มอดูล:zh-sortkey/data/034

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[29812]="玉10",[29813]="玉10",[29814]="玉10",[29815]="玉10",[29816]="玉10",[29817]="玉11",[29818]="玉11",[29819]="玉11",[29820]="玉11",[29821]="玉11",[29822]="玉11",[29823]="玉11",[29824]="玉11",[29825]="玉11",[29826]="玉11",[29827]="玉11",[29828]="玉11",[29829]="玉11",[29830]="玉11",[29831]="玉11",[29832]="玉11",[29833]="玉11",[29834]="玉11",[29835]="玉11",[29836]="玉11",[29837]="玉12",[29838]="玉11",[29839]="玉12",[29840]="玉12",[29841]="玉12",[29842]="玉12",[29843]="玉11",[29844]="玉12",[29845]="玉12",[29846]="玉12",[29847]="玉12",[29848]="玉12",[29849]="玉12",[29850]="玉12",[29851]="玉12",[29852]="玉12",[29853]="玉12",[29854]="玉12",[29855]="玉12",[29856]="玉12",[29857]="玉12",[29858]="玉13",[29859]="玉12",[29860]="玉12",[29861]="玉13",[29862]="玉13",[29863]="玉13",[29864]="玉13",[29865]="玉13",[29866]="玉13",[29867]="玉13",[29868]="玉13",[29869]="玉13",[29870]="玉13",[29871]="玉13",[29872]="玉13",[29873]="玉13",[29874]="玉13",[29875]="玉13",[29876]="玉13",[29877]="玉14",[29878]="玉14",[29879]="玉14",[29880]="玉14",[29881]="玉14",[29882]="玉14",[29883]="玉14",[29884]="玉14",[29885]="玉14",[29886]="玉14",[29887]="玉14",[29888]="玉14",[29889]="玉14",[29890]="玉14",[29891]="玉15",[29892]="玉15",[29893]="玉15",[29894]="玉15",[29895]="玉15",[29896]="玉15",[29897]="玉15",[29898]="玉15",[29899]="玉15",[29900]="玉16",[29901]="玉16",[29902]="玉16",[29903]="玉16",[29904]="玉16",[29905]="玉16",[29906]="玉16",[29907]="玉17",[29908]="玉17",[29909]="玉17",[29910]="玉17",[29911]="玉18",[29912]="玉18",[29913]="玉18",[29914]="玉19",[29915]="玉20",[29916]="瓜00",[29917]="瓜03",[29918]="瓜05",[29919]="瓜05",[29920]="瓜06",[29921]="瓜08",[29922]="瓜11",[29923]="瓜14",[29924]="瓜17",[29925]="瓜19",[29926]="瓦00",[29927]="瓦02",[29928]="瓦03",[29929]="瓦03",[29930]="瓦04",[29931]="瓦04",[29932]="瓦04",[29933]="瓦04",[29934]="瓦04",[29935]="瓦04",[29936]="瓦04",[29937]="瓦04",[29938]="瓦04",[29939]="瓦05",[29940]="瓦05",[29941]="瓦05",[29942]="瓦06",[29943]="瓦06",[29944]="瓦06",[29945]="瓦07",[29946]="瓦07",[29947]="瓦07",[29948]="瓦07",[29949]="瓦08",[29950]="瓦08",[29951]="瓦08",[29952]="瓦08",[29953]="瓦08",[29954]="瓦09",[29955]="瓦09",[29956]="瓦09",[29957]="瓦09",[29958]="瓦09",[29959]="瓦10",[29960]="瓦10",[29961]="瓦10",[29962]="瓦11",[29963]="瓦11",[29964]="瓦11",[29965]="瓦11",[29966]="瓦11",[29967]="瓦12",[29968]="瓦12",[29969]="瓦12",[29970]="瓦12",[29971]="瓦13",[29972]="瓦13",[29973]="瓦13",[29974]="瓦14",[29975]="瓦16",[29976]="甘00",[29977]="甘03",[29978]="甘04",[29979]="甘06",[29980]="甘06",[29981]="甘08",[29982]="甘08",[29983]="生00",[29984]="生04",[29985]="生05",[29986]="生06",[29987]="生06",[29988]="生07",[29989]="生07",[29990]="生07",[29991]="生09",[29992]="用00",[29993]="用00",[29994]="用01",[29995]="用02",[29996]="用02",[29997]="用04",[29998]="用04",[29999]="用07",[30000]="田00",[30001]="田00",[30002]="田00",[30003]="田00",[30004]="田00",[30005]="田00",[30006]="田01",[30007]="田02",[30008]="田02",[30009]="田02",[30010]="田02",[30011]="田03",[30012]="田02",[30013]="田03",[30014]="田03",[30015]="田03",[30016]="田03",[30017]="田03",[30018]="田03",[30019]="田03",[30020]="田03",[30021]="田03",[30022]="田04",[30023]="田04",[30024]="田04",[30025]="田04",[30026]="田04",[30027]="田04",[30028]="田04",[30029]="田04",[30030]="田04",[30031]="田04",[30032]="田04",[30033]="田04",[30034]="田04",[30035]="田04",[30036]="田05",[30037]="田05",[30038]="田05",[30039]="田05",[30040]="田05",[30041]="田05",[30042]="田05",[30043]="田05",[30044]="田05",[30045]="田05",[30046]="田05",[30047]="田05",[30048]="白05",[30049]="田06",[30050]="田06",[30051]="田06",[30052]="田06",[30053]="田06",[30054]="田06",[30055]="田06",[30056]="米05",[30057]="田06",[30058]="田07",[30