มอดูล:languages/data3/n

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)

local Deva = {"Deva"}
local Latn = {"Latn"}

local m = {}

m["naa"] = {
	"Namla",
	3508760,
	"paa-pau",
	scripts = Latn,
}

m["nab"] = {
	"Nambikwara",
	2068190,
	"sai-nmk",
	otherNames = {"Nambiquara", "Nambicuara", "Nambikuara", "Southern Nambikuára"},
	scripts = Latn,
}

m["nac"] = {
	"Narak",
	6965295,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["nae"] = {
	"Naka'ela",
	6960073,
	"poz",
	scripts = Latn,
}

m["naf"] = {
	"Nabak",
	11732491,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["nag"] = {
	"Naga Pidgin",
	3503454,
	"crp",
	otherNames = {"Nagamese"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"as"},
}

m["nah"] = {
	"นาวัตล์",
	13300,
	"azc-nah",
	aliases = {"Nahuatl"},
	scripts = Latn,
}

m["naj"] = {
	"Nalu",
	36026,
	"alv-nal",
	scripts = Latn,
}

m["nak"] = {
	"Nakanai",
	6528669,
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["nal"] = {
	"Nalik",
	3335387,
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["nam"] = {
	"Ngan'gityemerri",
	3298041,
	"aus-dal",
	otherNames = {"Ngan'gi", "Nangikurrunggurr"},
	scripts = Latn,
}

m["nan"] = {
	"หมิ่นใต้",
	36495,
	"zhx-min-hai",
	aliases = {"หมิ่นหนาน", "ไต้หวัน", "จีนไต้หวัน", "Min Nan", "Taiwanese"}, -- see more at Module:etymology_languages/data
	scripts = {"Hani", "Latn"},
	wikimedia_codes = {"zh-min-nan"},
}

m["nao"] = {
	"Naaba",
	11883865,
	"sit",
	otherNames = {"Naapa", "Nawa Sherpa"},
	ancestors = {"xct"},
}

m["nap"] = {
	"เนเปิลส์",
	33845,
	"roa-itd",
	aliases = {"Neapolitan"},
	scripts = Latn,
}

m["naq"] = {
	"Khoekhoe",
	13301,
	"khi-khk",
	otherNames = {"Nama", "Hottentot", "Khoekhoegowab", "Damara", "Namagowab"},
	scripts = Latn,
}

m["nar"] = {
	"Iguta",
	5621686,
	"nic-jer",
	scripts = Latn,
}

m["nas"] = {
	"Nasioi",
	56772,
	"paa-sbo",
	otherNames = {"Naasioi"},
	scripts = Latn,
}

m["nat"] = {
	"Hungworo",
	3914395,
	"nic-kmk",
	scripts = Latn,
}

m["naw"] = {
	"Nawuri",
	35906,
	"alv-gng",
	scripts = Latn,
}

m["nax"] = {
	"Nakwi",
	3504178,
	"qfa-mal",
	scripts = Latn,
}

m["nay"] = {
	"Ngarrindjeri",
	7022091,
	"aus-pam",
	otherNames = {"Yaraldi"},
	scripts = Latn,
}

m["naz"] = {
	"Coatepec Nahuatl",
	5138605,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nba"] = {
	"Nyemba",
	3346655,
	"bnt-clu",
	ancestors = {"lch"},
	scripts = Latn,
}

m["nbb"] = {
	"Ndoe",
	36134,
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["nbc"] = {
	"Chang",
	5071694,
	"sit-kch",
	scripts = Latn,
}

m["nbd"] = {
	"Ngbinda",
	11132859,
	"bnt-boa",
	scripts = Latn,
}

m["nbe"] = {
	"Konyak Naga",
	6430448,
	"sit-kch",
	scripts = Latn,
}

m["nbg"] = {
	"Nagarchal",
	13299,
	"dra",
	ancestors = {"gon"},
}

m["nbh"] = {
	"Ngamo",
	3438705,
	"cdc-wst",
	scripts = Latn,
}

m["nbi"] = {
	"Mao Naga",
	12952905,
	"tbq-anp",
	scripts = Latn,
}

m["nbj"] = {
	"Ngarinman",
	10600380,
	scripts = Latn,
}

m["nbk"] = {
	"Nake",
	11732496,
	"ngf-mad",
	scripts = Latn,
}

m["nbm"] = {
	"Ngbaka Ma'bo",
	3915331,
	"nic-nkm",
	scripts = Latn,
}

m["nbn"] = {
	"Kuri",
	3200540,
	"poz",
	otherNames = {"Nabi"},
	scripts = Latn,
}

m["nbo"] = {
	"Nkukoli",
	3914482,
	"nic-uce",
	scripts = Latn,
}

m["nbp"] = {
	"Nnam",
	36138,
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["nbq"] = {
	"Nggem",
	12952956,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["nbr"] = {
	"Numana",
	5529310,
	"nic-nin",
	otherNames = {"Ningye", "Numana-Nunku-Gbantu-Numbu"},
	scripts = Latn,
}

m["nbs"] = {
	"Namibian Sign Language",
	6961792,
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["nbt"] = {
	"Na",
	12952895,
	"sit-tan",
	otherNames = {"Bangni"},
	scripts = {"Deva", "Latn"},
}

m["nbu"] = {
	"Rongmei Naga",
	12952912,
	"sit-zem",
	scripts = Latn,
}

m["nbv"] = {
	"Ngamambo",
	11129694,
	"nic-mom",
	scripts = Latn,
}

m["nbw"] = {
	"Southern Ngbandi",
	17522635,
	"nic-ngd",
	scripts = Latn,
}

m["nby"] = {
	"Ningera",
	11732524,
	"paa-brd",
	scripts = Latn,
}

m["nca"] = {
	"Iyo",
	6101336,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["ncb"] = {
	"นิโคบาร์กลาง",
	3335553,
	"aav-nic",
	aliases = {"Central Nicobarese"},
	otherNames = {"Nancowry", "Nankwari", "Camorta", "Kamorta", "Katchal", "Tehnu"},
	scripts = {"Deva", "Latn"},
}

m["ncc"] = {
	"Ponam",
	3396122,
	"poz-aay",
	scripts = Latn,
}

m["ncd"] = {
	"Nachering",
	6957144,
	"sit-kic",
	scripts = Deva,
}

m["nce"] = {
	"Yale",
	2992915,
	"paa", --kwomtari or isolate
	scripts = Latn,
}

m["ncf"] = {
	"Notsi",
	3344784,
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["ncg"] = {
	"Nisga'a",
	3342138,
	"nai-tsi",
	scripts = Latn,
}

m["nch"] = {
	"Central Huasteca Nahuatl",
	2194290,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nci"] = {
	"นาวัตล์คลาสสิก",
	559242,
	"azc-nah",
	aliases = {"Classical Nahuatl"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"Ā", "ā", "Ē", "ē", "Ī", "ī", "Ō", "ō", "Ū", "ū", "Ȳ", "ȳ"},
		to  = {"A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y"}
	},
}

m["ncj"] = {
	"Northern Puebla Nahuatl",
	15705671,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nck"] = {
	"Nakara",
	6960662,
	"aus-arn",
	scripts = Latn,
}

