = {"not a family"},
	family = "qfa-not",
}

m["qfa-onb"] = {
	canonicalName = "เบ",
	protoLanguage = "qfa-onb-pro",
	aliases = {"อังเบ", "Be", "Ong-Be", "Beic"},
	family = "qfa-bet",
}

m["qfa-ong"] = {
	canonicalName = "Ongan",
	aliases = {"Angan", "South Andamanese", "Jarawa-Onge"},
	wikidata_item = "Q2090575",
}

m["qfa-sub"] = {
	canonicalName = "substrate",
	wikidata_item = "Q20730913",
}

m["qfa-tak"] = {
	canonicalName = "ขร้า-ไท",
	aliases = {"ไท-กะได", "กะได", "Kra-Dai", "Tai-Kadai", "Kadai"},
	wikidata_item = "Q34171",
}

m["qfa-tap"] = {
	canonicalName = "Timor-Alor-Pantar",
	wikidata_item = "Q16590002",
}

m["qfa-tor"] = {
	canonicalName = "Torricelli",
	wikidata_item = "Q1333831",
}

m["qfa-tyn"] = {
	canonicalName = "Tyrsenian",
	wikidata_item = "Q1344038",
}

m["qfa-yen"] = {
	canonicalName = "Yeniseian",
	aliases = {"Yeniseic", "Yenisei-Ostyak"},
	family = "qfa-dny",
	wikidata_item = "Q27639",
}

m["qfa-yuk"] = {
	canonicalName = "Yukaghir",
	aliases = {"Yukagir", "Jukagir"},
	wikidata_item = "Q34164",
}

m["qwe"] = {
	canonicalName = "เกชวน",
	aliases = {"Quechuan"},
	wikidata_item = "Q5218",
}

m["roa"] = {
	canonicalName = "โรมานซ์",
	aliases = {"โรมานิก", "ละติน", "นีโอละติน", "นีโอ-ละติน", "Romance", "Romanic", "Latin", "Neolatin", "Neo-Latin"},
	protoLanguage = "la",
	family = "itc",
	wikidata_item = "Q19814",
}

m["roa-eas"] = {
	canonicalName = "Eastern Romance",
	family = "roa",
	wikidata_item = "Q147576",
}

m["roa-ibe"] = {
	canonicalName = "West Iberian",
	family = "roa",
	wikidata_item = "Q1377152",
}

m["roa-itd"] = {
	canonicalName = "Italo-Dalmatian",
	family = "roa",
	wikidata_item = "Q3313381",
}

m["roa-git"] = {
	canonicalName = "Gallo-Italic",
	family = "roa",
	wikidata_item = "Q516074",
}

m["roa-oil"] = {
	canonicalName = "อออีล",
	aliases = {"Oïl"},
	protoLanguage = "fro",
	family = "roa",
	wikidata_item = "Q37351",
}

m["roa-rhe"] = {
	canonicalName = "Rhaeto-Romance",
	family = "roa",
	wikidata_item = "Q515593",
}

--[=[
	Exceptional language and family codes for South American Indian languages
	can use the prefix "sai-", though "sai" is no longer itself a family code.
]=]--
m["sai-ara"] = {
	canonicalName = "Araucanian",
	wikidata_item = "Q626630",
}

m["sai-aym"] = {
	canonicalName = "Aymaran",
	wikidata_item = "Q33010",
}

m["sai-bar"] = {
	canonicalName = "Barbacoan",
	aliases = {"Barbakoan"},
	wikidata_item = "Q807304",
}

m["sai-bor"] = {
	canonicalName = "Boran",
	wikidata_item = "Q43079266",
}

m["sai-cah"] = {
	canonicalName = "Cahuapanan",
	wikidata_item = "Q1025793",
}

m["sai-car"] = {
	canonicalName = "Cariban",
	aliases = {"Carib"},
	wikidata_item = "Q33090",
}

m["sai-cer"] = {
	canonicalName = "Cerrado",
	aliases = {"Amazonian Jê"},
	family = "sai-jee",
	wikidata_item = "Q98078151",
}

m["sai-chc"] = {
	canonicalName = "Chocoan",
	aliases = {"Choco", "Chocó"},
	wikidata_item = "Q1075616",
}

