มอดูล:zh-sortkey/data/015

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[20312]="人05",[20313]="人05",[20314]="人05",[20315]="人05",[20316]="人05",[20317]="人05",[20318]="人05",[20319]="人05",[20320]="人05",[20321]="人05",[20322]="人05",[20323]="人05",[20324]="人04",[20325]="人05",[20326]="人05",[20327]="人05",[20328]="人05",[20329]="人06",[20330]="人06",[20331]="人06",[20332]="人06",[20333]="人06",[20334]="人06",[20335]="人06",[20336]="人06",[20337]="人06",[20338]="人06",[20339]="人06",[20340]="人06",[20341]="人06",[20342]="人06",[20343]="人06",[20344]="人06",[20345]="人06",[20346]="人06",[20347]="人06",[20348]="人06",[20349]="人06",[20350]="人06",[20351]="人06",[20352]="人06",[20353]="人06",[20354]="人06",[20355]="人06",[20356]="人06",[20357]="人06",[20358]="人06",[20359]="人06",[20360]="人06",[20361]="人06",[20362]="人06",[20363]="人06",[20364]="人06",[20365]="人06",[20366]="人06",[20367]="人06",[20368]="人06",[20369]="人06",[20370]="人06",[20371]="人06",[20372]="人06",[20373]="人06",[20374]="人06",[20375]="人06",[20376]="人06",[20377]="人06",[20378]="人06",[20379]="人06",[20380]="人06",[20381]="人06",[20382]="人06",[20383]="人06",[20384]="人06",[20385]="人06",[20386]="人06",[20387]="人06",[20388]="人06",[20389]="人06",[20390]="人06",[20391]="人06",[20392]="人06",[20393]="人06",[20394]="人06",[20395]="人06",[20396]="人06",[20397]="人06",[20398]="人07",[20399]="人07",[20400]="人07",[20401]="人07",[20402]="人07",[20403]="人07",[20404]="人07",[20405]="人07",[20406]="人07",[20407]="人07",[20408]="人07",[20409]="人07",[20410]="人07",[20411]="人07",[20412]="人07",[20413]="人07",[20414]="人07",[20415]="人07",[20416]="人07",[20417]="人07",[20418]="人07",[20419]="人07",[20420]="人07",[20421]="人07",[20422]="人07",[20423]="人07",[20424]="人07",[20425]="人07",[20426]="人07",[20427]="人07",[20428]="人07",[20429]="人07",[20430]="人07",[20431]="人07",[20432]="人07",[20433]="人07",[20434]="人07",[20435]="人07",[20436]="人07",[20437]="人07",[20438]="人07",[20439]="人07",[20440]="人07",[20441]="人07",[20442]="人07",[20443]="人07",[20444]="人07",[20445]="人07",[20446]="人07",[20447]="人07",[20448]="人07",[20449]="人07",[20450]="人07",[20451]="人07",[20452]="人07",[20453]="人07",[20454]="人07",[20455]="人07",[20456]="人07",[20457]="人07",[20458]="人07",[20459]="人07",[20460]="人07",[20461]="人07",[20462]="人08",[20463]="人08",[20464]="人08",[20465]="人08",[20466]="人08",[20467]="人08",[20468]="人08",[20469]="人08",[20470]="人08",[20471]="人08",[20472]="人08",[20473]="人08",[20474]="人08",[20475]="人08",[20476]="人08",[20477]="人08",[20478]="人08",[20479]="人08",[20480]="人08",[20481]="人08",[20482]="人08",[20483]="人08",[20484]="人08",[20485]="人08",[20486]="人08",[20487]="人08",[20488]="人08",[20489]="人08",[20490]="人08",[20491]="人08",[20492]="人08",[20493]="人08",[20494]="人08",[20495]="人08",[20496]="人08",[20497]="人08",[20498]="人08",[20499]="人08",[20500]="人08",[20501]="人08",[20502]="人08",[20503]="人08",[20504]="人08",[20505]="人08",[20506]="人08",[20507]="人08",[20508]="人08",[20509]="人08",[20510]="人08",[20511]="人08",[20512]="人08",[20513]="人08",[20514]="人08",[20515]="人08",[20516]="人08",[20517]="人08",[20518]="人08",[20519]="人08",[20520]="人08",[20521]="人08",[20522]="人08",[20523]="人08",[20524]="人08",[20525]="人08",[20526]="人08",[20527]="人08",[20528]="人08",[20529]="人08",[20530]="人08",[20531]="人08",[20532]="人08",[20533]="人08",[20534]="人08",[20535]="人08",[20536]="人08",[20537]="人08",[20538]="人08",[20539]="人08",[20540]="人08",[20541]="人08",[20542]="人08",[20543]="人08",[20544]="人09",[20545]="人09",[20546]="人09",[20547]="人09",[20548]="人09",[20549]="人09",[20550]="人09",[20551]="人09",[20552]="人09",[20553]="人09",[20554]="人09",[20555]="人09",[20556]="人09",[20557]="人09",[20558]="人09",[20