มอดูล:zh-sortkey/data/017

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[21312]="匸09",[21313]="十00",[21314]="十01",[21315]="十01",[21316]="一02",[21317]="十02",[21318]="十02",[21319]="十02",[21320]="十02",[21321]="十03",[21322]="十03",[21323]="十04",[21324]="十03",[21325]="十04",[21326]="十04",[21327]="十04",[21328]="十04",[21329]="十06",[21330]="十06",[21331]="十06",[21332]="十06",[21333]="十06",[21334]="十06",[21335]="十07",[21336]="十07",[21337]="十09",[21338]="十10",[21339]="十19",[21340]="卜00",[21341]="卜02",[21342]="卜02",[21343]="卜03",[21344]="卜03",[21345]="卜03",[21346]="卜03",[21347]="卜05",[21348]="卜05",[21349]="卜06",[21350]="卜06",[21351]="卜06",[21352]="卜09",[21353]="卩00",[21354]="卩01",[21355]="卩01",[21356]="卩02",[21357]="卩03",[21358]="卩03",[21359]="卩03",[21360]="卩04",[21361]="卩04",[21362]="卩05",[21363]="卩05",[21364]="卩05",[21365]="卩05",[21366]="卩06",[21367]="卩06",[21368]="卩06",[21369]="卩06",[21370]="卩06",[21371]="卩07",[21372]="卩07",[21373]="卩07",[21374]="卩09",[21375]="卩09",[21376]="卩11",[21377]="卩11",[21378]="厂00",[21379]="厂02",[21380]="厂02",[21381]="厂02",[21382]="厂02",[21383]="厂03",[21384]="厂03",[21385]="厂03",[21386]="厂04",[21387]="厂04",[21388]="厂04",[21389]="厂04",[21390]="厂05",[21391]="厂05",[21392]="厂05",[21393]="厂05",[21394]="厂06",[21395]="厂06",[21396]="厂06",[21397]="厂06",[21398]="厂07",[21399]="厂07",[21400]="厂07",[21401]="厂07",[21402]="厂07",[21403]="厂07",[21404]="厂08",[21405]="厂08",[21406]="厂08",[21407]="厂08",[21408]="厂09",[21409]="厂09",[21410]="厂09",[21411]="厂09",[21412]="厂10",[21413]="厂10",[21414]="厂10",[21415]="厂10",[21416]="厂10",[21417]="厂09",[21418]="厂11",[21419]="厂11",[21420]="厂12",[21421]="厂12",[21422]="厂12",[21423]="厂12",[21424]="厂12",[21425]="厂13",[21426]="厂13",[21427]="厂15",[21428]="厂17",[21429]="厂28",[21430]="厶00",[21431]="厶02",[21432]="厶02",[21433]="厶02",[21434]="厶03",[21435]="厶03",[21436]="厶03",[21437]="厶04",[21438]="厶04",[21439]="厶05",[21440]="厶06",[21441]="厶06",[21442]="厶06",[21443]="厶09",[21444]="厶09",[21445]="厶10",[21446]="厶12",[21447]="厶13",[21448]="又00",[21449]="又01",[21450]="又02",[21451]="又02",[21452]="又02",[21453]="又02",[21454]="又02",[21455]="又03",[21456]="又03",[21457]="又03",[21458]="又04",[21459]="又05",[21460]="又06",[21461]="又06",[21462]="又06",[21463]="又06",[21464]="又06",[21465]="又07",[21466]="又07",[21467]="又07",[21468]="又07",[21469]="又07",[21470]="又08",[21471]="又08",[21472]="又11",[21473]="又14",[21474]="又16",[21475]="口00",[21476]="口02",[21477]="口02",[21478]="口02",[21479]="口02",[21480]="口02",[21481]="口02",[21482]="口02",[21483]="口02",[21484]="口02",[21485]="口02",[21486]="口02",[21487]="口02",[21488]="口02",[21489]="口02",[21490]="口02",[21491]="口02",[21492]="口02",[21493]="口02",[21494]="口02",[21495]="口02",[21496]="口02",[21497]="口02",[21498]="口02",[21499]="口02",[21500]="口02",[21501]="口02",[21502]="口02",[21503]="口03",[21504]="口03",[21505]="口03",[21506]="口03",[21507]="口03",[21508]="口03",[21509]="口03",[21510]="口03",[21511]="口03",[21512]="口03",[21513]="口03",[21514]="口03",[21515]="口03",[21516]="口03",[21517]="口03",[21518]="口03",[21519]="口03",[21520]="口03",[21521]="口03",[21522]="口03",[21523]="口03",[21524]="口03",[21525]="口03",[21526]="口03",[21527]="口03",[21528]="口04",[21529]="口04",[21530]="口04",[21531]="口04",[21532]="口04",[21533]="口04",[21534]="口04",[21535]="口04",[21536]="口04",[21537]="口04",[21538]="口04",[21539]="口04",[21540]="口04",[21541]="口04",[21542]="口04",[21543]="口04",[21544]="口04",[21545]="口04",[21546]="口04",[21547]="口04",[21548]="口04",[21549]="口04",[21550]="口04",[21551]="口04",[21552]="口04",[21553]="口04",[21554]="口04",[21555]="口04",[21556]="口04",[21557]="口04",[21558]="口04",[21