m["sai-cho"] = {
	canonicalName = "Chonan",
	aliases = {"Chon"},
	wikidata_item = "Q33019",
}

m["sai-cje"] = {
	canonicalName = "Central Jê",
	aliases = {"Akuwẽ"},
	family = "sai-cer",
	wikidata_item = "Q18010843",
}

m["sai-cpc"] = {
	canonicalName = "Chapacuran",
	wikidata_item = "Q1062626",
}

m["sai-crn"] = {
	canonicalName = "Charruan",
	aliases = {"Charrúan"},
	wikidata_item = "Q3112423",
}

m["sai-ctc"] = {
	canonicalName = "Catacaoan",
	wikidata_item = "Q5051139",
}

m["sai-guc"] = {
	canonicalName = "Guaicuruan",
	aliases = {"Guaicurú", "Guaycuruana", "Guaikurú", "Guaycuruano", "Guaykuruan", "Waikurúan"},
	family = "sai-mgc",
	wikidata_item = "Q1974973",
}

m["sai-guh"] = {
	canonicalName = "Guahiban",
	aliases = {"Guahiboan", "Guajiboan", "Wahivoan"},
	wikidata_item = "Q944056",
}

m["sai-har"] = {
	canonicalName = "Harákmbut",
	aliases = {"Harákmbet"},
	family = "sai-hkt",
	wikidata_item = "Q1584402",
}

m["sai-hkt"] = {
	canonicalName = "Harákmbut-Katukinan",
	wikidata_item = "Q17107635",
}

m["sai-hoc"] = {
	canonicalName = "Huitoto-Ocaina",
}

m["sai-hrp"] = {
	canonicalName = "Huarpean",
	aliases = {"Warpean", "Huarpe", "Warpe"},
	wikidata_item = "Q1578336",
}

m["sai-jee"] = {
	canonicalName = "Jê",
	aliases = {"Gê", "Jean", "Gean", "Jê-Kaingang", "Ye"},
	family = "sai-mje",
	wikidata_item = "Q1483594",
}

m["sai-jir"] = {
	canonicalName = "Jirajaran",
	aliases = {"Hiraháran"},
	wikidata_item = "Q3028651",
}

m["sai-jiv"] = {
	canonicalName = "Jivaroan",
	aliases = {"Hívaro", "Jibaro", "Jibaroan", "Jibaroana", "Jívaro"},
	wikidata_item = "Q1393074",
}

m["sai-ktk"] = {
	canonicalName = "Katukinan",
	aliases = {"Catuquinan"},
	family = "sai-hkt",
	wikidata_item = "Q2636000",
}

m["sai-mas"] = {
	canonicalName = "Mascoian",
	aliases = {"Mascoyan", "Maskoian", "Enlhet-Enenlhet"},
	wikidata_item = "Q1906952",
}

m["sai-mgc"] = {
	canonicalName = "Mataco-Guaicuru",
	wikidata_item = "Q255512",
}

m["sai-mje"] = {
	canonicalName = "Macro-Jê",
	aliases = {"Macro-Gê"},
	wikidata_item = "Q887133",
}

m["sai-mtc"] = {
	canonicalName = "Matacoan",
	family = "sai-mgc",
	wikidata_item = "Q2447424",
}

m["sai-mur"] = {
	canonicalName = "Muran",
	aliases = {"Mura"},
	wikidata_item = "Q33826",
}

m["sai-nad"] = {
	canonicalName = "Nadahup",
	aliases = {"Makú", "Macú", "Vaupés-Japurá"},
	wikidata_item = "Q1856439",
}

m["sai-nje"] = {
	canonicalName = "Northern Jê",
	aliases = {"Core Jê"},
	family = "sai-cer",
	wikidata_item = "Q98078225",
}

m["sai-nmk"] = {
	canonicalName = "Nambikwaran",
	aliases = {"Nambicuaran", "Nambiquaran", "Nambikuaran"},
	wikidata_item = "Q15548027",
}

m["sai-otm"] = {
	canonicalName = "Otomacoan",
	aliases = {"Otomákoan", "Otomakoan"},
	wikidata_item = "Q3217503",
}

