มอดูล:zh-sortkey/data/040

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[32812]="耒11",[32813]="耒12",[32814]="耒12",[32815]="耒14",[32816]="耒15",[32817]="耒16",[32818]="耒16",[32819]="耳00",[32820]="耳01",[32821]="耳02",[32822]="耳03",[32823]="耳03",[32824]="耳04",[32825]="耳04",[32826]="耳04",[32827]="耳04",[32828]="耳04",[32829]="耳04",[32830]="耳04",[32831]="耳04",[32832]="耳04",[32833]="耳04",[32834]="耳04",[32835]="耳05",[32836]="耳05",[32837]="耳05",[32838]="耳05",[32839]="耳05",[32840]="耳05",[32841]="耳05",[32842]="耳05",[32843]="耳05",[32844]="耳05",[32845]="耳05",[32846]="耳06",[32847]="耳06",[32848]="耳06",[32849]="耳06",[32850]="耳06",[32851]="耳06",[32852]="耳06",[32853]="耳07",[32854]="耳07",[32855]="耳07",[32856]="耳07",[32857]="耳08",[32858]="耳08",[32859]="耳08",[32860]="耳08",[32861]="耳08",[32862]="耳08",[32863]="耳08",[32864]="耳06",[32865]="耳08",[32866]="耳08",[32867]="耳08",[32868]="耳09",[32869]="耳09",[32870]="耳09",[32871]="耳09",[32872]="耳09",[32873]="耳09",[32874]="耳09",[32875]="耳09",[32876]="耳10",[32877]="耳10",[32878]="耳12",[32879]="耳11",[32880]="耳11",[32881]="耳11",[32882]="耳11",[32883]="耳11",[32884]="耳12",[32885]="耳12",[32886]="耳12",[32887]="耳12",[32888]="耳13",[32889]="耳14",[32890]="耳14",[32891]="耳14",[32892]="耳14",[32893]="耳16",[32894]="耳16",[32895]="聿00",[32896]="聿-2",[32897]="聿04",[32898]="聿04",[32899]="聿04",[32900]="聿07",[32901]="聿07",[32902]="聿07",[32903]="聿08",[32904]="聿08",[32905]="肉00",[32906]="肉01",[32907]="肉02",[32908]="肉02",[32909]="肉02",[32910]="肉02",[32911]="肉02",[32912]="肉03",[32913]="肉03",[32914]="肉03",[32915]="肉03",[32916]="肉03",[32917]="肉03",[32918]="肉03",[32919]="肉03",[32920]="肉03",[32921]="肉03",[32922]="肉03",[32923]="肉03",[32924]="肉03",[32925]="肉03",[32926]="肉03",[32927]="肉03",[32928]="肉03",[32929]="肉04",[32930]="肉04",[32931]="肉04",[32932]="肉04",[32933]="肉04",[32934]="肉04",[32935]="肉04",[32936]="肉04",[32937]="肉04",[32938]="肉04",[32939]="肉04",[32940]="肉04",[32941]="肉04",[32942]="肉04",[32943]="肉04",[32944]="肉04",[32945]="肉04",[32946]="肉04",[32947]="肉04",[32948]="肉04",[32949]="肉04",[32950]="肉04",[32951]="肉04",[32952]="肉04",[32953]="肉04",[32954]="肉04",[32955]="肉04",[32956]="肉04",[32957]="肉04",[32958]="肉04",[32959]="肉04",[32960]="肉04",[32961]="肉04",[32962]="肉05",[32963]="肉05",[32964]="肉05",[32965]="肉05",[32966]="肉05",[32967]="肉05",[32968]="肉05",[32969]="肉05",[32970]="肉05",[32971]="肉05",[32972]="肉05",[32973]="肉05",[32974]="肉05",[32975]="肉05",[32976]="肉05",[32977]="肉05",[32978]="肉05",[32979]="肉05",[32980]="肉05",[32981]="肉05",[32982]="肉05",[32983]="肉05",[32984]="肉05",[32985]="肉05",[32986]="肉05",[32987]="肉05",[32988]="肉05",[32989]="肉05",[32990]="肉05",[32991]="肉05",[32992]="肉05",[32993]="肉05",[32994]="肉05",[32995]="肉05",[32996]="肉05",[32997]="肉05",[32998]="肉05",[32999]="肉05",[33000]="肉05",[33001]="肉05",[33002]="肉05",[33003]="肉05",[33004]="肉05",[33005]="肉06",[33006]="肉06",[33007]="肉06",[33008]="肉06",[33009]="肉06",[33010]="肉06",[33011]="肉06",[33012]="肉06",[33013]="肉06",[33014]="肉06",[33015]="肉06",[33016]="肉06",[33017]="肉06",[33018]="肉06",[33019]="肉06",[33020]="肉06",[33021]="肉06",[33022]="肉06",[33023]="肉06",[33024]="肉06",[33025]="肉06",[33026]="肉06",[33027]="肉06",[33028]="肉06",[33029]="肉06",[33030]="肉06",[33031]="肉06",[33032]="肉06",[33033]="肉05",[33034]="肉06",[33035]="肉06",[33036]="肉06",[33037]="肉06",[33038]="肉06",[33039]="肉06",[33040]="肉06",[33041]="肉06",[33042]="肉06",[33043]="肉06",[33044]="肉06",[33045]="肉07",[33046]="肉07",[33047]="肉07",[33048]="肉07",[33049]="肉07",[33050]="肉07",[33051]="肉07",[33052]="肉07",[33053]="肉07",[33054]="肉07",[33055]="肉07",[33056]="肉07",[33057]="肉07",[33058]="肉07",[33