มอดูล:zh-sortkey/data/033

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[29312]="牛08",[29313]="牛07",[29314]="牛08",[29315]="牛08",[29316]="牛08",[29317]="牛08",[29318]="牛08",[29319]="牛08",[29320]="牛08",[29321]="牛08",[29322]="牛08",[29323]="牛08",[29324]="牛09",[29325]="牛09",[29326]="牛09",[29327]="牛09",[29328]="牛09",[29329]="牛09",[29330]="牛10",[29331]="牛10",[29332]="牛10",[29333]="牛10",[29334]="牛10",[29335]="牛10",[29336]="牛11",[29337]="牛11",[29338]="牛11",[29339]="牛11",[29340]="牛12",[29341]="牛12",[29342]="牛12",[29343]="牛12",[29344]="牛13",[29345]="牛15",[29346]="牛15",[29347]="牛15",[29348]="牛15",[29349]="牛15",[29350]="牛15",[29351]="牛16",[29352]="牛16",[29353]="牛18",[29354]="牛20",[29355]="牛23",[29356]="犬00",[29357]="犬00",[29358]="犬01",[29359]="犬02",[29360]="犬02",[29361]="犬03",[29362]="犬03",[29363]="犬03",[29364]="犬03",[29365]="犬03",[29366]="犬03",[29367]="犬03",[29368]="犬03",[29369]="犬04",[29370]="犬04",[29371]="犬04",[29372]="犬04",[29373]="犬04",[29374]="犬04",[29375]="犬04",[29376]="犬04",[29377]="犬04",[29378]="犬04",[29379]="犬04",[29380]="犬04",[29381]="犬04",[29382]="犬04",[29383]="犬04",[29384]="犬04",[29385]="犬05",[29386]="犬05",[29387]="犬05",[29388]="犬05",[29389]="犬05",[29390]="犬05",[29391]="犬05",[29392]="犬05",[29393]="犬05",[29394]="犬05",[29395]="犬05",[29396]="犬05",[29397]="犬05",[29398]="犬05",[29399]="犬05",[29400]="犬05",[29401]="犬05",[29402]="犬05",[29403]="犬05",[29404]="犬05",[29405]="犬05",[29406]="犬05",[29407]="犬06",[29408]="犬06",[29409]="犬06",[29410]="犬06",[29411]="犬06",[29412]="犬06",[29413]="犬06",[29414]="犬06",[29415]="犬06",[29416]="犬06",[29417]="犬06",[29418]="犬06",[29419]="犬06",[29420]="犬06",[29421]="犬06",[29422]="犬06",[29423]="犬06",[29424]="犬06",[29425]="犬06",[29426]="犬06",[29427]="犬07",[29428]="犬07",[29429]="犬07",[29430]="犬07",[29431]="犬07",[29432]="犬07",[29433]="犬07",[29434]="犬07",[29435]="犬07",[29436]="犬07",[29437]="犬07",[29438]="犬07",[29439]="犬07",[29440]="犬07",[29441]="犬07",[29442]="犬07",[29443]="犬07",[29444]="犬08",[29445]="犬08",[29446]="犬08",[29447]="犬08",[29448]="犬08",[29449]="犬08",[29450]="犬08",[29451]="犬08",[29452]="犬08",[29453]="犬08",[29454]="犬08",[29455]="犬08",[29456]="犬08",[29457]="犬08",[29458]="犬08",[29459]="犬08",[29460]="犬08",[29461]="犬08",[29462]="犬08",[29463]="犬08",[29464]="犬08",[29465]="犬08",[29466]="犬08",[29467]="犬08",[29468]="犬08",[29469]="犬08",[29470]="犬08",[29471]="犬08",[29472]="犬08",[29473]="犬08",[29474]="犬09",[29475]="犬09",[29476]="犬09",[29477]="犬09",[29478]="犬09",[29479]="犬09",[29480]="犬09",[29481]="犬09",[29482]="犬08",[29483]="犬08",[29484]="犬09",[29485]="犬09",[29486]="犬09",[29487]="犬09",[29488]="犬09",[29489]="犬09",[29490]="犬09",[29491]="犬09",[29492]="犬09",[29493]="犬09",[29494]="犬09",[29495]="犬09",[29496]="犬09",[29497]="犬09",[29498]="犬10",[29499]="犬10",[29500]="犬10",[29501]="犬10",[29502]="犬10",[29503]="犬10",[29504]="犬10",[29505]="犬09",[29506]="犬10",[29507]="犬10",[29508]="犬11",[29509]="犬10",[29510]="犬10",[29511]="犬10",[29512]="犬10",[29513]="犬10",[29514]="犬10",[29515]="犬12",[29516]="犬11",[29517]="犬11",[29518]="犬11",[29519]="犬11",[29520]="犬11",[29521]="犬11",[29522]="犬11",[29523]="犬11",[29524]="犬11",[29525]="犬11",[29526]="犬12",[29527]="犬12",[29528]="犬12",[29529]="犬12",[29530]="犬12",[29531]="犬12",[29532]="犬12",[29533]="犬12",[29534]="犬12",[29535]="犬12",[29536]="犬12",[29537]="犬12",[29538]="犬12",[29539]="犬12",[29540]="犬12",[29541]="犬13",[29542]="犬13",[29543]="犬13",[29544]="犬13",[29545]="犬13",[29546]="犬13",[29547]="犬13",[29548]="犬13",[29549]="犬13",[29550]="犬14",[29551]="犬14",[29552]="犬14",[29553]="犬14",[29554]="犬14",[29555]="犬14",[29556]="犬14",[29557]="犬15",[29558]="犬15",[29