มอดูล:zh-sortkey/data/022

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[23812]="山07",[23813]="山07",[23814]="山08",[23815]="山08",[23816]="山08",[23817]="山08",[23818]="山08",[23819]="山08",[23820]="山08",[23821]="山08",[23822]="山08",[23823]="山08",[23824]="山08",[23825]="山08",[23826]="山08",[23827]="山08",[23828]="山08",[23829]="山08",[23830]="山08",[23831]="山08",[23832]="山08",[23833]="山08",[23834]="山08",[23835]="山08",[23836]="山08",[23837]="山08",[23838]="山08",[23839]="山08",[23840]="山08",[23841]="山08",[23842]="山08",[23843]="山08",[23844]="山08",[23845]="山08",[23846]="山08",[23847]="山08",[23848]="山08",[23849]="山08",[23850]="山08",[23851]="山08",[23852]="山08",[23853]="山08",[23854]="山08",[23855]="山08",[23856]="山08",[23857]="山09",[23858]="山09",[23859]="山09",[23860]="山09",[23861]="山09",[23862]="山09",[23863]="山09",[23864]="山09",[23865]="山09",[23866]="山09",[23867]="山09",[23868]="山09",[23869]="山09",[23870]="山09",[23871]="山09",[23872]="山09",[23873]="山09",[23874]="山09",[23875]="山09",[23876]="山09",[23877]="山09",[23878]="山09",[23879]="山09",[23880]="山09",[23881]="山09",[23882]="山10",[23883]="山09",[23884]="山09",[23885]="山09",[23886]="山09",[23887]="山09",[23888]="山09",[23889]="山09",[23890]="山09",[23891]="山09",[23892]="山09",[23893]="山09",[23894]="山09",[23895]="山09",[23896]="山09",[23897]="山09",[23898]="山09",[23899]="山09",[23900]="山09",[23901]="山09",[23902]="山10",[23903]="山10",[23904]="山10",[23905]="山10",[23906]="山10",[23907]="山10",[23908]="山10",[23909]="山10",[23910]="山10",[23911]="山10",[23912]="山10",[23913]="山10",[23914]="山10",[23915]="山10",[23916]="山10",[23917]="山10",[23918]="山10",[23919]="山10",[23920]="山10",[23921]="山10",[23922]="山10",[23923]="山10",[23924]="山10",[23925]="山10",[23926]="山10",[23927]="山11",[23928]="山11",[23929]="山11",[23930]="山11",[23931]="山11",[23932]="山11",[23933]="山11",[23934]="山11",[23935]="山11",[23936]="山11",[23937]="山11",[23938]="山11",[23939]="山11",[23940]="山11",[23941]="山11",[23942]="山11",[23943]="山11",[23944]="山11",[23945]="山11",[23946]="山11",[23947]="山11",[23948]="山11",[23949]="山11",[23950]="山11",[23951]="山12",[23952]="山12",[23953]="山12",[23954]="山12",[23955]="山12",[23956]="山12",[23957]="山12",[23958]="山12",[23959]="山12",[23960]="山12",[23961]="山12",[23962]="山12",[23963]="山12",[23964]="山12",[23965]="山12",[23966]="山12",[23967]="山12",[23968]="山12",[23969]="山12",[23970]="山12",[23971]="山12",[23972]="山12",[23973]="山12",[23974]="山13",[23975]="山13",[23976]="山13",[23977]="山13",[23978]="山13",[23979]="山13",[23980]="山13",[23981]="山13",[23982]="山13",[23983]="山13",[23984]="山13",[23985]="山13",[23986]="山13",[23987]="山13",[23988]="山13",[23989]="山13",[23990]="山13",[23991]="山14",[23992]="山14",[23993]="山14",[23994]="山14",[23995]="山16",[23996]="山14",[23997]="山14",[23998]="山14",[23999]="山14",[24000]="山15",[24001]="山15",[24002]="山15",[24003]="山16",[24004]="山16",[24005]="山16",[24006]="山17",[24007]="山17",[24008]="山17",[24009]="山17",[24010]="山17",[24011]="山17",[24012]="山17",[24013]="山18",[24014]="山19",[24015]="山18",[24016]="山18",[24017]="山19",[24018]="山19",[24019]="山19",[24020]="山19",[24021]="山19",[24022]="山20",[24023]="山19",[24024]="山20",[24025]="山20",[24026]="山20",[24027]="巛00",[24028]="巛-1",[24029]="巛00",[24030]="巛03",[24031]="巛03",[24032]="巛04",[24033]="辵03",[24034]="巛08",[24035]="巛08",[24036]="巛12",[24037]="工00",[24038]="工02",[24039]="工02",[24040]="工02",[24041]="工03",[24042]="工03",[24043]="工04",[24044]="工06",[24045]="工06",[24046]="工07",[24047]="工09",[24048]="工10",[24049]="己00",[24050]="己00",[24051]="己00",[24052]="己01",[24053]="己04",[24054]="己05",[24055]="己06",[24056]="己06",[24057]="己06",[24058]="己06",[24