m["sai-pan"] = {
	canonicalName = "Panoan",
	aliases = {"Pano"},
	family = "sai-pat",
	wikidata_item = "Q1544537",
}

m["sai-pat"] = {
	canonicalName = "Pano-Tacanan",
	aliases = {"Pano-Tacana", "Pano-Takana", "Páno-Takána", "Pano-Takánan"},
	wikidata_item = "Q2475746",
}

m["sai-sje"] = {
	canonicalName = "Southern Jê",
	family = "sai-jee",
	wikidata_item = "Q98078245",
}

m["sai-tac"] = {
	canonicalName = "Tacanan",
	family = "sai-pat",
	wikidata_item = "Q3113762",
}

m["sai-tuc"] = {
	canonicalName = "Tucanoan",
	wikidata_item = "Q788144",
}

m["sai-tyu"] = {
	canonicalName = "Ticuna-Yuri",
	wikidata_item = "Q4467010",
}

m["sai-ucp"] = {
	canonicalName = "Uru-Chipaya",
	aliases = {"Uru-Chipayan"},
	wikidata_item = "Q2475488",
}

m["sai-wic"] = {
	canonicalName = "Wichí",
	wikidata_item = "Q3027047",
}

m["sai-wit"] = {
	canonicalName = "Witotoan",
	aliases = {"Huitotoan", "Uitotoan"},
	wikidata_item = "Q43079317",
	family = "sai-hoc",
}

m["sai-ynm"] = {
	canonicalName = "Yanomami",
	aliases = {"Yanomam", "Shamatari", "Yamomami", "Yanomaman"},
}

m["sai-zam"] = {
	canonicalName = "Zamucoan",
	aliases = {"Samúkoan"},
	wikidata_item = "Q3048461",
}

m["sai-zap"] = {
	canonicalName = "Zaparoan",
	aliases = {"Záparoan", "Saparoan", "Sáparoan", "Záparo", "Zaparoano", "Zaparoana"},
	wikidata_item = "Q33911",
}

m["sal"] = {
	canonicalName = "Salishan",
	wikidata_item = "Q33985",
}

m["sdv"] = {
	canonicalName = "Eastern Sudanic",
	family = "ssa",
	wikidata_item = "Q2036148",
}

m["sdv-bri"] = {
	canonicalName = "Bari",
	family = "sdv-nie",
}

m["sdv-daj"] = {
	canonicalName = "Daju",
	family = "sdv",
	wikidata_item = "Q956724",
}

m["sdv-dnu"] = {
	canonicalName = "Dinka-Nuer",
	family = "sdv-niw",
}

m["sdv-eje"] = {
	canonicalName = "Eastern Jebel",
	family = "sdv",
	wikidata_item = "Q3408878",
}

m["sdv-kln"] = {
	canonicalName = "Kalenjin",
	family = "sdv-nis",
	wikidata_item = "Q637228",
}

m["sdv-lma"] = {
	canonicalName = "Lotuko-Maa",
	family = "sdv-nie",
}

m["sdv-lon"] = {
	canonicalName = "Northern Luo",
	family = "sdv-luo",
}

m["sdv-los"] = {
	canonicalName = "Southern Luo",
	family = "sdv-luo",
	wikidata_item = "Q7570103",
}

m["sdv-luo"] = {
	canonicalName = "Luo",
	family = "sdv-niw",
}

m["sdv-nes"] = {
	canonicalName = "Northern Eastern Sudanic",
	family = "sdv",
	wikidata_item = "Q4810496",
	aliases = {"Astaboran", "Ek Sudanic"},
}

m["sdv-nie"] = {
	canonicalName = "Eastern Nilotic",
	family = "sdv-nil",
	wikidata_item = "Q153795",
}

m["sdv-nil"] = {
	canonicalName = "Nilotic",
	family = "sdv",
	wikidata_item = "Q513408",
}

m["sdv-nis"] = {
	canonicalName = "Southern Nilotic",
	family = "sdv-nil",
	wikidata_item = "Q1552410",
}

m["sdv-niw"] = {
	canonicalName = "Western Nilotic",
	family = "sdv-nil",
	wikidata_item = "Q3114989",
}