m["ncl"] = {
	"Michoacán Nahuatl",
	2896217,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["ncm"] = {
	"Nambo",
	42173731,
	scripts = Latn,
}

m["ncn"] = {
	"Nauna",
	3337158,
	"poz-aay",
	scripts = Latn,
}

m["nco"] = {
	"Sibe",
	56806,
	"paa-sbo",
	scripts = Latn,
}

m["ncr"] = {
	"Ncane",
	11297920,
	"nic-bbe",
	ancestors = {"nhu"},
	scripts = Latn,
}

m["ncs"] = {
	"Nicaraguan Sign Language",
	33765,
	"sgn",
	scripts = {"Sgnw"},
}

m["nct"] = {
	"Chothe Naga",
	5105385,
	"tbq-kuk",
	otherNames = {"Chothe"},
	scripts = {"Beng", "Latn"},
}

m["ncu"] = {
	"Chumburung",
	35198,
	"alv-gng",
	scripts = Latn,
}

m["ncx"] = {
	"Central Puebla Nahuatl",
	5061727,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["ncz"] = {
	"Natchez",
	3111838,
	scripts = Latn,
}

m["nda"] = {
	"Ndasa",
	35904,
	"bnt-kel",
	scripts = Latn,
}

m["ndb"] = {
	"Kenswei Nsei",
	7067553,
	"nic-rnn",
	scripts = Latn,
}

m["ndc"] = {
	"Ndau",
	13311,
	"bnt-sho",
	scripts = Latn,
}

m["ndd"] = {
	"Nde-Nsele-Nta",
	36131,
	"nic-eko",
	scripts = Latn,
}

m["ndf"] = {
	"Nadruvian",
	6957967,
	scripts = Latn,
}

m["ndg"] = {
	"Ndengereko",
	6983726,
	"bnt-mbi",
	scripts = Latn,
}

m["ndh"] = {
	"Ndali",
	6983678,
	"bnt-run",
	scripts = Latn,
}

m["ndi"] = {
	"Chamba Leko",
	36381,
	"alv-lek",
	otherNames = {"Samba Leko", "Samba Leeko"},
	scripts = Latn,
}

m["ndj"] = {
	"Ndamba",
	6983684,
	"bnt-kil",
	scripts = Latn,
}

m["ndk"] = {
	"Ndaka",
	11164947,
	"bnt-nya",
	scripts = Latn,
}

m["ndl"] = {
	"Ndolo",
	6983788,
	"bnt-zbi",
	ancestors = {"lse"},
	scripts = Latn,
}

m["ndm"] = {
	"Ndam",
	56283,
	"cdc-est",
	scripts = Latn,
}

m["ndn"] = {
	"Ngundi",
	35916,
	"bnt-ngn",
	scripts = Latn,
}

m["ndp"] = {
	"Ndo",
	6983774,
	"csu-mle",
	scripts = Latn,
}

m["ndq"] = {
	"Ndombe",
	6983792,
	"bnt-swb",
	scripts = Latn,
}

m["ndr"] = {
	"Ndoola",
	35837,
	"nic-mmb",
	scripts = Latn,
}

m["nds"] = {
	"เยอรมันต่ำ",
	25433,
	"gmw",
	aliases = {"Low German", "Low Saxon", "Modern Low German"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"gml"},
}

m["ndt"] = {
	"Ndunga",
	6983857,
	"nic-mbc",
	scripts = Latn,
}

m["ndu"] = {
	"Dugun",
	11015189,
	"alv-dur",
	scripts = Latn,
}

m["ndv"] = {
	"Ndut",
	36028,
	"alv-cng",
	scripts = Latn,
}

m["ndw"] = {
	"Ndobo",
	11008568,
	"bnt-ngn",
	scripts = Latn,
}

m["ndx"] = {
	"Nduga",
	6983833,
	scripts = Latn,
}

m["ndy"] = {
	"Lutos",
	6705910,
	"csu-val",
	scripts = Latn,
}

m["ndz"] = {
	"Ndogo",
	35983,
	"nic-ser",
	scripts = Latn,
}

m["nea"] = {
	"Eastern Ngad'a",
	12473454,
	"poz-cet",
}

m["neb"] = {
	"Toura",
	7853636,
	"dmn-mda",
	scripts = Latn,
}

m["nec"] = {
	"Nedebang",
	4925378,
	"ngf",
}

m["ned"] = {
	"Nde-Gbite",
	11010279,
	"nic-grf",
}

m["nee"] = {
	"Kumak",
	3347266,
	"poz-cln",
	otherNames = {"Nêlêmwa-Nixumwak", "Nêlêmwa", "Nixumwak", "Nenema"},
	scripts = Latn,
}

m["nef"] = {
	"Nefamese",
	6987002,
	"crp",
}

m["neg"] = {
	"Negidal",
	33676,
	"tuw",
	scripts = {"Cyrl"},
}

m["neh"] = {
	"Nyenkha",
	3695185,
	"sit-ebo",
	otherNames = {"Nyen", "Henka", "Mangsdekha", "Phobjip", "Mangdep", "Mangde", "Hen Kha", "Henkha", "Mandebi-kha", "Nehan", "Phobjikha", "Chutobikha"},
	scripts = {"Tibt", "Latn"},
}

m["nej"] = {
	"Neko",
	6989840,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["nek"] = {
	"Neku",
	14916900,
	"poz-cln",
}

m["nem"] = {
	"Nemi",
	3338008,
	"poz-cln",
	scripts = Latn,
}

m["nen"] = {
	"Nengone",
	3338052,
	"poz-occ",
	scripts = Latn,
}

m["neo"] = {
	"Ná-Meo",
	15977293,
	"hmn",
}

m["neq"] = {
	"North Central Mixe",
	25559729,
	scripts = Latn,
}

m["ner"] = {
	"Yahadian",
	8046778,
	scripts = Latn,
}

m["nes"] = {
	"Bhoti Kinnauri",
	21179921,
	"sit-las",
}

m["net"] = {
	"Nete",
	6998869,
	"paa-eng",
}

m["neu"] = {
	"Neo",
	606917,
	"art",
	type = "appendix-constructed",
	scripts = Latn,
}

m["nev"] = {
	"Nyaheun",
	7070801,
	"mkh-ban",
}

m["new"] = {
	"เนวาร์",
	33979,
	"sit-new",
	aliases = {"เนวารี", "Newar", "Newari"},
	scripts = {"Deva", "Newa"},
	ancestors = {"nwx"},
	translit_module = "translit-redirect",
}

m["nex"] = {
	"Neme",
	12952941,
}

m["ney"] = {
	"Neyo",
	36410,
	"kro",
}

m["nez"] = {
	"Nez Perce",
	3339226,
	"nai-shp",
	otherNames = {"Nez Percé", "Numipu"},
	scripts = Latn,
}

m["nfa"] = {
	"Dhao",
	2053828,
	"poz",
}

m["nfd"] = {
	"Ahwai",
	3913957,
	"nic-plt",
	scripts = Latn,
}

m["nfl"] = {
	"Aiwoo",
	56742,
	"poz-oce",
	otherNames = {"Äiwoo"},
	scripts = Latn,
}

