มอดูล:zh-sortkey/data/037

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[31312]="禾11",[31313]="禾11",[31314]="禾11",[31315]="禾12",[31316]="禾12",[31317]="禾12",[31318]="禾12",[31319]="禾12",[31320]="禾12",[31321]="禾12",[31322]="禾12",[31323]="禾12",[31324]="禾12",[31325]="禾12",[31326]="禾12",[31327]="禾13",[31328]="禾13",[31329]="禾13",[31330]="禾13",[31331]="禾13",[31332]="禾14",[31333]="禾14",[31334]="禾14",[31335]="禾14",[31336]="禾14",[31337]="禾14",[31338]="禾14",[31339]="禾14",[31340]="禾15",[31341]="禾15",[31342]="禾15",[31343]="禾15",[31344]="禾17",[31345]="禾18",[31346]="禾19",[31347]="禾17",[31348]="穴00",[31349]="穴01",[31350]="穴02",[31351]="穴02",[31352]="穴03",[31353]="穴03",[31354]="穴03",[31355]="穴03",[31356]="穴04",[31357]="穴04",[31358]="穴04",[31359]="穴04",[31360]="穴04",[31361]="穴04",[31362]="穴04",[31363]="穴04",[31364]="穴05",[31365]="穴05",[31366]="穴05",[31367]="穴05",[31368]="穴05",[31369]="穴05",[31370]="穴05",[31371]="穴05",[31372]="穴05",[31373]="穴05",[31374]="穴05",[31375]="穴06",[31376]="穴06",[31377]="穴06",[31378]="穴06",[31379]="穴06",[31380]="穴06",[31381]="穴06",[31382]="穴07",[31383]="穴07",[31384]="穴07",[31385]="穴07",[31386]="穴07",[31387]="穴07",[31388]="穴07",[31389]="穴07",[31390]="穴08",[31391]="穴08",[31392]="穴08",[31393]="穴08",[31394]="穴08",[31395]="穴08",[31396]="穴08",[31397]="穴08",[31398]="穴08",[31399]="穴08",[31400]="穴09",[31401]="穴09",[31402]="穴09",[31403]="穴09",[31404]="穴09",[31405]="穴09",[31406]="穴10",[31407]="穴10",[31408]="穴10",[31409]="穴10",[31410]="穴10",[31411]="穴10",[31412]="穴10",[31413]="穴11",[31414]="穴11",[31415]="穴11",[31416]="穴11",[31417]="穴11",[31418]="穴11",[31419]="穴11",[31420]="穴11",[31421]="穴11",[31422]="穴12",[31423]="穴12",[31424]="穴12",[31425]="穴12",[31426]="穴12",[31427]="穴12",[31428]="穴13",[31429]="穴13",[31430]="穴14",[31431]="穴15",[31432]="穴16",[31433]="穴16",[31434]="穴17",[31435]="立00",[31436]="立02",[31437]="立02",[31438]="立03",[31439]="立03",[31440]="立04",[31441]="立04",[31442]="立04",[31443]="立04",[31444]="立04",[31445]="立04",[31446]="立04",[31447]="立04",[31448]="立05",[31449]="立05",[31450]="立05",[31451]="立05",[31452]="立05",[31453]="立05",[31454]="立05",[31455]="音02",[31456]="音02",[31457]="立06",[31458]="立07",[31459]="立07",[31460]="立07",[31461]="立07",[31462]="立07",[31463]="立07",[31464]="立08",[31465]="立08",[31466]="立08",[31467]="立08",[31468]="立09",[31469]="立09",[31470]="立11",[31471]="立09",[31472]="立09",[31473]="立11",[31474]="立12",[31475]="立12",[31476]="立12",[31477]="立13",[31478]="立15",[31479]="立15",[31480]="立17",[31481]="竹00",[31482]="竹02",[31483]="竹02",[31484]="竹03",[31485]="竹03",[31486]="竹03",[31487]="竹03",[31488]="竹03",[31489]="竹03",[31490]="竹03",[31491]="竹03",[31492]="竹06",[31493]="竹04",[31494]="竹04",[31495]="竹04",[31496]="竹04",[31497]="竹04",[31498]="竹04",[31499]="竹04",[31500]="竹04",[31501]="竹04",[31502]="竹04",[31503]="竹04",[31504]="竹04",[31505]="竹04",[31506]="竹04",[31507]="竹04",[31508]="竹04",[31509]="竹04",[31510]="竹05",[31511]="竹05",[31512]="竹05",[31513]="竹05",[31514]="竹05",[31515]="竹05",[31516]="竹05",[31517]="竹05",[31518]="竹05",[31519]="竹05",[31520]="竹05",[31521]="竹05",[31522]="竹05",[31523]="竹05",[31524]="竹05",[31525]="竹05",[31526]="竹05",[31527]="竹05",[31528]="竹05",[31529]="竹05",[31530]="竹05",[31531]="竹05",[31532]="竹05",[31533]="竹05",[31534]="竹05",[31535]="竹05",[31536]="竹05",[31537]="竹05",[31538]="竹05",[31539]="竹05",[31540]="竹05",[31541]="竹05",[31542]="竹05",[31543]="竹05",[31544]="竹05",[31545]="竹05",[31546]="竹05",[31547]="竹05",[31548]="竹05",[31549]="竹05",[31550]="竹05",[31551]="竹06",[31552]="竹06",[31553]="竹06",[31554]="竹06",[31555]="竹06",[31556]="竹06",[31557]="竹06",[31558]="竹06",[31