m["sdv-nma"] = {
	canonicalName = "Nandi-Markweta",
	family = "sdv-kln",
}

m["sdv-nyi"] = {
	canonicalName = "Nyima",
	family = "sdv-nes",
	wikidata_item = "Q11688746",
	aliases = {"Nyimang"},
}

m["sdv-tmn"] = {
	canonicalName = "Taman",
	family = "sdv-nes",
	wikidata_item = "Q3408873",
	aliases = {"Tamaic"},
}

m["sdv-ttu"] = {
	canonicalName = "Teso-Turkana",
	family = "sdv-nie",
	wikidata_item = "Q7705551",
	aliases = {"Ateker"},
}

m["sem"] = {
	canonicalName = "เซมิติก",
	aliases = {"Semitic"},
	family = "afa",
	wikidata_item = "Q34049",
}

m["sem-ara"] = {
	canonicalName = "แอราเมอิก",
	aliases = {"Aramaic"},
	protoLanguage = "arc",
	family = "sem-nwe",
	wikidata_item = "Q28602",
}

m["sem-arb"] = {
	canonicalName = "อาหรับ",
	aliases = {"อาระบิก", "อารบิก", "Arabic"},
	protoLanguage = "ar",
	family = "sem-cen",
	wikidata_item = "Q164667",
}

m["sem-are"] = {
	canonicalName = "Eastern Aramaic",
	family = "sem-ara",
	wikidata_item = "Q3410322",
}

m["sem-arw"] = {
	canonicalName = "Western Aramaic",
	family = "sem-ara",
	wikidata_item = "Q3394214",
}

m["sem-ase"] = {
	canonicalName = "Southeastern Aramaic",
	family = "sem-are",
	wikidata_item = "Q3410322",
}

m["sem-can"] = {
	canonicalName = "Canaanite",
	family = "sem-nwe",
	wikidata_item = "Q747547",
}

m["sem-cen"] = {
	canonicalName = "เซมิติกตอนกลาง",
	aliases = {"Central Semitic"},
	family = "sem-wes",
	wikidata_item = "Q3433228",
}

m["sem-cna"] = {
	canonicalName = "Central Neo-Aramaic",
	family = "sem-are",
	wikidata_item = "Q3410322",
}

m["sem-eas"] = {
	canonicalName = "เซมิติกตะวันออก",
	aliases = {"East Semitic"},
	family = "sem",
	wikidata_item = "Q164273",
}

m["sem-eth"] = {
	canonicalName = "Ethiopian Semitic",
	aliases = {"Afro-Semitic", "Ethiopian", "Ethiopic", "Ethiosemitic"},
	family = "sem-wes",
	wikidata_item = "Q163629",
}

m["sem-nna"] = {
	canonicalName = "Northeastern Neo-Aramaic",
	family = "sem-are",
	wikidata_item = "Q2560578",
}

m["sem-nwe"] = {
	canonicalName = "เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ",
	aliases = {"Northwest Semitic"},
	family = "sem-cen",
	wikidata_item = "Q162996",
}

m["sem-osa"] = {
	canonicalName = "Old South Arabian",
	aliases = {"Epigraphic South Arabian", "Sayhadic"},
	family = "sem-cen",
	wikidata_item = "Q35025",
}

m["sem-sar"] = {
	canonicalName = "Modern South Arabian",
	family = "sem-wes",
	wikidata_item = "Q1981908",
}

m["sem-wes"] = {
	canonicalName = "เซมิติกตะวันตก",
	aliases = {"West Semitic"},
	family = "sem",
	wikidata_item = "Q124901",
}

m["sgn"] = {
	canonicalName = "ภาษามือ",
	aliases = {"sign"},
	family = "qfa-not",
	wikidata_item = "Q34228",
}

m["sgn-fsl"] = {
	canonicalName = "French Sign Languages",
	family = "sgn",
	wikidata_item = "Q5501921",
}

m["sgn-gsl"] = {
	canonicalName = "German Sign Languages",
	family = "sgn",
	wikidata_item = "Q5551235",
}

m["sgn-jsl"] = {
	canonicalName = "Japanese Sign Languages",
	family = "sgn",
	wikidata_item ="Q11722508",
}

m["sio"] = {
	canonicalName = "Siouan",
	family = "nai-sca",
	wikidata_item = "Q34181",
}

