มอดูล:zh-sortkey/data/026

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[25812]="手13",[25813]="手13",[25814]="手13",[25815]="手13",[25816]="手13",[25817]="手13",[25818]="手13",[25819]="手13",[25820]="手13",[25821]="手13",[25822]="手13",[25823]="手14",[25824]="手14",[25825]="手14",[25826]="手14",[25827]="手14",[25828]="手14",[25829]="手15",[25830]="手14",[25831]="手14",[25832]="手14",[25833]="手14",[25834]="手14",[25835]="手14",[25836]="手14",[25837]="手14",[25838]="手14",[25839]="手14",[25840]="手14",[25841]="手14",[25842]="手15",[25843]="手15",[25844]="手15",[25845]="手15",[25846]="手15",[25847]="手15",[25848]="手15",[25849]="手15",[25850]="手15",[25851]="手15",[25852]="手15",[25853]="手15",[25854]="手15",[25855]="手15",[25856]="手15",[25857]="手15",[25858]="手15",[25859]="手15",[25860]="手15",[25861]="手15",[25862]="手15",[25863]="手16",[25864]="手16",[25865]="手16",[25866]="手16",[25867]="手16",[25868]="手16",[25869]="手16",[25870]="手16",[25871]="手16",[25872]="手16",[25873]="手17",[25874]="手16",[25875]="手17",[25876]="手17",[25877]="手17",[25878]="手17",[25879]="手17",[25880]="手17",[25881]="手17",[25882]="手17",[25883]="手18",[25884]="手18",[25885]="手18",[25886]="手19",[25887]="手19",[25888]="手19",[25889]="手19",[25890]="手19",[25891]="手19",[25892]="手19",[25893]="手20",[25894]="手19",[25895]="手19",[25896]="手20",[25897]="手20",[25898]="手20",[25899]="手20",[25900]="手21",[25901]="手21",[25902]="手22",[25903]="支00",[25904]="支02",[25905]="支05",[25906]="支08",[25907]="支12",[25908]="攴00",[25909]="攴00",[25910]="攴02",[25911]="攴02",[25912]="攴03",[25913]="攴03",[25914]="攴03",[25915]="攴03",[25916]="攴03",[25917]="攴04",[25918]="攴04",[25919]="攴04",[25920]="攴05",[25921]="攴05",[25922]="攴05",[25923]="攴05",[25924]="攴05",[25925]="攴05",[25926]="攴06",[25927]="攴06",[25928]="攴06",[25929]="攴06",[25930]="攴06",[25931]="攴06",[25932]="攴06",[25933]="攴07",[25934]="攴07",[25935]="攴07",[25936]="攴07",[25937]="攴07",[25938]="攴07",[25939]="攴07",[25940]="攴07",[25941]="攴07",[25942]="攴07",[25943]="攴07",[25944]="攴07",[25945]="攴07",[25946]="攴07",[25947]="攴07",[25948]="攴08",[25949]="攴08",[25950]="攴08",[25951]="攴08",[25952]="攴08",[25953]="攴08",[25954]="攴08",[25955]="攴08",[25956]="攴08",[25957]="攴08",[25958]="攴08",[25959]="攴08",[25960]="攴08",[25961]="攴08",[25962]="攴08",[25963]="攴09",[25964]="攴09",[25965]="攴08",[25966]="攴09",[25967]="攴09",[25968]="攴09",[25969]="攴10",[25970]="攴10",[25971]="攴10",[25972]="攴11",[25973]="攴11",[25974]="攴11",[25975]="攴11",[25976]="攴11",[25977]="攴11",[25978]="攴11",[25979]="攴11",[25980]="攴12",[25981]="攴12",[25982]="攴12",[25983]="攴12",[25984]="攴13",[25985]="攴13",[25986]="攴13",[25987]="攴14",[25988]="攴15",[25989]="攴16",[25990]="攴16",[25991]="文00",[25992]="文03",[25993]="文04",[25994]="文06",[25995]="文06",[25996]="文07",[25997]="文07",[25998]="文07",[25999]="文07",[26000]="文08",[26001]="文08",[26002]="文09",[26003]="文12",[26004]="文15",[26005]="文17",[26006]="文19",[26007]="斗00",[26008]="斗03",[26009]="斗06",[26010]="斗06",[26011]="斗07",[26012]="斗07",[26013]="斗08",[26014]="斗09",[26015]="斗09",[26016]="斗10",[26017]="斗10",[26018]="斗12",[26019]="斗13",[26020]="斤00",[26021]="斤01",[26022]="斤04",[26023]="斤04",[26024]="斤04",[26025]="斤04",[26026]="斤05",[26027]="斤05",[26028]="斤07",[26029]="斤07",[26030]="斤08",[26031]="斤08",[26032]="斤09",[26033]="斤09",[26034]="斤10",[26035]="斤11",[26036]="斤12",[26037]="斤13",[26038]="斤13",[26039]="斤14",[26040]="斤21",[26041]="方00",[26042]="方04",[26043]="方04",[26044]="方04",[26045]="方05",[26046]="方05",[26047]="方05",[26048]="方05",[26049]="方06",[26050]="方06",[26051]="方06",[26052]="方06",[26053]="方06",[26054]="方06",[26055]="方07",[26056]="方07",[26057]="方07",[26058]="方06",[26