m["nfr"] = {
	"Nafaanra",
	13297,
	"alv-snf",
	scripts = Latn,
}

m["nfu"] = {
	"Mfumte",
	6826794,
	"nic-nka",
	scripts = Latn,
}

m["nga"] = {
	"Ngbaka",
	36022,
	"alv-gbf",
	otherNames = {"Ngbaka Gbaya", "Ngbaka Minagende"},
	scripts = Latn,
}

m["ngb"] = {
	"Northern Ngbandi",
	17522631,
	"nic-ngd",
	scripts = Latn,
}

m["ngc"] = {
	"Ngombe (Congo)",
	3123524,
	"bnt-bun",
	otherNames = {"Ngombe (Democratic Republic of the Congo)", "Lingombe"},
}

m["ngd"] = {
	"Ngando (Central African Republic)",
	35910,
	"bnt-ngn",
	otherNames = {"Bagandou", "Ngando", "Bangandou"},
}

m["nge"] = {
	"Ngemba",
	6750551,
	"nic-nge",
	scripts = Latn,
}

m["ngg"] = { -- compare 'aiy'
	"Ngbaka Manza",
	11033316,
	"alv-gbf",
	scripts = Latn,
}

m["ngh"] = {
	"Nǀuu",
	2618974,
	"khi-tuu",
	otherNames = {"Nǁng"},
	scripts = Latn,
}

m["ngi"] = {
	"Ngizim",
	3914924,
	"cdc-wst",
	scripts = Latn,
}

m["ngj"] = {
	"Ngie",
	36361,
	"nic-mom",
	scripts = Latn,
}

m["ngk"] = {
	"Ngalkbun",
	3913790,
	"aus-gun",
	scripts = Latn,
}

m["ngl"] = {
	"Lomwe",
	35824,
	"bnt-mak",
	scripts = Latn,
}

m["ngm"] = {
	"Ngatik Men's Creole",
	36400,
	"crp",
	otherNames = {"Ngatikese", "Ngatikese Pidgin", "Ngatikese Creole"},
	ancestors = {"en", "pon"},
}

m["ngn"] = {
	"Ngwo",
	36051,
	"nic-mom",
	scripts = Latn,
}

m["ngo"] = {
	"Ngoni",
	7022547,
	"bnt-ngu",
	scripts = Latn,
}

m["ngp"] = {
	"Ngulu",
	7193332,
	"bnt-seu",
	scripts = Latn,
}

m["ngq"] = {
	"Ngoreme",
	7022573,
	"bnt-lok",
	scripts = Latn,
}

m["ngr"] = {
	"Nagu",
	3063524,
	"poz-oce",
	scripts = Latn,
}

m["ngs"] = {
	"Gvoko",
	3441188,
	"cdc-cbm",
	scripts = Latn,
}

m["ngt"] = {
	"Ngeq",
	25559548,
	"mkh-kat",
	otherNames = {"Kriang", "Ngkriang"},
}

m["ngu"] = {
	"Guerrero Nahuatl",
	5614980,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["ngv"] = {
	"Nagumi",
	35842,
	"nic-jrn",
}

m["ngw"] = {
	"Ngwaba",
	3440480,
	"cdc-cbm",
	scripts = Latn,
}

m["ngx"] = {
	"Nggwahyi",
	56265,
	"cdc-cbm",
	scripts = Latn,
}

m["ngy"] = {
	"Tibea",
	36598,
	"bnt-baf",
	scripts = Latn,
}

m["ngz"] = {
	"Ngungwel",
	35920,
	"bnt-tkc",
	scripts = Latn,
}

m["nha"] = {
	"Nhanda",
	3339380,
	"aus-psw",
	scripts = Latn,
}

m["nhb"] = {
	"Beng",
	3913311,
	"dmn-nbe",
	scripts = Latn,
}

m["nhc"] = {
	"Tabasco Nahuatl",
	6047326,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhd"] = {
	"Chiripá",
	2873230,
	"tup-gua",
	otherNames = {"Ava Guarani", "Chiripá Guarani", "Nhandéva"},
	ancestors = {"gn"},
}

m["nhe"] = {
	"Eastern Huasteca Nahuatl",
	4358289,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhf"] = {
	"Nhuwala",
	10600396,
	"aus-nga",
	scripts = Latn,
}

m["nhg"] = {
	"Tetelcingo Nahuatl",
	3450252,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhh"] = {
	"Nahari",
	6583560,
	"inc-eas",
	ancestors = {"inc-mgd"},
}

m["nhi"] = {
	"Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl",
	12953764,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhk"] = {
	"Cosoleacaque Nahuatl",
	12953757,
	"azc-nah",
	otherNames = {"Isthmus-Cosoleacaque Nahuatl", "Cosoleacaque Isthmus Nahuatl"},
	scripts = Latn,
}

m["nhm"] = {
	"Morelos Nahuatl",
	4800819,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhn"] = {
	"นาวัตล์ตอนกลาง",
	6047309,
	"azc-nah",
	otherNames = {"Central Nahuatl"},
	scripts = Latn,
}

m["nho"] = {
	"Takuu",
	3409818,
	"poz-pnp",
	scripts = Latn,
}

m["nhp"] = {
	"Pajapan Nahuatl",
	12953760,
	"azc-nah",
	otherNames = {"Isthmus-Pajapan Nahuatl", "Pajapan Isthmus Nahuatl"},
	scripts = Latn,
}

m["nhq"] = {
	"Huaxcaleca Nahuatl",
	12953758,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhr"] = {
	"Naro",
	2164778,
	"khi-kal",
	scripts = Latn,
}

m["nht"] = {
	"Ometepec Nahuatl",
	7090132,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhu"] = {
	"Noone",
	36072,
	"nic-bbe",
	scripts = Latn,
}

m["nhv"] = {
	"Temascaltepec Nahuatl",
	2379405,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhw"] = {
	"Western Huasteca Nahuatl",
	2678840,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhx"] = {
	"Mecayapan Nahuatl",
	12953756,
	"azc-nah",
	otherNames = {"Isthmus-Mecayapan Nahuatl", "Mecayapan Isthmus Nahuatl"},
	scripts = Latn,
}

m["nhy"] = {
	"Northern Oaxaca Nahuatl",
	12953763,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nhz"] = {
	"Santa María La Alta Nahuatl",
	15705753,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nia"] = {
	"Nias",
	2407831,
	"poz-nws",
	scripts = Latn,
}

m["nib"] = {
	"Nakame",
	11732495,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["nid"] = {
	"Ngandi",
	7021977,
	"aus-arn",
	scripts = Latn,
}

m["nie"] = {
	"Niellim",
	33662,
	"alv-bua",
}

m["nif"] = {
	"Nek",
	6989781,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["nig"] = {
	"Ngalakan",
	3913796,
	"aus-gun",
	scripts = Latn,
}

m["nih"] = {
	"Nyiha",
	11128374,
	"bnt-mby",
	scripts = Latn,
}

m["nii"] = {
	"Nii",
	35237,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["nij"] = {
	"Ngaju",
	2992872,
	"poz-brw",
	scripts = Latn,
}