m["sio-dhe"] = {
	canonicalName = "Dhegihan",
	family = "sio-msv",
	wikidata_item = "Q3217420",
}

m["sio-dkt"] = {
	canonicalName = "Dakotan",
	family = "sio-msv",
	wikidata_item = "Q17188640",
}

m["sio-mor"] = {
	canonicalName = "Missouri River Siouan",
	family = "sio",
	wikidata_item = "Q26807266",
}

m["sio-msv"] = {
	canonicalName = "Mississippi Valley Siouan",
	family = "sio",
	wikidata_item = "Q17188638",
}

m["sio-ohv"] = {
	canonicalName = "Ohio Valley Siouan",
	family = "sio",
	wikidata_item = "Q21070931",
}

m["sit"] = {
	canonicalName = "จีน-ทิเบต",
	aliases = {"Sino-Tibetan"},
	wikidata_item = "Q45961",
}

m["sit-aao"] = {
	canonicalName = "Ao",
	aliases = {"Central Naga languages"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q615474",
}

m["sit-alm"] = {
	canonicalName = "Almora",
	family = "sit-whm",
}

m["sit-bdi"] = {
	canonicalName = "Bodish",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q1814078",
}

m["sit-dhi"] = {
	canonicalName = "Dhimalish",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q1207648",
}

m["sit-ebo"] = {
	canonicalName = "East Bodish",
	family = "sit-bdi",
	wikidata_item = "Q56402",
}

m["sit-gma"] = {
	canonicalName = "Greater Magaric",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q55612963",
}

m["sit-gsi"] = {
	canonicalName = "Greater Siangic",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q52698851",
}

m["sit-hrs"] = {
	canonicalName = "Hrusish",
	aliases = {"Southeast Kamengic"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q1632501",
}

m["sit-jnp"] = {
	canonicalName = "Jingphoic",
	aliases = {"Jingpho"},
	family = "sit-jpl",
}

m["sit-jpl"] = {
	canonicalName = "Kachin-Luic",
	aliases = {"Jingpho-Luish", "Jingpho-Asakian", "Kachinic"},
	family = "tbq-bkj",
	wikidata_item = "Q1515454",
}

m["sit-kch"] = {
	canonicalName = "Konyak-Chang",
	family = "sit-kon",
}

m["sit-kha"] = {
	canonicalName = "Kham",
	family = "sit-gma",
	wikidata_item = "Q33305",
}

m["sit-khb"] = {
	canonicalName = "Kho-Bwa",
	aliases = {"Bugunish", "Kamengic"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q6401917",
}

m["sit-kic"] = {
	canonicalName = "Central Kiranti",
	family = "sit-kir",
}

m["sit-kie"] = {
	canonicalName = "Eastern Kiranti",
	family = "sit-kir",
}

m["sit-kin"] = {
	canonicalName = "Kinnauri",
	family = "sit-whm",
}

m["sit-kir"] = {
	canonicalName = "Kiranti",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q922148",
}

m["sit-kiw"] = {
	canonicalName = "Western Kiranti",
	family = "sit-kir",
	wikidata_item = "Q922148",
}

m["sit-kon"] = {
	canonicalName = "Konyak",
	family = "tbq-bkj",
	wikidata_item = "Q774590",
}

m["sit-kyk"] = {
	canonicalName = "Kyirong-Kagate",
	family = "sit-tib",
	wikidata_item = "Q6450957",
}

m["sit-lab"] = {
	canonicalName = "Ladakhi-Balti",
	family = "sit-tib",
	wikidata_item = "Q6450957",
}

m["sit-las"] = {
	canonicalName = "Lahuli-Spiti",
	family = "sit-tib",
	wikidata_item = "Q6473510",
}

m["sit-luu"] = {
	canonicalName = "Luish",
	aliases = {"Asakian", "Sak"},
	family = "sit-jpl",
	wikidata_item = "Q55621439",
}

m["sit-mar"] = {
	canonicalName = "Maringic",
	family = "sit-tma",
}

m["sit-mdz"] = {
	canonicalName = "Midzu",
	aliases = {"Geman", "Midzuish", "Miju-Meyor", "Southern Mishmi"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q6843504",
}

