มอดูล:zh-sortkey/data/032

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[28812]="火04",[28813]="火04",[28814]="火04",[28815]="火04",[28816]="火04",[28817]="火04",[28818]="火04",[28819]="火04",[28820]="火04",[28821]="火04",[28822]="火04",[28823]="火04",[28824]="火04",[28825]="火04",[28826]="火04",[28827]="火04",[28828]="火04",[28829]="火04",[28830]="火04",[28831]="火05",[28832]="火05",[28833]="火05",[28834]="火05",[28835]="火05",[28836]="火05",[28837]="火05",[28838]="火05",[28839]="火05",[28840]="火05",[28841]="火05",[28842]="火05",[28843]="火05",[28844]="火05",[28845]="火05",[28846]="火05",[28847]="火05",[28848]="火05",[28849]="火05",[28850]="火05",[28851]="火05",[28852]="火05",[28853]="火05",[28854]="火05",[28855]="火05",[28856]="火05",[28857]="火05",[28858]="火05",[28859]="火05",[28860]="火05",[28861]="火05",[28862]="火05",[28863]="火05",[28864]="火05",[28865]="火05",[28866]="火05",[28867]="火05",[28868]="火06",[28869]="火06",[28870]="火06",[28871]="火06",[28872]="火06",[28873]="火06",[28874]="火06",[28875]="火06",[28876]="火06",[28877]="火06",[28878]="火06",[28879]="火06",[28880]="火06",[28881]="火06",[28882]="火06",[28883]="火06",[28884]="火06",[28885]="火06",[28886]="火06",[28887]="火06",[28888]="火06",[28889]="火06",[28890]="火06",[28891]="火06",[28892]="火06",[28893]="火06",[28894]="火06",[28895]="火06",[28896]="火06",[28897]="火06",[28898]="火06",[28899]="火06",[28900]="火06",[28901]="火06",[28902]="火06",[28903]="火06",[28904]="火06",[28905]="火06",[28906]="火06",[28907]="火06",[28908]="火06",[28909]="火06",[28910]="火06",[28911]="火07",[28912]="火07",[28913]="火07",[28914]="火07",[28915]="火07",[28916]="火07",[28917]="火07",[28918]="火07",[28919]="火07",[28920]="火07",[28921]="火07",[28922]="火07",[28923]="火07",[28924]="火07",[28925]="火07",[28926]="火07",[28927]="火07",[28928]="火07",[28929]="火07",[28930]="火07",[28931]="火07",[28932]="火07",[28933]="火07",[28934]="火07",[28935]="火07",[28936]="火07",[28937]="火07",[28938]="火07",[28939]="火07",[28940]="火07",[28941]="火07",[28942]="火07",[28943]="火07",[28944]="火07",[28945]="火07",[28946]="火07",[28947]="火07",[28948]="火08",[28949]="火07",[28950]="火07",[28951]="火07",[28952]="火07",[28953]="火08",[28954]="火08",[28955]="火08",[28956]="火08",[28957]="火08",[28958]="火08",[28959]="火08",[28960]="火08",[28961]="火08",[28962]="火08",[28963]="火08",[28964]="火08",[28965]="火08",[28966]="火08",[28967]="火08",[28968]="火08",[28969]="火08",[28970]="火08",[28971]="火08",[28972]="火08",[28973]="火08",[28974]="火08",[28975]="火08",[28976]="火08",[28977]="火08",[28978]="火08",[28979]="火08",[28980]="火08",[28981]="火08",[28982]="火08",[28983]="火08",[28984]="火08",[28985]="火08",[28986]="火08",[28987]="火08",[28988]="火08",[28989]="火08",[28990]="火08",[28991]="火08",[28992]="火08",[28993]="火09",[28994]="火09",[28995]="火09",[28996]="火09",[28997]="火09",[28998]="火09",[28999]="火09",[29000]="火09",[29001]="火09",[29002]="火09",[29003]="火09",[29004]="火09",[29005]="火09",[29006]="火09",[29007]="火09",[29008]="火09",[29009]="火09",[29010]="火09",[29011]="火09",[29012]="火09",[29013]="火09",[29014]="火09",[29015]="火09",[29016]="火09",[29017]="火09",[29018]="火09",[29019]="火09",[29020]="火09",[29021]="火09",[29022]="火09",[29023]="火09",[29024]="火09",[29025]="火09",[29026]="火09",[29027]="火09",[29028]="火09",[29029]="火09",[29030]="火09",[29031]="火09",[29032]="火09",[29033]="火09",[29034]="火09",[29035]="火09",[29036]="火09",[29037]="火09",[29038]="火08",[29039]="火09",[29040]="火09",[29041]="火09",[29042]="火09",[29043]="火09",[29044]="火09",[29045]="火09",[29046]="火09",[29047]="火09",[29048]="火09",[29049]="火10",[29050]="火09",[29051]="火10",[29052]="火10",[29053]="火10",[29054]="火10",[29055]="火10",[29056]="火10",[29057]="火10",[29058]="火10",[29