มอดูล:zh-sortkey/data/028

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[26812]="木07",[26813]="木07",[26814]="木07",[26815]="木07",[26816]="木07",[26817]="木07",[26818]="木07",[26819]="木08",[26820]="木08",[26821]="木08",[26822]="木08",[26823]="木08",[26824]="木08",[26825]="木08",[26826]="木08",[26827]="木08",[26828]="木08",[26829]="木08",[26830]="木08",[26831]="木08",[26832]="木08",[26833]="木08",[26834]="木08",[26835]="木08",[26836]="木08",[26837]="木08",[26838]="木08",[26839]="木08",[26840]="木08",[26841]="木08",[26842]="木08",[26843]="木08",[26844]="木08",[26845]="木08",[26846]="木08",[26847]="木08",[26848]="木08",[26849]="木08",[26850]="木08",[26851]="木08",[26852]="木08",[26853]="木08",[26854]="木08",[26855]="木08",[26856]="木08",[26857]="木08",[26858]="木08",[26859]="木08",[26860]="木08",[26861]="木08",[26862]="木08",[26863]="木08",[26864]="木08",[26865]="木08",[26866]="木08",[26867]="木08",[26868]="木08",[26869]="木08",[26870]="木08",[26871]="木08",[26872]="木08",[26873]="木08",[26874]="木08",[26875]="木08",[26876]="木08",[26877]="木08",[26878]="木08",[26879]="木08",[26880]="木08",[26881]="木08",[26882]="木08",[26883]="木08",[26884]="木08",[26885]="木08",[26886]="木08",[26887]="木08",[26888]="木08",[26889]="木08",[26890]="木08",[26891]="木08",[26892]="木08",[26893]="木08",[26894]="木08",[26895]="木08",[26896]="木08",[26897]="木08",[26898]="木08",[26899]="木08",[26900]="木08",[26901]="木08",[26902]="木08",[26903]="木08",[26904]="木08",[26905]="木08",[26906]="木08",[26907]="木08",[26908]="木08",[26909]="木08",[26910]="木08",[26911]="木08",[26912]="木08",[26913]="木08",[26914]="木08",[26915]="木08",[26916]="木08",[26917]="木08",[26918]="木08",[26919]="木08",[26920]="木08",[26921]="木08",[26922]="木08",[26923]="木08",[26924]="木08",[26925]="木08",[26926]="木08",[26927]="木09",[26928]="木09",[26929]="木09",[26930]="木09",[26931]="木09",[26932]="木09",[26933]="木09",[26934]="木09",[26935]="木09",[26936]="木09",[26937]="木09",[26938]="木09",[26939]="木09",[26940]="木09",[26941]="木09",[26942]="木09",[26943]="木09",[26944]="木09",[26945]="木09",[26946]="木09",[26947]="木09",[26948]="木09",[26949]="木09",[26950]="木09",[26951]="木09",[26952]="木09",[26953]="木09",[26954]="木09",[26955]="木09",[26956]="木09",[26957]="木09",[26958]="木09",[26959]="木09",[26960]="木09",[26961]="木09",[26962]="木09",[26963]="木09",[26964]="木09",[26965]="木09",[26966]="木09",[26967]="木09",[26968]="木09",[26969]="木09",[26970]="木09",[26971]="木09",[26972]="木09",[26973]="木09",[26974]="木09",[26975]="木09",[26976]="木09",[26977]="木09",[26978]="木09",[26979]="木09",[26980]="木09",[26981]="木09",[26982]="木09",[26983]="木09",[26984]="木09",[26985]="木09",[26986]="木09",[26987]="木09",[26988]="木09",[26989]="木09",[26990]="木09",[26991]="木09",[26992]="木09",[26993]="木09",[26994]="木09",[26995]="木09",[26996]="木09",[26997]="木09",[26998]="木09",[26999]="木09",[27000]="木09",[27001]="木09",[27002]="木09",[27003]="木09",[27004]="木09",[27005]="木09",[27006]="木09",[27007]="木09",[27008]="木09",[27009]="木09",[27010]="木09",[27011]="木09",[27012]="木09",[27013]="木09",[27014]="木09",[27015]="木09",[27016]="木09",[27017]="木09",[27018]="木10",[27019]="木09",[27020]="木09",[27021]="木10",[27022]="木10",[27023]="木10",[27024]="木10",[27025]="木10",[27026]="木10",[27027]="木10",[27028]="木09",[27029]="木10",[27030]="木10",[27031]="木10",[27032]="木09",[27033]="木10",[27034]="木10",[27035]="木10",[27036]="木10",[27037]="木10",[27038]="木10",[27039]="木10",[27040]="木10",[27041]="木10",[27042]="木10",[27043]="木10",[27044]="木10",[27045]="木10",[27046]="木10",[27047]="木10",[27048]="木10",[27049]="木10",[27050]="木10",[27051]="木10",[27052]="木10",[27053]="木10",[27054]="木10",[27055]="木10",[27056]="木10",[27057]="木10",[27058]="木10",[27