m["sit-mnz"] = {
	canonicalName = "Mondzish",
	aliases = {"Mangish"},
	family = "tbq-lob",
	wikidata_item = "Q6898839",
}

m["sit-mru"] = {
	canonicalName = "Mruic",
	aliases = {"Mru-Hkongso"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q16908870",
}

m["sit-nax"] = {
	canonicalName = "Naic",
	aliases = {"Naxish"},
	family = "tbq-buq",
	wikidata_item = "Q6982999",
}

m["sit-new"] = {
	canonicalName = "Newaric",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q55625069",
}

m["sit-nng"] = {
	canonicalName = "Nungish",
	aliases = {"Nung"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q1515482",
}

m["sit-qia"] = {
	canonicalName = "Qiangic",
	family = "tbq-buq",
	wikidata_item = "Q1636765",
}

m["sit-rgy"] = {
	canonicalName = "Rgyalrongic",
	aliases = {"Jiarongic"},
	family = "sit-qia",
	wikidata_item = "Q56936",
}

m["sit-tam"] = {
	canonicalName = "Tamangic",
	aliases = {"West Bodish"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q3309439",
}

m["sit-tan"] = {
	canonicalName = "Tani",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q3217538",
}

m["sit-tib"] = {
	canonicalName = "Tibetic",
	family = "sit-bdi",
	wikidata_item = "Q1641150",
}

m["sit-tja"] = {
	canonicalName = "Tujia",
	family = "sit",
}

m["sit-tma"] = {
	canonicalName = "Tangkhul-Maring",
	family = "sit",
}

m["sit-tng"] = {
	canonicalName = "Tangkhulic",
	aliases = {"Tangkhul"},
	family = "sit-tma",
	wikidata_item = "Q1516657",
}

m["sit-tno"] = {
	canonicalName = "Tangsa-Nocte",
	family = "sit-kon",
}

m["sit-tsk"] = {
	canonicalName = "Tshangla",
	family = "sit-bdi",
}

m["sit-whm"] = {
	canonicalName = "West Himalayish",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q2301695",
}

m["sit-zem"] = {
	canonicalName = "Zeme",
	aliases = {"Zeliangrong", "Zemeic"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q189291",
}

m["sla"] = {
	canonicalName = "สลาวิก",
	aliases = {"สลาโวนิก", "Slavic", "Slavonic"},
	family = "ine-bsl",
	wikidata_item = "Q23526",
}

m["smi"] = {
	canonicalName = "Sami",
	aliases = {"Saami", "Samic", "Saamic"},
	family = "urj",
	wikidata_item = "Q56463",
}

m["son"] = {
	canonicalName = "Songhay",
	aliases = {"Songhai"},
	family = "ssa",
	wikidata_item = "Q505198",
}

m["sqj"] = {
	canonicalName = "Albanian",
	family = "ine",
	wikidata_item = "Q8748",
}

m["ssa"] = {
	canonicalName = "Nilo-Saharan", -- possibly not a genetic grouping
	wikidata_item = "Q33705",
}

m["ssa-fur"] = {
	canonicalName = "Fur",
	family = "ssa",
	wikidata_item = "Q2989512",
}

m["ssa-klk"] = {
	canonicalName = "Kuliak",
	aliases = {"Rub"},
	family = "ssa",
	wikidata_item = "Q1791476",
}

m["ssa-kom"] = {
	canonicalName = "Koman",
	family = "ssa",
	wikidata_item = "Q1781084",
}

m["ssa-sah"] = {
	canonicalName = "Saharan",
	family = "ssa",
	wikidata_item = "Q1757661",
}

m["syd"] = {
	canonicalName = "Samoyedic",
	aliases = {"Samoyed", "Samodeic"},
	family = "urj",
	wikidata_item = "Q34005",
}

m["tai"] = {
	canonicalName = "ไท",
	aliases = {"ไต", "Tai", "Daic"},
	family = "qfa-bet",
	wikidata_item = "Q749720",
}

m["tai-wen"] = {
	canonicalName = "เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้",
	aliases = {"Wenma-Southwestern Tai"},
	family = "tai",
}

m["tai-tay"] = {
	canonicalName = "ตั่ย",
	aliases = {"Tày"},
	family = "tai-wen",
}