059]="火10",[29060]="火10",[29061]="火10",[29062]="火10",[29063]="火10",[29064]="火10",[29065]="火10",[29066]="火10",[29067]="火10",[29068]="火10",[29069]="火10",[29070]="火10",[29071]="火10",[29072]="火10",[29073]="火10",[29074]="火10",[29075]="火10",[29076]="火10",[29077]="火10",[29078]="火10",[29079]="火10",[29080]="火10",[29081]="火10",[29082]="火11",[29083]="火11",[29084]="火11",[29085]="火11",[29086]="火11",[29087]="火11",[29088]="火11",[29089]="火11",[29090]="火11",[29091]="火11",[29092]="火11",[29093]="火11",[29094]="火10",[29095]="火11",[29096]="火11",[29097]="火11",[29098]="火11",[29099]="火11",[29100]="火11",[29101]="火11",[29102]="火11",[29103]="火11",[29104]="火11",[29105]="火11",[29106]="火11",[29107]="火11",[29108]="火11",[29109]="火11",[29110]="火12",[29111]="火12",[29112]="火12",[29113]="火12",[29114]="火12",[29115]="火12",[29116]="火12",[29117]="火12",[29118]="火12",[29119]="火12",[29120]="火12",[29121]="火12",[29122]="火12",[29123]="火12",[29124]="火12",[29125]="火12",[29126]="火12",[29127]="火12",[29128]="火12",[29129]="火12",[29130]="火12",[29131]="火12",[29132]="火12",[29133]="火12",[29134]="火12",[29135]="火12",[29136]="火12",[29137]="火12",[29138]="火12",[29139]="火12",[29140]="火12",[29141]="火12",[29142]="火12",[29143]="火12",[29144]="火12",[29145]="火12",[29146]="火12",[29147]="火12",[29148]="火12",[29149]="火12",[29150]="火12",[29151]="火13",[29152]="火13",[29153]="火13",[29154]="火13",[29155]="火13",[29156]="火13",[29157]="火13",[29158]="火13",[29159]="火13",[29160]="火13",[29161]="火13",[29162]="火13",[29163]="火13",[29164]="火13",[29165]="火13",[29166]="火13",[29167]="火13",[29168]="火13",[29169]="火13",[29170]="火13",[29171]="火13",[29172]="火13",[29173]="火13",[29174]="火13",[29175]="火13",[29176]="火14",[29177]="火14",[29178]="火14",[29179]="火14",[29180]="火14",[29181]="火14",[29182]="火14",[29183]="火14",[29184]="火14",[29185]="火14",[29186]="火14",[29187]="火14",[29188]="火15",[29189]="火15",[29190]="火15",[29191]="火15",[29192]="火15",[29193]="火15",[29194]="火15",[29195]="火16",[29196]="火15",[29197]="火15",[29198]="火15",[29199]="火16",[29200]="火16",[29201]="火16",[29202]="火16",[29203]="火16",[29204]="火16",[29205]="火15",[29206]="火16",[29207]="火16",[29208]="火16",[29209]="火17",[29210]="火17",[29211]="火17",[29212]="火18",[29213]="火18",[29214]="火18",[29215]="火18",[29216]="火18",[29217]="火19",[29218]="火19",[29219]="火20",[29220]="火21",[29221]="火21",[29222]="火21",[29223]="火24",[29224]="火25",[29225]="火29",[29226]="爪00",[29227]="爪00",[29228]="爪04",[29229]="爪04",[29230]="爪05",[29231]="爪05",[29232]="爪05",[29233]="爪06",[29234]="爪08",[29235]="爪10",[29236]="爪11",[29237]="爪14",[29238]="父00",[29239]="父02",[29240]="父04",[29241]="父06",[29242]="父09",[29243]="爻00",[29244]="爻05",[29245]="爻07",[29246]="爻10",[29247]="爿00",[29248]="爿04",[29249]="爿05",[29250]="爿06",[29251]="爿09",[29252]="爿10",[29253]="爿11",[29254]="爿13",[29255]="片00",[29256]="片04",[29257]="片05",[29258]="片05",[29259]="片08",[29260]="片08",[29261]="片08",[29262]="片09",[29263]="片09",[29264]="片09",[29265]="片09",[29266]="片09",[29267]="片10",[29268]="片10",[29269]="片11",[29270]="片11",[29271]="片11",[29272]="片15",[29273]="牙00",[29274]="牙08",[29275]="牛00",[29276]="牛00",[29277]="牛02",[29278]="牛02",[29279]="牛02",[29280]="牛03",[29281]="牛03",[29282]="牛03",[29283]="牛03",[29284]="牛03",[29285]="牛04",[29286]="牛04",[29287]="牛04",[29288]="牛04",[29289]="牛04",[29290]="牛04",[29291]="牛04",[29292]="牛04",[29293]="牛05",[29294]="牛05",[29295]="牛05",[29296]="牛05",[29297]="牛05",[29298]="牛05",[29299]="牛05",[29300]="牛05",[29301]="牛05",[29302]="牛06",[29303]="牛06",[29304]="牛06",[29305]="牛06",[29306]="牛06",[29307]="牛07",[29308]="牛07",[29309]="牛07",[29310]="牛07",[29311]="牛07",}