มอดูล:zh-sortkey/data/009

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension A (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[17312]="而03",[17313]="而04",[17314]="耒03",[17315]="耒05",[17316]="耒07",[17317]="耒07",[17318]="耒08",[17319]="耒08",[17320]="耒08",[17321]="耒08",[17322]="耒08",[17323]="耒09",[17324]="耒09",[17325]="耒11",[17326]="耒11",[17327]="耒11",[17328]="耒12",[17329]="耒15",[17330]="耳01",[17331]="耳04",[17332]="耳04",[17333]="耳05",[17334]="耳05",[17335]="耳06",[17336]="耳07",[17337]="耳07",[17338]="耳08",[17339]="耳08",[17340]="耳08",[17341]="耳08",[17342]="耳08",[17343]="耳09",[17344]="耳09",[17345]="耳10",[17346]="耳10",[17347]="耳10",[17348]="耳11",[17349]="耳11",[17350]="耳11",[17351]="耳11",[17352]="耳12",[17353]="耳14",[17354]="耳16",[17355]="聿07",[17356]="肉02",[17357]="肉02",[17358]="肉03",[17359]="肉03",[17360]="肉04",[17361]="肉04",[17362]="肉04",[17363]="肉04",[17364]="肉04",[17365]="肉04",[17366]="肉04",[17367]="肉04",[17368]="肉04",[17369]="肉04",[17370]="肉04",[17371]="肉04",[17372]="肉04",[17373]="肉04",[17374]="肉05",[17375]="肉05",[17376]="肉05",[17377]="肉05",[17378]="肉05",[17379]="肉05",[17380]="肉05",[17381]="肉05",[17382]="肉06",[17383]="肉06",[17384]="肉06",[17385]="肉06",[17386]="肉06",[17387]="肉06",[17388]="肉06",[17389]="肉06",[17390]="肉06",[17391]="肉07",[17392]="肉07",[17393]="肉07",[17394]="肉07",[17395]="肉07",[17396]="肉07",[17397]="肉07",[17398]="肉07",[17399]="肉07",[17400]="肉07",[17401]="肉07",[17402]="肉07",[17403]="肉07",[17404]="肉08",[17405]="肉08",[17406]="肉08",[17407]="肉08",[17408]="肉08",[17409]="肉08",[17410]="肉08",[17411]="肉08",[17412]="肉08",[17413]="肉08",[17414]="肉08",[17415]="肉08",[17416]="肉08",[17417]="肉08",[17418]="肉08",[17419]="肉08",[17420]="肉08",[17421]="肉09",[17422]="肉09",[17423]="肉09",[17424]="肉09",[17425]="肉09",[17426]="肉09",[17427]="肉09",[17428]="肉09",[17429]="肉09",[17430]="肉09",[17431]="肉09",[17432]="肉09",[17433]="肉09",[17434]="肉09",[17435]="肉09",[17436]="肉10",[17437]="肉10",[17438]="肉10",[17439]="肉10",[17440]="肉10",[17441]="肉10",[17442]="肉10",[17443]="肉10",[17444]="肉10",[17445]="肉10",[17446]="肉10",[17447]="肉10",[17448]="肉10",[17449]="肉10",[17450]="肉10",[17451]="肉11",[17452]="肉11",[17453]="肉11",[17454]="肉11",[17455]="肉11",[17456]="肉11",[17457]="肉11",[17458]="肉11",[17459]="肉11",[17460]="肉11",[17461]="肉12",[17462]="肉12",[17463]="肉12",[17464]="肉12",[17465]="肉12",[17466]="肉12",[17467]="肉12",[17468]="肉12",[17469]="肉12",[17470]="肉13",[17471]="肉13",[17472]="肉13",[17473]="肉13",[17474]="肉14",[17475]="肉14",[17476]="肉14",[17477]="肉14",[17478]="肉15",[17479]="肉15",[17480]="肉15",[17481]="肉16",[17482]="肉16",[17483]="肉17",[17484]="肉17",[17485]="肉17",[17486]="肉17",[17487]="肉18",[17488]="臣05",[17489]="臣12",[17490]="至03",[17491]="至07",[17492]="臼04",[17493]="臼05",[17494]="臼08",[17495]="臼09",[17496]="臼10",[17497]="舌04",[17498]="舌04",[17499]="舌05",[17500]="舌09",[17501]="舛08",[17502]="舛10",[17503]="舛15",[17504]="舟02",[17505]="舟03",[17506]="舟03",[17507]="舟03",[17508]="舟04",[17509]="舟04",[17510]="舟05",[17511]="舟05",[17512]="舟05",[17513]="舟05",[17514]="舟06",[17515]="舟06",[17516]="舟06",[17517]="舟06",[17518]="舟06",[17519]="舟07",[17520]="舟07",[17521]="舟08",[17522]="舟08",[17523]="舟08",[17524]="舟08",[17525]="舟08",[17526]="舟08",[17527]="舟08",[17528]="舟08",[17529]="舟09",[17530]="舟09",[17531]="舟09",[17532]="舟10",[17533]="舟10",[17534]="舟10",[17535]="舟11",[17536]="舟11",[17537]="舟11",[17538]="舟11",[17539]="舟11",[17540]="舟11",[17541]="舟11",[17542]="舟12",[17543]="舟12",[17544]="舟12",[17545]="舟14",[17546]="色03",[17547]="色05",[17548]="色10",[17549]="色10",[17550]="色12",[17551]="色12",[17552]="色16",[17553]="艸00",[17554]="艸02",[17555]="艸02",[17556]="艸02",