มอดูล:zh-sortkey/data/031

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[28312]="水10",[28313]="水10",[28314]="水10",[28315]="水10",[28316]="水10",[28317]="水10",[28318]="水10",[28319]="水10",[28320]="水10",[28321]="水10",[28322]="水10",[28323]="水10",[28324]="水10",[28325]="水10",[28326]="水10",[28327]="水10",[28328]="水10",[28329]="水10",[28330]="水10",[28331]="水10",[28332]="水10",[28333]="水10",[28334]="水10",[28335]="水10",[28336]="水10",[28337]="水10",[28338]="水10",[28339]="水10",[28340]="水10",[28341]="水10",[28342]="水10",[28343]="水10",[28344]="水10",[28345]="水10",[28346]="水10",[28347]="水10",[28348]="水10",[28349]="水10",[28350]="水10",[28351]="水10",[28352]="水10",[28353]="水10",[28354]="水10",[28355]="水10",[28356]="水10",[28357]="水10",[28358]="水10",[28359]="水10",[28360]="水10",[28361]="水10",[28362]="水10",[28363]="水09",[28364]="水11",[28365]="水10",[28366]="水10",[28367]="水10",[28368]="水10",[28369]="水10",[28370]="水10",[28371]="水10",[28372]="水10",[28373]="水10",[28374]="水10",[28375]="水10",[28376]="水10",[28377]="水10",[28378]="水11",[28379]="水10",[28380]="水10",[28381]="水10",[28382]="水09",[28383]="水10",[28384]="水10",[28385]="水10",[28386]="水10",[28387]="水10",[28388]="水10",[28389]="水10",[28390]="水10",[28391]="水10",[28392]="水10",[28393]="水10",[28394]="水10",[28395]="水11",[28396]="水11",[28397]="水11",[28398]="水11",[28399]="水11",[28400]="水11",[28401]="水11",[28402]="水11",[28403]="水11",[28404]="水11",[28405]="水11",[28406]="水11",[28407]="水11",[28408]="水11",[28409]="水11",[28410]="水11",[28411]="水11",[28412]="水11",[28413]="水11",[28414]="水11",[28415]="水11",[28416]="水11",[28417]="水11",[28418]="水11",[28419]="水11",[28420]="水11",[28421]="水11",[28422]="水11",[28423]="水11",[28424]="水11",[28425]="水11",[28426]="水11",[28427]="水12",[28428]="水11",[28429]="水11",[28430]="水11",[28431]="水11",[28432]="水11",[28433]="水11",[28434]="水11",[28435]="水10",[28436]="水11",[28437]="水11",[28438]="水11",[28439]="水11",[28440]="水11",[28441]="水11",[28442]="水11",[28443]="水11",[28444]="水11",[28445]="水11",[28446]="水11",[28447]="水11",[28448]="水11",[28449]="水11",[28450]="水11",[28451]="水11",[28452]="水11",[28453]="水11",[28454]="水11",[28455]="水11",[28456]="水11",[28457]="水11",[28458]="水11",[28459]="水11",[28460]="水11",[28461]="水11",[28462]="水11",[28463]="水11",[28464]="水11",[28465]="水11",[28466]="水11",[28467]="水11",[28468]="水11",[28469]="水11",[28470]="水11",[28471]="水11",[28472]="水11",[28473]="水11",[28474]="水11",[28475]="水11",[28476]="水11",[28477]="水12",[28478]="水11",[28479]="水11",[28480]="水11",[28481]="水11",[28482]="水11",[28483]="水11",[28484]="水11",[28485]="水11",[28486]="水11",[28487]="水11",[28488]="水11",[28489]="水11",[28490]="水11",[28491]="水11",[28492]="水11",[28493]="水11",[28494]="水12",[28495]="水12",[28496]="水12",[28497]="水12",[28498]="水12",[28499]="水12",[28500]="水12",[28501]="水12",[28502]="水12",[28503]="水12",[28504]="水12",[28505]="水12",[28506]="水12",[28507]="水12",[28508]="水12",[28509]="水12",[28510]="水12",[28511]="水12",[28512]="水12",[28513]="水12",[28514]="水12",[28515]="水12",[28516]="水12",[28517]="水12",[28518]="水12",[28519]="水12",[28520]="水12",[28521]="水12",[28522]="水12",[28523]="水12",[28524]="水12",[28525]="水12",[28526]="水12",[28527]="水12",[28528]="水12",[28529]="水12",[28530]="水12",[28531]="水12",[28532]="水12",[28533]="水12",[28534]="水12",[28535]="水12",[28536]="水12",[28537]="水12",[28538]="水12",[28539]="水12",[28540]="水12",[28541]="水12",[28542]="水12",[28543]="水12",[28544]="水14",[28545]="水12",[28546]="水12",[28547]="水12",[28548]="水12",[28549]="水12",[28550]="水12",[28551]="水12",[28552]="水12",[28553]="水12",[28554]="水12",[28555]="水12",[28556]="水12",[28557]="水12",[28558]="水12",[28