มอดูล:zh-sortkey/data/001

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension A (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[13312]="一04",[13313]="一05",[13314]="一05",[13315]="丨02",[13316]="丨02",[13317]="丿01",[13318]="丿05",[13319]="乙02",[13320]="乙02",[13321]="乙02",[13322]="乙03",[13323]="乙03",[13324]="乙04",[13325]="乙04",[13326]="乙04",[13327]="乙04",[13328]="乙05",[13329]="乙05",[13330]="乙05",[13331]="乙05",[13332]="乙05",[13333]="乙05",[13334]="乙06",[13335]="乙06",[13336]="乙06",[13337]="乙07",[13338]="乙07",[13339]="乙07",[13340]="乙08",[13341]="乙08",[13342]="乙08",[13343]="乙08",[13344]="乙08",[13345]="乙10",[13346]="乙10",[13347]="乙10",[13348]="乙11",[13349]="乙15",[13350]="乙18",[13351]="亅03",[13352]="亅07",[13353]="二06",[13354]="亠04",[13355]="亠04",[13356]="亠05",[13357]="亠06",[13358]="亠11",[13359]="亠15",[13360]="人03",[13361]="人03",[13362]="人03",[13363]="人03",[13364]="人03",[13365]="人03",[13366]="人03",[13367]="人03",[13368]="人04",[13369]="人04",[13370]="人04",[13371]="人04",[13372]="人04",[13373]="人04",[13374]="人04",[13375]="人04",[13376]="人04",[13377]="人05",[13378]="人05",[13379]="人05",[13380]="人05",[13381]="人05",[13382]="人05",[13383]="人05",[13384]="人05",[13385]="人06",[13386]="人06",[13387]="人06",[13388]="人06",[13389]="人06",[13390]="人06",[13391]="人06",[13392]="人06",[13393]="人06",[13394]="人06",[13395]="人06",[13396]="人06",[13397]="人06",[13398]="人06",[13399]="人07",[13400]="人07",[13401]="人07",[13402]="人07",[13403]="人07",[13404]="人07",[13405]="人07",[13406]="人07",[13407]="人07",[13408]="人07",[13409]="人07",[13410]="人07",[13411]="人08",[13412]="人09",[13413]="人08",[13414]="人08",[13415]="人08",[13416]="人08",[13417]="人08",[13418]="人08",[13419]="人08",[13420]="人08",[13421]="人08",[13422]="人09",[13423]="人09",[13424]="人09",[13425]="人09",[13426]="人09",[13427]="人10",[13428]="人10",[13429]="人10",[13430]="人10",[13431]="人10",[13432]="人10",[13433]="人10",[13434]="人10",[13435]="人11",[13436]="人11",[13437]="人11",[13438]="人11",[13439]="人11",[13440]="人11",[13441]="人11",[13442]="人12",[13443]="人12",[13444]="人12",[13445]="人12",[13446]="人12",[13447]="人12",[13448]="人12",[13449]="人12",[13450]="人12",[13451]="人12",[13452]="人12",[13453]="人12",[13454]="人12",[13455]="人12",[13456]="人12",[13457]="人13",[13458]="人13",[13459]="人13",[13460]="人13",[13461]="人13",[13462]="人13",[13463]="人13",[13464]="人13",[13465]="人14",[13466]="人14",[13467]="人14",[13468]="人14",[13469]="人15",[13470]="人15",[13471]="人16",[13472]="人16",[13473]="人17",[13474]="人17",[13475]="人17",[13476]="人18",[13477]="人18",[13478]="人18",[13479]="人19",[13480]="人19",[13481]="人21",[13482]="人24",[13483]="儿04",[13484]="儿06",[13485]="儿08",[13486]="儿09",[13487]="儿16",[13488]="入03",[13489]="入03",[13490]="入04",[13491]="入05",[13492]="入05",[13493]="八05",[13494]="八05",[13495]="八05",[13496]="八07",[13497]="八18",[13498]="冂06",[13499]="冂09",[13500]="冂09",[13501]="冂10",[13502]="冂11",[13503]="冂20",[13504]="冖02",[13505]="冖02",[13506]="冖07",[13507]="冖10",[13508]="冖13",[13509]="冫02",[13510]="冫04",[13511]="冫04",[13512]="冫05",[13513]="冫06",[13514]="冫06",[13515]="冫06",[13516]="冫06",[13517]="冫06",[13518]="冫07",[13519]="冫07",[13520]="冫08",[13521]="冫08",[13522]="冫08",[13523]="冫09",[13524]="冫10",[13525]="冫10",[13526]="冫11",[13527]="冫12",[13528]="几09",[13529]="凵04",[13530]="刀03",[13531]="刀03",[13532]="刀03",[13533]="刀04",[13534]="刀04",[13535]="刀05",[13536]="刀05",[13537]="刀06",[13538]="刀06",[13539]="刀06",[13540]="刀06",[13541]="刀06",[13542]="刀06",[13543]="刀07",[13544]="刀07",[13545]="刀07",[13546]="刀07",[13547]="刀07",[13548]="刀08",[13549]="刀08",[13550]="刀08",[13551]="刀08",[13552]="刀08",[13553]="刀09",[13554]="刀09",[13555]="刀09",[13556]="刀09",