059]="己06",[24060]="己07",[24061]="己09",[24062]="巾00",[24063]="巾01",[24064]="巾01",[24065]="巾01",[24066]="巾02",[24067]="巾02",[24068]="巾02",[24069]="巾02",[24070]="巾03",[24071]="巾03",[24072]="巾03",[24073]="巾04",[24074]="巾04",[24075]="巾04",[24076]="巾04",[24077]="巾04",[24078]="巾04",[24079]="巾04",[24080]="巾04",[24081]="巾05",[24082]="巾05",[24083]="巾05",[24084]="巾05",[24085]="巾05",[24086]="巾05",[24087]="巾05",[24088]="巾05",[24089]="巾05",[24090]="巾05",[24091]="巾05",[24092]="巾05",[24093]="巾06",[24094]="巾06",[24095]="巾06",[24096]="巾06",[24097]="巾06",[24098]="巾06",[24099]="巾06",[24100]="巾06",[24101]="巾06",[24102]="巾06",[24103]="巾06",[24104]="巾07",[24105]="巾07",[24106]="巾07",[24107]="巾07",[24108]="巾07",[24109]="巾07",[24110]="巾07",[24111]="巾07",[24112]="巾07",[24113]="巾07",[24114]="巾08",[24115]="巾08",[24116]="巾08",[24117]="巾08",[24118]="巾08",[24119]="巾08",[24120]="巾08",[24121]="巾08",[24122]="巾08",[24123]="巾08",[24124]="巾08",[24125]="巾09",[24126]="巾09",[24127]="巾09",[24128]="巾09",[24129]="巾09",[24130]="巾09",[24131]="巾09",[24132]="巾09",[24133]="巾09",[24134]="巾09",[24135]="巾09",[24136]="巾11",[24137]="巾09",[24138]="巾10",[24139]="巾10",[24140]="巾10",[24141]="巾10",[24142]="巾10",[24143]="巾10",[24144]="肉09",[24145]="巾11",[24146]="巾11",[24147]="巾11",[24148]="巾11",[24149]="巾11",[24150]="巾11",[24151]="巾11",[24152]="巾11",[24153]="巾11",[24154]="巾12",[24155]="巾11",[24156]="巾12",[24157]="巾12",[24158]="巾12",[24159]="巾12",[24160]="巾12",[24161]="巾12",[24162]="巾12",[24163]="巾12",[24164]="巾12",[24165]="巾12",[24166]="巾13",[24167]="巾13",[24168]="巾13",[24169]="巾13",[24170]="巾14",[24171]="巾14",[24172]="巾14",[24173]="巾15",[24174]="巾15",[24175]="巾15",[24176]="巾16",[24177]="巾17",[24178]="干00",[24179]="干02",[24180]="干03",[24181]="干03",[24182]="干05",[24183]="干05",[24184]="干05",[24185]="干10",[24186]="幺00",[24187]="幺01",[24188]="幺02",[24189]="幺06",[24190]="幺09",[24191]="广00",[24192]="广02",[24193]="广02",[24194]="广02",[24195]="广02",[24196]="广03",[24197]="广03",[24198]="广03",[24199]="广04",[24200]="广04",[24201]="广04",[24202]="广04",[24203]="广04",[24204]="广04",[24205]="广04",[24206]="广04",[24207]="广04",[24208]="广04",[24209]="广04",[24210]="广04",[24211]="广04",[24212]="广04",[24213]="广05",[24214]="广05",[24215]="广05",[24216]="广04",[24217]="广05",[24218]="广05",[24219]="广05",[24220]="广05",[24221]="广05",[24222]="广05",[24223]="广05",[24224]="广06",[24225]="广06",[24226]="广06",[24227]="广06",[24228]="广06",[24229]="广06",[24230]="广06",[24231]="广07",[24232]="广07",[24233]="广07",[24234]="广07",[24235]="广07",[24236]="广07",[24237]="广07",[24238]="广07",[24239]="广07",[24240]="广08",[24241]="广08",[24242]="广08",[24243]="广08",[24244]="广08",[24245]="广08",[24246]="广08",[24247]="广08",[24248]="广08",[24249]="广08",[24250]="广08",[24251]="广08",[24252]="广08",[24253]="广09",[24254]="广09",[24255]="广09",[24256]="广09",[24257]="广09",[24258]="广09",[24259]="广09",[24260]="广11",[24261]="广10",[24262]="广10",[24263]="广10",[24264]="广10",[24265]="广10",[24266]="广09",[24267]="广10",[24268]="广10",[24269]="广11",[24270]="广11",[24271]="广11",[24272]="广11",[24273]="广11",[24274]="广11",[24275]="广11",[24276]="广11",[24277]="广11",[24278]="广11",[24279]="广11",[24280]="广11",[24281]="广12",[24282]="广12",[24283]="广12",[24284]="广12",[24285]="广12",[24286]="广12",[24287]="广12",[24288]="广12",[24289]="广12",[24290]="广12",[24291]="广12",[24292]="广12",[24293]="广13",[24294]="广13",[24295]="广13",[24296]="广13",[24297]="广13",[24298]="广13",[24299]="广15",[24300]="广16",[24301]="广16",[24302]="广17",[24303]="广17",[24304]="广17",[24305]="广18",[24306]="广19",[24307]="广22",[24308]="廴00",[24309]="廴03",[24310]="廴04",[24311]="廴04",}