มอดูล:zh-sortkey/data/024

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[24812]="心08",[24813]="心08",[24814]="心08",[24815]="心08",[24816]="心09",[24817]="心09",[24818]="心09",[24819]="心09",[24820]="心09",[24821]="心09",[24822]="心09",[24823]="心09",[24824]="心09",[24825]="心09",[24826]="心09",[24827]="心09",[24828]="心09",[24829]="心09",[24830]="心09",[24831]="心09",[24832]="心09",[24833]="心09",[24834]="心09",[24835]="心09",[24836]="心09",[24837]="心09",[24838]="心09",[24839]="心09",[24840]="心09",[24841]="心09",[24842]="心09",[24843]="心09",[24844]="心09",[24845]="心09",[24846]="心09",[24847]="心09",[24848]="心09",[24849]="心09",[24850]="心09",[24851]="心09",[24852]="心09",[24853]="心09",[24854]="心09",[24855]="心09",[24856]="心09",[24857]="心09",[24858]="心09",[24859]="心09",[24860]="心09",[24861]="心09",[24862]="心09",[24863]="心09",[24864]="心09",[24865]="心09",[24866]="心09",[24867]="心09",[24868]="心09",[24869]="心09",[24870]="心09",[24871]="心10",[24872]="心10",[24873]="心10",[24874]="心10",[24875]="心10",[24876]="心10",[24877]="心10",[24878]="心10",[24879]="心10",[24880]="心10",[24881]="心10",[24882]="心10",[24883]="心10",[24884]="心10",[24885]="心10",[24886]="心10",[24887]="心10",[24888]="心10",[24889]="心10",[24890]="心10",[24891]="心10",[24892]="心10",[24893]="心10",[24894]="心10",[24895]="心10",[24896]="心10",[24897]="心10",[24898]="心10",[24899]="心10",[24900]="心10",[24901]="心10",[24902]="心10",[24903]="心10",[24904]="心10",[24905]="心10",[24906]="心10",[24907]="心10",[24908]="心10",[24909]="心10",[24910]="心10",[24911]="心10",[24912]="心10",[24913]="心10",[24914]="心11",[24915]="心11",[24916]="心11",[24917]="心11",[24918]="心11",[24919]="心11",[24920]="心11",[24921]="心11",[24922]="心11",[24923]="心11",[24924]="心11",[24925]="心11",[24926]="心11",[24927]="心11",[24928]="心11",[24929]="心11",[24930]="心11",[24931]="心11",[24932]="心11",[24933]="心11",[24934]="心11",[24935]="心11",[24936]="心09",[24937]="心11",[24938]="心11",[24939]="心11",[24940]="心11",[24941]="心12",[24942]="心11",[24943]="心11",[24944]="心11",[24945]="心11",[24946]="心11",[24947]="心11",[24948]="心11",[24949]="心11",[24950]="心11",[24951]="心11",[24952]="心11",[24953]="心11",[24954]="心11",[24955]="心11",[24956]="心11",[24957]="心11",[24958]="心11",[24959]="心11",[24960]="心11",[24961]="心11",[24962]="心11",[24963]="心11",[24964]="心11",[24965]="心11",[24966]="心11",[24967]="心11",[24968]="心11",[24969]="心12",[24970]="心12",[24971]="心12",[24972]="心12",[24973]="心12",[24974]="心12",[24975]="心12",[24976]="心12",[24977]="心12",[24978]="心12",[24979]="心12",[24980]="心12",[24981]="心12",[24982]="心12",[24983]="心12",[24984]="心12",[24985]="心12",[24986]="心12",[24987]="心12",[24988]="心12",[24989]="心12",[24990]="心12",[24991]="心12",[24992]="心12",[24993]="心12",[24994]="心12",[24995]="心12",[24996]="心12",[24997]="心12",[24998]="心12",[24999]="心12",[25000]="心12",[25001]="心12",[25002]="心12",[25003]="心12",[25004]="心12",[25005]="心12",[25006]="心12",[25007]="心12",[25008]="心12",[25009]="心12",[25010]="心12",[25011]="心12",[25012]="心13",[25013]="心13",[25014]="心13",[25015]="心13",[25016]="心13",[25017]="心13",[25018]="心13",[25019]="心14",[25020]="心13",[25021]="心13",[25022]="心13",[25023]="心13",[25024]="心13",[25025]="心13",[25026]="心13",[25027]="心13",[25028]="心13",[25029]="心13",[25030]="心13",[25031]="心13",[25032]="心13",[25033]="心13",[25034]="心13",[25035]="心13",[25036]="心13",[25037]="心13",[25038]="心13",[25039]="心13",[25040]="心13",[25041]="心13",[25042]="心13",[25043]="心13",[25044]="心13",[25045]="心14",[25046]="心14",[25047]="心14",[25048]="心14",[25049]="心14",[25050]="心14",[25051]="心14",[25052]="心14",[25053]="心14",[25054]="心14",[25055]="心14",[25056]="心14",[25057]="心14",[25058]="心14",[25