m["nik"] = {
	"Southern Nicobarese",
	7570194,
	"aav-nic",
}

m["nil"] = {
	"Nila",
	7036821,
}

m["nim"] = {
	"Nilamba",
	4121200,
	"bnt-tkm",
	scripts = Latn,
}

m["nin"] = {
	"Ninzo",
	3914021,
	"nic-nin",
}

m["nio"] = {
	"Nganasan",
	36743,
	"syd",
	scripts = {"Cyrl"},
}

m["niq"] = {
	"Nandi",
	6956591,
	"sdv-nma",
}

m["nir"] = {
	"Nimboran",
	301116,
	"paa-nim",
}

m["nis"] = {
	"Nimi",
	11732523,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["nit"] = {
	"Southeastern Kolami",
	56767,
	"dra",
	otherNames = {"Naiki"},
}

m["niu"] = {
	"นีวเว",
	33790,
	"poz-pol",
	aliases = {"Niuean"},
	scripts = Latn,
}

m["niv"] = {
	"Nivkh",
	36464,
	"qfa-iso",
	scripts = {"Cyrl"},
	translit_module = "niv-translit",
}

m["niw"] = {
	"Nimo",
	3504126,
	"paa-asa",
}

m["nix"] = {
	"Hema",
	5710904,
	"bnt-nyg",
	scripts = Latn,
}

m["niy"] = {
	"Ngiti",
	7022396,
	"csu-lnd",
}

m["niz"] = {
	"Ningil",
	11732527,
	"qfa-tor",
}

m["nja"] = {
	"Nzanyi",
	3441299,
	"cdc-cbm",
	scripts = Latn,
}

m["njb"] = {
	"Nocte Naga",
	7046410,
	"sit-tno",
}

m["njh"] = {
	"Lotha Naga",
	33590,
	"sit-aao",
}

m["nji"] = {
	"Gudanji",
	3915692,
	"aus-mir",
}

m["njj"] = {
	"Njen",
	36112,
	"nic-mom",
	scripts = Latn,
}

m["njl"] = {
	"Njalgulgule",
	7071229,
	"sdv-daj",
}

m["njm"] = {
	"Angami",
	56761,
	"tbq-anp",
}

m["njn"] = {
	"Liangmai Naga",
	14194500,
	"sit-zem",
}

m["njo"] = {
	"Ao",
	28433,
	"sit-aao",
	otherNames = {"Mongsen Ao", "Ao Naga"},
	scripts = Latn,
}

m["njr"] = {
	"Njerep",
	35844,
	"nic-mmb",
	scripts = Latn,
}

m["njs"] = {
	"Nisa",
	13593518,
	"paa-egb",
}

m["njt"] = {
	"Ndyuka-Trio Pidgin",
	13591205,
	"crp",
	ancestors = {"djk", "tri"},
}

m["nju"] = {
	"Ngadjunmaya",
	7021846,
}

m["njx"] = {
	"Kunyi",
	3196559,
	"bnt-kng",
	scripts = Latn,
}

m["njy"] = {
	"Njyem",
	35898,
	"bnt-ndb",
	scripts = Latn,
}

m["njz"] = {
	"Nyishi",
	56870,
	"sit-tan",
	otherNames = {"Nishi", "Nisi", "Nissi", "Nishing", "Nyising", "Bangni", "Dafla", "Daphla", "Lel"},
	scripts = Latn,
}

m["nka"] = {
	"Nkoya",
	7042633,
	"bnt-lbn",
	scripts = Latn,
}

m["nkb"] = {
	"Khoibu Naga",
	21481876,
	"sit-mar",
}

m["nkc"] = {
	"Nkongho",
	35863,
	"bnt-saw",
	scripts = Latn,
}

m["nkd"] = {
	"Koireng",
	6426342,
	"sit-zem",
}

m["nke"] = {
	"Duke",
	3041075,
	"poz-ocw",
}

m["nkf"] = {
	"Inpui Naga",
	21481817,
	"sit-zem",
}

m["nkg"] = {
	"Nekgini",
	11732509,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["nkh"] = {
	"Khezha Naga",
	6401519,
	"tbq-anp",
}

m["nki"] = {
	"Thangal Naga",
	56374,
	"sit-zem",
}

m["nkj"] = {
	"Nakai",
	14916897,
	"ngf-okk",
	scripts = Latn,
}

m["nkk"] = {
	"Nokuku",
	7048122,
	"poz-vnc",
}

m["nkm"] = {
	"Namat",
	15634505,
}

m["nkn"] = {
	"Nkangala",
	10962292,
	"bnt-clu",
	ancestors = {"mck"},
	scripts = Latn,
}

m["nko"] = {
	"Nkonya",
	35867,
	"alv-gng",
	scripts = Latn,
}

m["nkp"] = {
	"Niuatoputapu",
	3399095,
	"poz-pnp",
}

m["nkq"] = {
	"Nkami",
	7042522,
	"alv-gng",
	scripts = Latn,
}

m["nkr"] = {
	"Nukuoro",
	2635961,
	"poz-pnp",
	scripts = Latn,
}

m["nks"] = {
	"North Asmat",
	11732049,
}

m["nkt"] = {
	"Nyika",
	16917497,
	"bnt-mwi",
	otherNames = {"Nyiha", "Kinyika", "Kinyiha", "Nyixa", "Chinyika"},
	scripts = Latn,
}

m["nku"] = {
	"Bouna Kulango",
	20668241,
	"alv-kul",
}

-- nkv is treated as nkt, see WT:LT

m["nkw"] = {
	"Nkutu",
	7193313,
	"bnt-tet",
	scripts = Latn,
}

m["nkx"] = {
	"Nkoroo",
	36000,
	"ijo",
}

m["nkz"] = {
	"Nkari",
	11130307,
	"nic-ief",
	ancestors = {"ibr"},
}

m["nla"] = {
	"Ngombale",
	36292,
	"bai",
	scripts = Latn,
}

m["nlc"] = {
	"Nalca",
	6960839,
	"ngf",
	otherNames = {"Hmanggona", "Hmonono", "Kimjal"},
	scripts = Latn,
}

m["nle"] = {
	"East Nyala",
	25559347,
	"bnt-msl",
	ancestors = {"luy"},
	scripts = Latn,
}

m["nlg"] = {
	"Gela",
	3063531,
	"poz-sls",
	scripts = Latn,
}

m["nli"] = {
	"Grangali",
	3444203,
	"inc-dar",
	otherNames = {"Nangalami"},
}

m["nlj"] = {
	"Nyali",
	7070830,
	"bnt-nya",
	scripts = Latn,
}

m["nlk"] = {
	"Ninia Yali",
	12953310,
}

m["nll"] = {
	"Nihali",
	33904,
	"qfa-iso",
	scripts = {"Deva", "Latn"},
}

m["nlm"] = {
	"Mankiyali",
	47522426,
	"inc-dar",
	otherNames = {"Tarawara", "Tarawari", "Trawara"},
}

m["nlo"] = {
	"Ngul",
	35894,
	"bnt-bdz",
	scripts = Latn,
}

m["nlq"] = {
	"Lao Naga",
	63283609,
	"sit-tno",
}

m["nlu"] = {
	"Nchumbulu",
	36143,
	"alv-gng",
	scripts = Latn,
}

m["nlv"] = {
	"Orizaba Nahuatl",
	3086050,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nlw"] = {
	"Walangama",
	7961277,
}

