มอดูล:zh-sortkey/data/016

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[20812]="儿05",[20813]="儿05",[20814]="儿05",[20815]="儿05",[20816]="儿05",[20817]="儿05",[20818]="儿06",[20819]="儿06",[20820]="儿06",[20821]="儿06",[20822]="儿06",[20823]="儿07",[20824]="儿07",[20825]="儿07",[20826]="儿08",[20827]="儿08",[20828]="儿09",[20829]="儿09",[20830]="儿09",[20831]="儿10",[20832]="儿10",[20833]="儿11",[20834]="儿12",[20835]="儿14",[20836]="儿19",[20837]="入00",[20838]="入01",[20839]="入02",[20840]="入04",[20841]="入06",[20842]="入07",[20843]="八00",[20844]="八02",[20845]="八02",[20846]="八02",[20847]="八02",[20848]="八03",[20849]="八04",[20850]="八04",[20851]="八04",[20852]="八04",[20853]="八05",[20854]="八06",[20855]="八06",[20856]="八06",[20857]="八07",[20858]="八08",[20859]="八07",[20860]="八08",[20861]="八09",[20862]="八11",[20863]="八11",[20864]="八14",[20865]="八16",[20866]="冂00",[20867]="冂02",[20868]="冂02",[20869]="冂02",[20870]="冂02",[20871]="冂02",[20872]="冂02",[20873]="冂03",[20874]="冂03",[20875]="冂03",[20876]="冂03",[20877]="冂04",[20878]="冂04",[20879]="冂05",[20880]="冂06",[20881]="冂07",[20882]="冂07",[20883]="冂08",[20884]="冂08",[20885]="冂09",[20886]="冖00",[20887]="冖02",[20888]="冖02",[20889]="冖03",[20890]="冖03",[20891]="冖04",[20892]="冖04",[20893]="冖05",[20894]="冖06",[20895]="冖07",[20896]="冖07",[20897]="冖08",[20898]="冖08",[20899]="冖08",[20900]="冖08",[20901]="冖08",[20902]="冖08",[20903]="冖08",[20904]="冖09",[20905]="冖12",[20906]="冖14",[20907]="冫00",[20908]="冫03",[20909]="冫03",[20910]="冫03",[20911]="冫03",[20912]="冫04",[20913]="冫04",[20914]="冫04",[20915]="冫04",[20916]="冫04",[20917]="冫05",[20918]="冫05",[20919]="冫05",[20920]="冫05",[20921]="冫05",[20922]="冫05",[20923]="冫05",[20924]="冫06",[20925]="冫06",[20926]="冫06",[20927]="冫06",[20928]="冫06",[20929]="冫07",[20930]="冫07",[20931]="冫07",[20932]="冫08",[20933]="冫08",[20934]="冫08",[20935]="冫08",[20936]="冫08",[20937]="冫08",[20938]="冫08",[20939]="冫08",[20940]="冫08",[20941]="冫08",[20942]="冫08",[20943]="冫09",[20944]="冫09",[20945]="冫09",[20946]="冫10",[20947]="冫10",[20948]="冫10",[20949]="冫10",[20950]="冫10",[20951]="冫11",[20952]="冫12",[20953]="冫13",[20954]="冫13",[20955]="冫13",[20956]="冫13",[20957]="冫14",[20958]="冫14",[20959]="冫15",[20960]="几00",[20961]="几01",[20962]="几01",[20963]="几01",[20964]="几02",[20965]="几03",[20966]="几03",[20967]="几03",[20968]="几04",[20969]="几04",[20970]="几04",[20971]="几04",[20972]="几05",[20973]="几06",[20974]="几06",[20975]="几06",[20976]="几09",[20977]="几10",[20978]="几10",[20979]="几12",[20980]="几12",[20981]="凵00",[20982]="凵02",[20983]="凵03",[20984]="凵03",[20985]="凵03",[20986]="凵03",[20987]="凵03",[20988]="凵04",[20989]="凵06",[20990]="凵07",[20991]="凵10",[20992]="刀00",[20993]="刀00",[20994]="刀00",[20995]="刀01",[20996]="刀01",[20997]="刀02",[20998]="刀02",[20999]="刀02",[21000]="刀02",[21001]="刀03",[21002]="刀03",[21003]="刀03",[21004]="刀03",[21005]="刀03",[21006]="刀04",[21007]="刀04",[21008]="刀04",[21009]="刀04",[21010]="刀04",[21011]="刀04",[21012]="刀04",[21013]="刀04",[21014]="刀04",[21015]="刀04",[21016]="刀04",[21017]="刀04",[21018]="刀04",[21019]="刀04",[21020]="刀05",[21021]="刀05",[21022]="刀05",[21023]="刀05",[21024]="刀05",[21025]="刀05",[21026]="刀05",[21027]="刀05",[21028]="刀05",[21029]="刀05",[21030]="刀05",[21031]="刀05",[21032]="刀05",[21033]="刀05",[21034]="刀05",[21035]="刀05",[21036]="刀05",[21037]="刀05",[21038]="刀06",[21039]="刀06",[21040]="刀06",[21041]="刀06",[21042]="刀06",[21043]="刀06",[21044]="刀06",[21045]="刀06",[21046]="刀06",[21047]="刀06",[21048]="刀06",[21049]="刀06",[21050]="刀06",[21051]="刀06",[21052]="刀06",[21053]="刀06",[21054]="刀06",[21055]="刀06",[21056]="刀06",[21057]="刀06",[21058]="刀06",[21