มอดูล:zh-sortkey/data/013

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension A (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[19312]="香08",[19313]="香08",[19314]="香08",[19315]="香18",[19316]="馬02",[19317]="馬03",[19318]="馬03",[19319]="馬04",[19320]="馬04",[19321]="馬04",[19322]="馬04",[19323]="馬04",[19324]="馬04",[19325]="馬04",[19326]="馬04",[19327]="馬05",[19328]="馬05",[19329]="馬05",[19330]="馬05",[19331]="馬05",[19332]="馬05",[19333]="馬05",[19334]="馬06",[19335]="馬06",[19336]="馬06",[19337]="馬06",[19338]="馬06",[19339]="馬06",[19340]="馬06",[19341]="馬06",[19342]="馬07",[19343]="馬07",[19344]="馬07",[19345]="馬07",[19346]="馬07",[19347]="馬08",[19348]="馬08",[19349]="馬08",[19350]="馬08",[19351]="馬08",[19352]="馬08",[19353]="馬08",[19354]="馬08",[19355]="馬08",[19356]="馬09",[19357]="馬09",[19358]="馬09",[19359]="馬09",[19360]="馬09",[19361]="馬09",[19362]="馬09",[19363]="馬10",[19364]="馬10",[19365]="馬10",[19366]="馬10",[19367]="馬10",[19368]="馬10",[19369]="馬10",[19370]="馬11",[19371]="馬11",[19372]="馬11",[19373]="馬11",[19374]="馬11",[19375]="馬11",[19376]="馬11",[19377]="馬11",[19378]="馬12",[19379]="馬12",[19380]="馬12",[19381]="馬12",[19382]="馬12",[19383]="馬13",[19384]="馬13",[19385]="馬13",[19386]="馬14",[19387]="馬14",[19388]="馬14",[19389]="馬15",[19390]="馬16",[19391]="馬17",[19392]="馬18",[19393]="馬19",[19394]="馬24",[19395]="马06",[19396]="马07",[19397]="马10",[19398]="骨01",[19399]="骨02",[19400]="骨04",[19401]="骨04",[19402]="骨05",[19403]="骨05",[19404]="骨05",[19405]="骨05",[19406]="骨05",[19407]="骨06",[19408]="骨06",[19409]="骨06",[19410]="骨06",[19411]="骨06",[19412]="骨06",[19413]="骨07",[19414]="骨07",[19415]="骨07",[19416]="骨07",[19417]="骨07",[19418]="骨07",[19419]="骨08",[19420]="骨08",[19421]="骨09",[19422]="骨09",[19423]="骨09",[19424]="骨09",[19425]="骨10",[19426]="骨11",[19427]="骨12",[19428]="骨13",[19429]="骨14",[19430]="骨15",[19431]="高02",[19432]="高03",[19433]="高04",[19434]="高09",[19435]="高12",[19436]="高15",[19437]="髟02",[19438]="髟02",[19439]="髟04",[19440]="髟04",[19441]="髟04",[19442]="髟04",[19443]="髟04",[19444]="髟04",[19445]="髟05",[19446]="髟05",[19447]="髟06",[19448]="髟06",[19449]="髟07",[19450]="髟07",[19451]="髟07",[19452]="髟07",[19453]="髟08",[19454]="髟08",[19455]="髟08",[19456]="髟08",[19457]="髟08",[19458]="髟08",[19459]="髟08",[19460]="髟09",[19461]="髟09",[19462]="髟09",[19463]="髟09",[19464]="髟10",[19465]="髟10",[19466]="髟10",[19467]="髟10",[19468]="髟11",[19469]="髟11",[19470]="髟12",[19471]="髟14