m["nlx"] = {
	"Nahali",
	33361,
	"inc-bhi",
}

m["nly"] = {
	"Nyamal",
	7070837,
	"aus-nga",
	scripts = Latn,
}

m["nlz"] = {
	"Nalögo",
	20527138,
	"poz-oce",
}

m["nma"] = {
	"Maram Naga",
	56378,
	"sit-zem",
}

m["nmb"] = {
	"Big Nambas",
	2902304,
	"poz-vnc",
}

m["nmc"] = {
	"Ngam",
	3915446,
	"csu-sar",
	scripts = Latn,
}

m["nmd"] = {
	"Ndumu",
	35901,
	"bnt-mbt",
	scripts = Latn,
}

m["nme"] = {
	"Mzieme Naga",
	6949473,
	"sit-zem",
}

m["nmf"] = {
	"Tangkhul Naga",
	7682992,
	"sit-tng",
	otherNames = {"Tangkhul"},
}

m["nmg"] = {
	"Kwasio",
	34098,
	"bnt-mnj",
	scripts = Latn,
}

m["nmh"] = {
	"Monsang Naga",
	6902496,
}

m["nmi"] = {
	"Nyam",
	3438738,
	"cdc-wst",
	scripts = Latn,
}

m["nmj"] = {
	"Ngombe (Central African Republic)",
	3913949,
	"alv-gbs",
	otherNames = {"Bagando-Ngombe", "Ngombe-Kaka", "Bangando-Ngombe", "Ngombe"},
}

m["nmk"] = {
	"Namakura",
	3335410,
	"poz-vnc",
}

m["nml"] = {
	"Ndemli",
	36089,
	"nic-grf",
	scripts = Latn,
}

m["nmm"] = {
	"Manangba",
	6746900,
	"sit-tam",
	otherNames = {"Manang", "Manange", "Manang Ke", "Nyishang", "Nyishangte", "Nyishangba"},
	scripts = {"Tibt", "Deva"},
}

m["nmn"] = {
	"ǃXóõ",
	13229,
	"khi-tuu",
	otherNames = {"Xoo", "Taa"},
	scripts = Latn,
}

m["nmo"] = {
	"Moyon Naga",
	6927748,
	"tbq-kuk",
	otherNames = {"Moyon"},
}

m["nmp"] = {
	"Nimanbur",
	nil,
}

m["nmq"] = {
	"Nambya",
	11008869,
	"bnt-sho",
	scripts = Latn,
}

m["nmr"] = {
	"Nimbari",
	36069,
	"alv-lni",
}

m["nms"] = {
	"Letemboi",
	3236886,
	"poz-vnc",
}

m["nmt"] = {
	"Namonuito",
	12908815,
	"poz-mic",
}

m["nmu"] = {
	"Northeast Maidu",
	3278074,
	"nai-mdu",
	scripts = Latn,
}

m["nmv"] = {
	"Ngamini",
	7021944,
	"aus-kar",
	scripts = Latn,
}

m["nmw"] = {
	"Nimoa",
	7037729,
	"poz-ocw",
	otherNames = {"Rifao"},
}

m["nmy"] = {
	"Namuyi",
	56844,
	"sit-nax",
}

m["nmz"] = {
	"Nawdm",
	36085,
	"nic-yon",
	scripts = Latn,
}

m["nna"] = {
	"Nyangumarta",
	33653,
}

m["nnb"] = {
	"Nande",
	3196953,
	"bnt-glb",
	scripts = Latn,
}

m["nnc"] = {
	"Nancere",
	3140491,
	"cdc-est",
	scripts = Latn,
}

m["nnd"] = {
	"West Ambae",
	2841479,
	"poz-vnc",
	scripts = Latn,
}

m["nne"] = {
	"Ngandyera",
	10961003,
	"bnt-ova",
	scripts = Latn,
}

m["nnf"] = {
	"Ngaing",
	11732510,
	"ngf-fin",
	otherNames = {"Mailang", "Sor"},
	scripts = Latn,
}

m["nng"] = {
	"Maring Naga",
	12952908,
	"sit-mar",
}

m["nnh"] = {
	"Ngiemboon",
	36286,
	"bai",
	scripts = Latn,
}

m["nni"] = {
	"North Nuaulu",
	12952968,
	"poz-cma",
}

m["nnj"] = {
	"Nyangatom",
	4662604,
	"sdv-ttu",
}

m["nnk"] = {
	"Nankina",
	11732502,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["nnl"] = {
	"Northern Rengma Naga",
	7067615,
	"tbq-anp",
}

m["nnm"] = {
	"Namia",
	56363,
	"paa-spk",
	scripts = Latn,
}

m["nnn"] = {
	"Ngete",
	56625,
	"cdc-mas",
	scripts = Latn,
}

m["nnp"] = {
	"Wancho",
	7967085,
	"sit-kch",
}

m["nnq"] = {
	"Ngindo",
	7022366,
	"bnt-mbi",
	scripts = Latn,
}

m["nnr"] = {
	"Narungga",
	13591127,
	"aus-pam",
}

m["nnt"] = {
	"Nanticoke",
	3915517,
	"alg-eas",
	scripts = Latn,
}

m["nnu"] = {
	"Dwang",
	35258,
	"alv-gng",
	scripts = Latn,
}

m["nnv"] = {
	"Nukunu",
	10604066,
}

m["nnw"] = {
	"Southern Nuni",
	11152248,
	"nic-gnn",
	scripts = Latn,
}

m["nnx"] = {
	"Ngong",
	12952915,
}

m["nny"] = { -- contrast aus-ynk
	"Nyangga",
	10604331,
	"aus-tnk",
	scripts = Latn,
}

m["nnz"] = {
	"Nda'nda'",
	36016,
	"bai",
	scripts = Latn,
}

m["noa"] = {
	"Woun Meu",
	3111873,
	"sai-chc",
	scripts = Latn,
}

m["noc"] = {
	"Nuk",
	11732534,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["nod"] = {
	"คำเมือง",
	565110,
	"tai-swe",
	aliases = {"ล้านนา", "ถิ่นพายัพ", "ถิ่นเหนือ", "ไทยถิ่นพายัพ", "ไทยถิ่นเหนือ", "Northern Thai"},
	scripts = {"Lana", "Thai"},
	translit_module = "translit-redirect",
	sort_key = {
		from = {"[%pᪧๆ]", "[᩠ᩳ-᩿]", "ᩔ", "ᩕ", "ᩖ", "ᩘ", "([ᨭ-ᨱ])ᩛ", "([ᨷ-ᨾ])ᩛ", "ᩤ", u(0x200C)},
		to  = {"", "", "ᩈᩈ", "ᩁ", "ᩃ", "ᨦ", "%1ᨮ", "%1ᨻ", "ᩣ"}},
	entry_name = {
		from = {u(0x200C)},
		to = {}},
}

m["noe"] = {
	"Nimadi",
	3502294,
	"inc-wes",
	scripts = Deva,
	ancestors = {"raj"},
}

