มอดูล:zh-sortkey/data/006

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension A (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[15812]="火08",[15813]="火08",[15814]="火08",[15815]="火08",[15816]="火08",[15817]="火08",[15818]="火08",[15819]="火08",[15820]="火08",[15821]="火08",[15822]="火09",[15823]="火09",[15824]="火09",[15825]="火09",[15826]="火09",[15827]="火09",[15828]="火09",[15829]="火09",[15830]="火09",[15831]="火09",[15832]="火09",[15833]="火09",[15834]="火09",[15835]="火09",[15836]="火09",[15837]="火09",[15838]="火09",[15839]="火10",[15840]="火10",[15841]="火10",[15842]="火10",[15843]="火10",[15844]="火10",[15845]="火10",[15846]="火10",[15847]="火10",[15848]="火10",[15849]="火10",[15850]="火10",[15851]="火11",[15852]="火11",[15853]="火11",[15854]="火11",[15855]="火11",[15856]="火11",[15857]="火11",[15858]="火11",[15859]="火12",[15860]="火12",[15861]="火12",[15862]="火12",[15863]="火12",[15864]="火12",[15865]="火12",[15866]="火12",[15867]="火12",[15868]="火12",[15869]="火12",[15870]="火13",[15871]="火13",[15872]="火13",[15873]="火13",[15874]="火13",[15875]="火13",[15876]="火14",[15877]="火14",[15878]="火15",[15879]="火15",[15880]="火16",[15881]="火15",[15882]="火16",[15883]="火16",[15884]="火16",[15885]="火17",[15886]="火18",[15887]="火19",[15888]="火19",[15889]="火22",[15890]="爪04",[15891]="爪04",[15892]="爪07",[15893]="爪10",[15894]="父05",[15895]="父06",[15896]="父07",[15897]="父09",[15898]="爻04",[15899]="爿05",[15900]="爿08",[15901]="片04",[15902]="片04",[15903]="片06",[15904]="片06",[15905]="片06",[15906]="片10",[15907]="片13",[15908]="片14",[15909]="片17",[15910]="牙00",[15911]="牙06",[15912]="牛02",[15913]="牛03",[15914]="牛03",[15915]="牛04",[15916]="牛04",[15917]="牛04",[15918]="牛04",[15919]="牛04",[15920]="牛05",[15921]="牛05",[15922]="牛05",[15923]="牛05",[15924]="牛05",[15925]="牛06",[15926]="牛06",[15927]="牛06",[15928]="牛06",[15929]="牛07",[15930]="牛07",[15931]="牛07",[15932]="牛07",[15933]="牛07",[15934]="牛07",[15935]="牛07",[15936]="牛07",[15937]="牛08",[15938]="牛08",[15939]="牛08",[15940]="牛10",[15941]="牛09",[15942]="牛09",[15943]="牛09",[15944]="牛09",[15945]="牛10",[15946]="牛10",[15947]="牛10",[15948]="牛11",[15949]="牛11",[15950]="牛11",[15951]="牛11",[15952]="牛11",[15953]="牛12",[15954]="牛12",[15955]="牛12",[15956]="牛13",[15957]="牛13",[15958]="牛13",[15959]="牛14",[15960]="牛14",[15961]="牛15",[15962]="牛17",[15963]="牛18",[15964]="犬04",[15965]="犬04",[15966]="犬04",[15967]="犬04",[15968]="犬04",[15969]="犬05",[15970]="犬05",[15971]="犬05",[15972]="犬05",[15973]="犬05",[15974]="犬05",[15975]="犬05",[15976]="犬05",[15977]="犬05",[15978]="犬05",[15979]="犬06",[15980]="犬06",[15981]="犬06",[15982]="犬06",[15983]="犬06",[15984]="犬06",[15985]="犬07",[15986]="犬07",[15987]="犬07",[15988]="犬07",[15989]="犬07",[15990]="犬07",[15991]="犬07",[15992]="犬07",[15993]="犬08",[15994]="犬08",[15995]="犬08",[15996]="犬08",[15997]="犬08",[15998]="犬08",[15999]="犬08",[16000]="犬08",[16001]="犬09",[16002]="犬09",[16003]="犬09",[16004]="犬09",[16005]="犬09",[16006]="犬09",[16007]="犬10",[16008]="犬10",[16009]="犬10",[16010]="犬10",[16011]="犬10",[16012]="犬10",[16013]="犬10",[16014]="犬11",[16015]="犬11",[16016]="犬11",[16017]="犬11",[16018]="犬11",[16019]="犬11",[16020]="犬12",[16021]="犬12",[16022]="犬12",[16023]="犬12",[16024]="犬12",[16025]="犬12",[16026]="犬13",[16027]="犬13",[16028]="犬13",[16029]="犬14",[16030]="犬14",[16031]="犬14",[16032]="犬15",[16033]="犬16",[16034]="犬16",[16035]="犬17",[16036]="犬17",[16037]="犬17",[16038]="犬17",[16039]="犬21",[16040]="玉02",[16041]="玉02",[16042]="玉02",[16043]="玉02",[16044]="玉03",[16045]="玉03",[16046]="玉03",[16047]="玉03",[16048]="玉04",[16049]="玉04",[16050]="玉04",[16051]="玉04",[16052]="玉04",[16053]="玉04",[16054]="玉04",[16055]="玉05",[16056]="玉05",