059]="田07",[30060]="田07",[30061]="田07",[30062]="田07",[30063]="田07",[30064]="田06",[30065]="田09",[30066]="田07",[30067]="田07",[30068]="田07",[30069]="田08",[30070]="田08",[30071]="田08",[30072]="田08",[30073]="田08",[30074]="田08",[30075]="田09",[30076]="田09",[30077]="田09",[30078]="田10",[30079]="田10",[30080]="田11",[30081]="田11",[30082]="田11",[30083]="田12",[30084]="田12",[30085]="田13",[30086]="田14",[30087]="田14",[30088]="田15",[30089]="田17",[30090]="田17",[30091]="疋00",[30092]="疋03",[30093]="疋05",[30094]="疋07",[30095]="疋07",[30096]="疋09",[30097]="疋09",[30098]="疒00",[30099]="疒02",[30100]="疒02",[30101]="疒02",[30102]="疒02",[30103]="疒02",[30104]="疒03",[30105]="疒03",[30106]="疒03",[30107]="疒03",[30108]="疒03",[30109]="疒03",[30110]="疒03",[30111]="疒03",[30112]="疒03",[30113]="疒04",[30114]="疒04",[30115]="疒04",[30116]="疒04",[30117]="疒04",[30118]="疒04",[30119]="疒04",[30120]="疒04",[30121]="疒04",[30122]="疒04",[30123]="疒04",[30124]="疒04",[30125]="疒04",[30126]="疒04",[30127]="疒04",[30128]="疒05",[30129]="疒05",[30130]="疒05",[30131]="疒05",[30132]="疒05",[30133]="疒05",[30134]="疒05",[30135]="疒05",[30136]="疒05",[30137]="疒05",[30138]="疒04",[30139]="疒05",[30140]="疒05",[30141]="疒05",[30142]="疒05",[30143]="疒05",[30144]="疒05",[30145]="疒05",[30146]="疒05",[30147]="疒05",[30148]="疒05",[30149]="疒05",[30150]="疒05",[30151]="疒05",[30152]="疒05",[30153]="疒05",[30154]="疒06",[30155]="疒06",[30156]="疒06",[30157]="疒06",[30158]="疒06",[30159]="疒06",[30160]="疒06",[30161]="疒06",[30162]="疒06",[30163]="疒06",[30164]="疒06",[30165]="疒06",[30166]="疒06",[30167]="疒07",[30168]="疒07",[30169]="疒07",[30170]="疒07",[30171]="疒07",[30172]="疒07",[30173]="疒07",[30174]="疒07",[30175]="疒07",[30176]="疒07",[30177]="疒07",[30178]="疒07",[30179]="疒07",[30180]="疒07",[30181]="疒07",[30182]="疒07",[30183]="疒07",[30184]="疒07",[30185]="疒07",[30186]="疒07",[30187]="疒07",[30188]="疒08",[30189]="疒08",[30190]="疒08",[30191]="疒08",[30192]="疒08",[30193]="疒08",[30194]="疒08",[30195]="疒08",[30196]="疒08",[30197]="疒08",[30198]="疒08",[30199]="疒08",[30200]="疒08",[30201]="疒08",[30202]="疒08",[30203]="疒08",[30204]="疒08",[30205]="疒08",[30206]="疒08",[30207]="疒08",[30208]="疒08",[30209]="疒08",[30210]="疒08",[30211]="疒08",[30212]="疒08",[30213]="疒08",[30214]="疒08",[30215]="疒09",[30216]="疒09",[30217]="疒09",[30218]="疒09",[30219]="疒09",[30220]="疒09",[30221]="疒09",[30222]="疒09",[30223]="疒09",[30224]="疒09",[30225]="疒09",[30226]="疒09",[30227]="疒09",[30228]="疒09",[30229]="疒09",[30230]="疒09",[30231]="疒09",[30232]="疒09",[30233]="疒10",[30234]="疒10",[30235]="疒10",[30236]="疒10",[30237]="疒10",[30238]="疒10",[30239]="疒09",[30240]="疒10",[30241]="疒10",[30242]="疒10",[30243]="疒10",[30244]="疒10",[30245]="疒10",[30246]="疒10",[30247]="疒09",[30248]="疒10",[30249]="疒10",[30250]="疒10",[30251]="疒10",[30252]="疒11",[30253]="疒11",[30254]="疒11",[30255]="疒11",[30256]="疒11",[30257]="疒11",[30258]="疒11",[30259]="疒11",[30260]="疒11",[30261]="疒11",[30262]="疒11",[30263]="疒11",[30264]="疒11",[30265]="疒11",[30266]="疒11",[30267]="疒11",[30268]="疒11",[30269]="疒11",[30270]="疒11",[30271]="疒11",[30272]="疒12",[30273]="疒12",[30274]="疒12",[30275]="疒12",[30276]="疒12",[30277]="疒12",[30278]="疒12",[30279]="疒12",[30280]="疒12",[30281]="疒12",[30282]="疒11",[30283]="疒12",[30284]="疒12",[30285]="疒12",[30286]="疒12",[30287]="疒13",[30288]="疒13",[30289]="疒13",[30290]="疒13",[30291]="疒13",[30292]="疒13",[30293]="疒13",[30294]="疒13",[30295]="疒13",[30296]="疒13",[30297]="疒13",[30298]="疒13",[30299]="疒13",[30300]="疒13",[30301]="疒13",[30302]="疒13",[30303]="疒14",[30304]="疒14",[30305]="疒14",[30306]="疒15",[30307]="疒14",[30308]="疒15",[30309]="疒15",[30310]="疒15",[30311]="疒16",}