มอดูล:languages/data3/j

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)

local Latn = {"Latn"}

local m = {}

m["jaa"] = {
	"Jamamadí",
	3053275,
	"auf",
	otherNames = {"Jamamadi", "Madi", "Jarawara", "Jarauára", "Jaruára", "Jarauara", "Jaruara"},
	scripts = Latn,
}

m["jab"] = {
	"Hyam",
	35403,
	"nic-plc",
	scripts = Latn,
}

m["jac"] = {
	"Jakaltek",
	33393,
	"myn",
	otherNames = {"Jacalteco", "Jacaltec", "Jakalteko", "Popti'", "Popti", "Eastern Jacalteco", "Western Jacalteco"},
	scripts = Latn,
}

m["jad"] = {
	"Jahanka",
	3913992,
	"dmn-wmn",
	scripts = Latn,
}

m["jae"] = {
	"Jabem",
	3571232,
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["jaf"] = {
	"Jara",
	56289,
	"cdc",
	scripts = Latn,
}

m["jah"] = {
	"Jah Hut",
	2742661,
	"mkh-asl",
}

m["jaj"] = {
	"Zazao",
	3574969,
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

-- "jak" IS TREATED AS "ms", SEE WT:LT

m["jal"] = {
	"Yalahatan",
	8047298,
	"poz-cma",
	otherNames = {"Horuru", "Atamanu"},
	scripts = Latn,
}

m["jam"] = {
	"Jamaican Creole",
	35939,
	"crp",
	otherNames = {"Jamaican", "Jamaican Patois", "Patois", "Patwa"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"en"},
}

m["jan"] = {
	"Janday",
	6150919,
	"aus-pam",
	otherNames = {"Jandai", "Djandai", "Djendewal", "Dsandai", "Jendairwal", "Jundai", "Tchandi", "Goenpul", "Koenpel", "Coobenpil", "Ngugi", "Noogoon"},
	scripts = Latn,
}

m["jao"] = {
	"Yanyuwa",
	34241,
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["jaq"] = {
	"Yaqay",
	8049134,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["jas"] = {
	"New Caledonian Javanese",
	12953527,
	"poz-sus",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"jv"},
}

m["jat"] = {
	"Jakati",
	4159744,
	"inc-pan",
	ancestors = {"lah"},
}

m["jau"] = {
	"Yaur",
	8050346,
	"poz-hce",
	scripts = Latn,
}

m["jax"] = {
	"Jambi Malay",
	3915769,
	"poz-mly",
	scripts = Latn,
}

m["jay"] = {
	"Yan-nhangu",
	10723405,
	"aus-yol",
	scripts = Latn,
}

m["jaz"] = {
	"Jawe",
	3163200,
	"poz-cln",
	scripts = Latn,
}

m["jbe"] = {
	"Judeo-Berber",
	35854,
	"ber",
	scripts = {"Hebr"},
}

m["jbj"] = {
	"Arandai",
	4784070,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["jbk"] = {
	"Barikewa",
	nil,
	"ngf",
	otherNames = {"Omati", "Mini"},
	scripts = Latn,
}

m["jbn"] = {
	"Nefusa",
	36151,
	"ber",
	otherNames = {"Nefusi", "Nafusa", "Nafusi"},
}

m["jbo"] = {
	"โลจบาน",
	36350,
	"art",
	aliases = {"Lojban"},
	scripts = Latn,
	type = "appendix-constructed",
}

m["jbr"] = {
	"Jofotek-Bromnya",
	16886849,
	"paa-tkw",
}

m["jbt"] = {
	"Jabutí",
	2060023,
	"sai-mje",
	otherNames = {"Djeoromitxí", "Yabutí", "Djeoromitxi", "Jabuti", "Yabuti"},
	scripts = Latn,
}

m["jbu"] = {
	"Jukun Takum",
	35447,
	"nic-jkn",
	scripts = Latn,
}

m["jbw"] = {
	"Yawijibaya",
	31722921,
	"aus-wor",
	scripts = Latn,
}

m["jcs"] = {
	"Jamaican Country Sign Language",
	6127418,
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["jct"] = {
	"Krymchak",
	33723,
	"trk-kcu",
	scripts = {"Latn", "Cyrl"},
}

m["jda"] = {
	"Jad",
	12633440,
	"sit-las",
}

m["jdg"] = {
	"Jadgali",
	13560607,
	"inc-snd",
	ancestors = {"inc-vra"}
}

m["jdt"] = {
	"Judeo-Tat",
	56495,
	"ira-swi",
	otherNames = {"Juhuri", "Juvuri", "Juwuri"},
	scripts = {"Latn", "Cyrl", "Hebr"},
	ancestors = {"fa"},
	translit_module = "jdt-translit",
}

m["jeb"] = {
	"Jebero",
	967031,
	"sai-cah",
}

m["jee"] = {
	"Jerung",
	56372,
	"sit-kiw",
}

m["jeg"] = {
	"Jeng",
	5091274,
	"mkh-ban",
	otherNames = {"Cheng"},
	scripts = Latn,
}

