มอดูล:zh-sortkey/data/020

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[22812]="夕05",[22813]="夕05",[22814]="夕07",[22815]="夕08",[22816]="夕08",[22817]="夕09",[22818]="夕11",[22819]="夕11",[22820]="夕11",[22821]="夕11",[22822]="夕12",[22823]="大00",[22824]="大00",[22825]="大01",[22826]="大01",[22827]="大01",[22828]="大01",[22829]="大01",[22830]="大02",[22831]="大02",[22832]="大02",[22833]="大02",[22834]="大02",[22835]="大02",[22836]="大02",[22837]="大03",[22838]="大03",[22839]="大03",[22840]="大03",[22841]="大03",[22842]="大03",[22843]="大03",[22844]="大03",[22845]="大04",[22846]="大04",[22847]="大04",[22848]="大04",[22849]="大04",[22850]="大04",[22851]="大05",[22852]="大05",[22853]="大05",[22854]="大05",[22855]="大05",[22856]="大05",[22857]="大05",[22858]="大07",[22859]="大05",[22860]="大05",[22861]="大05",[22862]="大06",[22863]="大06",[22864]="大06",[22865]="大06",[22866]="大06",[22867]="大06",[22868]="大06",[22869]="大06",[22870]="大06",[22871]="大07",[22872]="大07",[22873]="大07",[22874]="大07",[22875]="大08",[22876]="大08",[22877]="大08",[22878]="大08",[22879]="大09",[22880]="大09",[22881]="大09",[22882]="大09",[22883]="大09",[22884]="大09",[22885]="大09",[22886]="大10",[22887]="大10",[22888]="大10",[22889]="大11",[22890]="大11",[22891]="大11",[22892]="大11",[22893]="大12",[22894]="大13",[22895]="大13",[22896]="大15",[22897]="大19",[22898]="大21",[22899]="女00",[22900]="女02",[22901]="女02",[22902]="女02",[22903]="女03",[22904]="女03",[22905]="女03",[22906]="女03",[22907]="女03",[22908]="女03",[22909]="女03",[22910]="女03",[22911]="女03",[22912]="女03",[22913]="女03",[22914]="女03",[22915]="女03",[22916]="女03",[22917]="女03",[22918]="女03",[22919]="女03",[22920]="女03",[22921]="女04",[22922]="女04",[22923]="女04",[22924]="女04",[22925]="女06",[22926]="女04",[22927]="女04",[22928]="女04",[22929]="女04",[22930]="女04",[22931]="女04",[22932]="女04",[22933]="女04",[22934]="女04",[22935]="女04",[22936]="女04",[22937]="女04",[22938]="女04",[22939]="女04",[22940]="女04",[22941]="女04",[22942]="女04",[22943]="女04",[22944]="女04",[22945]="女04",[22946]="女04",[22947]="女04",[22948]="女04",[22949]="女04",[22950]="女04",[22951]="女04",[22952]="女04",[22953]="女04",[22954]="女04",[22955]="女04",[22956]="女05",[22957]="女05",[22958]="女05",[22959]="女05",[22960]="女05",[22961]="女05",[22962]="女05",[22963]="女05",[22964]="女05",[22965]="女05",[22966]="女05",[22967]="女05",[22968]="女05",[22969]="女05",[22970]="女05",[22971]="女05",[22972]="女05",[22973]="女05",[22974]="女05",[22975]="女05",[22976]="女05",[22977]="女05",[22978]="女05",[22979]="女05",[22980]="女05",[22981]="女05",[22982]="女05",[22983]="女05",[22984]="女05",[22985]="女05",[22986]="女05",[22987]="女05",[22988]="女05",[22989]="女05",[22990]="女05",[22991]="女05",[22992]="女05",[22993]="女05",[22994]="女05",[22995]="女05",[22996]="女05",[22997]="女05",[22998]="女05",[22999]="女05",[23000]="女06",[23001]="女06",[23002]="女06",[23003]="女06",[23004]="女06",[23005]="女06",[23006]="女06",[23007]="女06",[23008]="女06",[23009]="女06",[23010]="女06",[23011]="女06",[23012]="女06",[23013]="女06",[23014]="女06",[23015]="女06",[23016]="女06",[23017]="女06",[23018]="女06",[23019]="女06",[23020]="女07",[23021]="女06",[23022]="女06",[23023]="女06",[23024]="女06",[23025]="女06",[23026]="女06",[23027]="女06",[23028]="女06",[23029]="女06",[23030]="女06",[23031]="女06",[23032]="女06",[23033]="女06",[23034]="女06",[23035]="女06",[23036]="女06",[23037]="女06",[23038]="女06",[23039]="女06",[23040]="女06",[23041]="女06",[23042]="女06",[23043]="女06",[23044]="米03",[23045]="女06",[23046]="女06",[23047]="女06",[23048]="女06",[23049]="女07",[23050]="女07",[23051]="女07",[23052]="女07",[23053]="女07",[23054]="女07",[23055]="女07",[23056]="女07",[23057]="女07",[23058]="女07",[23