มอดูล:zh-sortkey/data/038

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[31812]="竹14",[31813]="竹14",[31814]="竹14",[31815]="竹14",[31816]="竹14",[31817]="竹14",[31818]="竹14",[31819]="竹14",[31820]="竹14",[31821]="竹14",[31822]="竹14",[31823]="竹14",[31824]="竹15",[31825]="竹15",[31826]="竹15",[31827]="竹15",[31828]="竹15",[31829]="竹14",[31830]="竹14",[31831]="竹16",[31832]="竹16",[31833]="竹16",[31834]="竹16",[31835]="竹16",[31836]="竹16",[31837]="竹16",[31838]="竹16",[31839]="竹16",[31840]="竹16",[31841]="竹16",[31842]="竹17",[31843]="竹17",[31844]="竹17",[31845]="竹17",[31846]="竹17",[31847]="竹17",[31848]="竹17",[31849]="竹19",[31850]="竹18",[31851]="竹19",[31852]="竹19",[31853]="竹19",[31854]="竹19",[31855]="竹20",[31856]="竹20",[31857]="竹24",[31858]="竹26",[31859]="米00",[31860]="米02",[31861]="米02",[31862]="米02",[31863]="米03",[31864]="米03",[31865]="米03",[31866]="米03",[31867]="米03",[31868]="米03",[31869]="米03",[31870]="米03",[31871]="米03",[31872]="米03",[31873]="米03",[31874]="米03",[31875]="米04",[31876]="米04",[31877]="米04",[31878]="米04",[31879]="米04",[31880]="米04",[31881]="米04",[31882]="米04",[31883]="米04",[31884]="米04",[31885]="米04",[31886]="米04",[31887]="米04",[31888]="米04",[31889]="米04",[31890]="米05",[31891]="米05",[31892]="米05",[31893]="米05",[31894]="米05",[31895]="米05",[31896]="米05",[31897]="米05",[31898]="米05",[31899]="米05",[31900]="米05",[31901]="米05",[31902]="米06",[31903]="米06",[31904]="米06",[31905]="米06",[31906]="米06",[31907]="米05",[31908]="米06",[31909]="米06",[31910]="米06",[31911]="米06",[31912]="米06",[31913]="米06",[31914]="米06",[31915]="米06",[31916]="米06",[31917]="米06",[31918]="米07",[31919]="米07",[31920]="米07",[31921]="米07",[31922]="米07",[31923]="米07",[31924]="米07",[31925]="米07",[31926]="米08",[31927]="米08",[31928]="米08",[31929]="米08",[31930]="米08",[31931]="米08",[31932]="米08",[31933]="米08",[31934]="米08",[31935]="米08",[31936]="米07",[31937]="米08",[31938]="米09",[31939]="米09",[31940]="米09",[31941]="米09",[31942]="米09",[31943]="米09",[31944]="米09",[31945]="米09",[31946]="米09",[31947]="米09",[31948]="米09",[31949]="米09",[31950]="米09",[31951]="米10",[31952]="米10",[31953]="米10",[31954]="米10",[31955]="米10",[31956]="米10",[31957]="米10",[31958]="米10",[31959]="米10",[31960]="米10",[31961]="米11",[31962]="米11",[31963]="米11",[31964]="米11",[31965]="米11",[31966]="米11",[31967]="米11",[31968]="米11",[31969]="米11",[31970]="米11",[31971]="米12",[31972]="米12",[31973]="米12",[31974]="米12",[31975]="米12",[31976]="米11",[31977]="米13",[31978]="米13",[31979]="米13",[31980]="米13",[31981]="米13",[31982]="米14",[31983]="米14",[31984]="米14",[31985]="米16",[31986]="米15",[31987]="米16",[31988]="米16",[31989]="米17",[31990]="米19",[31991]="米21",[31992]="糸00",[31993]="糸00",[31994]="糸01",[31995]="糸01",[31996]="糸02",[31997]="糸02",[31998]="糸02",[31999]="糸02",[32000]="糸03",[32001]="糸03",[32002]="糸03",[32003]="糸03",[32004]="糸03",[32005]="糸03",[32006]="糸03",[32007]="糸03",[32008]="糸03",[32009]="糸03",[32010]="糸04",[32011]="糸04",[32012]="糸04",[32013]="糸04",[32014]="糸04",[32015]="糸04",[32016]="糸04",[32017]="糸04",[32018]="糸04",[32019]="糸04",[32020]="糸04",[32021]="糸04",[32022]="糸04",[32023]="糸04",[32024]="糸04",[32025]="糸04",[32026]="糸04",[32027]="糸04",[32028]="糸04",[32029]="糸04",[32030]="糸04",[32031]="糸04",[32032]="糸04",[32033]="糸04",[32034]="糸04",[32035]="糸04",[32036]="糸04",[32037]="糸04",[32038]="糸04",[32039]="糸04",[32040]="糸05",[32041]="糸05",[32042]="糸05",[32043]="糸05",[32044]="糸05",[32045]="糸05",[32046]="糸05",[32047]="糸05",[32048]="糸05",[32049]="糸05",[32050]="糸05",[32051]="糸05",[32052]="糸05",[32053]="糸05",[32054]="糸05",[32055]="糸05",[32056]="糸05",[32057]="糸05",[32058]="糸05",[32