มอดูล:zh-sortkey/data/029

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[27312]="木14",[27313]="木14",[27314]="木14",[27315]="木14",[27316]="木14",[27317]="木14",[27318]="木14",[27319]="木14",[27320]="木14",[27321]="木14",[27322]="木14",[27323]="木14",[27324]="木14",[27325]="木14",[27326]="木14",[27327]="木14",[27328]="木14",[27329]="木14",[27330]="木14",[27331]="木14",[27332]="木14",[27333]="木14",[27334]="木14",[27335]="木14",[27336]="木14",[27337]="木14",[27338]="木14",[27339]="木15",[27340]="木15",[27341]="木15",[27342]="木15",[27343]="木15",[27344]="木15",[27345]="木15",[27346]="木15",[27347]="木15",[27348]="木15",[27349]="木15",[27350]="木15",[27351]="木15",[27352]="木15",[27353]="木15",[27354]="木15",[27355]="木15",[27356]="木15",[27357]="木15",[27358]="木15",[27359]="木15",[27360]="木15",[27361]="木15",[27362]="木15",[27363]="木15",[27364]="木15",[27365]="木15",[27366]="木15",[27367]="木16",[27368]="木16",[27369]="木16",[27370]="木16",[27371]="木15",[27372]="木16",[27373]="木15",[27374]="木16",[27375]="木16",[27376]="木16",[27377]="木16",[27378]="木16",[27379]="木16",[27380]="木16",[27381]="木16",[27382]="木16",[27383]="木18",[27384]="木17",[27385]="木17",[27386]="木17",[27387]="木17",[27388]="木17",[27389]="木17",[27390]="木17",[27391]="木17",[27392]="木17",[27393]="木17",[27394]="木17",[27395]="木17",[27396]="木17",[27397]="木17",[27398]="木18",[27399]="木18",[27400]="木18",[27401]="木18",[27402]="木18",[27403]="木18",[27404]="木17",[27405]="木18",[27406]="木18",[27407]="木19",[27408]="木19",[27409]="木19",[27410]="木19",[27411]="木20",[27412]="木20",[27413]="木20",[27414]="木21",[27415]="木21",[27416]="木21",[27417]="木21",[27418]="木21",[27419]="木21",[27420]="木22",[27421]="木22",[27422]="木24",[27423]="木24",[27424]="欠00",[27425]="欠02",[27426]="欠02",[27427]="欠04",[27428]="欠03",[27429]="欠04",[27430]="欠04",[27431]="欠04",[27432]="欠05",[27433]="欠05",[27434]="欠05",[27435]="欠06",[27436]="欠06",[27437]="欠06",[27438]="欠06",[27439]="欠06",[27440]="欠06",[27441]="欠06",[27442]="欠07",[27443]="欠07",[27444]="欠07",[27445]="欠07",[27446]="欠07",[27447]="欠07",[27448]="欠07",[27449]="欠08",[27450]="欠08",[27451]="欠08",[27452]="欠08",[27453]="欠08",[27454]="欠08",[27455]="欠08",[27456]="欠09",[27457]="欠09",[27458]="欠09",[27459]="欠09",[27460]="欠09",[27461]="欠09",[27462]="欠09",[27463]="欠09",[27464]="欠09",[27465]="欠10",[27466]="欠10",[27467]="欠10",[27468]="欠10",[27469]="欠10",[27470]="欠11",[27471]="欠11",[27472]="欠11",[27473]="欠11",[27474]="欠11",[27475]="欠11",[27476]="欠12",[27477]="欠12",[27478]="欠12",[27479]="欠12",[27480]="欠12",[27481]="欠12",[27482]="欠12",[27483]="欠13",[27484]="欠13",[27485]="欠13",[27486]="欠14",[27487]="欠14",[27488]="欠15",[27489]="欠18",[27490]="止00",[27491]="止01",[27492]="止02",[27493]="止03",[27494]="止04",[27495]="止04",[27496]="止04",[27497]="止04",[27498]="止05",[27499]="止05",[27500]="止06",[27501]="止06",[27502]="止08",[27503]="止08",[27504]="止09",[27505]="止09",[27506]="止09",[27507]="止09",[27508]="止10",[27509]="止11",[27510]="止11",[27511]="止12",[27512]="止14",[27513]="歹00",[27514]="歹01",[27515]="歹02",[27516]="歹03",[27517]="歹04",[27518]="歹04",[27519]="歹04",[27520]="歹04",[27521]="歹04",[27522]="歹05",[27523]="歹05",[27524]="歹05",[27525]="歹05",[27526]="歹05",[27527]="歹05",[27528]="歹06",[27529]="歹06",[27530]="歹06",[27531]="歹06",[27532]="歹07",[27533]="歹07",[27534]="歹07",[27535]="歹07",[27536]="歹07",[27537]="歹07",[27538]="歹07",[27539]="歹07",[27540]="歹08",[27541]="歹08",[27542]="歹08",[27543]="歹08",[27544]="歹08",[27545]="歹08",[27546]="歹08",[27547]="歹09",[27548]="歹09",[27549]="歹10",[27550]="歹10",[27551]="歹10",[27552]="歹10",[27553]="歹10",[27554]="歹11",[27555]="歹11",[27556]="歹11",[27557]="歹11",[27558]="歹11",[27