m["nof"] = {
	"Nomane",
	11732531,
}

m["nog"] = {
	"Nogai",
	33871,
	"trk-kno",
	otherNames = {"Nogay"},
	scripts = {"Cyrl", "Arab", "Latn"},
	translit_module = "nog-translit",
	override_translit = true,
}

m["noh"] = {
	"Nomu",
	11732532,
}

m["noi"] = {
	"Noiri",
	12953774,
	"inc-bhi",
}

m["noj"] = {
	"Nonuya",
	5372139,
	"sai-wit",
	scripts = Latn,
}

m["nok"] = {
	"Nooksack",
	3343396,
}

m["nol"] = {
	"Nomlaki",
	3343229,
	"nai-wtq",
	scripts = Latn,
}

m["nom"] = {
	"Nocamán",
	7046289,
	"sai-pan",
	scripts = Latn,
}

m["non"] = {
	"นอร์สเก่า",
	35505,
	"gmq",
	aliases = {"ไอซ์แลนด์เก่า", "นอร์เวย์เก่า", "Old Norse", "Old Icelandic", "Old Norwegian"}, -- note: Old Swedish and Old Danish have their own codes
	scripts = {"Latn", "Runr"},
	--translit_module = "translit-redirect",
}

m["nop"] = {
	"Numanggang",
	7069052,
	"ngf-fin",
	scripts = Latn,
}

m["noq"] = {
	"Ngongo",
	11057478,
	"bnt-yak",
	scripts = Latn,
}

m["nos"] = {
	"Eastern Nisu",
	25559419,
	"tbq-lol",
}

m["not"] = {
	"Nomatsiguenga",
	3342992,
	"awd",
	scripts = Latn,
}

m["nou"] = {
	"Ewage-Notu",
	5418860,
}

m["nov"] = {
	"โนเวียล",
	36738,
	"art",
	aliases = {"Novial"},
	scripts = Latn,
	type = "appendix-constructed"
}

m["now"] = {
	"Nyambo",
	4967930,
	"bnt-haj",
	scripts = Latn,
}

m["noy"] = {
	"Noy",
	36321,
	"alv-bua",
}

m["noz"] = {
	"Nayi",
	3183349,
	"omv-diz",
}

m["npa"] = {
	"Nar Phu",
	4926353,
	"sit-tam",
}

m["npb"] = {
	"Nupbikha",
	3695201,
	"sit-ebo",
}

m["npg"] = {
	"Ponyo",
	7228475,
	"sit-kch",
	otherNames = {"Ponyo-Gongwang", "Ponyo-Gongwang Naga"},
}

m["nph"] = {
	"Phom",
	7187109,
	"sit-kch",
}

m["npl"] = {
	"Southeastern Puebla Nahuatl",
	4632950,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["npn"] = {
	"Mondropolon",
	3320594,
	"poz-aay",
}

m["npo"] = {
	"Pochuri Naga",
	7206342,
	"tbq-anp",
}

m["nps"] = {
	"Nipsan",
	11732528,
}

m["npu"] = {
	"Puimei Naga",
	7259044,
	"sit-zem",
}

m["npy"] = {
	"Napu",
	12953768,
}

m["nqg"] = {
	"Ede Nago",
	12952408,
	"alv-ede",
}

m["nqk"] = {
	"Kura Ede Nago",
	12952409,
	"alv-ede",
}

m["nql"] = {
	"Ngendelengo",
	63283693,
	"bnt-swb",
	scripts = Latn,
}

m["nqm"] = {
	"Ndom",
	6983791,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["nqn"] = {
	"Nen",
	20816352,
	"paa-yam",
}

m["nqo"] = {
	"N'Ko",
	18546266,
	"dmn-man",
	scripts = {"Nkoo"},
}

m["nqq"] = {
	"Kyan-Karyaw Naga",
	63283784,
	"sit-tno",
}

m["nqy"] = {
	"Akyaung Ari",
	4702035,
	"sit-tng",
	otherNames = {"Akyaung Ari Naga"},
}

m["nra"] = {
	"Ngom",
	36087,
	"bnt-kel",
	scripts = Latn,
}

m["nrb"] = {
	"Nara",
	36179,
	"sdv-nes",
}

m["nrc"] = {
	"Noric",
	37023,
	"cel",
	scripts = {"Ital"},
}

m["nre"] = {
	"Southern Rengma Naga",
	7313205,
	"tbq-anp",
}

m["nrf"] = {
	"นอร์มัน",
	33850,
	"roa-oil",
	aliases = {"Norman", "Cauchois", "Jèrriais", "Jersiais", "Jersey French", "Jersey Norman", "Jersey Norman French", "Guernésiais", "Guernesiais", "Dgèrnésiais", "Guernsey French", "Guernsey Norman French", "Augeron", "Sercquiais", "Auregnais", "Cotentinais", "Brayon", "Roumois"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"frm"},
	sort_key = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ" , "œ" , "'"},
		to  = {"a"	 , "e"	 , "i"	 , "o"	 , "u"	 , "y"	 , "c", "ae", "oe"}} ,
	wikimedia_codes = {"nrm"},
}

m["nrg"] = {
	"Narango",
	12952929,
	"poz-vnc",
}

m["nri"] = {
	"Chokri Naga",
	5104247,
	"tbq-anp",
}

m["nrk"] = {
	"Ngarla",
	3915860,
	"aus-nga",
	scripts = Latn,
}

m["nrl"] = {
	"Ngarluma",
	7022078,
	"aus-nga",
	scripts = Latn,
}

m["nrm"] = {
	"Narom",
	3336135,
	"poz-swa",
	scripts = Latn,
}

m["nrn"] = {
	"Norn",
	36708,
	"gmq",
	scripts = Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["nrp"] = {
	"North Picene",
	430138,
	scripts = {"Ital"},
	translit_module = "Ital-translit",
}

m["nrr"] = {
	"Norra",
	12952967,
	"tai",
}

m["nrt"] = {
	"Northern Kalapuya",
	3192121,
	"nai-klp",
}

m["nru"] = {
	"Narua",
	21658869,
	"sit-nax",
}

m["nrx"] = {
	"Ngurmbur",
	2591251,
}

m["nrz"] = {
	"Lala (New Guinea)",
	6480151,
	"poz-ocw",
}

m["nsa"] = {
	"Sangtam Naga",
	7418144,
	"sit-aao",
}

m["nsb"] = {
	"Lower Nossob",
	6693681,
	"khi-tuu",
	varieties = {"ǀʼAuni", "ǀʼAuo", "ǀʼAu", "ǀHaasi"},
	scripts = Latn,
}

m["nsc"] = {
	"Nshi",
	11129508,
	"nic-rnn",
	scripts = Latn,
}

m["nsd"] = {
	"Southern Nisu",
	nil,
	"tbq-lol",
}

m["nse"] = {
	"Nsenga",
	3081996,
	"bnt-sna",
	scripts = Latn,
}

m["nsg"] = {
	"Ngasa",
	56345,
	"sdv-lma",
}

m["nsh"] = {
	"Ngoshie",
	7022582,
	"nic-mom",
	scripts = Latn,
}

m["nsi"] = {
	"Nigerian Sign Language",
	7033021,
	"sgn",
}

m["nsk"] = {
	"Naskapi",
	1704302,
	"alg",
	scripts = {"Cans"},
	ancestors = {"cr"},
	translit_module = "nsk-translit",
}

