มอดูล:zh-sortkey/data/027

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[26312]="日12",[26313]="日12",[26314]="日12",[26315]="日12",[26316]="日12",[26317]="日12",[26318]="日13",[26319]="日13",[26320]="日13",[26321]="日13",[26322]="日13",[26323]="日13",[26324]="日13",[26325]="日13",[26326]="日13",[26327]="日13",[26328]="日14",[26329]="日14",[26330]="日13",[26331]="日14",[26332]="日14",[26333]="日15",[26334]="日15",[26335]="日15",[26336]="日15",[26337]="日15",[26338]="日15",[26339]="日16",[26340]="日16",[26341]="日16",[26342]="日16",[26343]="日16",[26344]="日16",[26345]="日17",[26346]="日19",[26347]="日19",[26348]="日19",[26349]="日20",[26350]="日20",[26351]="日21",[26352]="曰00",[26353]="曰01",[26354]="曰02",[26355]="曰02",[26356]="曰03",[26357]="曰03",[26358]="曰04",[26359]="曰05",[26360]="曰06",[26361]="曰07",[26362]="曰06",[26363]="曰07",[26364]="曰07",[26365]="日07",[26366]="曰08",[26367]="曰08",[26368]="冂10",[26369]="曰08",[26370]="曰08",[26371]="曰09",[26372]="曰10",[26373]="曰10",[26374]="曰12",[26375]="曰17",[26376]="月00",[26377]="月02",[26378]="月04",[26379]="月04",[26380]="月04",[26381]="月04",[26382]="月05",[26383]="月05",[26384]="月05",[26385]="月05",[26386]="月06",[26387]="月06",[26388]="月06",[26389]="月06",[26390]="月07",[26391]="月07",[26392]="月07",[26393]="月07",[26394]="月07",[26395]="月07",[26396]="月08",[26397]="月08",[26398]="月08",[26399]="月08",[26400]="月09",[26401]="月09",[26402]="月10",[26403]="月12",[26404]="月12",[26405]="月12",[26406]="月14",[26407]="月16",[26408]="木00",[26409]="木00",[26410]="木01",[26411]="木01",[26412]="木01",[26413]="木01",[26414]="木01",[26415]="木01",[26416]="木01",[26417]="木02",[26418]="木02",[26419]="木02",[26420]="木02",[26421]="木02",[26422]="木02",[26423]="木02",[26424]="木02",[26425]="木02",[26426]="木02",[26427]="木02",[26428]="木02",[26429]="木02",[26430]="木02",[26431]="木02",[26432]="木02",[26433]="木02",[26434]="木02",[26435]="木02",[26436]="木03",[26437]="木03",[26438]="木03",[26439]="木03",[26440]="木03",[26441]="木03",[26442]="木03",[26443]="木03",[26444]="木03",[26445]="木03",[26446]="木03",[26447]="木03",[26448]="木03",[26449]="木03",[26450]="木03",[26451]="木03",[26452]="木03",[26453]="木03",[26454]="木03",[26455]="木03",[26456]="木03",[26457]="木03",[26458]="木03",[26459]="木03",[26460]="木03",[26461]="木03",[26462]="木03",[26463]="木03",[26464]="木03",[26465]="木03",[26466]="木03",[26467]="木03",[26468]="木03",[26469]="木03",[26470]="木03",[26471]="木03",[26472]="木03",[26473]="木03",[26474]="木04",[26475]="木04",[26476]="木04",[26477]="木04",[26478]="木04",[26479]="木04",[26480]="木04",[26481]="木04",[26482]="木04",[26483]="木04",[26484]="木04",[26485]="木04",[26486]="木04",[26487]="木04",[26488]="木04",[26489]="木04",[26490]="木04",[26491]="木04",[26492]="木04",[26493]="木04",[26494]="木04",[26495]="木04",[26496]="木04",[26497]="木03",[26498]="木04",[26499]="木04",[26500]="木04",[26501]="木04",[26502]="木04",[26503]="木04",[26504]="木04",[26505]="木04",[26506]="木04",[26507]="木04",[26508]="木04",[26509]="木04",[26510]="木04",[26511]="木04",[26512]="木04",[26513]="木04",[26514]="木04",[26515]="木04",[26516]="木04",[26517]="木04",[26518]="木04",[26519]="木04",[26520]="木04",[26521]="木04",[26522]="木04",[26523]="木04",[26524]="木04",[26525]="木04",[26526]="木04",[26527]="木04",[26528]="木04",[26529]="木04",[26530]="木04",[26531]="木04",[26532]="木04",[26533]="木04",[26534]="木04",[26535]="木04",[26536]="木04",[26537]="木04",[26538]="木04",[26539]="木04",[26540]="木04",[26541]="木04",[26542]="木05",[26543]="木05",[26544]="木05",[26545]="木05",[26546]="木05",[26547]="木05",[26548]="木05",[26549]="木05",[26550]="木05",[26551]="木05",[26552]="木05",[26553]="木05",[26554]="木05",[26555]="木05",[26556]="木05",[26557]="木05",[26558]="木05",[26