มอดูล:zh-sortkey/data/023

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[24312]="廴05",[24313]="廴05",[24314]="廴06",[24315]="廴06",[24316]="廴06",[24317]="廴07",[24318]="廾00",[24319]="廾01",[24320]="廾01",[24321]="廾02",[24322]="廾03",[24323]="廾04",[24324]="廾04",[24325]="廾04",[24326]="廾05",[24327]="廾06",[24328]="廾06",[24329]="廾07",[24330]="廾12",[24331]="弋00",[24332]="弋01",[24333]="弋02",[24334]="弋03",[24335]="弋03",[24336]="弋03",[24337]="弋09",[24338]="弋10",[24339]="弓00",[24340]="弓01",[24341]="弓01",[24342]="弓01",[24343]="弓02",[24344]="弓02",[24345]="弓03",[24346]="弓03",[24347]="弓03",[24348]="弓03",[24349]="弓04",[24350]="弓04",[24351]="弓04",[24352]="弓04",[24353]="弓05",[24354]="弓05",[24355]="弓05",[24356]="弓05",[24357]="弓05",[24358]="弓05",[24359]="弓05",[24360]="弓05",[24361]="弓05",[24362]="弓05",[24363]="弓06",[24364]="弓06",[24365]="弓06",[24366]="弓06",[24367]="弓06",[24368]="弓07",[24369]="弓07",[24370]="弓07",[24371]="弓07",[24372]="弓08",[24373]="弓08",[24374]="弓08",[24375]="弓08",[24376]="弓08",[24377]="弓08",[24378]="弓09",[24379]="弓09",[24380]="弓09",[24381]="弓09",[24382]="弓09",[24383]="弓10",[24384]="弓10",[24385]="弓10",[24386]="弓10",[24387]="弓11",[24388]="弓11",[24389]="弓11",[24390]="弓12",[24391]="弓12",[24392]="弓12",[24393]="弓12",[24394]="弓13",[24395]="弓13",[24396]="弓14",[24397]="弓15",[24398]="弓19",[24399]="弓20",[24400]="彐00",[24401]="彐00",[24402]="彐02",[24403]="彐03",[24404]="彐05",[24405]="彐05",[24406]="彐06",[24407]="彐08",[24408]="彐09",[24409]="彐10",[24410]="彐10",[24411]="彐13",[24412]="彐13",[24413]="彐15",[24414]="彐15",[24415]="彐16",[24416]="彐23",[24417]="彡00",[24418]="彡04",[24419]="彡04",[24420]="彡04",[24421]="彡06",[24422]="彡06",[24423]="彡07",[24424]="彡07",[24425]="彡08",[24426]="虍03",[24427]="彡08",[24428]="彡08",[24429]="彡09",[24430]="彡10",[24431]="彡11",[24432]="彡11",[24433]="彡12",[24434]="彡19",[24435]="彳00",[24436]="彳03",[24437]="彳03",[24438]="彳04",[24439]="彳04",[24440]="彳04",[24441]="彳04",[24442]="彳04",[24443]="彳04",[24444]="彳05",[24445]="彳05",[24446]="彳05",[24447]="彳05",[24448]="彳05",[24449]="彳05",[24450]="彳05",[24451]="彳05",[24452]="彳05",[24453]="彳06",[24454]="彳06",[24455]="彳06",[24456]="彳06",[24457]="彳06",[24458]="彳06",[24459]="彳06",[24460]="彳06",[24461]="彳06",[24462]="彳07",[24463]="彳07",[24464]="彳07",[24465]="彳07",[24466]="彳07",[24467]="彳07",[24468]="彳06",[24469]="彳07",[24470]="彳08",[24471]="彳08",[24472]="彳08",[24473]="彳08",[24474]="彳09",[24475]="彳08",[24476]="彳08",[24477]="彳08",[24478]="彳08",[24479]="彳08",[24480]="彳08",[24481]="彳08",[24482]="彳08",[24483]="彳08",[24484]="彳08",[24485]="彳09",[24486]="彳09",[24487]="彳09",[24488]="彳09",[24489]="彳09",[24490]="彳09",[24491]="彳09",[24492]="彳10",[24493]="彳10",[24494]="彳10",[24495]="彳10",[24496]="彳10",[24497]="彳11",[24498]="彳12",[24499]="彳11",[24500]="彳11",[24501]="彳12",[24502]="彳12",[24503]="彳12",[24504]="彳12",[24505]="彳12",[24506]="彳12",[24507]="彳13",[24508]="彳13",[24509]="彳14",[24510]="彳14",[24511]="彳16",[24512]="彳17",[24513]="彳17",[24514]="彳18",[24515]="心00",[24516]="心00",[24517]="心01",[24518]="心01",[24519]="心02",[24520]="心02",[24521]="心02",[24522]="心02",[24523]="心03",[24524]="心03",[24525]="心03",[24526]="心03",[24527]="心03",[24528]="心03",[24529]="心03",[24530]="心03",[24531]="心03",[24532]="心03",[24533]="心03",[24534]="心03",[24535]="心03",[24536]="心03",[24537]="心03",[24538]="心03",[24539]="心03",[24540]="心03",[24541]="心04",[24542]="心04",[24543]="心04",[24544]="心04",[24545]="心04",[24546]="心04",[24547]="心04",[24548]="心04",[24549]="心04",[24550]="心04",[24551]="心04",[24552]="心04",[24553]="心04",[24554]="心04",[24555]="心04",[24556]="心04",[24557]="心04",[24558]="心04",[24