[13557]="刀09",[13558]="刀09",[13559]="刀10",[13560]="刀10",[13561]="刀10",[13562]="刀10",[13563]="刀10",[13564]="刀11",[13565]="刀11",[13566]="刀12",[13567]="刀12",[13568]="刀12",[13569]="刀12",[13570]="刀12",[13571]="刀12",[13572]="刀12",[13573]="刀12",[13574]="刀12",[13575]="刀12",[13576]="刀12",[13577]="刀12",[13578]="刀13",[13579]="刀14",[13580]="刀14",[13581]="刀14",[13582]="刀15",[13583]="刀15",[13584]="刀16",[13585]="刀17",[13586]="刀18",[13587]="力03",[13588]="力04",[13589]="力04",[13590]="力04",[13591]="力05",[13592]="力05",[13593]="力06",[13594]="力06",[13595]="力06",[13596]="力07",[13597]="力08",[13598]="力08",[13599]="力08",[13600]="力09",[13601]="力10",[13602]="力12",[13603]="力15",[13604]="力15",[13605]="力15",[13606]="力15",[13607]="力16",[13608]="勹09",[13609]="勹10",[13610]="勹11",[13611]="匕02",[13612]="匕06",[13613]="匕09",[13614]="肉17",[13615]="匚05",[13616]="匚05",[13617]="匚09",[13618]="匚11",[13619]="匚11",[13620]="匚11",[13621]="匚12",[13622]="匚24",[13623]="匸05",[13624]="匸10",[13625]="十02",[13626]="十04",[13627]="十04",[13628]="十11",[13629]="卜06",[13630]="卩01",[13631]="卩01",[13632]="卩05",[13633]="卩06",[13634]="厂04",[13635]="厂04",[13636]="厂04",[13637]="厂05",[13638]="厂05",[13639]="厂05",[13640]="厂06",[13641]="厂06",[13642]="厂07",[13643]="厂08",[13644]="厂08",[13645]="厂08",[13646]="厂10",[13647]="厂11",[13648]="厂12",[13649]="厂12",[13650]="厂13",[13651]="厂15",[13652]="厂22",[13653]="厶02",[13654]="厶08",[13655]="厶09",[13656]="厶09",[13657]="厶13",[13658]="又02",[13659]="又02",[13660]="又04",[13661]="又05",[13662]="又06",[13663]="又07",[13664]="又10",[13665]="又12",[13666]="貝07",[13667]="口02",[13668]="口02",[13669]="口02",[13670]="口03",[13671]="口03",[13672]="口03",[13673]="口04",[13674]="口04",[13675]="口04",[13676]="口04",[13677]="口04",[13678]="口04",[13679]="口04",[13680]="口04",[13681]="口04",[13682]="口04",[13683]="口04",[13684]="口04",[13685]="口04",[13686]="口04",[13687]="口05",[13688]="口05",[13689]="口05",[13690]="口05",[13691]="口05",[13692]="口05",[13693]="口05",[13694]="口05",[13695]="口05",[13696]="口06",[13697]="口06",[13698]="口06",[13699]="口06",[13700]="口06",[13701]="口06",[13702]="口06",[13703]="口06",[13704]="口06",[13705]="口06",[13706]="口06",[13707]="口06",[13708]="口06",[13709]="口06",[13710]="口06",[13711]="口07",[13712]="口07",[13713]="口07",[13714]="口07",[13715]="口07",[13716]="口07",[13717]="口07",[13718]="口07",[13719]="口07",[13720]="口07",[13721]="口07",[13722]="口07",[13723]="口07",[13724]="口07",[13725]="口07",[13726]="口07",[13727]="口08",[13728]="口08",[13729]="口08",[13730]="口08",[13731]="口08",[13732]="口08",[13733]="口08",[13734]="口08",[13735]="口08",[13736]="口08",[13737]="口08",[13738]="口08",[13739]="口08",[13740]="口08",[13741]="口08",[13742]="口08",[13743]="口08",[13744]="口08",[13745]="口08",[13746]="口08",[13747]="口08",[13748]="口08",[13749]="口08",[13750]="口09",[13751]="口09",[13752]="口09",[13753]="口09",[13754]="口09",[13755]="口09",[13756]="口09",[13757]="口09",[13758]="口09",[13759]="口09",[13760]="口09",[13761]="口09",[13762]="口09",[13763]="口09",[13764]="口09",[13765]="口09",[13766]="口09",[13767]="口09",[13768]="口09",[13769]="口09",[13770]="口09",[13771]="口09",[13772]="口09",[13773]="口09",[13774]="口09",[13775]="口09",[13776]="口09",[13777]="口09",[13778]="口10",[13779]="口10",[13780]="口10",[13781]="口10",[13782]="口10",[13783]="口10",[13784]="口10",[13785]="口10",[13786]="口10",[13787]="口10",[13788]="口10",[13789]="口10",[13790]="口10",[13791]="口10",[13792]="口10",[13793]="口10",[13794]="口11",[13795]="口11",[13796]="口11",[13797]="口11",[13798]="口11",[13799]="口11",[13800]="口11",[13801]="口11",[13802]="口11",[13803]="口11",[13804]="口11",[13805]="口11",[13806]="口11",[13807]="口11",[13808]="口11",[13809]="口12",[13810]="口12",[13811]="口12",}