มอดูล:zh-sortkey/data/030

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[27812]="水04",[27813]="水04",[27814]="水04",[27815]="水04",[27816]="水04",[27817]="水04",[27818]="水04",[27819]="水05",[27820]="水05",[27821]="水05",[27822]="水05",[27823]="水05",[27824]="水05",[27825]="水05",[27826]="水05",[27827]="水05",[27828]="水05",[27829]="水05",[27830]="水05",[27831]="水05",[27832]="水05",[27833]="水05",[27834]="水05",[27835]="水05",[27836]="水05",[27837]="水05",[27838]="水05",[27839]="水05",[27840]="水05",[27841]="水05",[27842]="水05",[27843]="水05",[27844]="水05",[27845]="水05",[27846]="水05",[27847]="水05",[27848]="水05",[27849]="水05",[27850]="水05",[27851]="水05",[27852]="水05",[27853]="水05",[27854]="水05",[27855]="水05",[27856]="水05",[27857]="水05",[27858]="水05",[27859]="水05",[27860]="水05",[27861]="水05",[27862]="水05",[27863]="水05",[27864]="水05",[27865]="水05",[27866]="水06",[27867]="水05",[27868]="水05",[27869]="水05",[27870]="水05",[27871]="水05",[27872]="水05",[27873]="水05",[27874]="水05",[27875]="水05",[27876]="水05",[27877]="水05",[27878]="水05",[27879]="水05",[27880]="水05",[27881]="水05",[27882]="水05",[27883]="水05",[27884]="水05",[27885]="水05",[27886]="水05",[27887]="水05",[27888]="水05",[27889]="水05",[27890]="水05",[27891]="水05",[27892]="水05",[27893]="石04",[27894]="水05",[27895]="水05",[27896]="水05",[27897]="水05",[27898]="水05",[27899]="水05",[27900]="水05",[27901]="水05",[27902]="水05",[27903]="水06",[27904]="水06",[27905]="水06",[27906]="水06",[27907]="水06",[27908]="水06",[27909]="水06",[27910]="水06",[27911]="水06",[27912]="水06",[27913]="水06",[27914]="水06",[27915]="水06",[27916]="水06",[27917]="水07",[27918]="水06",[27919]="水06",[27920]="水06",[27921]="水06",[27922]="水06",[27923]="水06",[27924]="水06",[27925]="水06",[27926]="水07",[27927]="水06",[27928]="水06",[27929]="水06",[27930]="水06",[27931]="水06",[27932]="水06",[27933]="水06",[27934]="水06",[27935]="水06",[27936]="水06",[27937]="水06",[27938]="水06",[27939]="水06",[27940]="水06",[27941]="水06",[27942]="水06",[27943]="水06",[27944]="水06",[27945]="水06",[27946]="水06",[27947]="水06",[27948]="水06",[27949]="水06",[27950]="水06",[27951]="水06",[27952]="水06",[27953]="水06",[27954]="水06",[27955]="水06",[27956]="水06",[27957]="水06",[27958]="水06",[27959]="水06",[27960]="水06",[27961]="水06",[27962]="水06",[27963]="水06",[27964]="水06",[27965]="水06",[27966]="水06",[27967]="水06",[27968]="水06",[27969]="水06",[27970]="水06",[27971]="水06",[27972]="水06",[27973]="水06",[27974]="水06",[27975]="水06",[27976]="水06",[27977]="水06",[27978]="水06",[27979]="水06",[27980]="水06",[27981]="水06",[27982]="水06",[27983]="水06",[27984]="水06",[27985]="水06",[27986]="水06",[27987]="水06",[27988]="水06",[27989]="水06",[27990]="水07",[27991]="水07",[27992]="水07",[27993]="水07",[27994]="水07",[27995]="水07",[27996]="水07",[27997]="水07",[27998]="水07",[27999]="水07",[28000]="水07",[28001]="水07",[28002]="水07",[28003]="水07",[28004]="水07",[28005]="水07",[28006]="水07",[28007]="水07",[28008]="水07",[28009]="水07",[28010]="水07",[28011]="水07",[28012]="水07",[28013]="水07",[28014]="水07",[28015]="水07",[28016]="水07",[28017]="水07",[28018]="水07",[28019]="水07",[28020]="水07",[28021]="水07",[28022]="水07",[28023]="水07",[28024]="水07",[28025]="水07",[28026]="水07",[28027]="水07",[28028]="水07",[28029]="水07",[28030]="水07",[28031]="水07",[28032]="水07",[28033]="水07",[28034]="水07",[28035]="水07",[28036]="水07",[28037]="水07",[28038]="水07",[28039]="水07",[28040]="水07",[28041]="水07",[28042]="水07",[28043]="水07",[28044]="水07",[28045]="水07",[28046]="水07",[28047]="水07",[28048]="水07",[28049]="水07",[28050]="水07",[28051]="水07",[28052]="水07",[28053]="水07",[28054]="水07",[28055]="水07",[28056]="水07",[28057]="水08",[28058]="水07",[28