มอดูล:zh-sortkey/data/007

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension A (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[16312]="疒10",[16313]="疒10",[16314]="疒10",[16315]="疒10",[16316]="疒10",[16317]="疒10",[16318]="疒10",[16319]="疒10",[16320]="疒10",[16321]="疒10",[16322]="疒11",[16323]="疒11",[16324]="疒11",[16325]="疒11",[16326]="疒11",[16327]="疒11",[16328]="疒11",[16329]="疒12",[16330]="疒12",[16331]="疒13",[16332]="疒13",[16333]="疒13",[16334]="疒13",[16335]="疒13",[16336]="疒13",[16337]="疒14",[16338]="疒14",[16339]="疒14",[16340]="疒15",[16341]="疒16",[16342]="疒16",[16343]="疒16",[16344]="疒17",[16345]="疒18",[16346]="疒19",[16347]="疒19",[16348]="疒23",[16349]="白02",[16350]="白04",[16351]="白05",[16352]="白06",[16353]="白06",[16354]="白08",[16355]="白09",[16356]="白09",[16357]="白10",[16358]="白11",[16359]="白14",[16360]="白16",[16361]="白20",[16362]="皮03",[16363]="皮04",[16364]="皮04",[16365]="皮05",[16366]="皮05",[16367]="皮06",[16368]="皮06",[16369]="皮07",[16370]="皮08",[16371]="皮08",[16372]="皮09",[16373]="皮09",[16374]="皮10",[16375]="皮10",[16376]="皮11",[16377]="皮13",[16378]="皮15",[16379]="皿03",[16380]="皿04",[16381]="皿04",[16382]="皿05",[16383]="皿05",[16384]="皿05",[16385]="皿06",[16386]="皿06",[16387]="皿07",[16388]="皿08",[16389]="皿08",[16390]="皿09",[16391]="皿11",[16392]="皿11",[16393]="皿12",[16394]="皿14",[16395]="皿16",[16396]="皿17",[16397]="皿24",[16398]="目02",[16399]="目02",[16400]="目03",[16401]="目03",[16402]="目03",[16403]="目03",[16404]="目03",[16405]="目04",[16406]="目04",[16407]="目04",[16408]="目04",[16409]="目04",[16410]="目04",[16411]="目04",[16412]="目04",[16413]="目04",[16414]="目04",[16415]="目05",[16416]="目05",[16417]="目05",[16418]="目05",[16419]="目05",[16420]="目05",[16421]="目05",[16422]="目05",[16423]="目06",[16424]="目06",[16425]="目06",[16426]="目06",[16427]="目06",[16428]="目06",[16429]="目06",[16430]="目06",[16431]="目07",[16432]="目07",[16433]="目07",[16434]="目07",[16435]="目07",[16436]="目07",[16437]="目07",[16438]="目07",[16439]="目07",[16440]="目07",[16441]="目07",[16442]="目07",[16443]="目07",[16444]="目07",[16445]="目07",[16446]="目07",[16447]="目07",[16448]="目07",[16449]="目08",[16450]="目08",[16451]="目08",[16452]="目08",[16453]="目08",[16454]="目08",[16455]="目08",[16456]="目08",[16457]="目08",[16458]="目09",[16459]="目09",[16460]="目09",[16461]="目09",[16462]="目09",[16463]="目09",[16464]="目09",[16465]="目09",[16466]="目09",[16467]="目09",[16468]="目09",[16469]="目09",[16470]="目09",[16471]="目10",[16472]="目10",[16473]="目10",[16474]="目10",[16475]="目10",[16476]="目10",[16477]="目10",[16478]="目10",[16479]="目10",[16480]="目10",[16481]="目10",[16482]="目11",[16483]="目11",[16484]="目11",[16485]="目11",[16486]="目11",[16487]="目11",[16488]="目11",[16489]="目11",[16490]="目11",[16491]="目12",[16492]="目12",[16493]="目12",[16494]="目12",[16495]="目12",[16496]="目12",[16497]="目12",[16498]="目12",[16499]="目12",[16500]="目13",[16501]="目13",[16502]="目13",[16503]="目13",[16504]="目13",[16505]="目13",[16506]="目13",[16507]="目15",[16508]="目15",[16509]="目15",[16510]="目15",[16511]="目16",[16512]="目16",[16513]="目17",[16514]="目18",[16515]="目18",[16516]="目20",[16517]="目25",[16518]="矛03",[16519]="矛04",[16520]="矛06",[16521]="矛09",[16522]="矛12",[16523]="矛12",[16524]="矛12",[16525]="矛15",[16526]="矛19",[16527]="矢05",[16528]="矢05",[16529]="矢06",[16530]="矢06",[16531]="矢07",[16532]="矢08",[16533]="矢09",[16534]="石01",[16535]="石02",[16536]="石03",[16537]="石03",[16538]="石04",[16539]="石04",[16540]="石04",[16541]="石04",[16542]="石04",[16543]="石05",[16544]="石05",[16545]="石05",[16546]="石05",[16547]="石05",[16548]="石05",[16549]="石05",[16550]="石05",[16551]="石05",[16552]="石05",[16553]="石06",[16554]="石06",[16555]="石06",[16556]="石06",