มอดูล:zh-sortkey/data/014

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs Extension A (หมวดหมู่) and บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[19812]="黑06",[19813]="黑06",[19814]="黑06",[19815]="黑06",[19816]="黑07",[19817]="黑07",[19818]="黑08",[19819]="黑08",[19820]="黑08",[19821]="黑09",[19822]="黑09",[19823]="黑09",[19824]="黑11",[19825]="黑12",[19826]="黑13",[19827]="黑13",[19828]="黑13",[19829]="黑14",[19830]="黽05",[19831]="黽06",[19832]="黽09",[19833]="黽11",[19834]="鼎03",[19835]="鼎11",[19836]="鼎11",[19837]="鼓05",[19838]="鼓05",[19839]="鼓05",[19840]="鼓06",[19841]="鼓08",[19842]="鼠03",[19843]="鼠04",[19844]="鼠05",[19845]="鼠06",[19846]="鼠08",[19847]="鼠09",[19848]="鼠10",[19849]="鼠10",[19850]="鼻04",[19851]="鼻04",[19852]="鼻05",[19853]="鼻06",[19854]="鼻06",[19855]="鼻07",[19856]="鼻13",[19857]="鼻16",[19858]="齊03",[19859]="齊03",[19860]="齒03",[19861]="齒04",[19862]="齒04",[19863]="齒05",[19864]="齒05",[19865]="齒05",[19866]="齒06",[19867]="齒06",[19868]="齒07",[19869]="齒07",[19870]="齒08",[19871]="齒08",[19872]="齒09",[19873]="齒09",[19874]="齒09",[19875]="齒10",[19876]="齒10",[19877]="齒11",[19878]="齒11",[19879]="齒12",[19880]="齒13",[19881]="齒14",[19882]="齒14",[19883]="齒20",[19884]="龍06",[19885]="龙04",[19886]="龙04",[19887]="龜03",[19888]="龜04",[19889]="龜05",[19890]="龜05",[19891]="龠04",[19892]="龠08",[19893]="龠10",[19968]="一00",[19969]="一01",[19970]="一01",[19971]="一01",[19972]="一01",[19973]="一01",[19974]="一01",[19975]="一02",[19976]="一02",[19977]="一02",[19978]="一02",[19979]="一02",[19980]="一02",[19981]="一03",[19982]="一03",[19983]="一03",[19984]="一03",[19985]="一03",[19986]="一03",[19987]="一03",[19988]="一04",[19989]="一04",[19990]="一04",[19991]="一03",[19992]="一04",[19993]="一04",[19994]="一04",[19995]="一04",[19996]="一04",[19997]="一04",[19998]="一05",[19999]="一05",[20000]="一05",[20001]="一05",[20002]="一05",[20003]="一06",[20004]="一06",[20005]="一06",[20006]="一07",[20007]="一07",[20008]="丨00",[20009]="丨01",[20010]="丨02",[20011]="丨02",[20012]="爿00",[20013]="丨03",[20014]="丨03",[20015]="丨03",[20016]="丨03",[20017]="丨04",[20018]="丨06",[20019]="丨07",[20020]="丨08",[20021]="丨09",[20022]="丶00",[20023]="丶01",[20024]="丶02",[20025]="丶03",[20026]="丶03",[20027]="丶04",[20028]="丶04",[20029]="一06",[20030]="丶08",[20031]="丿00",[20032]="丿00",[20033]="丿00",[20034]="丿01",[20035]="丿01",[20036]="丿01",[20037]="丿02",[20038]="丿02",[20039]="丿02",[20040]="丿02",[20041]="丶02",[20042]="丿02",[20043]="丿03",[20044]="丿03",[20045]="丿04",[20046]="丿04",[20047]="丿04",[20048]="丿04",[20049]="丿05",[20050]="丿05",[20051]="丿05",[20052]="丿05",[20053]="丿06",[20054]="丿07",[20055]="丿08",[20056]="丿09",[20057]="乙00",[20058]="乙00",[20059]="乙00",[20060]="乙01",[20061]="乙01",[20062]="乙02",[20063]="乙02",[20064]="乙02",[20065]="幺00",[20066]="山01",[20067]="乙03",[20068]="乙03",[20069]="乙03",[20070]="乙03",[20071]="乙04",[20072]="乙05",[20073]="乙05",[20074]="乙05",[20075]="乙05",[20076]="乙05",[20077]="乙05",[20078]="乙05",[20079]="乙05",[20080]="乙05",[20081]="乙06",[20082]="乙06",[20083]="乙07",[20084]="乙07",[20085]="乙07",[20086]="乙07",[20087]="乙07",[20088]="乙07",[20089]="乙08",[20090]="乙08",[20091]="乙08",[20092]="乙08",[20