059]="水07",[28060]="水07",[28061]="水07",[28062]="水07",[28063]="水07",[28064]="水07",[28065]="水07",[28066]="水07",[28067]="水07",[28068]="水07",[28069]="水07",[28070]="水07",[28071]="水07",[28072]="水07",[28073]="水07",[28074]="水08",[28075]="水08",[28076]="水08",[28077]="水08",[28078]="水08",[28079]="水08",[28080]="水08",[28081]="水08",[28082]="水08",[28083]="水08",[28084]="水08",[28085]="水08",[28086]="水08",[28087]="水08",[28088]="水08",[28089]="水08",[28090]="水08",[28091]="水08",[28092]="水08",[28093]="水08",[28094]="水08",[28095]="水08",[28096]="水08",[28097]="水08",[28098]="水08",[28099]="水08",[28100]="水08",[28101]="水08",[28102]="水08",[28103]="水08",[28104]="水08",[28105]="水08",[28106]="水08",[28107]="水08",[28108]="水08",[28109]="水08",[28110]="水08",[28111]="水08",[28112]="水08",[28113]="水08",[28114]="水08",[28115]="水08",[28116]="水08",[28117]="水08",[28118]="水08",[28119]="水08",[28120]="水08",[28121]="水08",[28122]="水08",[28123]="水08",[28124]="水08",[28125]="水08",[28126]="水08",[28127]="水08",[28128]="水08",[28129]="水08",[28130]="水08",[28131]="水08",[28132]="水08",[28133]="水08",[28134]="水08",[28135]="水08",[28136]="水08",[28137]="水08",[28138]="水08",[28139]="水08",[28140]="水08",[28141]="水08",[28142]="水08",[28143]="水08",[28144]="水08",[28145]="水08",[28146]="水08",[28147]="水08",[28148]="水08",[28149]="水08",[28150]="水08",[28151]="水08",[28152]="水08",[28153]="水08",[28154]="水08",[28155]="水08",[28156]="水08",[28157]="水08",[28158]="水08",[28159]="水08",[28160]="水08",[28161]="水08",[28162]="水08",[28163]="水09",[28164]="水08",[28165]="水08",[28166]="水08",[28167]="水08",[28168]="水08",[28169]="水08",[28170]="水08",[28171]="水08",[28172]="水08",[28173]="水08",[28174]="水08",[28175]="水08",[28176]="水08",[28177]="水08",[28178]="水08",[28179]="水08",[28180]="水08",[28181]="水08",[28182]="水08",[28183]="水08",[28184]="水09",[28185]="水09",[28186]="水08",[28187]="水09",[28188]="水09",[28189]="水09",[28190]="水09",[28191]="水09",[28192]="水09",[28193]="水09",[28194]="水09",[28195]="水09",[28196]="水09",[28197]="水09",[28198]="水09",[28199]="水09",[28200]="水09",[28201]="水09",[28202]="水09",[28203]="水09",[28204]="水09",[28205]="水09",[28206]="水09",[28207]="水09",[28208]="水09",[28209]="水09",[28210]="水09",[28211]="水09",[28212]="水09",[28213]="水09",[28214]="水09",[28215]="水09",[28216]="水09",[28217]="水09",[28218]="水09",[28219]="水09",[28220]="水09",[28221]="水09",[28222]="水09",[28223]="水09",[28224]="水09",[28225]="水09",[28226]="水09",[28227]="水09",[28228]="水09",[28229]="水09",[28230]="水09",[28231]="水09",[28232]="水09",[28233]="水09",[28234]="水09",[28235]="水09",[28236]="水09",[28237]="水09",[28238]="水09",[28239]="水09",[28240]="水09",[28241]="水09",[28242]="水09",[28243]="水09",[28244]="水09",[28245]="水09",[28246]="水09",[28247]="水09",[28248]="水09",[28249]="水09",[28250]="水09",[28251]="水09",[28252]="水09",[28253]="水09",[28254]="水09",[28255]="水09",[28256]="水09",[28257]="水09",[28258]="水09",[28259]="水09",[28260]="水09",[28261]="水09",[28262]="水09",[28263]="水09",[28264]="水09",[28265]="水09",[28266]="水09",[28267]="水09",[28268]="水09",[28269]="水09",[28270]="水09",[28271]="水09",[28272]="水09",[28273]="水09",[28274]="水09",[28275]="水09",[28276]="水08",[28277]="水09",[28278]="水09",[28279]="水09",[28280]="水09",[28281]="水09",[28282]="水09",[28283]="水09",[28284]="水09",[28285]="水09",[28286]="水09",[28287]="水09",[28288]="水09",[28289]="水09",[28290]="水09",[28291]="水09",[28292]="水09",[28293]="水09",[28294]="水09",[28295]="水09",[28296]="水09",[28297]="水09",[28298]="水09",[28299]="水09",[28300]="水09",[28301]="水10",[28302]="水10",[28303]="水10",[28304]="水10",[28305]="水10",[28306]="水10",[28307]="水10",[28308]="水10",[28309]="水10",[28310]="水10",[28311]="水10",}