[16557]="石06",[16558]="石06",[16559]="石06",[16560]="石07",[16561]="石07",[16562]="石07",[16563]="石07",[16564]="石07",[16565]="石07",[16566]="石07",[16567]="石08",[16568]="石08",[16569]="石08",[16570]="石08",[16571]="石08",[16572]="石08",[16573]="石08",[16574]="石08",[16575]="石08",[16576]="石08",[16577]="石08",[16578]="石08",[16579]="石08",[16580]="石08",[16581]="石08",[16582]="石08",[16583]="石08",[16584]="石09",[16585]="石09",[16586]="石09",[16587]="石09",[16588]="石09",[16589]="石09",[16590]="石09",[16591]="石09",[16592]="石09",[16593]="石10",[16594]="石10",[16595]="石10",[16596]="石10",[16597]="石10",[16598]="石10",[16599]="石10",[16600]="石11",[16601]="石11",[16602]="石11",[16603]="石11",[16604]="石11",[16605]="石11",[16606]="石11",[16607]="石12",[16608]="石11",[16609]="石12",[16610]="石12",[16611]="石12",[16612]="石12",[16613]="石12",[16614]="石12",[16615]="石12",[16616]="石12",[16617]="石13",[16618]="石13",[16619]="石13",[16620]="石13",[16621]="石13",[16622]="石13",[16623]="石13",[16624]="石14",[16625]="石15",[16626]="石15",[16627]="石15",[16628]="石16",[16629]="石16",[16630]="石16",[16631]="石16",[16632]="石17",[16633]="石17",[16634]="石19",[16635]="石21",[16636]="示02",[16637]="示04",[16638]="示04",[16639]="示04",[16640]="示04",[16641]="示05",[16642]="示05",[16643]="示05",[16644]="示06",[16645]="示06",[16646]="示06",[16647]="示07",[16648]="示07",[16649]="示07",[16650]="示07",[16651]="示08",[16652]="示08",[16653]="示08",[16654]="示08",[16655]="示08",[16656]="示08",[16657]="示08",[16658]="示08",[16659]="示09",[16660]="示09",[16661]="示09",[16662]="示09",[16663]="示09",[16664]="示10",[16665]="示10",[16666]="示11",[16667]="示11",[16668]="示11",[16669]="示11",[16670]="示11",[16671]="示12",[16672]="示13",[16673]="示13",[16674]="示14",[16675]="示15",[16676]="示16",[16677]="示24",[16678]="禾02",[16679]="禾02",[16680]="禾03",[16681]="禾03",[16682]="禾03",[16683]="禾03",[16684]="禾03",[16685]="禾03",[16686]="禾04",[16687]="禾04",[16688]="禾04",[16689]="禾04",[16690]="禾04",[16691]="禾04",[16692]="禾04",[16693]="禾04",[16694]="禾05",[16695]="禾05",[16696]="禾05",[16697]="禾05",[16698]="禾06",[16699]="禾06",[16700]="禾06",[16701]="禾06",[16702]="禾06",[16703]="禾06",[16704]="禾06",[16705]="禾06",[16706]="禾06",[16707]="禾06",[16708]="禾06",[16709]="禾06",[16710]="禾06",[16711]="禾06",[16712]="禾06",[16713]="禾06",[16714]="禾06",[16715]="禾07",[16716]="禾07",[16717]="禾07",[16718]="禾07",[16719]="禾07",[16720]="禾07",[16721]="禾07",[16722]="禾07",[16723]="禾07",[16724]="禾08",[16725]="禾08",[16726]="禾08",[16727]="禾08",[16728]="禾08",[16729]="禾08",[16730]="禾08",[16731]="禾08",[16732]="禾08",[16733]="禾08",[16734]="禾08",[16735]="禾08",[16736]="禾09",[16737]="禾09",[16738]="禾09",[16739]="禾09",[16740]="禾09",[16741]="禾09",[16742]="禾09",[16743]="禾09",[16744]="禾09",[16745]="禾09",[16746]="禾09",[16747]="禾09",[16748]="禾10",[16749]="禾10",[16750]="禾10",[16751]="禾10",[16752]="禾10",[16753]="禾10",[16754]="禾10",[16755]="禾10",[16756]="禾10",[16757]="禾10",[16758]="禾10",[16759]="禾11",[16760]="禾11",[16761]="禾11",[16762]="禾11",[16763]="禾11",[16764]="禾11",[16765]="禾11",[16766]="禾12",[16767]="禾12",[16768]="禾12",[16769]="禾13",[16770]="禾13",[16771]="禾13",[16772]="禾13",[16773]="禾13",[16774]="禾13",[16775]="禾13",[16776]="禾15",[16777]="禾15",[16778]="禾16",[16779]="禾16",[16780]="禾16",[16781]="禾16",[16782]="禾17",[16783]="禾17",[16784]="禾25",[16785]="穴02",[16786]="穴03",[16787]="穴04",[16788]="穴04",[16789]="穴04",[16790]="穴04",[16791]="穴05",[16792]="穴05",[16793]="穴05",[16794]="穴06",[16795]="穴06",[16796]="穴06",[16797]="穴06",[16798]="穴06",[16799]="穴06",[16800]="穴06",[16801]="穴07",[16802]="穴07",[16803]="穴07",[16804]="穴07",[16805]="穴07",[16806]="穴08",[16807]="穴08",[16808]="穴08",[16809]="穴08",[16810]="穴09",[16811]="穴09",}