มอดูล:zh-sortkey/data/039

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[32312]="糸11",[32313]="糸11",[32314]="糸11",[32315]="糸11",[32316]="糸11",[32317]="糸11",[32318]="糸11",[32319]="糸11",[32320]="糸11",[32321]="糸11",[32322]="糸11",[32323]="糸11",[32324]="糸11",[32325]="糸11",[32326]="糸11",[32327]="糸11",[32328]="糸12",[32329]="糸11",[32330]="糸11",[32331]="糸13",[32332]="糸11",[32333]="糸11",[32334]="糸12",[32335]="糸12",[32336]="糸12",[32337]="糸12",[32338]="糸12",[32339]="糸12",[32340]="糸12",[32341]="糸12",[32342]="糸12",[32343]="糸12",[32344]="糸12",[32345]="糸12",[32346]="糸12",[32347]="糸12",[32348]="糸12",[32349]="糸12",[32350]="糸12",[32351]="糸12",[32352]="糸12",[32353]="糸12",[32354]="糸12",[32355]="糸12",[32356]="糸12",[32357]="糸12",[32358]="糸13",[32359]="糸12",[32360]="糸13",[32361]="糸13",[32362]="糸13",[32363]="糸13",[32364]="糸13",[32365]="糸13",[32366]="糸13",[32367]="糸13",[32368]="糸13",[32369]="糸12",[32370]="糸13",[32371]="糸13",[32372]="糸13",[32373]="糸13",[32374]="糸13",[32375]="糸13",[32376]="糸13",[32377]="糸13",[32378]="糸13",[32379]="糸14",[32380]="糸14",[32381]="糸14",[32382]="糸14",[32383]="糸14",[32384]="糸14",[32385]="糸14",[32386]="糸14",[32387]="糸14",[32388]="糸15",[32389]="糸15",[32390]="糸15",[32391]="糸15",[32392]="糸15",[32393]="糸15",[32394]="糸15",[32395]="糸15",[32396]="糸15",[32397]="糸15",[32398]="糸15",[32399]="糸15",[32400]="糸15",[32401]="糸16",[32402]="糸16",[32403]="糸17",[32404]="糸17",[32405]="糸17",[32406]="糸17",[32407]="糸18",[32408]="糸19",[32409]="糸19",[32410]="糸19",[32411]="糸19",[32412]="糸21",[32413]="糸21",[32414]="糸23",[32415]="纟00",[32416]="纟02",[32417]="纟03",[32418]="纟03",[32419]="纟03",[32420]="纟03",[32421]="纟03",[32422]="纟03",[32423]="纟03",[32424]="纟03",[32425]="纟03",[32426]="纟03",[32427]="纟03",[32428]="纟04",[32429]="纟04",[32430]="纟04",[32431]="纟04",[32432]="纟04",[32433]="纟04",[32434]="纟04",[32435]="纟04",[32436]="纟04",[32437]="纟04",[32438]="纟03",[32439]="纟04",[32440]="纟04",[32441]="纟04",[32442]="纟04",[32443]="纟04",[32444]="纟04",[32445]="纟04",[32446]="纟04",[32447]="纟05",[32448]="纟05",[32449]="纟05",[32450]="纟05",[32451]="纟05",[32452]="纟05",[32453]="纟05",[32454]="纟05",[32455]="纟05",[32456]="纟05",[32457]="纟05",[32458]="纟05",[32459]="纟05",[32460]="纟05",[32461]="纟05",[32462]="纟05",[32463]="纟05",[32464]="纟05",[32465]="纟06",[32466]="纟06",[32467]="纟06",[32468]="纟06",[32469]="纟06",[32470]="纟06",[32471]="纟06",[32472]="纟06",[32473]="纟06",[32474]="纟06",[32475]="纟06",[32476]="纟06",[32477]="纟06",[32478]="纟06",[32479]="纟06",[32480]="纟07",[32481]="纟07",[32482]="纟07",[32483]="纟07",[32484]="纟07",[32485]="纟07",[32486]="纟07",[32487]="纟07",[32488]="纟07",[32489]="纟08",[32490]="纟08",[32491]="纟08",[32492]="纟08",[32493]="纟08",[32494]="纟08",[32495]="纟08",[32496]="纟08",[32497]="纟08",[32498]="纟08",[32499]="纟08",[32500]="纟08",[32501]="纟08",[32502]="纟08",[32503]="纟08",[32504]="纟08",[32505]="纟08",[32506]="纟08",[32507]="纟08",[32508]="纟08",[32509]="纟08",[32510]="纟08",[32511]="纟08",[32512]="纟08",[32513]="纟08",[32514]="纟09",[32515]="纟09",[32516]="纟09",[32517]="纟09",[32518]="纟09",[32519]="纟09",[32520]="纟09",[32521]="纟09",[32522]="纟09",[32523]="纟09",[32524]="纟09",[32525]="纟09",[32526]="纟09",[32527]="纟09",[32528]="纟09",[32529]="纟09",[32530]="纟09",[32531]="纟09",[32532]="纟09",[32533]="纟09",[32534]="纟09",[32535]="纟09",[32536]="纟09",[32537]="纟10",[32538]="纟10",[32539]="纟10",[32540]="纟10",[32541]="纟10",[32542]="纟10",[32543]="纟10",[32544]="纟10",[32545]="纟10",[32546]="纟10",[32547]="纟10",[32548]="纟10",[32549]="纟11",[32550]="纟11",[32551]="纟11",[32552]="纟11",[32553]="纟11",[32554]="纟11",[32555]="纟11",[32556]="纟12",[32557]="纟12",[32558]="纟12",[32