059]="女07",[23060]="女07",[23061]="女07",[23062]="女07",[23063]="女07",[23064]="女07",[23065]="女07",[23066]="女07",[23067]="女07",[23068]="女07",[23069]="女07",[23070]="女07",[23071]="女07",[23072]="女07",[23073]="女07",[23074]="女07",[23075]="女07",[23076]="女07",[23077]="女07",[23078]="女07",[23079]="女07",[23080]="女07",[23081]="女07",[23082]="女07",[23083]="女07",[23084]="女08",[23085]="女07",[23086]="女07",[23087]="女07",[23088]="女07",[23089]="女07",[23090]="女07",[23091]="女07",[23092]="女07",[23093]="女08",[23094]="女08",[23095]="女08",[23096]="女08",[23097]="女08",[23098]="女08",[23099]="女08",[23100]="女08",[23101]="女07",[23102]="女08",[23103]="女08",[23104]="女08",[23105]="女08",[23106]="女08",[23107]="女08",[23108]="女08",[23109]="女08",[23110]="女08",[23111]="女08",[23112]="女08",[23113]="女08",[23114]="女08",[23115]="女08",[23116]="女08",[23117]="女08",[23118]="女08",[23119]="女08",[23120]="女08",[23121]="女08",[23122]="女08",[23123]="女08",[23124]="女08",[23125]="女08",[23126]="女08",[23127]="女08",[23128]="女08",[23129]="女08",[23130]="女08",[23131]="女08",[23132]="女08",[23133]="女08",[23134]="女08",[23135]="女08",[23136]="女08",[23137]="女08",[23138]="女08",[23139]="女08",[23140]="女08",[23141]="女08",[23142]="女08",[23143]="女08",[23144]="女08",[23145]="女08",[23146]="女08",[23147]="女08",[23148]="女08",[23149]="女08",[23150]="女08",[23151]="女08",[23152]="女08",[23153]="女08",[23154]="女08",[23155]="女08",[23156]="女08",[23157]="女08",[23158]="女08",[23159]="女09",[23160]="女09",[23161]="女09",[23162]="女09",[23163]="女09",[23164]="女09",[23165]="女09",[23166]="女09",[23167]="女09",[23168]="女09",[23169]="女09",[23170]="女09",[23171]="女09",[23172]="女09",[23173]="女09",[23174]="女09",[23175]="女09",[23176]="女09",[23177]="女09",[23178]="女09",[23179]="女09",[23180]="女09",[23181]="女09",[23182]="女09",[23183]="女09",[23184]="女10",[23185]="女09",[23186]="女09",[23187]="女09",[23188]="女09",[23189]="女09",[23190]="女09",[23191]="女09",[23192]="女09",[23193]="女09",[23194]="女09",[23195]="女09",[23196]="女09",[23197]="女09",[23198]="女09",[23199]="女09",[23200]="女09",[23201]="女09",[23202]="女09",[23203]="女09",[23204]="女09",[23205]="女09",[23206]="女09",[23207]="女09",[23208]="女09",[23209]="女09",[23210]="女09",[23211]="女09",[23212]="女09",[23213]="女09",[23214]="女09",[23215]="女09",[23216]="女10",[23217]="女10",[23218]="女10",[23219]="女10",[23220]="女10",[23221]="女10",[23222]="女10",[23223]="女10",[23224]="女10",[23225]="女10",[23226]="女10",[23227]="女10",[23228]="女10",[23229]="女10",[23230]="女10",[23231]="女10",[23232]="女10",[23233]="女10",[23234]="女10",[23235]="女10",[23236]="女10",[23237]="女10",[23238]="女10",[23239]="女10",[23240]="女10",[23241]="女10",[23242]="女10",[23243]="女10",[23244]="女10",[23245]="女10",[23246]="女10",[23247]="女09",[23248]="女10",[23249]="女10",[23250]="女10",[23251]="女10",[23252]="女10",[23253]="女11",[23254]="女11",[23255]="女11",[23256]="女11",[23257]="女11",[23258]="女11",[23259]="女11",[23260]="女11",[23261]="女11",[23262]="女11",[23263]="女11",[23264]="女11",[23265]="女11",[23266]="女11",[23267]="女11",[23268]="女11",[23269]="女11",[23270]="女11",[23271]="女11",[23272]="女11",[23273]="女11",[23274]="女11",[23275]="女11",[23276]="女11",[23277]="女11",[23278]="女11",[23279]="女11",[23280]="女11",[23281]="女11",[23282]="女11",[23283]="女12",[23284]="女12",[23285]="女12",[23286]="女12",[23287]="女12",[23288]="女12",[23289]="女12",[23290]="女12",[23291]="女12",[23292]="女12",[23293]="女12",[23294]="女12",[23295]="女12",[23296]="女12",[23297]="女12",[23298]="女12",[23299]="女12",[23300]="女12",[23301]="女12",[23302]="女12",[23303]="女12",[23304]="女12",[23305]="女12",[23306]="女12",[23307]="女12",[23308]="女12",[23309]="女12",[23310]="女12",[23311]="女12",}