m["tai-sap"] = {
	canonicalName = "ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้",
	aliases = {"ซาปา-ไทย", "Sapa-Southwestern Tai", "Sapa-Thai"},
	family = "tai-wen",
}

m["tai-swe"] = {
	canonicalName = "ไทตะวันตกเฉียงใต้",
	aliases = {"Southwestern Tai"},
	family = "tai-sap",
	wikidata_item = "Q3447105",
}

m["tai-cho"] = {
	canonicalName = "ไทฉงจั่ว",
	aliases = {"Chongzuo Tai"},
	family = "tai",
	wikidata_item = "Q13216",
}

m["tai-cen"] = {
	canonicalName = "ไทตอนกลาง",
	aliases = {"Central Tai"},
	family = "tai",
	wikidata_item = "Q5061891",
}

m["tai-nor"] = {
	canonicalName = "ไทเหนือ",
	aliases = {"Northern Tai"},
	family = "tai",
	wikidata_item = "Q7059014",
}

m["tbq"] = {
	canonicalName = "ทิเบโต-เบอร์มัน",
	aliases = {"ทิเบต-พม่า", "Tibeto-Burman"},
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q34064",
}

m["tbq-anp"] = {
	canonicalName = "Angami-Pochuri",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q530460",
}

m["tbq-bdg"] = {
	canonicalName = "โบโด-กาโร",
	aliases = {"Bodo-Garo"},
	family = "tbq-bkj",
	wikidata_item = "Q4090000",
}

m["tbq-bkj"] = {
	canonicalName = "Sal",
	family = "sit",
	-- Brahmaputran appears to be Glottolog's term
	aliases = {"Bodo-Konyak-Jinghpaw", "Brahmaputran", "Jingpho-Konyak-Bodo"},
	wikidata_item = "Q889900",
}

m["tbq-brm"] = {
	canonicalName = "เบอร์มิช",
	aliases = {"พม่า", "Burmish"},
	family = "tbq-lob",
	wikidata_item = "Q865713",
}

m["tbq-buq"] = {
	canonicalName = "Burmo-Qiangic",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q16056278",
}

m["tbq-kuk"] = {
	canonicalName = "Kukish",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q832413",
}

m["tbq-lal"] = {
	canonicalName = "Lalo",
	family = "tbq-lol",
	wikidata_item = "Q56548",
}

m["tbq-lob"] = {
	canonicalName = "โลโล-เบอร์มีซ",
	aliases = {"โลโล-พม่า", "Lolo-Burmese"},
	family = "tbq-buq",
	wikidata_item = "Q1635712",
}

m["tbq-lol"] = {
	canonicalName = "โลโลอิช",
	aliases = {"โลโล", "Loloish"},
	family = "tbq-lob",
	wikidata_item = "Q37035",
}

m["trk"] = {
	canonicalName = "เตอร์กิก",
	aliases = {"Turkic"},
	wikidata_item = "Q34090",
}

m["trk-kar"] = {
	canonicalName = "Karluk",
	aliases = {"Qarluq", "Uyghur-Uzbek", "Southeastern Turkic"},
	varieties = {"Eastern Turkic"},
	family = "trk",
}

m["trk-kbu"] = {
	canonicalName = "Kipchak-Bulgar",
	aliases = {"Uralian", "Uralo-Caspian"},
	family = "trk-kip",
	wikidata_item = "Q3512539",
}

m["trk-kcu"] = {
	canonicalName = "Kipchak-Cuman",
	aliases = {"Ponto-Caspian"},
	family = "trk-kip",
	wikidata_item = "Q4370412",
}

m["trk-kip"] = {
	canonicalName = "Kipchak",
	otherNames = {"Western Turkic"},
	aliases = {"Kypchak", "Qypchaq", "Northwestern Turkic", "Western Turkic"},
	protoLanguage = "qwm",
	family = "trk",
	wikidata_item = "Q1339898",
}

m["trk-kno"] = {
	canonicalName = "Kipchak-Nogai",
	aliases = {"Aralo-Caspian"},
	family = "trk-kip",
}

m["trk-ogr"] = {
	canonicalName = "โอคูร์",
	aliases = {"Oghur", "Lir-Turkic", "r-Turkic"},
	family = "trk",
	wikidata_item = "Q1422731",
}

