มอดูล:zh-sortkey/data/018

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[21812]="口08",[21813]="口08",[21814]="口08",[21815]="口08",[21816]="口08",[21817]="口08",[21818]="口08",[21819]="口08",[21820]="口08",[21821]="口08",[21822]="口08",[21823]="口08",[21824]="口08",[21825]="口08",[21826]="口08",[21827]="口08",[21828]="口08",[21829]="口08",[21830]="口08",[21831]="口08",[21832]="口08",[21833]="口08",[21834]="口08",[21835]="口08",[21836]="口08",[21837]="口08",[21838]="口08",[21839]="口08",[21840]="口08",[21841]="口08",[21842]="口08",[21843]="口08",[21844]="口08",[21845]="口08",[21846]="口08",[21847]="口08",[21848]="口08",[21849]="口09",[21850]="口08",[21851]="口08",[21852]="口08",[21853]="口08",[21854]="口08",[21855]="攴07",[21856]="口08",[21857]="口08",[21858]="口08",[21859]="口08",[21860]="口08",[21861]="口08",[21862]="口08",[21863]="口08",[21864]="口08",[21865]="口08",[21866]="口08",[21867]="口09",[21868]="口08",[21869]="口08",[21870]="口08",[21871]="口08",[21872]="口08",[21873]="口08",[21874]="口08",[21875]="口08",[21876]="口08",[21877]="口08",[21878]="口08",[21879]="口08",[21880]="口08",[21881]="口08",[21882]="口09",[21883]="口09",[21884]="口09",[21885]="口09",[21886]="口09",[21887]="口09",[21888]="口09",[21889]="口09",[21890]="口09",[21891]="口09",[21892]="口09",[21893]="口09",[21894]="口09",[21895]="口09",[21896]="口09",[21897]="口09",[21898]="口09",[21899]="口09",[21900]="口09",[21901]="口10",[21902]="口09",[21903]="口09",[21904]="口09",[21905]="口09",[21906]="口09",[21907]="口09",[21908]="口09",[21909]="口09",[21910]="口09",[21911]="口09",[21912]="口09",[21913]="口09",[21914]="口09",[21915]="口09",[21916]="口09",[21917]="口09",[21918]="口09",[21919]="口09",[21920]="口09",[21921]="口09",[21922]="口09",[21923]="口09",[21924]="口09",[21925]="口09",[21926]="口09",[21927]="口09",[21928]="口09",[21929]="口09",[21930]="口09",[21931]="口09",[21932]="口09",[21933]="口09",[21934]="口09",[21935]="口09",[21936]="口09",[21937]="口09",[21938]="口09",[21939]="口09",[21940]="口09",[21941]="口09",[21942]="口09",[21943]="口09",[21944]="口09",[21945]="口09",[21946]="口09",[21947]="口09",[21948]="口09",[21949]="口09",[21950]="口09",[21951]="口10",[21952]="口10",[21953]="口10",[21954]="口10",[21955]="口10",[21956]="口10",[21957]="口10",[21958]="口10",[21959]="口10",[21960]="口10",[21961]="口10",[21962]="口10",[21963]="口10",[21964]="口10",[21965]="口10",[21966]="口10",[21967]="口10",[21968]="口10",[21969]="口10",[21970]="口10",[21971]="口10",[21972]="口10",[21973]="口10",[21974]="口10",[21975]="口10",[21976]="口10",[21977]="口10",[21978]="口10",[21979]="口10",[21980]="口10",[21981]="口10",[21982]="口10",[21983]="口10",[21984]="口10",[21985]="口10",[21986]="口10",[21987]="口10",[21988]="口10",[21989]="口10",[21990]="口10",[21991]="口10",[21992]="口10",[21993]="口10",[21994]="口10",[21995]="口10",[21996]="口10",[21997]="口10",[21998]="口10",[21999]="口10",[22000]="口10",[22001]="口10",[22002]="口10",[22003]="口10",[22004]="口10",[22005]="口10",[22006]="口11",[22007]="口11",[22008]="口11",[22009]="口11",[22010]="口11",[22011]="口11",[22012]="口11",[22013]="口11",[22014]="口11",[22015]="口11",[22016]="口11",[22017]="口11",[22018]="口11",[22019]="口11",[22020]="口11",[22021]="口11",[22022]="口11",[22023]="口11",[22024]="口11",[22025]="口11",[22026]="口11",[22027]="口11",[22028]="口11",[22029]="口11",[22030]="口11",[22031]="口11",[22032]="口11",[22033]="口11",[22034]="口11",[22035]="口11",[22036]="口11",[22037]="口11",[22038]="口11",[22039]="口11",[22040]="口11",[22041]="口11",[22042]="口11",[22043]="口11",[22044]="口11",[22045]="口11",[22046]="口11",[22047]="口12",[22048]="口12",[22049]="口11",[22050]="口11",[22051]="口11",[22052]="口11",[22053]="口11",[22054]="口11",[22055]="口11",[22056]="口12",[22057]="口12",[22058]="口12",[22