559]="人09",[20560]="人09",[20561]="人09",[20562]="人09",[20563]="人09",[20564]="人09",[20565]="人09",[20566]="人09",[20567]="人09",[20568]="人09",[20569]="人09",[20570]="人09",[20571]="人09",[20572]="人09",[20573]="人09",[20574]="人09",[20575]="人09",[20576]="人09",[20577]="人09",[20578]="人09",[20579]="人09",[20580]="人09",[20581]="人09",[20582]="人09",[20583]="人09",[20584]="人09",[20585]="人09",[20586]="人09",[20587]="人09",[20588]="人09",[20589]="人09",[20590]="人09",[20591]="人09",[20592]="人09",[20593]="人09",[20594]="人09",[20595]="人09",[20596]="人09",[20597]="人09",[20598]="人09",[20599]="人09",[20600]="人09",[20601]="人09",[20602]="人09",[20603]="人09",[20604]="人09",[20605]="人09",[20606]="人09",[20607]="人09",[20608]="人10",[20609]="人10",[20610]="人10",[20611]="人10",[20612]="人10",[20613]="人10",[20614]="人10",[20615]="人10",[20616]="人10",[20617]="人10",[20618]="人10",[20619]="人10",[20620]="人10",[20621]="人10",[20622]="人10",[20623]="人10",[20624]="人10",[20625]="人10",[20626]="人10",[20627]="人10",[20628]="人10",[20629]="人10",[20630]="人10",[20631]="人10",[20632]="人10",[20633]="人10",[20634]="人10",[20635]="人10",[20636]="人10",[20637]="人10",[20638]="人10",[20639]="人10",[20640]="人10",[20641]="人10",[20642]="人10",[20643]="人10",[20644]="人10",[20645]="人10",[20646]="人10",[20647]="人10",[20648]="人10",[20649]="人10",[20650]="人11",[20651]="人11",[20652]="人11",[20653]="人11",[20654]="人11",[20655]="人11",[20656]="人11",[20657]="人11",[20658]="人11",[20659]="人11",[20660]="人11",[20661]="人11",[20662]="人11",[20663]="人11",[20664]="人11",[20665]="人11",[20666]="人11",[20667]="人11",[20668]="人11",[20669]="人11",[20670]="人11",[20671]="人11",[20672]="人11",[20673]="人11",[20674]="人11",[20675]="人11",[20676]="人11",[20677]="人11",[20678]="人11",[20679]="人11",[20680]="人11",[20681]="人11",[20682]="人11",[20683]="人11",[20684]="人11",[20685]="人11",[20686]="人12",[20687]="人12",[20688]="人12",[20689]="人12",[20690]="人12",[20691]="人12",[20692]="人12",[20693]="人12",[20694]="人12",[20695]="人12",[20696]="人12",[20697]="人12",[20698]="人12",[20699]="人12",[20700]="人12",[20701]="人12",[20702]="人12",[20703]="人12",[20704]="人12",[20705]="人12",[20706]="人12",[20707]="人12",[20708]="人12",[20709]="人12",[20710]="人12",[20711]="人12",[20712]="人12",[20713]="人12",[20714]="人12",[20715]="人12",[20716]="人12",[20717]="人12",[20718]="人12",[20719]="人12",[20720]="人12",[20721]="人12",[20722]="人13",[20723]="人12",[20724]="人12",[20725]="人13",[20726]="人13",[20727]="人12",[20728]="人13",[20729]="人13",[20730]="人13",[20731]="人13",[20732]="人13",[20733]="人13",[20734]="人13",[20735]="人13",[20736]="人13",[20737]="人13",[20738]="人13",[20739]="人13",[20740]="人13",[20741]="人13",[20742]="人13",[20743]="人13",[20744]="人13",[20745]="人13",[20746]="人13",[20747]="人13",[20748]="人13",[20749]="人13",[20750]="人13",[20751]="人13",[20752]="人14",[20753]="人14",[20754]="人14",[20755]="人14",[20756]="人14",[20757]="人14",[20758]="人14",[20759]="人14",[20760]="人14",[20761]="人14",[20762]="人14",[20763]="人14",[20764]="人14",[20765]="人14",[20766]="人14",[20767]="人15",[20768]="人15",[20769]="人15",[20770]="人15",[20771]="人15",[20772]="人15",[20773]="人15",[20774]="人15",[20775]="人15",[20776]="人15",[20777]="人15",[20778]="人15",[20779]="人14",[20780]="人15",[20781]="人16",[20782]="人16",[20783]="人16",[20784]="人16",[20785]="人16",[20786]="人16",[20787]="人17",[20788]="人17",[20789]="人17",[20790]="人18",[20791]="人19",[20792]="人19",[20793]="人19",[20794]="人19",[20795]="人20",[20796]="人20",[20797]="人21",[20798]="人22",[20799]="儿00",[20800]="儿01",[20801]="儿02",[20802]="儿02",[20803]="儿02",[20804]="儿03",[20805]="儿04",[20806]="儿04",[20807]="儿04",[20808]="儿04",[20809]="儿04",[20810]="儿04",[20811]="儿05",}