559]="口04",[21560]="口04",[21561]="口04",[21562]="口04",[21563]="口04",[21564]="口04",[21565]="口04",[21566]="口04",[21567]="口04",[21568]="口04",[21569]="口04",[21570]="口04",[21571]="口04",[21572]="口04",[21573]="口04",[21574]="口04",[21575]="口04",[21576]="口04",[21577]="口04",[21578]="口04",[21579]="口04",[21580]="口04",[21581]="口04",[21582]="口04",[21583]="口04",[21584]="口04",[21585]="口04",[21586]="口04",[21587]="口04",[21588]="口04",[21589]="口04",[21590]="口04",[21591]="口04",[21592]="口04",[21593]="口04",[21594]="口04",[21595]="口04",[21596]="口04",[21597]="口05",[21598]="口05",[21599]="口05",[21600]="口05",[21601]="口05",[21602]="口05",[21603]="口05",[21604]="口05",[21605]="口05",[21606]="口05",[21607]="口05",[21608]="口05",[21609]="口05",[21610]="口05",[21611]="口05",[21612]="口05",[21613]="口05",[21614]="口05",[21615]="口05",[21616]="口05",[21617]="口05",[21618]="口05",[21619]="口05",[21620]="口05",[21621]="口05",[21622]="口05",[21623]="口05",[21624]="口05",[21625]="口05",[21626]="口05",[21627]="口05",[21628]="口05",[21629]="口05",[21630]="口05",[21631]="口05",[21632]="口05",[21633]="口05",[21634]="口05",[21635]="口05",[21636]="口05",[21637]="口05",[21638]="口05",[21639]="口05",[21640]="口05",[21641]="口05",[21642]="口05",[21643]="口05",[21644]="口05",[21645]="口05",[21646]="口05",[21647]="口05",[21648]="口05",[21649]="口05",[21650]="口05",[21651]="口05",[21652]="口05",[21653]="口05",[21654]="口05",[21655]="口05",[21656]="口05",[21657]="口05",[21658]="口05",[21659]="口05",[21660]="口05",[21661]="口05",[21662]="口06",[21663]="口06",[21664]="口06",[21665]="口06",[21666]="口06",[21667]="口06",[21668]="口06",[21669]="口06",[21670]="口06",[21671]="口06",[21672]="口06",[21673]="口06",[21674]="口06",[21675]="口06",[21676]="口06",[21677]="口06",[21678]="口06",[21679]="口06",[21680]="口06",[21681]="口06",[21682]="口06",[21683]="口06",[21684]="口06",[21685]="口06",[21686]="口06",[21687]="口06",[21688]="口06",[21689]="口06",[21690]="口06",[21691]="口06",[21692]="口06",[21693]="口06",[21694]="口06",[21695]="口06",[21696]="口06",[21697]="口06",[21698]="口06",[21699]="口06",[21700]="口06",[21701]="口06",[21702]="口06",[21703]="口06",[21704]="口06",[21705]="口06",[21706]="口06",[21707]="口06",[21708]="口06",[21709]="口06",[21710]="口06",[21711]="口06",[21712]="口06",[21713]="口06",[21714]="口06",[21715]="口06",[21716]="口06",[21717]="口06",[21718]="口06",[21719]="口06",[21720]="口06",[21721]="口06",[21722]="口06",[21723]="口06",[21724]="口06",[21725]="口06",[21726]="口06",[21727]="口06",[21728]="口07",[21729]="口07",[21730]="口07",[21731]="口07",[21732]="口07",[21733]="口07",[21734]="口07",[21735]="口07",[21736]="口07",[21737]="口07",[21738]="口07",[21739]="口07",[21740]="口07",[21741]="口07",[21742]="口07",[21743]="口07",[21744]="口07",[21745]="口07",[21746]="口07",[21747]="口07",[21748]="口07",[21749]="口07",[21750]="口07",[21751]="口07",[21752]="口07",[21753]="口07",[21754]="口07",[21755]="口07",[21756]="口07",[21757]="口07",[21758]="口07",[21759]="口07",[21760]="口07",[21761]="口07",[21762]="口07",[21763]="口07",[21764]="口07",[21765]="口07",[21766]="口07",[21767]="口07",[21768]="口07",[21769]="口07",[21770]="口07",[21771]="口07",[21772]="口07",[21773]="口07",[21774]="口07",[21775]="口07",[21776]="口07",[21777]="口07",[21778]="口07",[21779]="口07",[21780]="口07",[21781]="口07",[21782]="口07",[21783]="口07",[21784]="口07",[21785]="口07",[21786]="口07",[21787]="口07",[21788]="口07",[21789]="口07",[21790]="口07",[21791]="口07",[21792]="口07",[21793]="口07",[21794]="口07",[21795]="口07",[21796]="口07",[21797]="口07",[21798]="口07",[21799]="口07",[21800]="口08",[21801]="口08",[21802]="口08",[21803]="口08",[21804]="口08",[21805]="口08",[21806]="口08",[21807]="口08",[21808]="口08",[21809]="口08",[21810]="口08",[21811]="口08",}