มอดูล:zh-sortkey/data/035

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[30312]="疒16",[30313]="疒16",[30314]="疒16",[30315]="疒16",[30316]="疒17",[30317]="疒17",[30318]="疒17",[30319]="疒18",[30320]="疒18",[30321]="疒19",[30322]="疒19",[30323]="疒21",[30324]="疒23",[30325]="疒25",[30326]="癶00",[30327]="癶03",[30328]="癶04",[30329]="癶04",[30330]="癶04",[30331]="癶07",[30332]="癶07",[30333]="白00",[30334]="白01",[30335]="白01",[30336]="白02",[30337]="白02",[30338]="白02",[30339]="白02",[30340]="白03",[30341]="白04",[30342]="白04",[30343]="白04",[30344]="白04",[30345]="白05",[30346]="白05",[30347]="白05",[30348]="白05",[30349]="白05",[30350]="白06",[30351]="白06",[30352]="白06",[30353]="白06",[30354]="白07",[30355]="白07",[30356]="白07",[30357]="白07",[30358]="白07",[30359]="白08",[30360]="白08",[30361]="白08",[30362]="白10",[30363]="白10",[30364]="白10",[30365]="白10",[30366]="白10",[30367]="白11",[30368]="白11",[30369]="白11",[30370]="白12",[30371]="白12",[30372]="白12",[30373]="白12",[30374]="白13",[30375]="白13",[30376]="白13",[30377]="白14",[30378]="白15",[30379]="白15",[30380]="白16",[30381]="白18",[30382]="皮00",[30383]="皮03",[30384]="皮05",[30385]="皮05",[30386]="皮06",[30387]="皮07",[30388]="皮07",[30389]="皮08",[30390]="皮09",[30391]="皮09",[30392]="皮09",[30393]="皮09",[30394]="皮10",[30395]="皮11",[30396]="皮12",[30397]="皮13",[30398]="皮15",[30399]="皿00",[30400]="皿02",[30401]="皿02",[30402]="皿03",[30403]="皿04",[30404]="皿04",[30405]="皿04",[30406]="皿04",[30407]="皿04",[30408]="皿04",[30409]="皿05",[30410]="皿05",[30411]="皿05",[30412]="皿05",[30413]="皿05",[30414]="皿05",[30415]="皿05",[30416]="皿05",[30417]="皿05",[30418]="皿06",[30419]="皿06",[30420]="皿06",[30421]="皿06",[30422]="皿06",[30423]="皿06",[30424]="皿06",[30425]="皿07",[30426]="皿07",[30427]="皿06",[30428]="皿07",[30429]="皿08",[30430]="皿08",[30431]="皿08",[30432]="皿09",[30433]="皿09",[30434]="皿09",[30435]="皿09",[30436]="皿10",[30437]="皿11",[30438]="皿11",[30439]="皿11",[30440]="皿12",[30441]="皿12",[30442]="皿12",[30443]="皿13",[30444]="皿13",[30445]="皿15",[30446]="目00",[30447]="目02",[30448]="目03",[30449]="目03",[30450]="目03",[30451]="目03",[30452]="目03",[30453]="目03",[30454]="目04",[30455]="目04",[30456]="目04",[30457]="目04",[30458]="目04",[30459]="目04",[30460]="目04",[30461]="目04",[30462]="目04",[30463]="目04",[30464]="目04",[30465]="目04",[30466]="目04",[30467]="目04",[30468]="目04",[30469]="目04",[30470]="目04",[30471]="目04",[30472]="目04",[30473]="目04",[30474]="目04",[30475]="目04",[30476]="目04",[30477]="目04",[30478]="目05",[30479]="目05",[30480]="目05",[30481]="目05",[30482]="目05",[30483]="目05",[30484]="目05",[30485]="目05",[30486]="目05",[30487]="目05",[30488]="目05",[30489]="目05",[30490]="目05",[30491]="目05",[30492]="目05",[30493]="目05",[30494]="目05",[30495]="目05",[30496]="目05",[30497]="目05",[30498]="目05",[30499]="目05",[30500]="目05",[30501]="目05",[30502]="目05",[30503]="目05",[30504]="目05",[30505]="目05",[30506]="目05",[30507]="目05",[30508]="目05",[30509]="目06",[30510]="目06",[30511]="目06",[30512]="目06",[30513]="目06",[30514]="目06",[30515]="目06",[30516]="目06",[30517]="目06",[30518]="目06",[30519]="目06",[30520]="目06",[30521]="目06",[30522]="目06",[30523]="目06",[30524]="目06",[30525]="目06",[30526]="目06",[30527]="目05",[30528]="目07",[30529]="目06",[30530]="目07",[30531]="目07",[30532]="目07",[30533]="目07",[30534]="目07",[30535]="目07",[30536]="目07",[30537]="目07",[30538]="目07",[30539]="目07",[30540]="目07",[30541]="目07",[30542]="目07",[30543]="目07",[30544]="目07",[30545]="目07",[30546]="目08",[30547]="目08",[30548]="目08",[30549]="目08",[30550]="目08",[30551]="目08",[30552]="目08",[30553]="目08",[30554]="目08",[30555]="目08",[30556]="目08",[30557]="目08",[30558]="目08",[30