มอดูล:zh-sortkey/data/036

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[30812]="石07",[30813]="石07",[30814]="石07",[30815]="石07",[30816]="石07",[30817]="石07",[30818]="石07",[30819]="石07",[30820]="石07",[30821]="石07",[30822]="石07",[30823]="石07",[30824]="石07",[30825]="石07",[30826]="石07",[30827]="石07",[30828]="石07",[30829]="石07",[30830]="石07",[30831]="石07",[30832]="石07",[30833]="石07",[30834]="石07",[30835]="石07",[30836]="石07",[30837]="石07",[30838]="石07",[30839]="石07",[30840]="石08",[30841]="石08",[30842]="石08",[30843]="石08",[30844]="石08",[30845]="石08",[30846]="石09",[30847]="石08",[30848]="石08",[30849]="石08",[30850]="石08",[30851]="石08",[30852]="石08",[30853]="石08",[30854]="石08",[30855]="石08",[30856]="石08",[30857]="石08",[30858]="石08",[30859]="石08",[30860]="石08",[30861]="石08",[30862]="石08",[30863]="石08",[30864]="石08",[30865]="石08",[30866]="石08",[30867]="石08",[30868]="石08",[30869]="石08",[30870]="石08",[30871]="石08",[30872]="石08",[30873]="石08",[30874]="石08",[30875]="石08",[30876]="石08",[30877]="石09",[30878]="石09",[30879]="石09",[30880]="石09",[30881]="石09",[30882]="石09",[30883]="石09",[30884]="石09",[30885]="石09",[30886]="石09",[30887]="石09",[30888]="石09",[30889]="石09",[30890]="石09",[30891]="石09",[30892]="石09",[30893]="石09",[30894]="石09",[30895]="石09",[30896]="石08",[30897]="石09",[30898]="石09",[30899]="石09",[30900]="石09",[30901]="石09",[30902]="石09",[30903]="石09",[30904]="石09",[30905]="石09",[30906]="石10",[30907]="石10",[30908]="石10",[30909]="石10",[30910]="石10",[30911]="石10",[30912]="石10",[30913]="石09",[30914]="石10",[30915]="石10",[30916]="石10",[30917]="石10",[30918]="石10",[30919]="石10",[30920]="石10",[30921]="石10",[30922]="石10",[30923]="石10",[30924]="石10",[30925]="石10",[30926]="石10",[30927]="石10",[30928]="石10",[30929]="石10",[30930]="石10",[30931]="石10",[30932]="石10",[30933]="石10",[30934]="石10",[30935]="石10",[30936]="石10",[30937]="石10",[30938]="石11",[30939]="石11",[30940]="石10",[30941]="石11",[30942]="石11",[30943]="石11",[30944]="石11",[30945]="石11",[30946]="石11",[30947]="石11",[30948]="石10",[30949]="石11",[30950]="石11",[30951]="石11",[30952]="石11",[30953]="石11",[30954]="石11",[30955]="石11",[30956]="石11",[30957]="石11",[30958]="石11",[30959]="石12",[30960]="石12",[30961]="石12",[30962]="石12",[30963]="石12",[30964]="石12",[30965]="石12",[30966]="石12",[30967]="石12",[30968]="石12",[30969]="石12",[30970]="石12",[30971]="石12",[30972]="石12",[30973]="石12",[30974]="石12",[30975]="石12",[30976]="石12",[30977]="石12",[30978]="石12",[30979]="石12",[30980]="石12",[30981]="石12",[30982]="石13",[30983]="石13",[30984]="石13",[30985]="石13",[30986]="石13",[30987]="石13",[30988]="石13",[30989]="石13",[30990]="石13",[30991]="石13",[30992]="石13",[30993]="石13",[30994]="石13",[30995]="石13",[30996]="石13",[30997]="石13",[30998]="石13",[30999]="石14",[31000]="石14",[31001]="石14",[31002]="石14",[31003]="石14",[31004]="石14",[31005]="石14",[31006]="石14",[31007]="石14",[31008]="石14",[31009]="石14",[31010]="石15",[31011]="石15",[31012]="石15",[31013]="石15",[31014]="石15",[31015]="石15",[31016]="石15",[31017]="石15",[31018]="石15",[31019]="石15",[31020]="石15",[31021]="石16",[31022]="石16",[31023]="石16",[31024]="石16",[31025]="石16",[31026]="石16",[31027]="石16",[31028]="石16",[31029]="石17",[31030]="石18",[31031]="石18",[31032]="石19",[31033]="石20",[31034]="示00",[31035]="示00",[31036]="示01",[31037]="示02",[31038]="示03",[31039]="示03",[31040]="示03",[31041]="示03",[31042]="示03",[31043]="示03",[31044]="示04",[31045]="示04",[31046]="示04",[31047]="示04",[31048]="示04",[31049]="示04",[31050]="示04",[31051]="示04",[31052]="示04",[31053]="示04",[31054]="示04",[31055]="示05",[31056]="示05",[31057]="示05",[31058]="示05",[31