มอดูล:zh-sortkey/data/041

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[33312]="舟02",[33313]="舟03",[33314]="舟03",[33315]="舟03",[33316]="舟03",[33317]="舟04",[33318]="舟04",[33319]="舟04",[33320]="舟04",[33321]="舟04",[33322]="舟04",[33323]="舟04",[33324]="舟04",[33325]="舟04",[33326]="舟04",[33327]="舟04",[33328]="舟04",[33329]="舟04",[33330]="舟05",[33331]="舟05",[33332]="舟05",[33333]="舟05",[33334]="舟05",[33335]="舟05",[33336]="舟05",[33337]="舟05",[33338]="舟05",[33339]="舟05",[33340]="舟06",[33341]="舟06",[33342]="舟06",[33343]="舟06",[33344]="舟07",[33345]="舟07",[33346]="舟07",[33347]="舟07",[33348]="舟07",[33349]="舟07",[33350]="舟07",[33351]="舟07",[33352]="舟07",[33353]="舟07",[33354]="舟08",[33355]="舟08",[33356]="舟08",[33357]="舟08",[33358]="舟09",[33359]="舟09",[33360]="舟09",[33361]="舟09",[33362]="舟09",[33363]="舟09",[33364]="舟09",[33365]="舟10",[33366]="舟10",[33367]="舟10",[33368]="舟10",[33369]="舟10",[33370]="舟11",[33371]="舟11",[33372]="舟11",[33373]="舟11",[33374]="舟12",[33375]="舟12",[33376]="舟12",[33377]="舟13",[33378]="舟13",[33379]="舟13",[33380]="舟13",[33381]="舟13",[33382]="舟14",[33383]="舟14",[33384]="舟14",[33385]="舟14",[33386]="舟15",[33387]="舟16",[33388]="舟17",[33389]="舟18",[33390]="艮00",[33391]="艮01",[33392]="艮02",[33393]="艮11",[33394]="色00",[33395]="色04",[33396]="色05",[33397]="色08",[33398]="色13",[33399]="色18",[33400]="艸00",[33401]="艸00",[33402]="艸01",[33403]="艸02",[33404]="艸02",[33405]="艸02",[33406]="艸02",[33407]="艸02",[33408]="艸02",[33409]="艸02",[33410]="艸02",[33411]="艸03",[33412]="艸03",[33413]="艸03",[33414]="艸03",[33415]="艸03",[33416]="艸03",[33417]="艸03",[33418]="艸03",[33419]="艸03",[33420]="艸03",[33421]="艸03",[33422]="艸03",[33423]="艸03",[33424]="艸03",[33425]="艸03",[33426]="艸03",[33427]="艸03",[33428]="艸03",[33429]="艸03",[33430]="艸03",[33431]="艸03",[33432]="艸04",[33433]="艸04",[33434]="艸04",[33435]="艸04",[33436]="艸04",[33437]="艸04",[33438]="艸04",[33439]="艸04",[33440]="艸04",[33441]="艸04",[33442]="艸04",[33443]="艸04",[33444]="艸04",[33445]="艸04",[33446]="艸04",[33447]="艸04",[33448]="艸04",[33449]="艸04",[33450]="艸04",[33451]="艸04",[33452]="艸04",[33453]="艸04",[33454]="艸04",[33455]="艸04",[33456]="艸04",[33457]="艸04",[33458]="艸04",[33459]="艸04",[33460]="艸04",[33461]="艸04",[33462]="艸04",[33463]="艸04",[33464]="艸04",[33465]="艸04",[33466]="艸04",[33467]="艸04",[33468]="艸04",[33469]="艸04",[33470]="艸04",[33471]="艸05",[33472]="艸04",[33473]="艸04",[33474]="艸04",[33475]="艸04",[33476]="艸04",[33477]="艸04",[33478]="艸04",[33479]="艸04",[33480]="艸04",[33481]="艸04",[33482]="艸04",[33483]="艸04",[33484]="艸04",[33485]="艸04",[33486]="艸04",[33487]="艸04",[33488]="艸05",[33489]="艸05",[33490]="艸05",[33491]="艸05",[33492]="艸05",[33493]="艸05",[33494]="艸05",[33495]="艸05",[33496]="艸05",[33497]="艸05",[33498]="艸05",[33499]="艸05",[33500]="艸05",[33501]="艸05",[33502]="艸05",[33503]="艸05",[33504]="艸05",[33505]="艸05",[33506]="艸05",[33507]="艸05",[33508]="艸05",[33509]="艸05",[33510]="艸05",[33511]="艸05",[33512]="艸05",[33513]="艸05",[33514]="艸05",[33515]="艸05",[33516]="艸05",[33517]="艸05",[33518]="艸05",[33519]="艸05",[33520]="艸05",[33521]="艸05",[33522]="艸05",[33523]="艸05",[33524]="艸05",[33525]="艸05",[33526]="艸05",[33527]="艸05",[33528]="艸05",[33529]="艸05",[33530]="艸05",[33531]="艸05",[33532]="艸05",[33533]="艸05",[33534]="艸05",[33535]="艸05",[33536]="艸05",[33537]="艸05",[33538]="艸05",[33539]="艸05",[33540]="艸05",[33541]="艸05",[33542]="艸05",[33543]="艸05",[33544]="艸05",[33545]="艸05",[33546]="艸05",[33547]="艸05",[33548]="艸05",[33549]="艸05",[33550]="艸05",[33551]="艸05",[33552]="艸05",[33553]="艸05",[33554]="艸06",[33555]="艸05",[33556]="艸05",[33557]="艸05",[33558]="艸06",[33