059]="肉07",[33060]="肉07",[33061]="肉07",[33062]="肉07",[33063]="肉07",[33064]="肉07",[33065]="肉07",[33066]="肉07",[33067]="肉07",[33068]="肉07",[33069]="肉07",[33070]="肉07",[33071]="肉07",[33072]="肉07",[33073]="肉07",[33074]="肉07",[33075]="肉07",[33076]="肉07",[33077]="肉07",[33078]="肉07",[33079]="肉07",[33080]="肉07",[33081]="肉08",[33082]="肉08",[33083]="肉08",[33084]="肉08",[33085]="肉08",[33086]="肉08",[33087]="肉08",[33088]="肉08",[33089]="肉08",[33090]="肉08",[33091]="肉08",[33092]="肉08",[33093]="肉08",[33094]="肉08",[33095]="肉08",[33096]="肉08",[33097]="肉08",[33098]="肉08",[33099]="肉08",[33100]="肉08",[33101]="肉08",[33102]="肉08",[33103]="肉08",[33104]="肉08",[33105]="肉08",[33106]="肉08",[33107]="肉08",[33108]="肉08",[33109]="肉08",[33110]="肉08",[33111]="肉08",[33112]="肉08",[33113]="肉08",[33114]="肉08",[33115]="肉09",[33116]="肉09",[33117]="肉09",[33118]="肉09",[33119]="肉09",[33120]="肉09",[33121]="肉09",[33122]="肉09",[33123]="肉09",[33124]="肉09",[33125]="肉09",[33126]="肉09",[33127]="肉09",[33128]="肉09",[33129]="肉09",[33130]="肉09",[33131]="肉09",[33132]="肉09",[33133]="肉09",[33134]="肉09",[33135]="肉09",[33136]="肉09",[33137]="肉09",[33138]="肉09",[33139]="肉09",[33140]="肉09",[33141]="肉09",[33142]="肉09",[33143]="肉09",[33144]="肉09",[33145]="肉09",[33146]="肉09",[33147]="肉09",[33148]="肉09",[33149]="肉09",[33150]="肉09",[33151]="肉10",[33152]="肉10",[33153]="肉10",[33154]="肉10",[33155]="肉10",[33156]="肉10",[33157]="肉10",[33158]="肉10",[33159]="肉10",[33160]="肉10",[33161]="肉10",[33162]="肉10",[33163]="肉10",[33164]="肉10",[33165]="肉10",[33166]="肉10",[33167]="肉10",[33168]="肉10",[33169]="肉10",[33170]="肉11",[33171]="肉11",[33172]="肉11",[33173]="肉11",[33174]="肉11",[33175]="肉11",[33176]="肉11",[33177]="肉11",[33178]="肉11",[33179]="肉11",[33180]="肉11",[33181]="肉11",[33182]="肉11",[33183]="肉11",[33184]="肉11",[33185]="肉11",[33186]="肉11",[33187]="肉11",[33188]="月11",[33189]="肉12",[33190]="肉12",[33191]="肉12",[33192]="肉12",[33193]="肉12",[33194]="肉12",[33195]="肉12",[33196]="肉12",[33197]="肉12",[33198]="肉12",[33199]="肉12",[33200]="肉12",[33201]="肉12",[33202]="肉12",[33203]="肉12",[33204]="肉12",[33205]="肉12",[33206]="肉12",[33207]="肉13",[33208]="肉13",[33209]="肉13",[33210]="肉13",[33211]="肉13",[33212]="肉13",[33213]="肉13",[33214]="肉13",[33215]="肉13",[33216]="肉13",[33217]="肉13",[33218]="肉13",[33219]="肉13",[33220]="肉13",[33221]="肉13",[33222]="肉13",[33223]="肉13",[33224]="肉13",[33225]="肉13",[33226]="肉13",[33227]="肉13",[33228]="肉13",[33229]="肉14",[33230]="肉14",[33231]="肉14",[33232]="肉14",[33233]="肉14",[33234]="肉14",[33235]="肉14",[33236]="肉15",[33237]="肉15",[33238]="肉16",[33239]="肉15",[33240]="肉15",[33241]="肉16",[33242]="肉16",[33243]="肉16",[33244]="肉16",[33245]="肉17",[33246]="肉18",[33247]="肉18",[33248]="肉19",[33249]="肉19",[33250]="肉19",[33251]="臣00",[33252]="臣02",[33253]="臣02",[33254]="臣06",[33255]="臣08",[33256]="臣11",[33257]="臣11",[33258]="自00",[33259]="自01",[33260]="自04",[33261]="自04",[33262]="自06",[33263]="自06",[33264]="自06",[33265]="自09",[33266]="自10",[33267]="至00",[33268]="至03",[33269]="至06",[33270]="至06",[33271]="至06",[33272]="至06",[33273]="至07",[33274]="至08",[33275]="至10",[33276]="臼00",[33277]="臼02",[33278]="臼02",[33279]="臼03",[33280]="臼04",[33281]="臼04",[33282]="臼05",[33283]="臼06",[33284]="臼06",[33285]="臼07",[33286]="臼10",[33287]="臼08",[33288]="臼09",[33289]="臼10",[33290]="臼12",[33291]="臼13",[33292]="舌00",[33293]="舌02",[33294]="舌02",[33295]="舌02",[33296]="舌04",[33297]="舌05",[33298]="舌06",[33299]="舌08",[33300]="舌08",[33301]="舌08",[33302]="舌09",[33303]="舌09",[33304]="舌10",[33305]="舌12",[33306]="舌13",[33307]="舛00",[33308]="舛06",[33309]="舛07",[33310]="舛08",[33311]="舟00",}