059]="木10",[27060]="木10",[27061]="木10",[27062]="木10",[27063]="木10",[27064]="木10",[27065]="木10",[27066]="木10",[27067]="木10",[27068]="木10",[27069]="木10",[27070]="木10",[27071]="木10",[27072]="木10",[27073]="木10",[27074]="木10",[27075]="木10",[27076]="木10",[27077]="木10",[27078]="木10",[27079]="木10",[27080]="木10",[27081]="木10",[27082]="木10",[27083]="木10",[27084]="木10",[27085]="木10",[27086]="木10",[27087]="木10",[27088]="木10",[27089]="木10",[27090]="木10",[27091]="木10",[27092]="木10",[27093]="木10",[27094]="木10",[27095]="木10",[27096]="木10",[27097]="木10",[27098]="木10",[27099]="木10",[27100]="木10",[27101]="木10",[27102]="木10",[27103]="木10",[27104]="木10",[27105]="木10",[27106]="木11",[27107]="木11",[27108]="木11",[27109]="木11",[27110]="木11",[27111]="木11",[27112]="木11",[27113]="木10",[27114]="木11",[27115]="木11",[27116]="木11",[27117]="木11",[27118]="木11",[27119]="木11",[27120]="木11",[27121]="木11",[27122]="木11",[27123]="木11",[27124]="木11",[27125]="木11",[27126]="木11",[27127]="木11",[27128]="木11",[27129]="木11",[27130]="木11",[27131]="木11",[27132]="木11",[27133]="木11",[27134]="木11",[27135]="木11",[27136]="木11",[27137]="木11",[27138]="木11",[27139]="木11",[27140]="木11",[27141]="木11",[27142]="木11",[27143]="木11",[27144]="木11",[27145]="木11",[27146]="木11",[27147]="木11",[27148]="木11",[27149]="木11",[27150]="木11",[27151]="木11",[27152]="木11",[27153]="木11",[27154]="木11",[27155]="木11",[27156]="木11",[27157]="木11",[27158]="木11",[27159]="木11",[27160]="木11",[27161]="木11",[27162]="木11",[27163]="木11",[27164]="木11",[27165]="木11",[27166]="木11",[27167]="木11",[27168]="木11",[27169]="木11",[27170]="木11",[27171]="木11",[27172]="木11",[27173]="木11",[27174]="木11",[27175]="木11",[27176]="木11",[27177]="木11",[27178]="木11",[27179]="木11",[27180]="木11",[27181]="木11",[27182]="木10",[27183]="木11",[27184]="木11",[27185]="木11",[27186]="木12",[27187]="木12",[27188]="木12",[27189]="木12",[27190]="木12",[27191]="木12",[27192]="木12",[27193]="木12",[27194]="木12",[27195]="木12",[27196]="木12",[27197]="木12",[27198]="木12",[27199]="木12",[27200]="木12",[27201]="木12",[27202]="木12",[27203]="木12",[27204]="木12",[27205]="木12",[27206]="木12",[27207]="木12",[27208]="木12",[27209]="木12",[27210]="木12",[27211]="木12",[27212]="木12",[27213]="木12",[27214]="木12",[27215]="木12",[27216]="木12",[27217]="木12",[27218]="木12",[27219]="木12",[27220]="木12",[27221]="木12",[27222]="木12",[27223]="木12",[27224]="木12",[27225]="木12",[27226]="木12",[27227]="木12",[27228]="木12",[27229]="木12",[27230]="木12",[27231]="木12",[27232]="木12",[27233]="木12",[27234]="木12",[27235]="木12",[27236]="木12",[27237]="木11",[27238]="木12",[27239]="木12",[27240]="木12",[27241]="木12",[27242]="木12",[27243]="木12",[27244]="木12",[27245]="木12",[27246]="木12",[27247]="木12",[27248]="木12",[27249]="木12",[27250]="木12",[27251]="木12",[27252]="木11",[27253]="木12",[27254]="木12",[27255]="木12",[27256]="木12",[27257]="木12",[27258]="木12",[27259]="木12",[27260]="木12",[27261]="木13",[27262]="木13",[27263]="木13",[27264]="木13",[27265]="木13",[27266]="木13",[27267]="木13",[27268]="木13",[27269]="木13",[27270]="木13",[27271]="木13",[27272]="木13",[27273]="木13",[27274]="木13",[27275]="木13",[27276]="木13",[27277]="木13",[27278]="木13",[27279]="木13",[27280]="木13",[27281]="木13",[27282]="木13",[27283]="木13",[27284]="木13",[27285]="木13",[27286]="木13",[27287]="木13",[27288]="木13",[27289]="木13",[27290]="木13",[27291]="木13",[27292]="木13",[27293]="木13",[27294]="木13",[27295]="木13",[27296]="木13",[27297]="木13",[27298]="木13",[27299]="木13",[27300]="木13",[27301]="木13",[27302]="木13",[27303]="木13",[27304]="木13",[27305]="木13",[27306]="木13",[27307]="木14",[27308]="木14",[27309]="木14",[27310]="木14",[27311]="木14",}