มอดูล:zh-sortkey/data/019

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[22312]="土03",[22313]="土03",[22314]="土03",[22315]="土03",[22316]="土03",[22317]="土03",[22318]="土03",[22319]="土03",[22320]="土03",[22321]="土03",[22322]="土03",[22323]="土03",[22324]="土03",[22325]="土03",[22326]="土03",[22327]="土03",[22328]="土03",[22329]="土03",[22330]="土03",[22331]="土04",[22332]="土04",[22333]="土04",[22334]="土04",[22335]="土04",[22336]="土04",[22337]="土04",[22338]="土04",[22339]="土04",[22340]="土04",[22341]="土04",[22342]="土04",[22343]="土04",[22344]="土04",[22345]="土04",[22346]="土04",[22347]="土04",[22348]="土04",[22349]="土04",[22350]="土04",[22351]="土04",[22352]="土04",[22353]="土04",[22354]="土04",[22355]="土04",[22356]="土04",[22357]="土04",[22358]="土04",[22359]="土04",[22360]="土04",[22361]="土04",[22362]="土04",[22363]="土04",[22364]="土04",[22365]="土04",[22366]="土04",[22367]="土04",[22368]="土04",[22369]="土05",[22370]="土05",[22371]="土05",[22372]="土05",[22373]="土05",[22374]="土05",[22375]="土05",[22376]="土05",[22377]="土05",[22378]="土05",[22379]="土05",[22380]="土05",[22381]="土05",[22382]="土05",[22383]="土05",[22384]="土05",[22385]="土05",[22386]="土05",[22387]="土05",[22388]="土05",[22389]="土05",[22390]="土05",[22391]="土05",[22392]="土05",[22393]="土05",[22394]="土05",[22395]="土05",[22396]="土05",[22397]="土05",[22398]="土05",[22399]="土05",[22400]="土05",[22401]="土05",[22402]="土05",[22403]="土05",[22404]="土05",[22405]="土05",[22406]="土05",[22407]="土05",[22408]="土05",[22409]="土05",[22410]="土05",[22411]="土06",[22412]="土06",[22413]="土06",[22414]="土06",[22415]="土06",[22416]="土06",[22417]="土06",[22418]="土06",[22419]="土06",[22420]="土06",[22421]="土06",[22422]="土06",[22423]="土06",[22424]="土06",[22425]="土06",[22426]="土06",[22427]="土06",[22428]="土06",[22429]="土06",[22430]="土06",[22431]="土06",[22432]="土06",[22433]="土06",[22434]="土06",[22435]="土06",[22436]="土06",[22437]="土06",[22438]="土06",[22439]="土06",[22440]="土06",[22441]="土06",[22442]="土06",[22443]="土06",[22444]="土06",[22445]="土06",[22446]="土06",[22447]="土06",[22448]="土06",[22449]="土06",[22450]="土06",[22451]="土06",[22452]="土06",[22453]="土06",[22454]="土07",[22455]="土07",[22456]="土07",[22457]="土07",[22458]="土07",[22459]="土07",[22460]="土07",[22461]="土07",[22462]="土07",[22463]="土07",[22464]="土07",[22465]="土07",[22466]="土07",[22467]="土07",[22468]="土07",[22469]="土07",[22470]="土07",[22471]="土07",[22472]="土07",[22473]="土07",[22474]="土07",[22475]="土07",[22476]="土07",[22477]="土07",[22478]="土06",[22479]="土07",[22480]="土07",[22481]="土07",[22482]="土07",[22483]="土07",[22484]="土07",[22485]="土07",[22486]="土07",[22487]="土07",[22488]="土07",[22489]="土07",[22490]="土07",[22491]="土07",[22492]="土08",[22493]="土08",[22494]="土08",[22495]="土08",[22496]="土08",[22497]="土08",[22498]="土08",[22499]="土08",[22500]="土08",[22501]="土08",[22502]="土08",[22503]="土08",[22504]="土08",[22505]="土08",[22506]="土09",[22507]="土08",[22508]="土08",[22509]="土08",[22510]="土08",[22511]="土08",[22512]="土08",[22513]="土08",[22514]="土08",[22515]="土08",[22516]="土08",[22517]="土08",[22518]="土08",[22519]="土08",[22520]="土08",[22521]="土08",[22522]="土08",[22523]="土08",[22524]="土08",[22525]="土08",[22526]="土08",[22527]="土08",[22528]="土08",[22529]="土08",[22530]="土08",[22531]="土08",[22532]="土08",[22533]="土08",[22534]="土08",[22535]="土08",[22536]="土08",[22537]="土08",[22538]="土08",[22539]="土08",[22540]="土08",[22541]="土08",[22542]="土08",[22543]="土08",[22544]="土08",[22545]="土08",[22546]="土08",[22547]="土08",[22548]="土08",[22549]="土08",[22550]="土09",[22551]="土09",[22552]="土09",[22553]="土09",[22554]="土09",[22555]="土09",[22556]="土09",[22557]="土09",[22558]="土09",[22