m["jeh"] = {
	"Jeh",
	3914636,
	"mkh-ban",
	otherNames = {"Yaeh"},
	scripts = Latn,
}

m["jei"] = {
	"Yei",
	8051326,
}

m["jek"] = {
	"Jeri Kuo",
	11031936,
	"dmn-jje",
	scripts = Latn,
}

m["jel"] = {
	"Yelmek",
	8052020,
}

m["jen"] = {
	"Dza",
	35558,
	"alv-bwj",
}

m["jer"] = {
	"Jere",
	3915449,
	"nic-jer",
}

m["jet"] = {
	"Manem",
	6748412,
	"paa-brd",
}

m["jeu"] = {
	"Jonkor Bourmataguil",
	56269,
}

m["jgb"] = {
	"Ngbee",
	7022243,
}

-- "jge" IS TREATED AS "ka", SEE WT:LT

m["jgk"] = {
	"Gwak",
	otherNames = {"Gingwak"},
	17523694,
	"nic-jrw",
}

m["jgo"] = {
	"Ngomba",
	36287,
	"bai",
	scripts = Latn,
}

m["jhi"] = {
	"Jehai",
	3176748,
	"mkh-asl",
}

m["jhs"] = {
	"Jhankot Sign Language",
	6190889,
	"sgn",
}

m["jia"] = {
	"Jina",
	56297,
}

m["jib"] = {
	"Jibu",
	3914448,
	"nic-jkn",
	scripts = Latn,
}

m["jic"] = {
	"Tol",
	3178609,
	"hok",
	otherNames = {"Tolupan", "Torupan", "Eastern Jicaque"},
	scripts = Latn,
}

m["jid"] = {
	"Bu",
	3913321,
	"nic-nin",
	scripts = Latn,
}

m["jie"] = {
	"Jilbe",
	56281,
}

m["jig"] = {
	"Jingulu",
	6202435,
	"aus-mir",
}

m["jih"] = {
	"Shangzhai",
	25559440,
	"sit-rgy",
}

m["jii"] = {
	"Jiiddu",
	56769,
	"cus",
}

m["jil"] = {
	"Jilim",
	6192674,
	"ngf-mad",
}

m["jim"] = {
	"Jimjimen",
	56288,
	"cdc-cbm",
	otherNames = {"Jimi", "Jimi (Cameroon)"},
	scripts = Latn,
}

m["jio"] = {
	"เจียมาว",
	3178570,
	aliases = {"Jiamao"},
	scripts = Latn,
}

m["jiq"] = {
	"Guanyinqiao",
	3118757,
	"sit-rgy",
}

m["jit"] = {
	"Jita",
	6203228,
	"bnt-haj",
	scripts = Latn,
}

m["jiu"] = {
	"Youle Jinuo",
	12952530,
	"tbq-lol",
}

m["jiv"] = {
	"Shuar",
	617291,
	"sai-jiv",
	scripts = Latn,
}

m["jiy"] = {
	"Buyuan Jinuo",
	12952528,
	"tbq-lol",
}

m["jje"] = {
	"เชจู",
	129648,
	"qfa-kor",
	aliases = {"Jeju", "Cheju", "Jejueo"},
	scripts = {"Kore"},
	translit_module = "ko-translit",
}

m["jjr"] = {
	"Zhár",
	otherNames = {"Bankal"},
	17523697,
	"nic-jrw",
}

m["jka"] = {
	"Kaera",
	16910923,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["jko"] = {
	"Kubo",
	12952670,
	"ngf",
}

m["jkr"] = {
	"Koro (India)",
	36162,
	"sit-gsi",
	otherNames = {"Koro"},
}

m["jku"] = {
	"Labir",
	1990210,
	"nic-jrn",
}

m["jle"] = {
	"Ngile",
	36329,
	"alv-tal",
}

m["jls"] = {
	"Jamaican Sign Language",
	6127433,
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["jma"] = {
	"Dima",
	5277140,
}

m["jmb"] = {
	"Zumbun",
	56252,
	"cdc-wst",
}

m["jmc"] = {
	"Machame",
	12952751,
	"bnt-chg",
	scripts = Latn,
}

m["jmd"] = {
	"Yamdena",
	8048030,
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["jmi"] = {
	"Jimi",
	3502308,
	"cdc-wst",
	otherNames = {"Jimi (Nigeria)"},
	scripts = Latn,
}

m["jml"] = {
	"Jumli",
	6310993,
	"inc-pah",
}

m["jmn"] = {
	"Makuri Naga",
	6740482,
	"sit-aao",
}

m["jmr"] = {
	"Kamara",
	35561,
	"nic-dag",
}

-- "jms" IS TREATED AS "mff", SEE WT:LT

m["jmw"] = {
	"Mouwase",
	nil,
	"ngf",
	otherNames = {"Omati", "Mini"},
	scripts = Latn,
}

m["jmx"] = {
	"Western Juxtlahuaca Mixtec",
	12953731,
	"omq-mxt",
	scripts = Latn,
}