059]="口12",[22060]="口12",[22061]="口12",[22062]="口12",[22063]="口12",[22064]="口12",[22065]="口12",[22066]="口12",[22067]="口12",[22068]="口12",[22069]="口12",[22070]="口12",[22071]="口12",[22072]="口12",[22073]="口12",[22074]="口12",[22075]="口12",[22076]="口12",[22077]="口12",[22078]="口12",[22079]="口12",[22080]="口12",[22081]="口12",[22082]="口12",[22083]="口12",[22084]="口12",[22085]="口09",[22086]="口12",[22087]="口12",[22088]="口12",[22089]="口12",[22090]="口12",[22091]="口12",[22092]="口12",[22093]="口12",[22094]="口12",[22095]="口12",[22096]="口12",[22097]="口11",[22098]="口12",[22099]="口11",[22100]="口12",[22101]="爪11",[22102]="口12",[22103]="口12",[22104]="口12",[22105]="口12",[22106]="口12",[22107]="口12",[22108]="口12",[22109]="口12",[22110]="口13",[22111]="口13",[22112]="口13",[22113]="口13",[22114]="口13",[22115]="口13",[22116]="口13",[22117]="口13",[22118]="口13",[22119]="口13",[22120]="口13",[22121]="口13",[22122]="口13",[22123]="口13",[22124]="口13",[22125]="口13",[22126]="口13",[22127]="口13",[22128]="口13",[22129]="口13",[22130]="口13",[22131]="口13",[22132]="口12",[22133]="口13",[22134]="口13",[22135]="口13",[22136]="口13",[22137]="口13",[22138]="口13",[22139]="口13",[22140]="口13",[22141]="口14",[22142]="口14",[22143]="口14",[22144]="口14",[22145]="口14",[22146]="口14",[22147]="口14",[22148]="口14",[22149]="口14",[22150]="口14",[22151]="口14",[22152]="口14",[22153]="口14",[22154]="口14",[22155]="口14",[22156]="口14",[22157]="口14",[22158]="口14",[22159]="口14",[22160]="口14",[22161]="口14",[22162]="口14",[22163]="口14",[22164]="口15",[22165]="口15",[22166]="口15",[22167]="口15",[22168]="口15",[22169]="口15",[22170]="口15",[22171]="口15",[22172]="口15",[22173]="口15",[22174]="口15",[22175]="口15",[22176]="口15",[22177]="口15",[22178]="口15",[22179]="口15",[22180]="口15",[22181]="口16",[22182]="口16",[22183]="口16",[22184]="口16",[22185]="口16",[22186]="口16",[22187]="口16",[22188]="口16",[22189]="口16",[22190]="口16",[22191]="口16",[22192]="口16",[22193]="口17",[22194]="口17",[22195]="口17",[22196]="口17",[22197]="口17",[22198]="口17",[22199]="口17",[22200]="口17",[22201]="口17",[22202]="口14",[22203]="口18",[22204]="口18",[22205]="口18",[22206]="口18",[22207]="口18",[22208]="口18",[22209]="口18",[22210]="口18",[22211]="口18",[22212]="口18",[22213]="口19",[22214]="口19",[22215]="口19",[22216]="口19",[22217]="口19",[22218]="口19",[22219]="口19",[22220]="口20",[22221]="口18",[22222]="口19",[22223]="口20",[22224]="口20",[22225]="口21",[22226]="口21",[22227]="口21",[22228]="口22",[22229]="口22",[22230]="口25",[22231]="囗00",[22232]="囗02",[22233]="囗02",[22234]="囗02",[22235]="囗02",[22236]="囗02",[22237]="囗03",[22238]="囗03",[22239]="囗03",[22240]="囗03",[22241]="囗03",[22242]="囗03",[22243]="囗03",[22244]="囗04",[22245]="囗04",[22246]="囗04",[22247]="囗04",[22248]="囗04",[22249]="囗04",[22250]="囗04",[22251]="囗04",[22252]="囗04",[22253]="囗04",[22254]="囗04",[22255]="囗04",[22256]="囗04",[22257]="囗04",[22258]="囗04",[22259]="囗04",[22260]="囗04",[22261]="囗04",[22262]="囗05",[22263]="囗05",[22264]="囗05",[22265]="囗05",[22266]="囗05",[22267]="囗05",[22268]="囗05",[22269]="囗05",[22270]="囗05",[22271]="囗06",[22272]="囗06",[22273]="囗07",[22274]="囗07",[22275]="囗07",[22276]="囗07",[22277]="囗07",[22278]="囗07",[22279]="囗08",[22280]="囗08",[22281]="囗08",[22282]="囗08",[22283]="囗08",[22284]="囗09",[22285]="囗09",[22286]="囗09",[22287]="囗08",[22288]="囗09",[22289]="囗10",[22290]="囗10",[22291]="囗10",[22292]="囗10",[22293]="囗10",[22294]="囗11",[22295]="囗11",[22296]="囗11",[22297]="囗11",[22298]="囗12",[22299]="囗13",[22300]="囗13",[22301]="囗19",[22302]="囗23",[22303]="土00",[22304]="土01",[22305]="土01",[22306]="土02",[22307]="土02",[22308]="土02",[22309]="土02",[22310]="土02",[22311]="土02",}