[17557]="艸03",[17558]="艸03",[17559]="艸03",[17560]="艸03",[17561]="艸03",[17562]="艸04",[17563]="艸04",[17564]="艸04",[17565]="艸04",[17566]="艸04",[17567]="艸04",[17568]="艸04",[17569]="艸04",[17570]="艸04",[17571]="艸04",[17572]="艸04",[17573]="艸04",[17574]="艸05",[17575]="艸05",[17576]="艸05",[17577]="艸05",[17578]="艸05",[17579]="艸05",[17580]="艸05",[17581]="艸05",[17582]="艸05",[17583]="艸05",[17584]="艸06",[17585]="艸06",[17586]="艸06",[17587]="艸06",[17588]="艸06",[17589]="艸06",[17590]="艸06",[17591]="艸06",[17592]="艸06",[17593]="艸06",[17594]="艸06",[17595]="艸06",[17596]="艸06",[17597]="艸06",[17598]="艸06",[17599]="艸06",[17600]="艸06",[17601]="艸06",[17602]="艸07",[17603]="艸07",[17604]="艸07",[17605]="艸07",[17606]="艸07",[17607]="艸07",[17608]="艸07",[17609]="艸07",[17610]="艸07",[17611]="艸07",[17612]="艸07",[17613]="艸07",[17614]="艸07",[17615]="艸07",[17616]="艸07",[17617]="艸07",[17618]="艸07",[17619]="艸07",[17620]="艸07",[17621]="艸08",[17622]="艸07",[17623]="艸08",[17624]="艸08",[17625]="艸08",[17626]="艸08",[17627]="艸08",[17628]="艸08",[17629]="艸08",[17630]="艸08",[17631]="艸08",[17632]="艸08",[17633]="艸08",[17634]="艸08",[17635]="艸08",[17636]="艸08",[17637]="艸08",[17638]="艸08",[17639]="艸08",[17640]="艸08",[17641]="艸08",[17642]="艸08",[17643]="艸08",[17644]="艸08",[17645]="艸08",[17646]="艸09",[17647]="艸09",[17648]="艸09",[17649]="艸09",[17650]="艸09",[17651]="艸09",[17652]="艸09",[17653]="艸09",[17654]="艸09",[17655]="艸09",[17656]="艸09",[17657]="艸09",[17658]="艸09",[17659]="艸09",[17660]="艸10",[17661]="艸10",[17662]="艸10",[17663]="艸10",[17664]="艸10",[17665]="艸10",[17666]="艸10",[17667]="艸10",[17668]="艸10",[17669]="艸10",[17670]="艸10",[17671]="艸10",[17672]="艸10",[17673]="艸10",[17674]="艸10",[17675]="艸10",[17676]="艸10",[17677]="艸10",[17678]="艸11",[17679]="艸11",[17680]="艸11",[17681]="艸11",[17682]="艸11",[17683]="艸11",[17684]="艸11",[17685]="艸11",[17686]="艸11",[17687]="艸11",[17688]="艸11",[17689]="艸11",[17690]="艸11",[17691]="艸11",[17692]="艸11",[17693]="艸11",[17694]="艸11",[17695]="艸11",[17696]="艸11",[17697]="艸11",[17698]="艸11",[17699]="艸11",[17700]="艸11",[17701]="艸11",[17702]="艸11",[17703]="艸11",[17704]="艸11",[17705]="艸11",[17706]="艸11",[17707]="艸11",[17708]="艸11",[17709]="艸12",[17710]="艸12",[17711]="艸12",[17712]="艸12",[17713]="艸12",[17714]="艸12",[17715]="艸12",[17716]="艸12",[17717]="艸12",[17718]="艸12",[17719]="艸12",[17720]="艸12",[17721]="艸12",[17722]="艸12",[17723]="艸12",[17724]="艸12",[17725]="艸12",[17726]="艸12",[17727]="艸12",[17728]="艸12",[17729]="艸12",[17730]="艸12",[17731]="艸12",[17732]="艸12",[17733]="艸13",[17734]="艸13",[17735]="艸13",[17736]="艸13",[17737]="艸13",[17738]="艸13",[17739]="艸13",[17740]="艸13",[17741]="艸13",[17742]="艸13",[17743]="艸13",[17744]="艸13",[17745]="艸13",[17746]="艸14",[17747]="艸14",[17748]="艸14",[17749]="艸14",[17750]="艸14",[17751]="艸14",[17752]="艸14",[17753]="艸14",[17754]="艸14",[17755]="艸14",[17756]="艸14",[17757]="艸14",[17758]="艸15",[17759]="艸15",[17760]="艸15",[17761]="艸15",[17762]="艸15",[17763]="艸15",[17764]="艸15",[17765]="艸15",[17766]="艸16",[17767]="艸16",[17768]="艸16",[17769]="艸16",[17770]="艸16",[17771]="艸16",[17772]="艸16",[17773]="艸16",[17774]="艸16",[17775]="艸16",[17776]="艸16",[17777]="艸16",[17778]="艸16",[17779]="艸17",[17780]="艸17",[17781]="艸17",[17782]="艸17",[17783]="艸17",[17784]="艸18",[17785]="艸18",[17786]="艸18",[17787]="艸19",[17788]="艸19",[17789]="艸19",[17790]="艸20",[17791]="艸21",[17792]="艸21",[17793]="艸22",[17794]="艸23",[17795]="艸23",[17796]="艸23",[17797]="艸24",[17798]="艸24",[17799]="艸29",[17800]="虍02",[17801]="虍03",[17802]="虍04",[17803]="虍04",[17804]="虍04",[17805]="虍04",[17806]="虍05",[17807]="虍05",[17808]="虍06",[17809]="虍06",[17810]="虍07",[17811]="虍07",}