m["jna"] = {
	"Jangshung",
	12633505,
	"sit-kin",
}

m["jnd"] = {
	"Jandavra",
	6150941,
}

m["jng"] = {
	"Yangman",
	10723416,
	"aus-yng",
}

m["jni"] = {
	"Janji",
	3915330,
	"nic-jer",
}

m["jnj"] = {
	"Yemsa",
	36873,
	"omv",
	otherNames = {"Yem", "Yemma", "Janjero", "Janjerinya", "Janjor", "Yangaro", "Zinjero"},
}

m["jnl"] = {
	"Rawat",
	7296948,
	"sit-gma",
}

m["jns"] = {
	"Jaunsari",
	6164857,
	"him",
}

m["job"] = {
	"Joba",
	13123409,
	"bnt-shh",
}

m["jod"] = {
	"Wojenaka",
	11029540,
	"dmn-mnk",
}

m["jor"] = {
	"Jorá",
	5393974,
	"tup-gua",
	otherNames = {"Hora"},
	scripts = Latn,
}

m["jos"] = {
	"Jordanian Sign Language",
	6534917,
	"sgn",
	scripts = {"Sgnw"},
}

m["jow"] = {
	"Jowulu",
	3914487,
	"dmn-mnw",
	scripts = Latn,
}

-- "jpa" IS NOT USED, SEE WT:LT

m["jpr"] = {
	"Judeo-Persian",
	33367,
	"ira-swi",
	otherNames = {"Jidi", "Dzhidi", "Djudi"},
	scripts = {"Hebr"},
	ancestors = {"fa"},
}

m["jqr"] = {
	"Jaqaru",
	33443,
	"sai-aym",
	scripts = Latn,
}

m["jra"] = {
	"Jarai",
	33370,
	"cmc",
	scripts = Latn,
}

m["jrb"] = {
	"Judeo-Arabic",
	37733,
	"sem-arb",
	scripts = {"Hebr"},
}

m["jrr"] = {
	"Jiru",
	6203123,
	"nic-jkn",
}

m["jru"] = {
	"Japrería",
	3441409,
	"sai-car",
	scripts = Latn,
}

m["jsl"] = {
	"Japanese Sign Language",
	35601,
	"sgn-jsl",
}

m["jua"] = {
	"Júma",
	12953587,
	"tup-gua",
	scripts = Latn,
}

m["jub"] = {
	"Wannu",
	3914905,
	"nic-jkn",
}

m["juc"] = {
	"จูร์เชน",
	56731,
	"tuw",
	aliases = {"Jurchen"},
	scripts = {"Latn"},
}

m["jud"] = {
	"Worodougou",
	11155821,
	"dmn-mnk",
}

m["juh"] = {
	"Hone",
	5964576,
	"nic-jkn",
	otherNames = {"Hõne", "Pindiga", "Gwana"},
	scripts = Latn,
}

m["jui"] = {
	"Ngadjuri",
	16897028,
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["juk"] = {
	"Wapan",
	3914914,
	"nic-jkn",
}

m["jul"] = {
	"Jirel",
	56863,
	"sit-tib",
}

m["jum"] = {
	"Jumjum",
	11283696,
	"sdv",
}

m["jun"] = {
	"Juang",
	33362,
	"mun",
	scripts = {"Orya"},
}

m["juo"] = {
	"Jiba",
	6191995,
	"nic-jkn",
}

m["jup"] = {
	"Hupdë",
	3143384,
	"sai-nad",
	scripts = Latn,
}

m["jur"] = {
	"Jurúna",
	4023175,
	"tup",
	otherNames = {"Iuruna", "Jaruna", "Yudya", "Yurúna"},
	scripts = Latn,
}

m["jus"] = {
	"Jumla Sign Language",
	6310991,
	"sgn",
}

m["jut"] = {
	"Jutish",
	1340322,
	"gmq",
	otherNames = {"Jutlandic"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"da"},
}

m["juu"] = {
	"Ju",
	3914897,
}

m["juw"] = {
	"Wãpha",
	3914934,
	"nic-jkn",
	scripts = Latn,
}

m["juy"] = {
	"Juray",
	6314963,
	"mun",
}

m["jvd"] = {
	"Javindo",
	2719893,
}

m["jvn"] = {
	"ชวาแบบแคริบเบียน",
	11732256,
	"poz-sus",
	otherNames = {"Caribbean Javanese"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"jv"},
}

m["jwi"] = {
	"Jwira-Pepesa",
	35467,
	"alv-ctn",
	scripts = Latn,
}

-- "jya" IS TREATED AS "sit-sit", "sit-jap", "sit-tsh", "sit-zbu", SEE WT:LT

m["jye"] = {
	"Judeo-Yemeni Arabic",
	56596,
	"sem-arb",
	scripts = {"Hebr"},
	ancestors = {"jrb"},
}

m["jyy"] = {
	"Jaya",
	641720,
	"csu-bgr",
	scripts = Latn,
}

return m