",[19472]="髟14",[19473]="髟14",[19474]="髟14",[19475]="髟15",[19476]="髟15",[19477]="髟16",[19478]="髟19",[19479]="鬥10",[19480]="鬥11",[19481]="鬲04",[19482]="鬲04",[19483]="鬲05",[19484]="鬲06",[19485]="鬲12",[19486]="鬲15",[19487]="鬼04",[19488]="鬼05",[19489]="鬼05",[19490]="鬼06",[19491]="鬼06",[19492]="鬼08",[19493]="鬼08",[19494]="鬼08",[19495]="鬼08",[19496]="鬼09",[19497]="鬼09",[19498]="鬼10",[19499]="鬼12",[19500]="鬼12",[19501]="鬼12",[19502]="鬼13",[19503]="鬼14",[19504]="鬼14",[19505]="鬼24",[19506]="魚01",[19507]="魚02",[19508]="魚03",[19509]="魚03",[19510]="魚03",[19511]="魚04",[19512]="魚04",[19513]="魚04",[19514]="魚04",[19515]="魚04",[19516]="魚04",[19517]="魚04",[19518]="魚04",[19519]="魚05",[19520]="魚05",[19521]="魚05",[19522]="魚05",[19523]="魚05",[19524]="魚05",[19525]="魚05",[19526]="魚05",[19527]="魚05",[19528]="魚05",[19529]="魚05",[19530]="魚06",[19531]="魚06",[19532]="魚06",[19533]="魚06",[19534]="魚06",[19535]="魚07",[19536]="魚07",[19537]="魚07",[19538]="魚07",[19539]="魚07",[19540]="魚07",[19541]="魚07",[19542]="魚07",[19543]="魚07",[19544]="魚07",[19545]="魚08",[19546]="魚08",[19547]="魚08",[19548]="魚08",[19549]="魚08",[19550]="魚08",[19551]="魚08",[19552]="魚08",[19553]="魚08",[19554]="魚08",[19555]="魚08",[19556]="魚08",[19557]="魚08",[19558]="魚08",[19559]="魚08",[19560]="魚08",[19561]="魚08",[19562]="魚08",[19563]="魚09",[19564]="魚09",[19565]="魚09",[19566]="魚09",[19567]="魚09",[19568]="魚09",[19569]="魚09",[19570]="魚09",[19571]="魚09",[19572]="魚09",[19573]="魚10",[19574]="魚10",[19575]="魚10",[19576]="魚10",[19577]="魚10",[19578]="魚10",[19579]="魚10",[19580]="魚10",[19581]="魚10",[19582]="魚11",[19583]="魚11",[19584]="魚11",[19585]="魚11",[19586]="魚11",[19587]="魚11",[19588]="魚11",[19589]="魚11",[19590]="魚11",[19591]="魚11",[19592]="魚11",[19593]="魚12",[19594]="魚12",[19595]="魚12",[19596]="魚12",[19597]="魚12",[19598]="魚12",[19599]="魚12",[19600]="魚13",[19601]="魚13",[19602]="魚13",[19603]="魚13",[19604]="魚13",[19605]="魚13",[19606]="魚14",[19607]="魚14",[19608]="魚14",[19609]="魚15",[19610]="魚16",[19611]="魚16",[19612]="魚33",[19613]="鱼04",[19614]="鱼05",[19615]="鱼05",[19616]="鱼09",[19617]="鱼09",[19618]="鱼10",[19619]="鱼10",[19620]="鱼10",[19621]="鳥02",[19622]="鳥03",[19623]="鳥03",[19624]="鳥03",[19625]="鳥03",[19626]="鳥03",[19627]="鳥03",[19628]="鳥04",[19629]="鳥04",[19630]="鳥04",[19631]="鳥04",[19632]="鳥04",[19633]="鳥04",[19634]="鳥04",[19635]="鳥04",[19636]="鳥04",[19637]="鳥04",[19638]="鳥04",[19639]="鳥04",[19640]="鳥04",[19641]="鳥05",