059]="糸05",[32060]="糸05",[32061]="糸05",[32062]="糸05",[32063]="糸05",[32064]="糸05",[32065]="糸05",[32066]="糸05",[32067]="糸05",[32068]="糸05",[32069]="糸05",[32070]="糸05",[32071]="糸05",[32072]="糸05",[32073]="糸05",[32074]="糸05",[32075]="糸05",[32076]="糸05",[32077]="糸06",[32078]="糸06",[32079]="糸06",[32080]="糸06",[32081]="糸06",[32082]="糸06",[32083]="糸06",[32084]="糸06",[32085]="糸06",[32086]="糸06",[32087]="糸06",[32088]="糸06",[32089]="糸06",[32090]="糸06",[32091]="糸07",[32092]="糸06",[32093]="糸06",[32094]="糸06",[32095]="糸06",[32096]="糸06",[32097]="糸06",[32098]="糸06",[32099]="糸06",[32100]="糸06",[32101]="糸06",[32102]="糸06",[32103]="糸06",[32104]="糸06",[32105]="糸06",[32106]="糸06",[32107]="糸06",[32108]="糸06",[32109]="糸06",[32110]="糸06",[32111]="糸06",[32112]="糸06",[32113]="糸06",[32114]="糸06",[32115]="糸06",[32116]="糸06",[32117]="糸06",[32118]="糸06",[32119]="糸06",[32120]="糸07",[32121]="糸07",[32122]="糸07",[32123]="糸07",[32124]="糸07",[32125]="糸07",[32126]="糸07",[32127]="糸07",[32128]="糸07",[32129]="糸07",[32130]="糸07",[32131]="糸07",[32132]="糸07",[32133]="糸07",[32134]="糸07",[32135]="糸07",[32136]="糸07",[32137]="糸07",[32138]="糸07",[32139]="糸07",[32140]="糸07",[32141]="糸07",[32142]="糸07",[32143]="糸07",[32144]="糸07",[32145]="糸07",[32146]="糸07",[32147]="糸07",[32148]="糸07",[32149]="糸07",[32150]="糸07",[32151]="糸07",[32152]="糸07",[32153]="糸07",[32154]="糸07",[32155]="糸07",[32156]="糸08",[32157]="糸08",[32158]="糸08",[32159]="糸08",[32160]="糸08",[32161]="糸08",[32162]="糸08",[32163]="糸08",[32164]="糸08",[32165]="糸08",[32166]="糸08",[32167]="糸08",[32168]="糸08",[32169]="糸08",[32170]="糸08",[32171]="糸08",[32172]="糸08",[32173]="糸08",[32174]="糸08",[32175]="糸08",[32176]="糸08",[32177]="糸08",[32178]="糸08",[32179]="糸08",[32180]="糸08",[32181]="糸08",[32182]="糸08",[32183]="糸08",[32184]="糸08",[32185]="糸08",[32186]="糸08",[32187]="糸08",[32188]="糸08",[32189]="糸08",[32190]="糸08",[32191]="糸08",[32192]="糸08",[32193]="糸08",[32194]="糸08",[32195]="糸08",[32196]="糸08",[32197]="糸08",[32198]="糸08",[32199]="糸08",[32200]="糸08",[32201]="糸08",[32202]="糸08",[32203]="糸08",[32204]="糸08",[32205]="糸08",[32206]="糸08",[32207]="糸08",[32208]="糸07",[32209]="糸08",[32210]="糸08",[32211]="糸09",[32212]="糸08",[32213]="糸08",[32214]="糸09",[32215]="糸09",[32216]="糸09",[32217]="糸09",[32218]="糸09",[32219]="糸09",[32220]="糸09",[32221]="糸09",[32222]="糸09",[32223]="糸09",[32224]="糸09",[32225]="糸09",[32226]="糸09",[32227]="糸09",[32228]="糸09",[32229]="糸09",[32230]="糸09",[32231]="糸09",[32232]="糸09",[32233]="糸09",[32234]="糸09",[32235]="糸09",[32236]="糸09",[32237]="糸09",[32238]="糸09",[32239]="糸09",[32240]="糸09",[32241]="糸09",[32242]="糸09",[32243]="糸09",[32244]="糸09",[32245]="糸09",[32246]="糸09",[32247]="糸09",[32248]="糸09",[32249]="糸09",[32250]="糸09",[32251]="糸09",[32252]="糸09",[32253]="糸09",[32254]="糸09",[32255]="糸09",[32256]="糸09",[32257]="糸09",[32258]="糸09",[32259]="糸09",[32260]="糸09",[32261]="糸09",[32262]="糸09",[32263]="糸09",[32264]="糸10",[32265]="糸10",[32266]="糸10",[32267]="糸10",[32268]="糸10",[32269]="糸10",[32270]="糸10",[32271]="糸10",[32272]="糸10",[32273]="糸10",[32274]="糸10",[32275]="糸10",[32276]="糸10",[32277]="糸10",[32278]="糸10",[32279]="糸10",[32280]="糸10",[32281]="糸10",[32282]="糸10",[32283]="糸10",[32284]="糸10",[32285]="糸10",[32286]="糸10",[32287]="糸10",[32288]="糸10",[32289]="糸10",[32290]="糸10",[32291]="糸10",[32292]="糸10",[32293]="糸10",[32294]="糸10",[32295]="糸10",[32296]="糸10",[32297]="糸11",[32298]="糸11",[32299]="糸11",[32300]="糸11",[32301]="糸11",[32302]="糸11",[32303]="糸11",[32304]="糸11",[32305]="糸11",[32306]="糸11",[32307]="糸11",[32308]="糸11",[32309]="糸11",[32310]="糸11",[32311]="糸11",}