093]="乙09",[20094]="乙10",[20095]="乙10",[20096]="乙10",[20097]="乙11",[20098]="乙12",[20099]="乙12",[20100]="乙12",[20101]="亅00",[20102]="亅01",[20103]="亅02",[20104]="亅03",[20105]="亅05",[20106]="亅06",[20107]="亅07",[20108]="二00",[20109]="二01",[20110]="二01",[20111]="二01",[20112]="一02",[20113]="二02",[20114]="二02",[20115]="二02",[20116]="二02",[20117]="二02",[20118]="二02",[20119]="二03",[20120]="二04",[20121]="二04",[20122]="二04",[20123]="二05",[20124]="二05",[20125]="二06",[20126]="二06",[20127]="二06",[20128]="亠00",[20129]="亠01",[20130]="亠02",[20131]="亠02",[20132]="亠04",[20133]="亠04",[20134]="亠04",[20135]="亠04",[20136]="亠05",[20137]="亠05",[20138]="亠05",[20139]="亠06",[20140]="亠06",[20141]="亠07",[20142]="亠07",[20143]="亠07",[20144]="亠07",[20145]="亠07",[20146]="亠07",[20147]="亠08",[20148]="亠10",[20149]="亠10",[20150]="亠11",[20151]="亠11",[20152]="亠14",[20153]="亠19",[20154]="人00",[20155]="人00",[20156]="人01",[20157]="人01",[20158]="人01",[20159]="人01",[20160]="人02",[20161]="人02",[20162]="人02",[20163]="人02",[20164]="人02",[20165]="人02",[20166]="人02",[20167]="人02",[20168]="人02",[20169]="人02",[20170]="人02",[20171]="人02",[20172]="人02",[20173]="人02",[20174]="人02",[20175]="人02",[20176]="人02",[20177]="人02",[20178]="人02",[20179]="人02",[20180]="人03",[20181]="人03",[20182]="人03",[20183]="人03",[20184]="人03",[20185]="人03",[20186]="人03",[20187]="人03",[20188]="人03",[20189]="人03",[20190]="人03",[20191]="人03",[20192]="人03",[20193]="人03",[20194]="人03",[20195]="人03",[20196]="人03",[20197]="人03",[20198]="人03",[20199]="人03",[20200]="人03",[20201]="人03",[20202]="人03",[20203]="人03",[20204]="人03",[20205]="人03",[20206]="人04",[20207]="人04",[20208]="人04",[20209]="人04",[20210]="人04",[20211]="人04",[20212]="人04",[20213]="人04",[20214]="人04",[20215]="人04",[20216]="人04",[20217]="人04",[20218]="人04",[20219]="人04",[20220]="人04",[20221]="人04",[20222]="人04",[20223]="人04",[20224]="人04",[20225]="人04",[20226]="人04",[20227]="人04",[20228]="人04",[20229]="人04",[20230]="人04",[20231]="人04",[20232]="人04",[20233]="人04",[20234]="人04",[20235]="人04",[20236]="人04",[20237]="人04",[20238]="人04",[20239]="人04",[20240]="人04",[20241]="人04",[20242]="人04",[20243]="人04",[20244]="人04",[20245]="人04",[20246]="人04",[20247]="人04",[20248]="人04",[20249]="人04",[20250]="人04",[20251]="人04",[20252]="人04",[20253]="人04",[20254]="人04",[20255]="人04",[20256]="人04",[20257]="人04",[20258]="人04",[20259]="人04",[20260]="人04",[20261]="人04",[20262]="人04",[20263]="人04",[20264]="人04",[20265]="人04",[20266]="人04",[20267]="人04",[20268]="人04",[20269]="人05",[20270]="人05",[20271]="人05",[20272]="人05",[20273]="人05",[20274]="人05",[20275]="人05",[20276]="人05",[20277]="人05",[20278]="人05",[20279]="人05",[20280]="人05",[20281]="人05",[20282]="人05",[20283]="人05",[20284]="人05",[20285]="人05",[20286]="人05",[20287]="人05",[20288]="人05",[20289]="人05",[20290]="人05",[20291]="人05",[20292]="人05",[20293]="人05",[20294]="人05",[20295]="人05",[20296]="人05",[20297]="人05",[20298]="人05",[20299]="人05",[20300]="人05",[20301]="人05",[20302]="人05",[20303]="人05",[20304]="人05",[20305]="人05",[20306]="人05",[20307]="人05",[20308]="人05",[20309]="人05",[20310]="人05",[20311]="人05",}