มอดูล:zh-sortkey/data/002

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension A (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[13812]="口12",[13813]="口12",[13814]="口12",[13815]="口12",[13816]="口12",[13817]="口12",[13818]="口12",[13819]="口13",[13820]="口13",[13821]="口13",[13822]="口13",[13823]="口13",[13824]="口13",[13825]="口13",[13826]="口13",[13827]="口13",[13828]="口13",[13829]="口14",[13830]="口14",[13831]="口14",[13832]="口14",[13833]="口15",[13834]="口15",[13835]="口15",[13836]="口15",[13837]="口15",[13838]="口15",[13839]="口15",[13840]="口16",[13841]="口16",[13842]="口16",[13843]="口17",[13844]="口17",[13845]="口18",[13846]="口18",[13847]="口18",[13848]="口19",[13849]="口20",[13850]="口20",[13851]="口22",[13852]="口23",[13853]="囗02",[13854]="力03",[13855]="囗03",[13856]="囗05",[13857]="囗05",[13858]="囗06",[13859]="囗07",[13860]="囗11",[13861]="囗17",[13862]="土02",[13863]="土04",[13864]="土04",[13865]="土04",[13866]="土04",[13867]="土04",[13868]="土04",[13869]="土04",[13870]="土04",[13871]="土04",[13872]="土04",[13873]="土05",[13874]="土05",[13875]="土05",[13876]="土05",[13877]="土05",[13878]="土06",[13879]="土06",[13880]="土06",[13881]="土06",[13882]="土06",[13883]="土06",[13884]="土06",[13885]="土06",[13886]="土06",[13887]="土07",[13888]="土07",[13889]="土07",[13890]="土07",[13891]="土07",[13892]="土07",[13893]="土07",[13894]="土07",[13895]="土08",[13896]="土08",[13897]="土08",[13898]="土08",[13899]="土08",[13900]="土08",[13901]="土08",[13902]="土09",[13903]="土09",[13904]="土09",[13905]="土09",[13906]="土09",[13907]="土09",[13908]="土09",[13909]="土09",[13910]="土09",[13911]="土09",[13912]="土09",[13913]="土10",[13914]="土10",[13915]="土10",[13916]="土10",[13917]="土10",[13918]="土10",[13919]="土10",[13920]="土11",[13921]="土11",[13922]="土11",[13923]="土11",[13924]="土11",[13925]="土11",[13926]="土11",[13927]="土12",[13928]="土12",[13929]="土12",[13930]="土12",[13931]="土12",[13932]="土12",[13933]="土12",[13934]="土12",[13935]="土12",[13936]="土13",[13937]="土13",[13938]="土13",[13939]="土13",[13940]="土13",[13941]="土13",[13942]="土13",[13943]="土14",[13944]="土14",[13945]="土14",[13946]="土14",[13947]="土15",[13948]="土15",[13949]="土15",[13950]="土16",[13951]="土16",[13952]="土17",[13953]="土21",[13954]="土22",[13955]="士09",[13956]="士12",[13957]="夂06",[13958]="夊06",[13959]="夊06",[13960]="夕02",[13961]="夕05",[13962]="夕09",[13963]="夕11",[13964]="夕11",[13965]="夕15",[13966]="大02",[13967]="大03",[13968]="大03",[13969]="大03",[13970]="大04",[13971]="大04",[13972]="大05",[13973]="大05",[13974]="大05",[13975]="大05",[13976]="大05",[13977]="大05",[13978]="大06",[13979]="大06",[13980]="大08",[13981]="大08",[13982]="大08",[13983]="大09",[13984]="大10",[13985]="大13",[13986]="女02",[13987]="女03",[13988]="女03",[13989]="女03",[13990]="女03",[13991]="女03",[13992]="女03",[13993]="女04",[13994]="女04",[13995]="女04",[13996]="女04",[13997]="女04",[13998]="女04",[13999]="女04",[14000]="女05",[14001]="女05",[14002]="女05",[14003]="女05",[14004]="女05",[14005]="女05",[14006]="女05",[14007]="女05",[14008]="女05",[14009]="女05",[14010]="女05",[14011]="女05",[14012]="女05",[14013]="女05",[14014]="女05",[14015]="女05",[14016]="女05",[14017]="女05",[14018]="女06",[14019]="女06",[14020]="女06",[14021]="女06",[14022]="女06",[14023]="女06",[14024]="女06",[14025]="女06",[14026]="女06",[14027]="女06",[14028]="女06",[14029]="女07",[14030]="女07",[14031]="女07",[14032]="女07",[14033]="女07",[14034]="女07",[14035]="女07",[14036]="女07",[14037]="女07",[14038]="女07",[14039]="女07",[14040]="女07",[14041]="女07",[14042]="女07",[14043]="女07",[14044]="女07",[14045]="女07",[14046]="女07",[14047]="女07",[14048]="女04",[14049]="女07",[14050]="女07",[14051]="女07",[14052]="女07",[14053]="女08",[14054]="女08",[14055]="女08",[14056]="女08",