559]="艸06",[33560]="艸06",[33561]="艸06",[33562]="艸06",[33563]="艸06",[33564]="艸06",[33565]="艸07",[33566]="艸06",[33567]="艸06",[33568]="艸06",[33569]="艸06",[33570]="艸06",[33571]="艸07",[33572]="艸06",[33573]="艸06",[33574]="艸06",[33575]="艸06",[33576]="艸06",[33577]="艸06",[33578]="艸06",[33579]="艸06",[33580]="艸06",[33581]="艸06",[33582]="艸06",[33583]="艸06",[33584]="艸06",[33585]="艸06",[33586]="艸06",[33587]="艸06",[33588]="艸06",[33589]="艸06",[33590]="艸06",[33591]="艸06",[33592]="艸06",[33593]="艸06",[33594]="艸06",[33595]="艸06",[33596]="艸06",[33597]="艸06",[33598]="艸04",[33599]="艸06",[33600]="艸06",[33601]="艸06",[33602]="艸06",[33603]="艸06",[33604]="艸06",[33605]="艸06",[33606]="艸06",[33607]="艸06",[33608]="艸06",[33609]="艸06",[33610]="艸06",[33611]="艸06",[33612]="艸06",[33613]="艸06",[33614]="艸06",[33615]="艸06",[33616]="艸06",[33617]="艸06",[33618]="艸06",[33619]="艸08",[33620]="艸06",[33621]="艸06",[33622]="艸06",[33623]="艸06",[33624]="艸06",[33625]="艸06",[33626]="艸06",[33627]="艸06",[33628]="艸06",[33629]="艸06",[33630]="艸06",[33631]="艸06",[33632]="艸06",[33633]="艸06",[33634]="艸06",[33635]="艸06",[33636]="艸06",[33637]="艸06",[33638]="艸06",[33639]="艸06",[33640]="艸06",[33641]="艸06",[33642]="艸06",[33643]="艸06",[33644]="艸06",[33645]="艸06",[33646]="艸06",[33647]="艸06",[33648]="艸07",[33649]="艸07",[33650]="艸07",[33651]="艸07",[33652]="艸07",[33653]="艸07",[33654]="艸07",[33655]="艸07",[33656]="艸07",[33657]="艸07",[33658]="艸07",[33659]="艸07",[33660]="艸07",[33661]="艸07",[33662]="艸07",[33663]="艸07",[33664]="艸07",[33665]="艸07",[33666]="艸07",[33667]="艸07",[33668]="艸07",[33669]="艸07",[33670]="艸07",[33671]="艸07",[33672]="艸07",[33673]="艸07",[33674]="艸07",[33675]="艸07",[33676]="艸07",[33677]="艸07",[33678]="艸07",[33679]="艸07",[33680]="艸07",[33681]="艸07",[33682]="艸07",[33683]="艸07",[33684]="艸07",[33685]="艸07",[33686]="艸07",[33687]="艸07",[33688]="艸07",[33689]="艸07",[33690]="艸07",[33691]="艸07",[33692]="艸07",[33693]="艸07",[33694]="艸07",[33695]="艸07",[33696]="艸07",[33697]="艸07",[33698]="艸07",[33699]="艸07",[33700]="艸07",[33701]="艸07",[33702]="艸07",[33703]="艸07",[33704]="艸07",[33705]="艸07",[33706]="艸07",[33707]="艸07",[33708]="艸07",[33709]="艸09",[33710]="艸07",[33711]="艸07",[33712]="艸07",[33713]="艸07",[33714]="艸07",[33715]="艸07",[33716]="艸07",[33717]="艸07",[33718]="艸07",[33719]="艸07",[33720]="艸07",[33721]="艸07",[33722]="艸07",[33723]="艸07",[33724]="艸07",[33725]="艸07",[33726]="艸08",[33727]="艸08",[33728]="艸08",[33729]="艸08",[33730]="艸08",[33731]="艸08",[33732]="艸08",[33733]="艸08",[33734]="艸08",[33735]="艸08",[33736]="艸08",[33737]="艸08",[33738]="艸08",[33739]="艸08",[33740]="艸08",[33741]="艸08",[33742]="艸08",[33743]="艸08",[33744]="艸08",[33745]="艸08",[33746]="艸08",[33747]="艸08",[33748]="艸08",[33749]="艸08",[33750]="艸08",[33751]="艸08",[33752]="艸08",[33753]="艸08",[33754]="艸08",[33755]="艸08",[33756]="艸08",[33757]="艸08",[33758]="艸08",[33759]="艸08",[33760]="艸08",[33761]="艸08",[33762]="艸08",[33763]="艸08",[33764]="艸08",[33765]="艸08",[33766]="艸08",[33767]="艸08",[33768]="艸08",[33769]="艸08",[33770]="艸08",[33771]="艸08",[33772]="艸08",[33773]="艸08",[33774]="艸08",[33775]="艸08",[33776]="艸08",[33777]="艸08",[33778]="艸08",[33779]="艸08",[33780]="艸08",[33781]="艸08",[33782]="艸08",[33783]="艸08",[33784]="艸08",[33785]="艸08",[33786]="艸08",[33787]="艸08",[33788]="艸08",[33789]="艸08",[33790]="艸08",[33791]="艸08",[33792]="艸08",[33793]="艸08",[33794]="艸08",[33795]="艸08",[33796]="艸08",[33797]="艸08",[33798]="艸08",[33799]="艸08",[33800]="艸08",[33801]="艸08",[33802]="艸08",[33803]="艸08",[33804]="艸08",[33805]="艸08",[33806]="艸08",[33807]="艸08",[33808]="艸08",[33809]="艸08",[33810]="艸08",[33811]="艸08",}