[19642]="鳥05",[19643]="鳥05",[19644]="鳥05",[19645]="鳥05",[19646]="鳥05",[19647]="鳥05",[19648]="鳥05",[19649]="鳥05",[19650]="鳥05",[19651]="鳥05",[19652]="鳥05",[19653]="鳥05",[19654]="鳥05",[19655]="鳥05",[19656]="鳥05",[19657]="鳥05",[19658]="鳥05",[19659]="鳥06",[19660]="鳥06",[19661]="鳥06",[19662]="鳥06",[19663]="鳥06",[19664]="鳥06",[19665]="鳥06",[19666]="鳥06",[19667]="鳥06",[19668]="鳥06",[19669]="鳥07",[19670]="鳥07",[19671]="鳥07",[19672]="鳥07",[19673]="鳥07",[19674]="鳥07",[19675]="鳥07",[19676]="鳥07",[19677]="鳥08",[19678]="鳥08",[19679]="鳥08",[19680]="鳥08",[19681]="鳥08",[19682]="鳥08",[19683]="鳥08",[19684]="鳥08",[19685]="鳥08",[19686]="鳥09",[19687]="鳥09",[19688]="鳥09",[19689]="鳥09",[19690]="鳥09",[19691]="鳥09",[19692]="鳥09",[19693]="鳥09",[19694]="鳥09",[19695]="鳥09",[19696]="鳥09",[19697]="鳥10",[19698]="鳥10",[19699]="鳥10",[19700]="鳥10",[19701]="鳥10",[19702]="鳥10",[19703]="鳥11",[19704]="鳥11",[19705]="鳥11",[19706]="鳥11",[19707]="鳥11",[19708]="鳥11",[19709]="鳥11",[19710]="鳥12",[19711]="鳥12",[19712]="鳥12",[19713]="鳥12",[19714]="鳥12",[19715]="鳥12",[19716]="鳥12",[19717]="鳥12",[19718]="鳥12",[19719]="鳥13",[19720]="鳥13",[19721]="鳥13",[19722]="鳥13",[19723]="鳥13",[19724]="鳥14",[19725]="鳥14",[19726]="鳥15",[19727]="鳥16",[19728]="鳥20",[19729]="鳥23",[19730]="鳥24",[19731]="鸟04",[19732]="鸟06",[19733]="鸟06",[19734]="鸟08",[19735]="鸟09",[19736]="鸟10",[19737]="鸟13",[19738]="鹵04",[19739]="鹵07",[19740]="鹵10",[19741]="鹵12",[19742]="鹵14",[19743]="鹿03",[19744]="鹿04",[19745]="鹿04",[19746]="鹿04",[19747]="鹿05",[19748]="鹿05",[19749]="鹿05",[19750]="鹿07",[19751]="鹿08",[19752]="鹿10",[19753]="鹿11",[19754]="鹿13",[19755]="鹿13",[19756]="麥03",[19757]="麥03",[19758]="麥03",[19759]="麥04",[19760]="麥04",[19761]="麥05",[19762]="麥05",[19763]="麥05",[19764]="麥05",[19765]="麥06",[19766]="麥07",[19767]="麥07",[19768]="麥07",[19769]="麥08",[19770]="麥08",[19771]="麥08",[19772]="麥08",[19773]="麥08",[19774]="麥10",[19775]="麥10",[19776]="麥10",[19777]="麥11",[19778]="麥11",[19779]="麥12",[19780]="麥13",[19781]="麥11",[19782]="麥14",[19783]="麻04",[19784]="麻09",[19785]="麻09",[19786]="黃04",[19787]="黃06",[19788]="黃07",[19789]="黃08",[19790]="黃09",[19791]="黃11",[19792]="黃12",[19793]="黍03",[19794]="黍04",[19795]="黍04",[19796]="黍08",[19797]="黍08",[19798]="黍08",[19799]="黍09",[19800]="黍09",[19801]="黍09",[19802]="黍10",[19803]="黍11",[19804]="黍13",[19805]="黑01",[19806]="黑02",[19807]="黑03",[19808]="黑03",[19809]="黑04",[19810]="黑05",[19811]="黑05",}