559]="木05",[26560]="木05",[26561]="木05",[26562]="木05",[26563]="木05",[26564]="木05",[26565]="木05",[26566]="木05",[26567]="木05",[26568]="木05",[26569]="木05",[26570]="木05",[26571]="木05",[26572]="木05",[26573]="木05",[26574]="木05",[26575]="木05",[26576]="木05",[26577]="木05",[26578]="木05",[26579]="木05",[26580]="木05",[26581]="木05",[26582]="木05",[26583]="木05",[26584]="木05",[26585]="木05",[26586]="木05",[26587]="木05",[26588]="木05",[26589]="木05",[26590]="木05",[26591]="木05",[26592]="木05",[26593]="木05",[26594]="木05",[26595]="木05",[26596]="木05",[26597]="木05",[26598]="木05",[26599]="木05",[26600]="木05",[26601]="木05",[26602]="木05",[26603]="木05",[26604]="木05",[26605]="木05",[26606]="木05",[26607]="木05",[26608]="木05",[26609]="木05",[26610]="木05",[26611]="木05",[26612]="木05",[26613]="木05",[26614]="木05",[26615]="木05",[26616]="木05",[26617]="木05",[26618]="木05",[26619]="木05",[26620]="木05",[26621]="木05",[26622]="木05",[26623]="木05",[26624]="木05",[26625]="木05",[26626]="木05",[26627]="木05",[26628]="木05",[26629]="木05",[26630]="木05",[26631]="木05",[26632]="木05",[26633]="木05",[26634]="木05",[26635]="木05",[26636]="木05",[26637]="木05",[26638]="木05",[26639]="木05",[26640]="木05",[26641]="木05",[26642]="木06",[26643]="木06",[26644]="木06",[26645]="木06",[26646]="木06",[26647]="木06",[26648]="木06",[26649]="木06",[26650]="木06",[26651]="木06",[26652]="木06",[26653]="木06",[26654]="木06",[26655]="木06",[26656]="木06",[26657]="木06",[26658]="木06",[26659]="木06",[26660]="木06",[26661]="木06",[26662]="木06",[26663]="木06",[26664]="木06",[26665]="木06",[26666]="木06",[26667]="木06",[26668]="木06",[26669]="木06",[26670]="木06",[26671]="木06",[26672]="木06",[26673]="木06",[26674]="木06",[26675]="木06",[26676]="木06",[26677]="木06",[26678]="木06",[26679]="木06",[26680]="木06",[26681]="木06",[26682]="木06",[26683]="木06",[26684]="木06",[26685]="木06",[26686]="木06",[26687]="木06",[26688]="木06",[26689]="木06",[26690]="木06",[26691]="木06",[26692]="木06",[26693]="木06",[26694]="木06",[26695]="木06",[26696]="木06",[26697]="木06",[26698]="木06",[26699]="木06",[26700]="木06",[26701]="木06",[26702]="木06",[26703]="木06",[26704]="木06",[26705]="木06",[26706]="木06",[26707]="木06",[26708]="木06",[26709]="木06",[26710]="木06",[26711]="木06",[26712]="木06",[26713]="木06",[26714]="木06",[26715]="木06",[26716]="木06",[26717]="木06",[26718]="木06",[26719]="木06",[26720]="木06",[26721]="木06",[26722]="木06",[26723]="木06",[26724]="木06",[26725]="木06",[26726]="木06",[26727]="木06",[26728]="木06",[26729]="木06",[26730]="木06",[26731]="木07",[26732]="木07",[26733]="木07",[26734]="木07",[26735]="木07",[26736]="木07",[26737]="木07",[26738]="木07",[26739]="木07",[26740]="木07",[26741]="木07",[26742]="木07",[26743]="木07",[26744]="木07",[26745]="木07",[26746]="木07",[26747]="木07",[26748]="木07",[26749]="木07",[26750]="木07",[26751]="木07",[26752]="木07",[26753]="木07",[26754]="木07",[26755]="木07",[26756]="木07",[26757]="木07",[26758]="木07",[26759]="木07",[26760]="木07",[26761]="木07",[26762]="木07",[26763]="木07",[26764]="木07",[26765]="木07",[26766]="木07",[26767]="木07",[26768]="木07",[26769]="木07",[26770]="木07",[26771]="木07",[26772]="木07",[26773]="木07",[26774]="木07",[26775]="木07",[26776]="木07",[26777]="木07",[26778]="木07",[26779]="木07",[26780]="木07",[26781]="木07",[26782]="木07",[26783]="木07",[26784]="木07",[26785]="木07",[26786]="木07",[26787]="木07",[26788]="木07",[26789]="木07",[26790]="木07",[26791]="木07",[26792]="木07",[26793]="木07",[26794]="木07",[26795]="木07",[26796]="木07",[26797]="木07",[26798]="木07",[26799]="木07",[26800]="木07",[26801]="木07",[26802]="木07",[26803]="木07",[26804]="木07",[26805]="木07",[26806]="木07",[26807]="木07",[26808]="木07",[26809]="木07",[26810]="木07",[26811]="木07",}