559]="心04",[24560]="心04",[24561]="心04",[24562]="心04",[24563]="心04",[24564]="心04",[24565]="心04",[24566]="心04",[24567]="心04",[24568]="心04",[24569]="心04",[24570]="心04",[24571]="心04",[24572]="心04",[24573]="心04",[24574]="心04",[24575]="心04",[24576]="心04",[24577]="心04",[24578]="心04",[24579]="心04",[24580]="心04",[24581]="心04",[24582]="心04",[24583]="心05",[24584]="心05",[24585]="心05",[24586]="心05",[24587]="心05",[24588]="心05",[24589]="心05",[24590]="心05",[24591]="心05",[24592]="心05",[24593]="心05",[24594]="心05",[24595]="心05",[24596]="心05",[24597]="心05",[24598]="心05",[24599]="心05",[24600]="心05",[24601]="心05",[24602]="心05",[24603]="心05",[24604]="心05",[24605]="心05",[24606]="心05",[24607]="心05",[24608]="心05",[24609]="心05",[24610]="心05",[24611]="心05",[24612]="心05",[24613]="心05",[24614]="心05",[24615]="心05",[24616]="心05",[24617]="心05",[24618]="心05",[24619]="心05",[24620]="心05",[24621]="心05",[24622]="心05",[24623]="心05",[24624]="心05",[24625]="心05",[24626]="心05",[24627]="心05",[24628]="心05",[24629]="心05",[24630]="心05",[24631]="心05",[24632]="心05",[24633]="心05",[24634]="心05",[24635]="心05",[24636]="心05",[24637]="心05",[24638]="心05",[24639]="心05",[24640]="心06",[24641]="心06",[24642]="心06",[24643]="心06",[24644]="心06",[24645]="心06",[24646]="心06",[24647]="心06",[24648]="心06",[24649]="心06",[24650]="心06",[24651]="心06",[24652]="心06",[24653]="心06",[24654]="心06",[24655]="心06",[24656]="心06",[24657]="心06",[24658]="心06",[24659]="心06",[24660]="心06",[24661]="心06",[24662]="心06",[24663]="心06",[24664]="心06",[24665]="心06",[24666]="心06",[24667]="心06",[24668]="心06",[24669]="心06",[24670]="心06",[24671]="心06",[24672]="心06",[24673]="心06",[24674]="心06",[24675]="心06",[24676]="心06",[24677]="心06",[24678]="心06",[24679]="心06",[24680]="心06",[24681]="心06",[24682]="心06",[24683]="心06",[24684]="心06",[24685]="心06",[24686]="心06",[24687]="心06",[24688]="心06",[24689]="心06",[24690]="心06",[24691]="心06",[24692]="心06",[24693]="心06",[24694]="心06",[24695]="心06",[24696]="心06",[24697]="心06",[24698]="心06",[24699]="心06",[24700]="心06",[24701]="心06",[24702]="心07",[24703]="心07",[24704]="心07",[24705]="心07",[24706]="心07",[24707]="心07",[24708]="心07",[24709]="心07",[24710]="心07",[24711]="心07",[24712]="心07",[24713]="心07",[24714]="心07",[24715]="心07",[24716]="心07",[24717]="心07",[24718]="心07",[24719]="心07",[24720]="心07",[24721]="心07",[24722]="心07",[24723]="心07",[24724]="心07",[24725]="心07",[24726]="心07",[24727]="心07",[24728]="心07",[24729]="心07",[24730]="心07",[24731]="心07",[24732]="心07",[24733]="心07",[24734]="心07",[24735]="心07",[24736]="心07",[24737]="心07",[24738]="心07",[24739]="心07",[24740]="心07",[24741]="心07",[24742]="心07",[24743]="心07",[24744]="心07",[24745]="心07",[24746]="心07",[24747]="心07",[24748]="心07",[24749]="心07",[24750]="心07",[24751]="心07",[24752]="心08",[24753]="心08",[24754]="心08",[24755]="心08",[24756]="心08",[24757]="心08",[24758]="心08",[24759]="心08",[24760]="心08",[24761]="心08",[24762]="心08",[24763]="心08",[24764]="心08",[24765]="心08",[24766]="心08",[24767]="心08",[24768]="心08",[24769]="心08",[24770]="心08",[24771]="心08",[24772]="心08",[24773]="心08",[24774]="心08",[24775]="心08",[24776]="心08",[24777]="心08",[24778]="心08",[24779]="心08",[24780]="心08",[24781]="心08",[24782]="心08",[24783]="心08",[24784]="心08",[24785]="心08",[24786]="心08",[24787]="心08",[24788]="心08",[24789]="心08",[24790]="心08",[24791]="心08",[24792]="心08",[24793]="心08",[24794]="心08",[24795]="心08",[24796]="心08",[24797]="心08",[24798]="心08",[24799]="心08",[24800]="心08",[24801]="心08",[24802]="心08",[24803]="心08",[24804]="心08",[24805]="心08",[24806]="心08",[24807]="心08",[24808]="心08",[24809]="心08",[24810]="心08",[24811]="心08",}