059]="方07",[26060]="方07",[26061]="方07",[26062]="方07",[26063]="方07",[26064]="方08",[26065]="方08",[26066]="方09",[26067]="方09",[26068]="方09",[26069]="方09",[26070]="方10",[26071]="方10",[26072]="方12",[26073]="方12",[26074]="方13",[26075]="方14",[26076]="方15",[26077]="方15",[26078]="方15",[26079]="方16",[26080]="无00",[26081]="无01",[26082]="无05",[26083]="无07",[26084]="无09",[26085]="日00",[26086]="日01",[26087]="日01",[26088]="日02",[26089]="日02",[26090]="日02",[26091]="日02",[26092]="日02",[26093]="日02",[26094]="日02",[26095]="日02",[26096]="日03",[26097]="日03",[26098]="日03",[26099]="日03",[26100]="日03",[26101]="日03",[26102]="日03",[26103]="日03",[26104]="日03",[26105]="日04",[26106]="日04",[26107]="日04",[26108]="日04",[26109]="日04",[26110]="日04",[26111]="日04",[26112]="日04",[26113]="日04",[26114]="日04",[26115]="日04",[26116]="日04",[26117]="日04",[26118]="日04",[26119]="日04",[26120]="日04",[26121]="日04",[26122]="日04",[26123]="日04",[26124]="日04",[26125]="日04",[26126]="日04",[26127]="日04",[26128]="日04",[26129]="日04",[26130]="日04",[26131]="日04",[26132]="日04",[26133]="日04",[26134]="日04",[26135]="日04",[26136]="日04",[26137]="日04",[26138]="日05",[26139]="日05",[26140]="日05",[26141]="日05",[26142]="日05",[26143]="日05",[26144]="日05",[26145]="日05",[26146]="日05",[26147]="日05",[26148]="日05",[26149]="日05",[26150]="日05",[26151]="日05",[26152]="日05",[26153]="日05",[26154]="日05",[26155]="日05",[26156]="日05",[26157]="日05",[26158]="日05",[26159]="日05",[26160]="日05",[26161]="日05",[26162]="日05",[26163]="日05",[26164]="日05",[26165]="日05",[26166]="日05",[26167]="日05",[26168]="日05",[26169]="日05",[26170]="日05",[26171]="日05",[26172]="日05",[26173]="日05",[26174]="日05",[26175]="日05",[26176]="日06",[26177]="日06",[26178]="日06",[26179]="日06",[26180]="日06",[26181]="日06",[26182]="日06",[26183]="日06",[26184]="日06",[26185]="日06",[26186]="日06",[26187]="日06",[26188]="日06",[26189]="日06",[26190]="日06",[26191]="日06",[26192]="日06",[26193]="日06",[26194]="日06",[26195]="日06",[26196]="日06",[26197]="日06",[26198]="日06",[26199]="日07",[26200]="日07",[26201]="日07",[26202]="日07",[26203]="日07",[26204]="日07",[26205]="日07",[26206]="日07",[26207]="日07",[26208]="日07",[26209]="日07",[26210]="日07",[26211]="日07",[26212]="日07",[26213]="日07",[26214]="日07",[26215]="日07",[26216]="日07",[26217]="日07",[26218]="日08",[26219]="日08",[26220]="日08",[26221]="日08",[26222]="日08",[26223]="日08",[26224]="日08",[26225]="日08",[26226]="日08",[26227]="日08",[26228]="日08",[26229]="日08",[26230]="日08",[26231]="日08",[26232]="日08",[26233]="日08",[26234]="日08",[26235]="日08",[26236]="日08",[26237]="日08",[26238]="日08",[26239]="日08",[26240]="日08",[26241]="日08",[26242]="日08",[26243]="日08",[26244]="日09",[26245]="日09",[26246]="日09",[26247]="日09",[26248]="日09",[26249]="日09",[26250]="日09",[26251]="日09",[26252]="日09",[26253]="日09",[26254]="日09",[26255]="日09",[26256]="日09",[26257]="日08",[26258]="日09",[26259]="日09",[26260]="日09",[26261]="日09",[26262]="日09",[26263]="日09",[26264]="日09",[26265]="日09",[26266]="日10",[26267]="日10",[26268]="日10",[26269]="日10",[26270]="日10",[26271]="日10",[26272]="日10",[26273]="日10",[26274]="日10",[26275]="日10",[26276]="日10",[26277]="日10",[26278]="日10",[26279]="日10",[26280]="日10",[26281]="日11",[26282]="日11",[26283]="日11",[26284]="日11",[26285]="日11",[26286]="日11",[26287]="日11",[26288]="日11",[26289]="日11",[26290]="日11",[26291]="日11",[26292]="日11",[26293]="日11",[26294]="日11",[26295]="日11",[26296]="日12",[26297]="日12",[26298]="日12",[26299]="日12",[26300]="日12",[26301]="日12",[26302]="日12",[26303]="日12",[26304]="日12",[26305]="日12",[26306]="日12",[26307]="日12",[26308]="日12",[26309]="日12",[26310]="日12",[26311]="日12",}