059]="刀07",[21060]="刀07",[21061]="刀07",[21062]="刀07",[21063]="刀07",[21064]="刀07",[21065]="刀07",[21066]="刀07",[21067]="刀07",[21068]="刀07",[21069]="刀07",[21070]="刀07",[21071]="刀07",[21072]="刀07",[21073]="刀07",[21074]="刀08",[21075]="刀08",[21076]="刀08",[21077]="刀08",[21078]="刀08",[21079]="刀08",[21080]="刀08",[21081]="刀08",[21082]="刀08",[21083]="刀08",[21084]="刀08",[21085]="刀08",[21086]="刀08",[21087]="刀08",[21088]="刀08",[21089]="刀08",[21090]="刀08",[21091]="刀08",[21092]="刀08",[21093]="刀08",[21094]="刀08",[21095]="刀08",[21096]="刀09",[21097]="刀10",[21098]="刀09",[21099]="刀09",[21100]="刀09",[21101]="刀09",[21102]="刀09",[21103]="刀09",[21104]="刀09",[21105]="刀09",[21106]="刀10",[21107]="刀10",[21108]="刀10",[21109]="刀10",[21110]="刀09",[21111]="刀11",[21112]="刀11",[21113]="刀11",[21114]="刀11",[21115]="刀11",[21116]="刀11",[21117]="刀11",[21118]="刀11",[21119]="刀11",[21120]="刀12",[21121]="刀12",[21122]="刀12",[21123]="刀12",[21124]="刀12",[21125]="刀13",[21126]="刀13",[21127]="刀13",[21128]="刀13",[21129]="刀13",[21130]="刀13",[21131]="刀13",[21132]="刀13",[21133]="刀13",[21134]="刀13",[21135]="刀13",[21136]="刀14",[21137]="刀14",[21138]="刀14",[21139]="刀14",[21140]="刀14",[21141]="刀15",[21142]="刀17",[21143]="刀19",[21144]="刀19",[21145]="刀21",[21146]="刀21",[21147]="力00",[21148]="力01",[21149]="力02",[21150]="力02",[21151]="力03",[21152]="力03",[21153]="力03",[21154]="力03",[21155]="力04",[21156]="力04",[21157]="力04",[21158]="力04",[21159]="力04",[21160]="力04",[21161]="力05",[21162]="力05",[21163]="力05",[21164]="力05",[21165]="力05",[21166]="力05",[21167]="力05",[21168]="力05",[21169]="力05",[21170]="力05",[21171]="力05",[21172]="力05",[21173]="力06",[21174]="力06",[21175]="力06",[21176]="力06",[21177]="力06",[21178]="力06",[21179]="力06",[21180]="力06",[21181]="力06",[21182]="力06",[21183]="力06",[21184]="力07",[21185]="力07",[21186]="力07",[21187]="力07",[21188]="力07",[21189]="力07",[21190]="力07",[21191]="力07",[21192]="力07",[21193]="力07",[21194]="力07",[21195]="力07",[21196]="力08",[21197]="力08",[21198]="力08",[21199]="力08",[21200]="力08",[21201]="力08",[21202]="力09",[21203]="力09",[21204]="力09",[21205]="力09",[21206]="力09",[21207]="日07",[21208]="力09",[21209]="力09",[21210]="力09",[21211]="力10",[21212]="力10",[21213]="力10",[21214]="力10",[21215]="力11",[21216]="力11",[21217]="力11",[21218]="力11",[21219]="力11",[21220]="力11",[21221]="力11",[21222]="力11",[21223]="力11",[21224]="力12",[21225]="力12",[21226]="力12",[21227]="力12",[21228]="力12",[21229]="力12",[21230]="力13",[21231]="力13",[21232]="力13",[21233]="力13",[21234]="力13",[21235]="力14",[21236]="力15",[21237]="力15",[21238]="力15",[21239]="力17",[21240]="力18",[21241]="勹00",[21242]="勹01",[21243]="勹02",[21244]="勹02",[21245]="勹02",[21246]="勹02",[21247]="勹02",[21248]="勹02",[21249]="勹02",[21250]="勹02",[21251]="勹03",[21252]="勹03",[21253]="勹03",[21254]="勹03",[21255]="勹03",[21256]="勹04",[21257]="勹05",[21258]="勹06",[21259]="勹06",[21260]="勹06",[21261]="勹07",[21262]="勹08",[21263]="勹09",[21264]="勹09",[21265]="勹10",[21266]="勹10",[21267]="勹11",[21268]="勹13",[21269]="匕00",[21270]="匕02",[21271]="匕03",[21272]="匕09",[21273]="匕09",[21274]="匚00",[21275]="匚03",[21276]="匚03",[21277]="匚03",[21278]="匚03",[21279]="匚04",[21280]="匚04",[21281]="匚04",[21282]="匚04",[21283]="匚05",[21284]="匚05",[21285]="匚05",[21286]="匚06",[21287]="匚07",[21288]="匚07",[21289]="匚07",[21290]="匚08",[21291]="匚08",[21292]="匚09",[21293]="匚09",[21294]="匚09",[21295]="匚11",[21296]="匚12",[21297]="匚12",[21298]="匚12",[21299]="匚13",[21300]="匚14",[21301]="匚15",[21302]="匚17",[21303]="匚18",[21304]="匸00",[21305]="匸02",[21306]="匸02",[21307]="匸05",[21308]="匸06",[21309]="匸07",[21310]="匸09",[21311]="匸09",}