559]="土09",[22560]="土09",[22561]="土09",[22562]="土09",[22563]="土09",[22564]="土09",[22565]="土09",[22566]="土09",[22567]="土09",[22568]="土09",[22569]="土09",[22570]="土09",[22571]="土09",[22572]="土09",[22573]="土09",[22574]="土09",[22575]="土09",[22576]="土09",[22577]="土09",[22578]="土09",[22579]="土09",[22580]="土09",[22581]="土09",[22582]="土09",[22583]="土09",[22584]="土09",[22585]="土09",[22586]="土09",[22587]="土09",[22588]="土09",[22589]="土10",[22590]="土09",[22591]="土09",[22592]="土09",[22593]="土09",[22594]="土09",[22595]="土10",[22596]="土09",[22597]="土09",[22598]="土09",[22599]="土09",[22600]="土09",[22601]="土10",[22602]="土10",[22603]="土10",[22604]="土10",[22605]="土10",[22606]="土10",[22607]="土10",[22608]="土10",[22609]="土10",[22610]="土10",[22611]="土10",[22612]="土10",[22613]="土10",[22614]="土10",[22615]="土10",[22616]="土10",[22617]="土10",[22618]="土10",[22619]="土10",[22620]="土10",[22621]="土10",[22622]="土10",[22623]="土10",[22624]="土10",[22625]="土10",[22626]="土10",[22627]="土10",[22628]="土10",[22629]="土10",[22630]="土10",[22631]="土10",[22632]="土10",[22633]="土10",[22634]="土10",[22635]="土10",[22636]="土10",[22637]="土10",[22638]="土10",[22639]="土10",[22640]="土10",[22641]="土10",[22642]="土11",[22643]="土11",[22644]="土11",[22645]="土11",[22646]="土11",[22647]="土11",[22648]="土11",[22649]="土11",[22650]="土11",[22651]="土11",[22652]="土11",[22653]="土11",[22654]="土11",[22655]="土11",[22656]="土11",[22657]="土11",[22658]="土11",[22659]="土11",[22660]="土11",[22661]="土11",[22662]="土11",[22663]="土11",[22664]="土11",[22665]="土11",[22666]="土11",[22667]="土11",[22668]="土11",[22669]="土11",[22670]="土11",[22671]="土11",[22672]="土11",[22673]="土11",[22674]="土11",[22675]="土11",[22676]="土11",[22677]="土11",[22678]="土11",[22679]="土11",[22680]="土11",[22681]="土11",[22682]="土11",[22683]="土11",[22684]="土12",[22685]="土12",[22686]="土12",[22687]="土12",[22688]="土12",[22689]="土12",[22690]="土12",[22691]="土12",[22692]="土12",[22693]="土12",[22694]="土12",[22695]="土12",[22696]="黑03",[22697]="土12",[22698]="土12",[22699]="土12",[22700]="土12",[22701]="土12",[22702]="土12",[22703]="土12",[22704]="土12",[22705]="土12",[22706]="土12",[22707]="土12",[22708]="土12",[22709]="土12",[22710]="土12",[22711]="土12",[22712]="土12",[22713]="土12",[22714]="土13",[22715]="土13",[22716]="土13",[22717]="土13",[22718]="土13",[22719]="土13",[22720]="土13",[22721]="土13",[22722]="土13",[22723]="土13",[22724]="土13",[22725]="土13",[22726]="土13",[22727]="土13",[22728]="土13",[22729]="土13",[22730]="土13",[22731]="土13",[22732]="土13",[22733]="土14",[22734]="土14",[22735]="土14",[22736]="土14",[22737]="土14",[22738]="土14",[22739]="土14",[22740]="土14",[22741]="土14",[22742]="土14",[22743]="土14",[22744]="土15",[22745]="土15",[22746]="土16",[22747]="土16",[22748]="土16",[22749]="土16",[22750]="土16",[22751]="土16",[22752]="土16",[22753]="又17",[22754]="土16",[22755]="土17",[22756]="土17",[22757]="土17",[22758]="土18",[22759]="土20",[22760]="土20",[22761]="土21",[22762]="土22",[22763]="士00",[22764]="士01",[22765]="士02",[22766]="士03",[22767]="士04",[22768]="士04",[22769]="士04",[22770]="士04",[22771]="士04",[22772]="士06",[22773]="士06",[22774]="士07",[22775]="士08",[22776]="士08",[22777]="士09",[22778]="士09",[22779]="士09",[22780]="士10",[22781]="士11",[22782]="士11",[22783]="士12",[22784]="士12",[22785]="士13",[22786]="夂00",[22787]="夂01",[22788]="夂02",[22789]="夂03",[22790]="夂04",[22791]="夂05",[22792]="夂06",[22793]="夊06",[22794]="夊00",[22795]="夊04",[22796]="夊05",[22797]="夊06",[22798]="夊07",[22799]="夊07",[22800]="夊11",[22801]="夊15",[22802]="夊16",[22803]="夊15",[22804]="夊19",[22805]="夕00",[22806]="夕02",[22807]="夕02",[22808]="夕02",[22809]="夕03",[22810]="夕03",[22811]="夕03",}