[14057]="女08",[14058]="女08",[14059]="女08",[14060]="女08",[14061]="女08",[14062]="女09",[14063]="女09",[14064]="女09",[14065]="女09",[14066]="女09",[14067]="女09",[14068]="女09",[14069]="女09",[14070]="女09",[14071]="女09",[14072]="女09",[14073]="女09",[14074]="女09",[14075]="女09",[14076]="女09",[14077]="女09",[14078]="女09",[14079]="女09",[14080]="女09",[14081]="女09",[14082]="女09",[14083]="女09",[14084]="女09",[14085]="女10",[14086]="女10",[14087]="女10",[14088]="女10",[14089]="女10",[14090]="女10",[14091]="女10",[14092]="女10",[14093]="女10",[14094]="女10",[14095]="女10",[14096]="女10",[14097]="女10",[14098]="女10",[14099]="女10",[14100]="女10",[14101]="女11",[14102]="女11",[14103]="女11",[14104]="女11",[14105]="女11",[14106]="女11",[14107]="女11",[14108]="女11",[14109]="女11",[14110]="女11",[14111]="女11",[14112]="女11",[14113]="女11",[14114]="女11",[14115]="女12",[14116]="女12",[14117]="女12",[14118]="女12",[14119]="女12",[14120]="女12",[14121]="女13",[14122]="女13",[14123]="女13",[14124]="女13",[14125]="女13",[14126]="女14",[14127]="女14",[14128]="女15",[14129]="女15",[14130]="女16",[14131]="女16",[14132]="女16",[14133]="女16",[14134]="女17",[14135]="女17",[14136]="女17",[14137]="女18",[14138]="女19",[14139]="女23",[14140]="女23",[14141]="子03",[14142]="子04",[14143]="子04",[14144]="子05",[14145]="子06",[14146]="子07",[14147]="子07",[14148]="子09",[14149]="子10",[14150]="子12",[14151]="子13",[14152]="子22",[14153]="宀01",[14154]="宀02",[14155]="宀02",[14156]="宀03",[14157]="宀03",[14158]="宀04",[14159]="宀04",[14160]="宀04",[14161]="宀04",[14162]="宀05",[14163]="宀06",[14164]="宀06",[14165]="宀06",[14166]="宀06",[14167]="宀07",[14168]="宀07",[14169]="宀07",[14170]="宀07",[14171]="宀08",[14172]="宀08",[14173]="宀08",[14174]="宀08",[14175]="宀08",[14176]="宀08",[14177]="宀08",[14178]="宀09",[14179]="宀09",[14180]="宀10",[14181]="宀10",[14182]="宀10",[14183]="宀10",[14184]="宀10",[14185]="宀11",[14186]="宀11",[14187]="宀11",[14188]="宀11",[14189]="宀12",[14190]="宀12",[14191]="宀12",[14192]="宀15",[14193]="宀18",[14194]="宀23",[14195]="寸02",[14196]="寸04",[14197]="寸05",[14198]="寸07",[14199]="寸09",[14200]="小07",[14201]="小09",[14202]="小11",[14203]="小12",[14204]="尢03",[14205]="尢04",[14206]="尢05",[14207]="尢05",[14208]="尢06",[14209]="尢06",[14210]="尢07",[14211]="尢08",[14212]="尢08",[14213]="尢08",[14214]="尢08",[14215]="尢09",[14216]="尢09",[14217]="尢10",[14218]="尢10",[14219]="尸02",[14220]="尸03",[14221]="尸03",[14222]="尸04",[14223]="尸05",[14224]="尸05",[14225]="尸05",[14226]="尸06",[14227]="尸06",[14228]="尸06",[14229]="尸06",[14230]="尸06",[14231]="尸07",[14232]="尸08",[14233]="尸08",[14234]="尸09",[14235]="尸09",[14236]="尸11",[14237]="尸11",[14238]="尸11",[14239]="尸12",[14240]="尸12",[14241]="尸16",[14242]="屮01",[14243]="屮04",[14244]="山02",[14245]="山02",[14246]="山02",[14247]="山02",[14248]="山03",[14249]="山03",[14250]="山03",[14251]="山03",[14252]="山03",[14253]="山03",[14254]="山03",[14255]="山03",[14256]="山04",[14257]="山04",[14258]="山04",[14259]="山04",[14260]="山04",[14261]="山04",[14262]="山04",[14263]="屮04",[14264]="山04",[14265]="山05",[14266]="山05",[14267]="山05",[14268]="山05",[14269]="山05",[14270]="山05",[14271]="山05",[14272]="山05",[14273]="山05",[14274]="山05",[14275]="山05",[14276]="山06",[14277]="山06",[14278]="山06",[14279]="山07",[14280]="山07",[14281]="山07",[14282]="山07",[14283]="山07",[14284]="山07",[14285]="山07",[14286]="山07",[14287]="山07",[14288]="山07",[14289]="山07",[14290]="山07",[14291]="山07",[14292]="山07",[14293]="山07",[14294]="山07",[14295]="山08",[14296]="山08",[14297]="山08",[14298]="山08",[14299]="山08",[14300]="山08",[14301]="山08",[14302]="山08",[14303]="山08",[14304]="山08",[14305]="山08",[14306]="山08",[14307]="山08",[14308]="山08",[14309]="山08",[14310]="山09",[14311]="山09",}