559]="目08",[30560]="目08",[30561]="目09",[30562]="目08",[30563]="目08",[30564]="目08",[30565]="目08",[30566]="目08",[30567]="目08",[30568]="目08",[30569]="目08",[30570]="目08",[30571]="目08",[30572]="目08",[30573]="目08",[30574]="目09",[30575]="目09",[30576]="目09",[30577]="目09",[30578]="目09",[30579]="目09",[30580]="目09",[30581]="目09",[30582]="目09",[30583]="目09",[30584]="目09",[30585]="目09",[30586]="目09",[30587]="目09",[30588]="目09",[30589]="目09",[30590]="目09",[30591]="目09",[30592]="目09",[30593]="目09",[30594]="目09",[30595]="目09",[30596]="目09",[30597]="目09",[30598]="目09",[30599]="目10",[30600]="目10",[30601]="目10",[30602]="目10",[30603]="目10",[30604]="目10",[30605]="目10",[30606]="目10",[30607]="目10",[30608]="目10",[30609]="目10",[30610]="目10",[30611]="目10",[30612]="目11",[30613]="目11",[30614]="目11",[30615]="目11",[30616]="目11",[30617]="目11",[30618]="目11",[30619]="目11",[30620]="目11",[30621]="目11",[30622]="目11",[30623]="目11",[30624]="目11",[30625]="目11",[30626]="目11",[30627]="目11",[30628]="目12",[30629]="目12",[30630]="目12",[30631]="目12",[30632]="目12",[30633]="目12",[30634]="目12",[30635]="目12",[30636]="目12",[30637]="目12",[30638]="目12",[30639]="目12",[30640]="目12",[30641]="目12",[30642]="目12",[30643]="目12",[30644]="目12",[30645]="目12",[30646]="目12",[30647]="目12",[30648]="目13",[30649]="目13",[30650]="目13",[30651]="目13",[30652]="目13",[30653]="目13",[30654]="目13",[30655]="目13",[30656]="目13",[30657]="目13",[30658]="目13",[30659]="目14",[30660]="目14",[30661]="目14",[30662]="目14",[30663]="目14",[30664]="目14",[30665]="目14",[30666]="目14",[30667]="目15",[30668]="目15",[30669]="目15",[30670]="目15",[30671]="目15",[30672]="目16",[30673]="目16",[30674]="目16",[30675]="目16",[30676]="目18",[30677]="目19",[30678]="目21",[30679]="目19",[30680]="目20",[30681]="目20",[30682]="目21",[30683]="矛00",[30684]="矛04",[30685]="矛05",[30686]="矛07",[30687]="矛07",[30688]="矛08",[30689]="矛20",[30690]="矢00",[30691]="矢02",[30692]="矢03",[30693]="矢03",[30694]="矢04",[30695]="矢04",[30696]="矢04",[30697]="矢05",[30698]="矢06",[30699]="矢06",[30700]="矢07",[30701]="矢07",[30702]="矢08",[30703]="矢12",[30704]="矢12",[30705]="矢14",[30706]="矢15",[30707]="石00",[30708]="石02",[30709]="石02",[30710]="石02",[30711]="石03",[30712]="石03",[30713]="石03",[30714]="石03",[30715]="石03",[30716]="石03",[30717]="石03",[30718]="石03",[30719]="石03",[30720]="石03",[30721]="石03",[30722]="石04",[30723]="石04",[30724]="石04",[30725]="石04",[30726]="石04",[30727]="石04",[30728]="石04",[30729]="石04",[30730]="石04",[30731]="石04",[30732]="石04",[30733]="石04",[30734]="石04",[30735]="石04",[30736]="石04",[30737]="石04",[30738]="石04",[30739]="石04",[30740]="石04",[30741]="石04",[30742]="石04",[30743]="石04",[30744]="石04",[30745]="石04",[30746]="石04",[30747]="石04",[30748]="石04",[30749]="石05",[30750]="石05",[30751]="石05",[30752]="石05",[30753]="石05",[30754]="石05",[30755]="石05",[30756]="石05",[30757]="石05",[30758]="石05",[30759]="石05",[30760]="石05",[30761]="石05",[30762]="石05",[30763]="石05",[30764]="石05",[30765]="石05",[30766]="石05",[30767]="石05",[30768]="石05",[30769]="石05",[30770]="石05",[30771]="石05",[30772]="石05",[30773]="石05",[30774]="石05",[30775]="石05",[30776]="石05",[30777]="石05",[30778]="石05",[30779]="石05",[30780]="石05",[30781]="石05",[30782]="石05",[30783]="石05",[30784]="石05",[30785]="石05",[30786]="石06",[30787]="石06",[30788]="石06",[30789]="石06",[30790]="石06",[30791]="石06",[30792]="石06",[30793]="石06",[30794]="石06",[30795]="石06",[30796]="石06",[30797]="石06",[30798]="石06",[30799]="石06",[30800]="石06",[30801]="石06",[30802]="石06",[30803]="石06",[30804]="石06",[30805]="石06",[30806]="石06",[30807]="石06",[30808]="石06",[30809]="石06",[30810]="石06",[30811]="石06",}