559]="歹12",[27560]="歹12",[27561]="歹12",[27562]="歹12",[27563]="歹12",[27564]="歹13",[27565]="歹13",[27566]="歹13",[27567]="歹14",[27568]="歹15",[27569]="歹15",[27570]="歹17",[27571]="殳00",[27572]="殳04",[27573]="殳05",[27574]="殳05",[27575]="殳06",[27576]="殳07",[27577]="殳07",[27578]="殳07",[27579]="殳07",[27580]="殳08",[27581]="殳08",[27582]="殳09",[27583]="殳09",[27584]="殳09",[27585]="殳09",[27586]="殳09",[27587]="殳10",[27588]="殳10",[27589]="殳11",[27590]="殳11",[27591]="殳12",[27592]="殳12",[27593]="殳15",[27594]="殳19",[27595]="毋00",[27596]="毋00",[27597]="毋01",[27598]="毋02",[27599]="毋03",[27600]="毋03",[27601]="毋04",[27602]="毋04",[27603]="毋09",[27604]="比00",[27605]="比02",[27606]="比05",[27607]="比05",[27608]="比05",[27609]="比06",[27610]="比13",[27611]="毛00",[27612]="毛03",[27613]="毛03",[27614]="毛04",[27615]="毛04",[27616]="毛05",[27617]="毛05",[27618]="毛06",[27619]="毛06",[27620]="毛06",[27621]="毛06",[27622]="毛06",[27623]="毛06",[27624]="毛06",[27625]="毛06",[27626]="毛06",[27627]="毛07",[27628]="毛07",[27629]="毛07",[27630]="毛07",[27631]="毛08",[27632]="毛08",[27633]="毛08",[27634]="毛08",[27635]="毛08",[27636]="毛08",[27637]="毛08",[27638]="毛08",[27639]="毛09",[27640]="毛09",[27641]="毛09",[27642]="毛09",[27643]="毛09",[27644]="毛09",[27645]="毛09",[27646]="毛10",[27647]="毛11",[27648]="毛11",[27649]="毛11",[27650]="毛11",[27651]="毛12",[27652]="毛12",[27653]="毛12",[27654]="毛12",[27655]="毛12",[27656]="毛13",[27657]="毛13",[27658]="毛13",[27659]="毛14",[27660]="毛15",[27661]="毛18",[27662]="毛22",[27663]="氏00",[27664]="氏01",[27665]="氏01",[27666]="氏02",[27667]="氏04",[27668]="气00",[27669]="气01",[27670]="气02",[27671]="气02",[27672]="气02",[27673]="气03",[27674]="气03",[27675]="气04",[27676]="气04",[27677]="气04",[27678]="气05",[27679]="气05",[27680]="气05",[27681]="气05",[27682]="气05",[27683]="气06",[27684]="气06",[27685]="气06",[27686]="气06",[27687]="气06",[27688]="气06",[27689]="气06",[27690]="气07",[27691]="气07",[27692]="气08",[27693]="气08",[27694]="气08",[27695]="气08",[27696]="气08",[27697]="气09",[27698]="气10",[27699]="气10",[27700]="水00",[27701]="水00",[27702]="水01",[27703]="水01",[27704]="水01",[27705]="水01",[27706]="水00",[27707]="水02",[27708]="水02",[27709]="入04",[27710]="水02",[27711]="水02",[27712]="水02",[27713]="水02",[27714]="水02",[27715]="水02",[27716]="水02",[27717]="水02",[27718]="水02",[27719]="水02",[27720]="水02",[27721]="水02",[27722]="水03",[27723]="水03",[27724]="水03",[27725]="水03",[27726]="水03",[27727]="水03",[27728]="水03",[27729]="水03",[27730]="水03",[27731]="水03",[27732]="水03",[27733]="水03",[27734]="水03",[27735]="水03",[27736]="水03",[27737]="水03",[27738]="水03",[27739]="水03",[27740]="水03",[27741]="水03",[27742]="水03",[27743]="水03",[27744]="水03",[27745]="水03",[27746]="水03",[27747]="水03",[27748]="水03",[27749]="水04",[27750]="水04",[27751]="水04",[27752]="水04",[27753]="水04",[27754]="水04",[27755]="水04",[27756]="水04",[27757]="水04",[27758]="水04",[27759]="水04",[27760]="水04",[27761]="水04",[27762]="水04",[27763]="水04",[27764]="水04",[27765]="水04",[27766]="水04",[27767]="水04",[27768]="水04",[27769]="水04",[27770]="水04",[27771]="水04",[27772]="水04",[27773]="水04",[27774]="水04",[27775]="水04",[27776]="水04",[27777]="水04",[27778]="水04",[27779]="水04",[27780]="水04",[27781]="水04",[27782]="水04",[27783]="水04",[27784]="水04",[27785]="水04",[27786]="水04",[27787]="水04",[27788]="水04",[27789]="水04",[27790]="水04",[27791]="水04",[27792]="水04",[27793]="水04",[27794]="水04",[27795]="水04",[27796]="水04",[27797]="水04",[27798]="水04",[27799]="水04",[27800]="水04",[27801]="水04",[27802]="水04",[27803]="水04",[27804]="水04",[27805]="水04",[27806]="水04",[27807]="水04",[27808]="水04",[27809]="水04",[27810]="水04",[27811]="水04",}