[16057]="玉05",[16058]="玉05",[16059]="玉05",[16060]="玉05",[16061]="玉05",[16062]="玉05",[16063]="玉06",[16064]="玉06",[16065]="玉06",[16066]="玉06",[16067]="玉06",[16068]="玉06",[16069]="玉06",[16070]="玉06",[16071]="玉06",[16072]="玉06",[16073]="玉07",[16074]="玉07",[16075]="玉07",[16076]="玉07",[16077]="玉07",[16078]="玉07",[16079]="玉07",[16080]="玉07",[16081]="玉08",[16082]="玉08",[16083]="玉08",[16084]="玉08",[16085]="玉08",[16086]="玉08",[16087]="玉08",[16088]="玉08",[16089]="玉08",[16090]="玉08",[16091]="玉08",[16092]="玉08",[16093]="玉09",[16094]="玉09",[16095]="玉09",[16096]="玉09",[16097]="玉09",[16098]="玉09",[16099]="玉09",[16100]="玉09",[16101]="玉09",[16102]="玉09",[16103]="玉10",[16104]="玉10",[16105]="玉10",[16106]="玉10",[16107]="玉11",[16108]="玉11",[16109]="玉11",[16110]="玉11",[16111]="玉11",[16112]="玉11",[16113]="玉11",[16114]="玉11",[16115]="玉11",[16116]="玉11",[16117]="玉12",[16118]="玉12",[16119]="玉12",[16120]="玉12",[16121]="玉12",[16122]="玉12",[16123]="玉12",[16124]="玉12",[16125]="玉13",[16126]="玉13",[16127]="玉13",[16128]="玉13",[16129]="玉13",[16130]="玉13",[16131]="玉15",[16132]="玉15",[16133]="玉15",[16134]="玉15",[16135]="玉16",[16136]="玉19",[16137]="瓜04",[16138]="瓜04",[16139]="瓜05",[16140]="瓜05",[16141]="瓜06",[16142]="瓜06",[16143]="瓜07",[16144]="瓜09",[16145]="瓜09",[16146]="瓜09",[16147]="瓜10",[16148]="瓜10",[16149]="瓜13",[16150]="瓜21",[16151]="瓦02",[16152]="瓦03",[16153]="瓦03",[16154]="瓦04",[16155]="瓦04",[16156]="瓦05",[16157]="瓦05",[16158]="瓦05",[16159]="瓦05",[16160]="瓦05",[16161]="瓦06",[16162]="瓦06",[16163]="瓦06",[16164]="瓦06",[16165]="瓦06",[16166]="瓦06",[16167]="瓦07",[16168]="瓦07",[16169]="瓦07",[16170]="瓦07",[16171]="瓦08",[16172]="瓦08",[16173]="瓦08",[16174]="瓦08",[16175]="瓦08",[16176]="瓦08",[16177]="瓦08",[16178]="瓦09",[16179]="瓦09",[16180]="瓦09",[16181]="瓦09",[16182]="瓦09",[16183]="瓦09",[16184]="瓦10",[16185]="瓦10",[16186]="瓦10",[16187]="瓦11",[16188]="瓦11",[16189]="瓦11",[16190]="瓦11",[16191]="瓦12",[16192]="瓦12",[16193]="瓦12",[16194]="瓦12",[16195]="瓦12",[16196]="瓦12",[16197]="瓦12",[16198]="瓦13",[16199]="瓦13",[16200]="瓦14",[16201]="瓦14",[16202]="瓦17",[16203]="瓦19",[16204]="瓦20",[16205]="甘05",[16206]="甘08",[16207]="甘09",[16208]="甘10",[16209]="甘12",[16210]="生07",[16211]="生10",[16212]="生11",[16213]="田02",[16214]="田02",[16215]="田02",[16216]="田04",[16217]="田04",[16218]="田04",[16219]="田05",[16220]="田05",[16221]="田06",[16222]="田06",[16223]="田07",[16224]="田07",[16225]="田08",[16226]="田08",[16227]="田08",[16228]="田08",[16229]="田09",[16230]="田10",[16231]="田10",[16232]="田10",[16233]="田11",[16234]="田12",[16235]="田13",[16236]="田13",[16237]="田14",[16238]="田15",[16239]="田18",[16240]="疋08",[16241]="疒02",[16242]="疒02",[16243]="疒03",[16244]="疒03",[16245]="疒03",[16246]="疒03",[16247]="疒04",[16248]="疒04",[16249]="疒04",[16250]="疒04",[16251]="疒04",[16252]="疒04",[16253]="疒05",[16254]="疒05",[16255]="疒05",[16256]="疒05",[16257]="疒05",[16258]="疒05",[16259]="疒05",[16260]="疒05",[16261]="疒05",[16262]="疒05",[16263]="疒05",[16264]="疒05",[16265]="疒05",[16266]="疒06",[16267]="疒06",[16268]="疒06",[16269]="疒06",[16270]="疒06",[16271]="疒06",[16272]="疒06",[16273]="疒06",[16274]="疒06",[16275]="疒07",[16276]="疒07",[16277]="疒07",[16278]="疒07",[16279]="疒07",[16280]="疒07",[16281]="疒07",[16282]="疒07",[16283]="疒07",[16284]="疒07",[16285]="疒07",[16286]="疒07",[16287]="疒07",[16288]="疒07",[16289]="疒07",[16290]="疒08",[16291]="疒08",[16292]="疒08",[16293]="疒08",[16294]="疒08",[16295]="疒08",[16296]="疒08",[16297]="疒08",[16298]="疒09",[16299]="疒09",[16300]="疒09",[16301]="疒09",[16302]="疒09",[16303]="疒09",[16304]="疒09",[16305]="疒09",[16306]="疒09",[16307]="疒09",[16308]="疒09",[16309]="疒09",[16310]="疒10",[16311]="疒10",}