m["trk-ogz"] = {
	canonicalName = "โอคุซ",
	aliases = {"เตอร์กิกตะวันตกเฉียงใต้", "Oghuz", "Southwestern Turkic"},
	family = "trk",
	wikidata_item = "Q494600",
}

m["trk-sib"] = {
	canonicalName = "Siberian Turkic",
	otherNames = {"Northern Turkic"},
	aliases = {"Northeastern Turkic"},
	family = "trk",
}

m["tup"] = {
	canonicalName = "Tupian",
	aliases = {"Tupi"},
	wikidata_item = "Q34070",
}

m["tup-gua"] = {
	canonicalName = "Tupi-Guarani",
	aliases = {"Tupí-Guaraní"},
	family = "tup",
	wikidata_item = "Q148610",
}

m["tuw"] = {
	canonicalName = "Tungusic",
	aliases = {"Manchu-Tungus", "Tungus"},
	wikidata_item = "Q34230",
}

m["urj"] = {
	canonicalName = "ยูราลิก",
	aliases = {"Uralic"},
	varieties = {"Finno-Ugric"},
	wikidata_item = "Q34113",
}

m["urj-mdv"] = {
	canonicalName = "Mordvinic",
	family = "urj",
	wikidata_item = "Q627313",
}

m["urj-prm"] = {
	canonicalName = "Permic",
	family = "urj",
	wikidata_item = "Q161493",
}

m["urj-ugr"] = {
	canonicalName = "ยูกริก",
	aliases = {"Ugric"},
	family = "urj",
	wikidata_item = "Q156631",
}

m["wak"] = {
	canonicalName = "Wakashan",
	wikidata_item = "Q60069",
}

m["wen"] = {
	canonicalName = "Sorbian",
	aliases = {"Lusatian", "Wendish"},
	family = "zlw",
	wikidata_item = "Q25442",
}

m["xgn"] = {
	canonicalName = "มองโกลิก",
	aliases = {"มองโกเลียน", "Mongolic", "Mongolian"},
	wikidata_item = "Q33750",
}

m["xnd"] = {
	canonicalName = "Na-Dene",
	aliases = {"Na-Dené"},
	family = "qfa-dny",
	wikidata_item = "Q26986",
}

m["ypk"] = {
	canonicalName = "Yupik",
	aliases = {"Yup'ik", "Yuit"},
	family = "esx-esk",
	wikidata_item = "Q27970",
}

m["zhx"] = {
	canonicalName = "จีน",
	aliases = {"Sinitic", "Chinese"},
	protoLanguage = "och",
	family = "sit",
	wikidata_item = "Q33857",
}

m["zhx-gba"] = {
	canonicalName = "Greater Bai",
	aliases = {"Macro-Bai"},
	family = "zhx",
	wikidata_item = "Q16963847",
}

m["zhx-min"] = {
	canonicalName = "หมิ่น",
	aliases = {"จีนหมิ่น", "Min"},
	protoLanguage = "zhx-min-pro",
	family = "zhx",
}

m["zhx-min-hai"] = {
	canonicalName = "Coastal Min",
	family = "zhx-min",
}

m["zhx-min-shn"] = {
	canonicalName = "Inland Min",
	family = "zhx-min",
}

m["zle"] = {
	canonicalName = "สลาวิกตะวันออก",
	aliases = {"East Slavic"},
	protoLanguage = "orv",
	family = "sla",
	wikidata_item = "Q144713",
}

m["zls"] = {
	canonicalName = "สลาวิกใต้",
	aliases = {"South Slavic"},
	family = "sla",
	wikidata_item = "Q146665",
}

m["zlw"] = {
	canonicalName = "สลาวิกตะวันตก",
	aliases = {"West Slavic"},
	family = "sla",
	wikidata_item = "Q145852",
}

m["zlw-lch"] = {
	canonicalName = "Lechitic",
	aliases = {"Lekhitic"},
	family = "zlw",
	wikidata_item = "Q742782",
}

m["znd"] = {
	canonicalName = "Zande",
	family = "nic-ubg",
	wikidata_item = "Q8066072",
}

return m