559]="竹06",[31560]="竹06",[31561]="竹06",[31562]="竹06",[31563]="竹06",[31564]="竹06",[31565]="竹06",[31566]="竹06",[31567]="竹06",[31568]="竹06",[31569]="竹06",[31570]="竹06",[31571]="竹06",[31572]="竹06",[31573]="竹06",[31574]="竹06",[31575]="竹06",[31576]="竹06",[31577]="竹06",[31578]="竹06",[31579]="竹06",[31580]="竹06",[31581]="竹06",[31582]="竹07",[31583]="竹07",[31584]="竹07",[31585]="竹07",[31586]="竹07",[31587]="竹07",[31588]="竹07",[31589]="竹07",[31590]="竹07",[31591]="竹07",[31592]="竹07",[31593]="竹07",[31594]="竹07",[31595]="竹07",[31596]="竹07",[31597]="竹07",[31598]="竹07",[31599]="竹07",[31600]="竹07",[31601]="竹07",[31602]="竹07",[31603]="竹07",[31604]="竹07",[31605]="竹07",[31606]="竹07",[31607]="竹07",[31608]="竹07",[31609]="竹07",[31610]="竹07",[31611]="竹07",[31612]="竹07",[31613]="竹07",[31614]="竹07",[31615]="竹07",[31616]="竹07",[31617]="竹08",[31618]="竹08",[31619]="竹08",[31620]="竹08",[31621]="竹08",[31622]="竹08",[31623]="竹08",[31624]="竹08",[31625]="竹08",[31626]="竹08",[31627]="竹08",[31628]="竹08",[31629]="竹08",[31630]="竹08",[31631]="竹08",[31632]="竹08",[31633]="竹08",[31634]="竹08",[31635]="竹08",[31636]="竹08",[31637]="竹08",[31638]="竹08",[31639]="竹08",[31640]="竹08",[31641]="竹08",[31642]="竹08",[31643]="竹08",[31644]="竹08",[31645]="竹08",[31646]="竹08",[31647]="竹08",[31648]="竹08",[31649]="竹08",[31650]="竹08",[31651]="竹08",[31652]="竹08",[31653]="竹08",[31654]="竹08",[31655]="竹08",[31656]="竹08",[31657]="竹08",[31658]="竹08",[31659]="竹08",[31660]="竹09",[31661]="竹09",[31662]="竹09",[31663]="竹09",[31664]="竹09",[31665]="竹09",[31666]="竹09",[31667]="竹09",[31668]="竹09",[31669]="竹09",[31670]="竹09",[31671]="竹09",[31672]="竹09",[31673]="竹09",[31674]="竹09",[31675]="竹09",[31676]="竹09",[31677]="竹09",[31678]="竹09",[31679]="竹09",[31680]="竹07",[31681]="竹09",[31682]="竹09",[31683]="竹09",[31684]="竹09",[31685]="竹09",[31686]="竹09",[31687]="竹09",[31688]="竹09",[31689]="竹10",[31690]="竹09",[31691]="竹09",[31692]="竹09",[31693]="竹09",[31694]="竹09",[31695]="竹09",[31696]="竹09",[31697]="竹09",[31698]="竹09",[31699]="竹09",[31700]="竹10",[31701]="竹10",[31702]="竹10",[31703]="竹10",[31704]="竹10",[31705]="竹10",[31706]="竹10",[31707]="竹10",[31708]="竹10",[31709]="竹10",[31710]="竹10",[31711]="竹10",[31712]="竹10",[31713]="竹10",[31714]="竹10",[31715]="竹10",[31716]="竹10",[31717]="竹10",[31718]="竹10",[31719]="竹10",[31720]="竹10",[31721]="竹10",[31722]="竹10",[31723]="竹10",[31724]="竹10",[31725]="竹10",[31726]="竹10",[31727]="竹10",[31728]="竹11",[31729]="竹11",[31730]="竹11",[31731]="竹11",[31732]="竹11",[31733]="竹11",[31734]="竹11",[31735]="竹11",[31736]="竹11",[31737]="竹11",[31738]="竹11",[31739]="竹11",[31740]="竹11",[31741]="竹11",[31742]="竹11",[31743]="竹11",[31744]="竹11",[31745]="竹11",[31746]="竹11",[31747]="竹11",[31748]="竹11",[31749]="竹11",[31750]="竹11",[31751]="竹11",[31752]="竹11",[31753]="竹11",[31754]="竹11",[31755]="竹11",[31756]="竹11",[31757]="竹11",[31758]="竹11",[31759]="竹11",[31760]="竹11",[31761]="竹10",[31762]="竹11",[31763]="竹11",[31764]="竹11",[31765]="竹10",[31766]="竹11",[31767]="竹11",[31768]="竹12",[31769]="竹12",[31770]="竹12",[31771]="竹12",[31772]="竹12",[31773]="竹12",[31774]="竹12",[31775]="竹12",[31776]="竹12",[31777]="竹12",[31778]="竹12",[31779]="竹12",[31780]="竹12",[31781]="竹12",[31782]="竹12",[31783]="竹12",[31784]="竹12",[31785]="竹12",[31786]="竹12",[31787]="竹12",[31788]="竹12",[31789]="竹12",[31790]="竹12",[31791]="竹12",[31792]="竹12",[31793]="竹12",[31794]="竹12",[31795]="竹13",[31796]="竹13",[31797]="竹13",[31798]="竹13",[31799]="竹13",[31800]="竹13",[31801]="竹13",[31802]="竹13",[31803]="竹13",[31804]="竹13",[31805]="竹13",[31806]="竹13",[31807]="竹13",[31808]="竹13",[31809]="竹13",[31810]="竹13",[31811]="竹14",}