559]="纟12",[32560]="纟13",[32561]="纟13",[32562]="纟13",[32563]="纟13",[32564]="纟13",[32565]="纟16",[32566]="缶00",[32567]="缶02",[32568]="缶03",[32569]="缶04",[32570]="缶04",[32571]="缶05",[32572]="缶04",[32573]="缶05",[32574]="缶06",[32575]="缶06",[32576]="缶06",[32577]="缶08",[32578]="缶08",[32579]="缶10",[32580]="缶11",[32581]="缶11",[32582]="缶11",[32583]="缶12",[32584]="缶12",[32585]="缶12",[32586]="缶13",[32587]="缶13",[32588]="缶14",[32589]="缶15",[32590]="缶16",[32591]="缶16",[32592]="缶18",[32593]="网00",[32594]="网00",[32595]="网00",[32596]="网03",[32597]="网03",[32598]="网03",[32599]="网03",[32600]="网04",[32601]="网04",[32602]="网04",[32603]="网05",[32604]="网05",[32605]="网05",[32606]="网05",[32607]="网05",[32608]="网05",[32609]="网05",[32610]="网05",[32611]="网06",[32612]="网07",[32613]="网07",[32614]="网07",[32615]="网08",[32616]="网08",[32617]="网08",[32618]="网08",[32619]="网08",[32620]="网08",[32621]="网08",[32622]="网08",[32623]="网09",[32624]="网09",[32625]="网09",[32626]="网08",[32627]="网09",[32628]="网09",[32629]="网10",[32630]="网10",[32631]="网10",[32632]="网10",[32633]="网11",[32634]="网11",[32635]="网11",[32636]="网11",[32637]="网12",[32638]="网12",[32639]="网12",[32640]="网12",[32641]="网12",[32642]="网13",[32643]="网14",[32644]="网14",[32645]="网14",[32646]="网14",[32647]="网17",[32648]="网19",[32649]="网19",[32650]="羊00",[32651]="羊01",[32652]="羊02",[32653]="羊03",[32654]="羊03",[32655]="羊03",[32656]="羊03",[32657]="羊03",[32658]="羊04",[32659]="羊04",[32660]="羊04",[32661]="羊05",[32662]="羊04",[32663]="羊04",[32664]="羊04",[32665]="羊04",[32666]="羊05",[32667]="羊05",[32668]="羊05",[32669]="羊05",[32670]="羊05",[32671]="羊05",[32672]="羊06",[32673]="羊06",[32674]="羊06",[32675]="羊07",[32676]="羊07",[32677]="羊07",[32678]="羊07",[32679]="羊07",[32680]="羊07",[32681]="羊07",[32682]="羊07",[32683]="羊08",[32684]="羊09",[32685]="羊09",[32686]="羊09",[32687]="羊09",[32688]="羊09",[32689]="羊10",[32690]="羊10",[32691]="羊12",[32692]="羊12",[32693]="羊12",[32694]="羊13",[32695]="羊13",[32696]="羊13",[32697]="羊13",[32698]="羊14",[32699]="羊15",[32700]="羊15",[32701]="羽00",[32702]="羽03",[32703]="羽03",[32704]="羽04",[32705]="羽04",[32706]="羽04",[32707]="羽04",[32708]="羽04",[32709]="羽04",[32710]="羽04",[32711]="羽05",[32712]="羽05",[32713]="羽05",[32714]="羽05",[32715]="羽05",[32716]="羽05",[32717]="羽05",[32718]="羽05",[32719]="羽05",[32720]="羽05",[32721]="羽05",[32722]="羽05",[32723]="羽06",[32724]="羽06",[32725]="羽06",[32726]="羽06",[32727]="羽06",[32728]="羽06",[32729]="羽06",[32730]="羽06",[32731]="羽07",[32732]="羽07",[32733]="羽07",[32734]="羽08",[32735]="羽08",[32736]="羽08",[32737]="羽08",[32738]="羽08",[32739]="羽08",[32740]="羽08",[32741]="羽09",[32742]="羽09",[32743]="羽09",[32744]="羽09",[32745]="羽09",[32746]="羽09",[32747]="羽09",[32748]="羽09",[32749]="羽09",[32750]="羽10",[32751]="羽10",[32752]="羽10",[32753]="羽10",[32754]="羽11",[32755]="羽11",[32756]="羽11",[32757]="羽11",[32758]="羽11",[32759]="羽12",[32760]="羽12",[32761]="羽12",[32762]="羽12",[32763]="羽12",[32764]="羽11",[32765]="羽13",[32766]="羽13",[32767]="羽14",[32768]="羽14",[32769]="老00",[32770]="老-2",[32771]="老00",[32772]="老04",[32773]="老04",[32774]="老04",[32775]="老05",[32776]="老05",[32777]="老05",[32778]="老06",[32779]="老06",[32780]="而00",[32781]="而03",[32782]="而03",[32783]="而03",[32784]="而03",[32785]="而03",[32786]="耒00",[32787]="耒02",[32788]="耒03",[32789]="耒04",[32790]="耒04",[32791]="耒04",[32792]="耒04",[32793]="耒04",[32794]="耒05",[32795]="耒05",[32796]="耒05",[32797]="耒05",[32798]="耒05",[32799]="耒05",[32800]="耒06",[32801]="耒07",[32802]="耒07",[32803]="耒08",[32804]="耒08",[32805]="耒08",[32806]="耒09",[32807]="耒09",[32808]="耒10",[32809]="耒10",[32810]="耒10",[32811]="耒11",}