m["nsl"] = {
	"Norwegian Sign Language",
	1781613,
	"sgn",
}

m["nsm"] = {
	"Sema",
	3478238,
	"tbq-anp",
}

m["nsn"] = {
	"Nehan",
	3337774,
	"poz-ocw",
}

m["nso"] = {
	"Northern Sotho",
	33890,
	"bnt-sts",
	scripts = Latn,
}

m["nsp"] = {
	"Nepalese Sign Language",
	3915492,
	"sgn",
}

m["nsq"] = {
	"Northern Sierra Miwok",
	3344226,
	"nai-utn",
	scripts = Latn,
}

m["nsr"] = {
	"Maritime Sign Language",
	3915483,
	"sgn",
}

m["nss"] = {
	"Nali",
	3335385,
	"poz-aay",
}

m["nst"] = {
	"Tangsa",
	56350,
	"sit-tno",
}

m["nsu"] = {
	"Sierra Negra Nahuatl",
	nil,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nsv"] = {
	"Southwestern Nisu",
	nil,
	"tbq-lol",
}

m["nsw"] = {
	"Navut",
	3337327,
	"poz-vnc",
}

m["nsx"] = {
	"Nsongo",
	7067577,
	"bnt-tmb",
	scripts = Latn,
}

m["nsy"] = {
	"Nasal",
	6966574,
}

m["nsz"] = {
	"Nisenan",
	33665,
	"nai-mdu",
	scripts = Latn,
}

m["ntd"] = {
	"Northern Tidong",
	nil,
	"poz-san",
	otherNames = {"Sesayap Tidong", "Northern Tidung", "Sesayap Tidung"},
}

m["nte"] = {
	"Nathembo",
	11030947,
	"bnt-mak",
	otherNames = {"Sakati"},
}

m["ntg"] = {
	"Ngantangarra",
	33060509,
}

m["nti"] = {
	"Natioro",
	36140,
	"alv-wan",
}

m["ntj"] = {
	"Ngaanyatjarra",
	3915409,
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["ntk"] = {
	"Ikoma",
	5996114,
	"bnt-lok",
	scripts = Latn,
}

m["ntm"] = {
	"Nateni",
	3070731,
	"nic-grm",
	scripts = Latn,
}

m["nto"] = {
	"Ntomba",
	11130292,
	"bnt-mon",
	scripts = Latn,
}

m["ntp"] = {
	"Northern Tepehuan",
	15615651,
	"azc",
	scripts = Latn,
	sort_key = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u"}
	},
}

m["ntr"] = {
	"Delo",
	35195,
	"nic-gne",
	scripts = Latn,
}

m["nts"] = {
	"Natagaimas",
	6967931,
}

m["ntu"] = {
	"Natügu",
	nil,
	"poz-oce",
}

m["ntw"] = {
	"Nottoway",
	3344791,
	"iro",
}

m["ntx"] = {
	"Somra",
	7560536,
	"sit-tng",
	otherNames = {"Tangkhul Naga", "Burmese Tangkhul", "Somra Tangkhul"},
}

m["nty"] = {
	"Mantsi",
	56878,
	"sit-mnz",
}

m["nua"] = {
	"Yuaga",
	3573088,
	"poz-cln",
	scripts = Latn,
}

m["nuc"] = {
	"Nukuini",
	3346231,
}

m["nud"] = {
	"Ngala",
	7021893,
	"paa-spk",
	scripts = Latn,
}

m["nue"] = {
	"Ngundu",
	12952953,
	"bad-cnt",
	scripts = Latn,
}

m["nuf"] = {
	"Nusu",
	56413,
	"tbq-lol",
}

m["nug"] = {
	"Nungali",
	7069826,
	"aus-mir",
}

m["nuh"] = {
	"Ndunda",
	3913968,
	"nic-mmb",
	scripts = Latn,
}

m["nui"] = {
	"Ngumbi",
	36459,
	"bnt-yko",
	otherNames = {"Kombe"},
}

m["nuj"] = {
	"Nyole (Uganda)",
	3739448,
	"bnt-msl",
	otherNames = {"Nyole", "LoNyole", "Lunyole", "Nyuli"},
	scripts = Latn,
}

m["nuk"] = {
	"Nootka",
	2992876,
	"wak",
	otherNames = {"Nuu-chah-nulth", "Nuuchahnulth", "T'aat'aaqsapa"},
	scripts = Latn,
}

m["nul"] = {
	"Nusa Laut",
	7070332,
	"poz-cma",
}

m["num"] = {
	"Niuafo'ou",
	36173,
	"poz-pol",
	scripts = Latn,
}

m["nun"] = {
	"Anong",
	2748232,
	"sit-nng",
	otherNames = {"Nung"}, -- also mistakenly assigned the name "Ayi" by the ISO
}

m["nuo"] = {
	"Nguôn",
	3915785,
	"mkh-vie",
}

m["nup"] = {
	"Nupe",
	36720,
	"alv-ngb",
	otherNames = {"Nupe-Nupe-Tako"},
	scripts = Latn,
}

m["nuq"] = {
	"Nukumanu",
	12909019,
	"poz-pnp",
}

m["nur"] = {
	"Nuguria",
	7068910,
	"poz-pnp",
	otherNames = {"Nukuria"},
}

m["nus"] = {
	"Nuer",
	33675,
	"sdv-dnu",
	scripts = Latn,
}

m["nut"] = {
	"นุง",
	72695,
	"tai",
	otherNames = {"Nung"},
	scripts = {"Latn", "Hani"},
}

m["nuu"] = {
	"Ngbundu",
	11126081,
	"bad",
	scripts = Latn,
}

m["nuv"] = {
	"Northern Nuni",
	11016572,
	"nic-gnn",
	scripts = Latn,
}

m["nuw"] = {
	"Nguluwan",
	6528643,
}

m["nux"] = {
	"Mehek",
	6809452,
	"paa-spk",
	scripts = Latn,
}

m["nuy"] = {
	"Nunggubuyu",
	1747811,
	"aus-arn",
	otherNames = {"Wubuy"},
}

m["nuz"] = {
	"Tlamacazapa Nahuatl",
	2073277,
	"azc-nah",
	scripts = Latn,
}

m["nvh"] = {
	"Nasarian",
	6966614,
	"poz-vnc",
}

m["nvm"] = {
	"Namiae",
	12952922,
}

m["nvo"] = {
	"Nyokon",
	nil,
	"nic-mbw",
	scripts = Latn,
}

m["nwa"] = {
	"Nawathinehena",
	6982892,
	"alg-ara",
	scripts = Latn,
}

m["nwb"] = {
	"Nyabwa",
	33664,
	"kro-wee",
}

m["nwc"] = {
	"เนวาร์คลาสสิก",
	5128301,
	"sit-new",
	aliases = {"เนวารีคลาสสิก", "Classical Newar", "Classical Newari"},
}