559]="犬15",[29560]="犬15",[29561]="犬16",[29562]="犬16",[29563]="犬16",[29564]="犬17",[29565]="犬17",[29566]="犬18",[29567]="犬18",[29568]="犬19",[29569]="犬20",[29570]="犬20",[29571]="犬20",[29572]="玄00",[29573]="玄04",[29574]="玄05",[29575]="玄06",[29576]="玄06",[29577]="玉00",[29578]="玉01",[29579]="玉-1",[29580]="玉01",[29581]="玉01",[29582]="玉02",[29583]="玉02",[29584]="玉02",[29585]="玉02",[29586]="玉03",[29587]="玉03",[29588]="玉03",[29589]="玉03",[29590]="玉03",[29591]="玉03",[29592]="玉03",[29593]="玉03",[29594]="玉03",[29595]="玉03",[29596]="玉04",[29597]="玉04",[29598]="玉04",[29599]="玉04",[29600]="玉04",[29601]="玉04",[29602]="玉04",[29603]="玉04",[29604]="玉04",[29605]="玉04",[29606]="玉04",[29607]="玉04",[29608]="玉04",[29609]="玉04",[29610]="玉04",[29611]="玉04",[29612]="玉04",[29613]="玉04",[29614]="玉04",[29615]="玉04",[29616]="玉04",[29617]="玉04",[29618]="玉05",[29619]="玉05",[29620]="玉05",[29621]="玉05",[29622]="玉05",[29623]="玉05",[29624]="玉05",[29625]="玉05",[29626]="玉05",[29627]="玉05",[29628]="玉05",[29629]="玉05",[29630]="玉05",[29631]="玉05",[29632]="玉05",[29633]="玉05",[29634]="玉05",[29635]="玉05",[29636]="玉05",[29637]="玉05",[29638]="玉05",[29639]="玉05",[29640]="玉05",[29641]="玉05",[29642]="玉05",[29643]="玉05",[29644]="玉05",[29645]="玉05",[29646]="玉05",[29647]="玉05",[29648]="玉05",[29649]="玉05",[29650]="玉06",[29651]="玉06",[29652]="玉06",[29653]="玉06",[29654]="玉06",[29655]="玉06",[29656]="玉06",[29657]="玉06",[29658]="玉06",[29659]="玉06",[29660]="玉06",[29661]="玉06",[29662]="玉06",[29663]="玉06",[29664]="玉06",[29665]="玉06",[29666]="玉06",[29667]="玉06",[29668]="玉06",[29669]="玉06",[29670]="玉06",[29671]="玉06",[29672]="玉06",[29673]="玉06",[29674]="玉06",[29675]="玉06",[29676]="玉06",[29677]="玉06",[29678]="玉06",[29679]="玉06",[29680]="玉06",[29681]="玉06",[29682]="玉06",[29683]="玉07",[29684]="玉07",[29685]="玉07",[29686]="玉07",[29687]="玉08",[29688]="玉07",[29689]="玉07",[29690]="玉07",[29691]="玉07",[29692]="玉07",[29693]="玉07",[29694]="玉07",[29695]="玉07",[29696]="玉07",[29697]="玉07",[29698]="玉07",[29699]="玉07",[29700]="玉07",[29701]="玉07",[29702]="玉07",[29703]="玉07",[29704]="玉07",[29705]="玉06",[29706]="玉07",[29707]="玉07",[29708]="玉07",[29709]="玉07",[29710]="玉07",[29711]="玉07",[29712]="玉07",[29713]="玉07",[29714]="玉07",[29715]="玉07",[29716]="玉08",[29717]="玉08",[29718]="玉08",[29719]="玉08",[29720]="玉08",[29721]="玉08",[29722]="玉08",[29723]="玉08",[29724]="玉08",[29725]="玉08",[29726]="玉09",[29727]="玉08",[29728]="玉08",[29729]="玉08",[29730]="玉08",[29731]="玉08",[29732]="玉08",[29733]="玉08",[29734]="玉08",[29735]="玉08",[29736]="玉08",[29737]="玉08",[29738]="玉08",[29739]="玉08",[29740]="玉08",[29741]="玉08",[29742]="玉08",[29743]="玉08",[29744]="玉08",[29745]="玉08",[29746]="玉08",[29747]="玉08",[29748]="玉08",[29749]="玉08",[29750]="玉08",[29751]="玉08",[29752]="玉08",[29753]="玉08",[29754]="玉08",[29755]="玉08",[29756]="玉08",[29757]="玉09",[29758]="玉09",[29759]="玉09",[29760]="玉09",[29761]="玉09",[29762]="玉09",[29763]="玉09",[29764]="玉09",[29765]="玉09",[29766]="玉09",[29767]="玉09",[29768]="玉09",[29769]="玉09",[29770]="玉09",[29771]="玉09",[29772]="玉09",[29773]="玉09",[29774]="玉09",[29775]="玉09",[29776]="玉09",[29777]="玉09",[29778]="玉09",[29779]="玉09",[29780]="玉09",[29781]="玉09",[29782]="玉09",[29783]="玉09",[29784]="玉09",[29785]="玉09",[29786]="玉09",[29787]="玉09",[29788]="玉09",[29789]="玉09",[29790]="玉09",[29791]="玉09",[29792]="玉10",[29793]="玉10",[29794]="玉10",[29795]="玉10",[29796]="玉10",[29797]="玉10",[29798]="玉10",[29799]="玉10",[29800]="玉10",[29801]="玉10",[29802]="玉10",[29803]="玉10",[29804]="玉10",[29805]="玉10",[29806]="玉10",[29807]="玉10",[29808]="玉10",[29809]="玉10",[29810]="玉10",[29811]="玉10",}