559]="水12",[28560]="水12",[28561]="水12",[28562]="水12",[28563]="水12",[28564]="水12",[28565]="水12",[28566]="水12",[28567]="水12",[28568]="水12",[28569]="水13",[28570]="水12",[28571]="水12",[28572]="水12",[28573]="水12",[28574]="水13",[28575]="水13",[28576]="水13",[28577]="水13",[28578]="水13",[28579]="水13",[28580]="水13",[28581]="水13",[28582]="水13",[28583]="水13",[28584]="水13",[28585]="水13",[28586]="水13",[28587]="水13",[28588]="水13",[28589]="水13",[28590]="水13",[28591]="水13",[28592]="水13",[28593]="水13",[28594]="水13",[28595]="水13",[28596]="水13",[28597]="水13",[28598]="水13",[28599]="水13",[28600]="水13",[28601]="水13",[28602]="水13",[28603]="水13",[28604]="水13",[28605]="水13",[28606]="水13",[28607]="水13",[28608]="水13",[28609]="水13",[28610]="水13",[28611]="水13",[28612]="水13",[28613]="水13",[28614]="水13",[28615]="水13",[28616]="水13",[28617]="水13",[28618]="水13",[28619]="水13",[28620]="水13",[28621]="水13",[28622]="水13",[28623]="水13",[28624]="水12",[28625]="水13",[28626]="水13",[28627]="水13",[28628]="水14",[28629]="水14",[28630]="水13",[28631]="水14",[28632]="水14",[28633]="水14",[28634]="水14",[28635]="水14",[28636]="水14",[28637]="水14",[28638]="水14",[28639]="水14",[28640]="水14",[28641]="水14",[28642]="水14",[28643]="水14",[28644]="水14",[28645]="水14",[28646]="水14",[28647]="水14",[28648]="水14",[28649]="水14",[28650]="水14",[28651]="水14",[28652]="水14",[28653]="水14",[28654]="水14",[28655]="水14",[28656]="水14",[28657]="水14",[28658]="水14",[28659]="水16",[28660]="水14",[28661]="水14",[28662]="水14",[28663]="水14",[28664]="水14",[28665]="水15",[28666]="水15",[28667]="水15",[28668]="水15",[28669]="水15",[28670]="水15",[28671]="水15",[28672]="水15",[28673]="水15",[28674]="水15",[28675]="水15",[28676]="水15",[28677]="水15",[28678]="水15",[28679]="水15",[28680]="水15",[28681]="水15",[28682]="水15",[28683]="水15",[28684]="水15",[28685]="水15",[28686]="水15",[28687]="水15",[28688]="水15",[28689]="水15",[28690]="水15",[28691]="水15",[28692]="水15",[28693]="水16",[28694]="水16",[28695]="水16",[28696]="水16",[28697]="水16",[28698]="水16",[28699]="水16",[28700]="水16",[28701]="水16",[28702]="水16",[28703]="水16",[28704]="水16",[28705]="水16",[28706]="水16",[28707]="水16",[28708]="水16",[28709]="水16",[28710]="水16",[28711]="水16",[28712]="水16",[28713]="水16",[28714]="水16",[28715]="水16",[28716]="水16",[28717]="水16",[28718]="水16",[28719]="水17",[28720]="水17",[28721]="水17",[28722]="水17",[28723]="水17",[28724]="水17",[28725]="水17",[28726]="水17",[28727]="水17",[28728]="水17",[28729]="水17",[28730]="水17",[28731]="水17",[28732]="水17",[28733]="水17",[28734]="水17",[28735]="水17",[28736]="水17",[28737]="水17",[28738]="水18",[28739]="水18",[28740]="水18",[28741]="水18",[28742]="水18",[28743]="水18",[28744]="水18",[28745]="水18",[28746]="水18",[28747]="水18",[28748]="水18",[28749]="水18",[28750]="水23",[28751]="水18",[28752]="水18",[28753]="水19",[28754]="水19",[28755]="水19",[28756]="水19",[28757]="水19",[28758]="水19",[28759]="水19",[28760]="水19",[28761]="水20",[28762]="水20",[28763]="水20",[28764]="水20",[28765]="水21",[28766]="水21",[28767]="水21",[28768]="水21",[28769]="水21",[28770]="水22",[28771]="水22",[28772]="水23",[28773]="水23",[28774]="水23",[28775]="水24",[28776]="水24",[28777]="水28",[28778]="水29",[28779]="火00",[28780]="火00",[28781]="火01",[28782]="火02",[28783]="火02",[28784]="火02",[28785]="火02",[28786]="火02",[28787]="火02",[28788]="火03",[28789]="火03",[28790]="火03",[28791]="火03",[28792]="火03",[28793]="火03",[28794]="火03",[28795]="火03",[28796]="火03",[28797]="火03",[28798]="火03",[28799]="火03",[28800]="火03",[28801]="火04",[28802]="火04",[28803]="火04",[28804]="火04",[28805]="火04",[28806]="火04",[28807]="火02",[28808]="火04",[28809]="火04",[28810]="火04",[28811]="火04",}