059]="心14",[25060]="心14",[25061]="心14",[25062]="心14",[25063]="心14",[25064]="心14",[25065]="心15",[25066]="心15",[25067]="心15",[25068]="心15",[25069]="心15",[25070]="心15",[25071]="心15",[25072]="心15",[25073]="心15",[25074]="心15",[25075]="心15",[25076]="心15",[25077]="心16",[25078]="心16",[25079]="心16",[25080]="心16",[25081]="心17",[25082]="心17",[25083]="心17",[25084]="心18",[25085]="心18",[25086]="心18",[25087]="心18",[25088]="心19",[25089]="心19",[25090]="心19",[25091]="心20",[25092]="心20",[25093]="心21",[25094]="心21",[25095]="心24",[25096]="戈00",[25097]="戈01",[25098]="戈01",[25099]="戈01",[25100]="戈02",[25101]="戈02",[25102]="戈02",[25103]="戈02",[25104]="戈02",[25105]="戈03",[25106]="戈03",[25107]="戈03",[25108]="戈04",[25109]="戈04",[25110]="戈04",[25111]="戈04",[25112]="戈05",[25113]="戈06",[25114]="戈07",[25115]="戈07",[25116]="戈07",[25117]="戈07",[25118]="戈08",[25119]="戈08",[25120]="戈09",[25121]="戈09",[25122]="戈09",[25123]="戈09",[25124]="戈09",[25125]="戈09",[25126]="戈08",[25127]="戈10",[25128]="戈10",[25129]="戈10",[25130]="戈10",[25131]="戈10",[25132]="戈10",[25133]="戈11",[25134]="戈11",[25135]="戈11",[25136]="戈12",[25137]="戈11",[25138]="戈13",[25139]="戈14",[25140]="戈13",[25141]="戈18",[25142]="戶00",[25143]="戶00",[25144]="戶00",[25145]="戶01",[25146]="戶03",[25147]="戶03",[25148]="戶03",[25149]="戶04",[25150]="戶04",[25151]="戶04",[25152]="戶04",[25153]="戶05",[25154]="戶05",[25155]="戶05",[25156]="戶06",[25157]="戶06",[25158]="戶06",[25159]="戶06",[25160]="戶07",[25161]="戶08",[25162]="戶08",[25163]="手00",[25164]="手00",[25165]="手00",[25166]="手01",[25167]="手03",[25168]="手02",[25169]="手02",[25170]="手02",[25171]="手02",[25172]="手02",[25173]="手02",[25174]="手02",[25175]="手03",[25176]="手03",[25177]="手03",[25178]="手03",[25179]="手03",[25180]="手03",[25181]="手03",[25182]="手03",[25183]="手04",[25184]="手03",[25185]="手03",[25186]="手03",[25187]="手03",[25188]="手03",[25189]="手03",[25190]="手03",[25191]="手03",[25192]="手03",[25193]="手03",[25194]="手03",[25195]="手03",[25196]="手03",[25197]="手04",[25198]="手04",[25199]="手04",[25200]="手04",[25201]="手04",[25202]="手04",[25203]="手04",[25204]="手04",[25205]="手04",[25206]="手04",[25207]="手04",[25208]="手05",[25209]="手04",[25210]="手04",[25211]="手04",[25212]="手04",[25213]="手04",[25214]="手04",[25215]="手04",[25216]="手04",[25217]="手04",[25218]="手04",[25219]="手04",[25220]="手04",[25221]="手04",[25222]="手04",[25223]="手04",[25224]="手04",[25225]="手04",[25226]="手04",[25227]="手04",[25228]="手04",[25229]="手04",[25230]="手04",[25231]="手04",[25232]="手04",[25233]="手04",[25234]="手04",[25235]="手04",[25236]="手04",[25237]="手04",[25238]="手04",[25239]="手04",[25240]="手04",[25241]="手04",[25242]="手04",[25243]="手04",[25244]="手04",[25245]="手04",[25246]="手04",[25247]="手04",[25248]="手04",[25249]="手04",[25250]="手04",[25251]="手04",[25252]="手04",[25253]="手04",[25254]="手05",[25255]="手05",[25256]="手05",[25257]="手05",[25258]="手05",[25259]="手05",[25260]="手05",[25261]="手05",[25262]="手05",[25263]="手05",[25264]="手05",[25265]="手05",[25266]="手05",[25267]="手05",[25268]="手05",[25269]="手05",[25270]="手05",[25271]="手05",[25272]="手05",[25273]="手05",[25274]="手05",[25275]="手05",[25276]="手05",[25277]="手05",[25278]="手05",[25279]="手05",[25280]="手05",[25281]="手05",[25282]="手05",[25283]="手05",[25284]="手05",[25285]="手05",[25286]="手05",[25287]="手05",[25288]="手05",[25289]="手05",[25290]="手05",[25291]="手05",[25292]="手05",[25293]="手05",[25294]="手05",[25295]="手05",[25296]="手05",[25297]="手05",[25298]="手05",[25299]="手05",[25300]="手05",[25301]="手05",[25302]="手05",[25303]="手05",[25304]="手05",[25305]="手05",[25306]="手05",[25307]="手05",[25308]="手05",[25309]="手05",[25310]="手05",[25311]="手05",}