059]="示05",[31060]="示05",[31061]="示05",[31062]="示05",[31063]="示05",[31064]="示05",[31065]="示05",[31066]="示05",[31067]="示05",[31068]="示05",[31069]="示05",[31070]="示05",[31071]="示05",[31072]="示05",[31073]="示05",[31074]="示05",[31075]="示06",[31076]="示06",[31077]="示06",[31078]="示07",[31079]="示06",[31080]="示06",[31081]="示06",[31082]="示06",[31083]="示06",[31084]="示06",[31085]="示06",[31086]="示06",[31087]="示06",[31088]="示07",[31089]="示07",[31090]="示07",[31091]="示07",[31092]="示07",[31093]="示07",[31094]="示07",[31095]="示07",[31096]="示07",[31097]="示08",[31098]="示08",[31099]="示08",[31100]="示08",[31101]="示08",[31102]="示08",[31103]="示08",[31104]="示08",[31105]="示08",[31106]="示08",[31107]="示08",[31108]="示07",[31109]="示08",[31110]="示08",[31111]="示09",[31112]="示09",[31113]="示09",[31114]="示09",[31115]="示09",[31116]="示09",[31117]="示09",[31118]="示09",[31119]="示09",[31120]="示09",[31121]="示09",[31122]="示09",[31123]="示09",[31124]="示09",[31125]="示09",[31126]="示09",[31127]="示09",[31128]="示09",[31129]="示09",[31130]="示10",[31131]="示10",[31132]="示10",[31133]="示10",[31134]="示10",[31135]="示10",[31136]="示10",[31137]="示10",[31138]="示10",[31139]="示10",[31140]="示11",[31141]="示11",[31142]="示11",[31143]="示12",[31144]="示12",[31145]="示12",[31146]="示12",[31147]="示12",[31148]="示13",[31149]="示13",[31150]="示13",[31151]="示13",[31152]="示14",[31153]="示14",[31154]="示15",[31155]="示17",[31156]="示17",[31157]="示18",[31158]="示19",[31159]="示19",[31160]="禸00",[31161]="禸04",[31162]="禸04",[31163]="禸06",[31164]="禸07",[31165]="禸08",[31166]="禾00",[31167]="禾02",[31168]="禾02",[31169]="禾02",[31170]="禾02",[31171]="禾02",[31172]="禾03",[31173]="禾03",[31174]="禾03",[31175]="禾03",[31176]="禾03",[31177]="禾03",[31178]="禾03",[31179]="禾04",[31180]="禾04",[31181]="禾04",[31182]="禾04",[31183]="禾04",[31184]="禾04",[31185]="禾04",[31186]="禾04",[31187]="禾04",[31188]="禾04",[31189]="禾04",[31190]="禾04",[31191]="禾04",[31192]="禾05",[31193]="禾05",[31194]="禾05",[31195]="禾05",[31196]="禾05",[31197]="禾05",[31198]="禾05",[31199]="禾05",[31200]="禾05",[31201]="禾05",[31202]="禾05",[31203]="禾05",[31204]="禾05",[31205]="禾05",[31206]="禾05",[31207]="禾05",[31208]="禾05",[31209]="禾05",[31210]="禾05",[31211]="禾05",[31212]="禾05",[31213]="禾05",[31214]="禾05",[31215]="禾05",[31216]="禾05",[31217]="禾06",[31218]="禾06",[31219]="禾06",[31220]="禾06",[31221]="禾06",[31222]="禾06",[31223]="禾06",[31224]="禾06",[31225]="禾06",[31226]="禾06",[31227]="禾06",[31228]="禾06",[31229]="禾06",[31230]="禾06",[31231]="禾07",[31232]="禾07",[31233]="禾07",[31234]="禾07",[31235]="禾07",[31236]="禾07",[31237]="禾07",[31238]="禾06",[31239]="禾07",[31240]="禾07",[31241]="禾07",[31242]="禾07",[31243]="禾07",[31244]="禾07",[31245]="禾07",[31246]="禾07",[31247]="禾08",[31248]="禾08",[31249]="禾08",[31250]="禾08",[31251]="禾08",[31252]="禾08",[31253]="禾08",[31254]="禾08",[31255]="禾08",[31256]="禾08",[31257]="禾08",[31258]="禾08",[31259]="禾08",[31260]="禾08",[31261]="禾08",[31262]="禾08",[31263]="禾08",[31264]="禾08",[31265]="禾08",[31266]="禾08",[31267]="禾08",[31268]="禾08",[31269]="禾08",[31270]="禾09",[31271]="禾09",[31272]="禾09",[31273]="禾09",[31274]="禾09",[31275]="禾09",[31276]="禾09",[31277]="禾09",[31278]="禾09",[31279]="禾09",[31280]="禾09",[31281]="禾09",[31282]="禾09",[31283]="禾09",[31284]="禾10",[31285]="禾10",[31286]="禾10",[31287]="禾10",[31288]="禾10",[31289]="禾10",[31290]="禾10",[31291]="禾10",[31292]="禾10",[31293]="禾10",[31294]="禾10",[31295]="禾10",[31296]="禾10",[31297]="禾10",[31298]="禾10",[31299]="禾10",[31300]="禾11",[31301]="禾11",[31302]="禾11",[31303]="禾11",[31304]="禾11",[31305]="禾12",[31306]="禾09",[31307]="禾11",[31308]="禾11",[31309]="禾11",[31310]="禾11",[31311]="禾11",}