m["nwe"] = {
	"Ngwe",
	36181,
	"bai",
	scripts = Latn,
}

m["nwi"] = {
	"Southwest Tanna",
	3504488,
}

m["nwm"] = {
	"Nyamusa-Molo",
	12747951,
	"csu-bbk",
}

m["nwo"] = {
	"Nauo",
	6981305,
	"aus-pam",
	otherNames = {"Nawo"},
	scripts = Latn,
}

m["nwr"] = {
	"Nawaru",
	12638166,
	"ngf",
	otherNames = {"Sirio"},
}

m["nwx"] = {
	"เนวาร์กลาง",
	nil,
	"sit-new",
	aliases = {"เนวารีกลาง", "Middle Newar", "Middle Newari"},
	ancestors = {"nwc"},
}

m["nwy"] = {
	"Nottoway-Meherrin",
	nil,
	"iro",
}

m["nxa"] = {
	"Nauete",
	6981095,
	"poz-tim",
}

m["nxd"] = {
	"Ngando (Congo)",
	3913277,
	"bnt-ske",
	otherNames = {"Ngando (Democratic Republic of the Congo)", "Longandu"},
}

m["nxe"] = {
	"Nage",
	2295569,
	"poz-cet",
}

m["nxg"] = {
	"Ngadha",
	1516651,
	"poz-cet",
	otherNames = {"Ngad'a"},
	scripts = Latn,
}

m["nxi"] = {
	"Nindi",
	7038230,
	"bnt-mbi",
	scripts = Latn,
}

m["nxl"] = {
	"South Nuaulu",
	18544857,
	"poz-cma",
}

m["nxm"] = {
	"Numidian",
	35761,
	"afa",
	scripts = {"Tfng", "Latn"}, --Tfng may not support all the needed characters
}

m["nxn"] = {
	"Ngawun",
	3915711,
	"aus-pam",
	scripts = Latn,
}

m["nxo"] = {
	"Ndambomo",
	6983681,
	"bnt-kel",
	scripts = Latn,
}

m["nxq"] = {
	"Naxi",
	2478711,
	"sit-nax",
}

m["nxr"] = {
	"Ninggerum",
	11732526,
	"ngf-okk",
	scripts = Latn,
}

m["nxu"] = {
	"Narau",
	6965452,
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["nxx"] = {
	"Nafri",
	6958211,
	"paa-sen",
	scripts = Latn,
}

m["nyb"] = {
	"Nyangbo",
	36256,
	"alv-ktg",
	scripts = Latn,
}

m["nyc"] = {
	"Nyanga-li",
	7070876,
	"bnt-boa",
	scripts = Latn,
}

m["nyd"] = {
	"Nyole (Kenya)",
	7071227,
	"bnt-msl",
	otherNames = {"Nyole", "Nyore", "Olunyole", "Lunyole", "Lunyore", "Nyoole", "Olunyore"},
	scripts = Latn,
}

m["nye"] = {
	"Nyengo",
	7071068,
	"bnt-clu",
	scripts = Latn,
}

m["nyf"] = {
	"Giryama",
	3107606,
	"bnt-mij",
	scripts = Latn,
}

m["nyg"] = {
	"Nyindu",
	11030685,
	"bnt-shh",
	scripts = Latn,
}

m["nyh"] = {
	"Nyigina",
	3913780,
	"aus-nyu",
	scripts = Latn,
}

m["nyi"] = {
	"Nyimang",
	34846,
	"sdv-nyi",
	scripts = Latn,
}

m["nyj"] = {
	"Nyanga (Congo)",
	7070879,
	"bnt-nyb",
	otherNames = {"Kinyanga", "Nyanga"},
	scripts = Latn,
}

m["nyk"] = {
	"Nyaneka",
	10962298,
	"bnt-swb",
	scripts = Latn,
}

m["nyl"] = {
	"Nyeu",
	3033578,
	"mkh-kat",
}

m["nym"] = {
	"Nyamwezi",
	4121131,
	"bnt-tkm",
	scripts = Latn,
}

m["nyn"] = {
	"Nyankole",
	13207,
	"bnt-nyg",
	otherNames = {"Nkore-Kiga", "Runyankore", "Runyankore-Rukiga", "Nkore", "Kiga", "Chiga", "Nyankore", "Ankole", "Banyankole", "Lunyankole", "Rukiga"},
	scripts = Latn,
}

m["nyo"] = {
	"Nyoro",
	33794,
	"bnt-nyg",
	scripts = Latn,
}

m["nyp"] = {
	"Nyang'i",
	7070894,
	"ssa-klk",
}

m["nys"] = {
	"Nyunga",
	7049771,
	"aus-pam",
	otherNames = {"Noongar", "Nyuunga"},
	scripts = Latn,
}

m["nyt"] = {
	"Nyawaygi",
	3915783,
	"aus-dyb",
}

m["nyu"] = {
	"Nyungwe",
	7071318,
	"bnt-sna",
	scripts = Latn,
}

m["nyv"] = {
	"Nyulnyul",
	3442732,
	"aus-nyu",
	scripts = Latn,
}

m["nyw"] = {
	"ญ้อ",
	26425602,
	"tai",
	aliases = {"ไทญ้อ", "ไทแมน", "Nyaw", "Tai Mene", "Tai Yo"},
	scripts = {"Thai", "Latn"}, -- Vietnamese alphabet
}

m["nyx"] = {
	"Nganyaywana",
	3913800,
	"aus-cww",
	scripts = Latn,
}

m["nyy"] = {
	"Nyakyusa",
	3272620,
	"bnt-run",
	otherNames = {"Kinyakyusa", "Nyakyusa-Ngonde"},
	scripts = Latn,
}

m["nza"] = {
	"Tigon Mbembe",
	36518,
	"nic-jkn",
	scripts = Latn,
}

m["nzb"] = {
	"Njebi",
	35923,
	"bnt-nze",
	scripts = Latn,
}

m["nzd"] = {
	"Nzadi",
	17152586,
	"bnt-bdz",
	otherNames = {"Ngiemba", "Lensibun", "Ndzé Ntaa"},
	scripts = Latn,
	entry_name = {
		from = {"[ÀÂǍÁ]", "[àâǎá]", "[ÈÊĚÉ]", "[èêěé]", "[ÌÎǏÍ]", "[ìîǐí]", "[ÒÔǑÓ]", "[òôǒó]", "[ÙÛǓÚ]", "[ùûǔú]", "[ǹń]", "ḿ", "[`ˋ]", GRAVE, CIRC, CARON, ACUTE},
		to  = {"A", "a", "E", "e", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "n", "m"}},
}

m["nzi"] = {
	"Nzima",
	36337,
	"alv-ctn",
	otherNames = {"Appolo"},
}

m["nzk"] = {
	"Nzakara",
	3913339,
	"znd",
	scripts = Latn,
}

m["nzm"] = {
	"Zeme Naga",
	21491053,
	"sit-zem",
}

m["nzs"] = {
	"New Zealand Sign Language",
	36239,
	"sgn",
}

m["nzu"] = {
	"Central Teke",
	36473,
	"bnt-tkc",
}

m["nzy"] = {
	"Nzakambay",
	36374,
	"alv-mbm",
	scripts = Latn,
}

m["nzz"] = {
	"Nanga Dama Dogon",
	6963443,
	"nic-nwa",
}

return m