มอดูล:zh-sortkey/data/042

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[33812]="艸08",[33813]="艸08",[33814]="艸08",[33815]="艸08",[33816]="艸08",[33817]="艸08",[33818]="艸08",[33819]="艸08",[33820]="艸08",[33821]="艸08",[33822]="艸08",[33823]="艸08",[33824]="艸08",[33825]="艸08",[33826]="艸08",[33827]="艸08",[33828]="艸08",[33829]="艸08",[33830]="艸08",[33831]="艸08",[33832]="艸08",[33833]="艸09",[33834]="艸09",[33835]="艸09",[33836]="禸08",[33837]="艸09",[33838]="艸09",[33839]="艸09",[33840]="艸09",[33841]="艸09",[33842]="艸09",[33843]="艸09",[33844]="艸09",[33845]="艸09",[33846]="艸09",[33847]="艸09",[33848]="艸09",[33849]="艸09",[33850]="艸09",[33851]="艸09",[33852]="艸09",[33853]="艸09",[33854]="艸09",[33855]="艸09",[33856]="艸09",[33857]="艸09",[33858]="艸09",[33859]="艸09",[33860]="艸09",[33861]="艸09",[33862]="艸09",[33863]="艸09",[33864]="艸09",[33865]="艸09",[33866]="艸09",[33867]="艸09",[33868]="艸09",[33869]="艸09",[33870]="艸09",[33871]="艸09",[33872]="艸09",[33873]="艸09",[33874]="艸09",[33875]="艸09",[33876]="艸09",[33877]="艸09",[33878]="艸09",[33879]="艸08",[33880]="艸09",[33881]="艸09",[33882]="艸09",[33883]="艸09",[33884]="艸09",[33885]="艸09",[33886]="艸09",[33887]="艸09",[33888]="艸09",[33889]="艸09",[33890]="艸09",[33891]="艸09",[33892]="艸09",[33893]="艸09",[33894]="艸09",[33895]="艸09",[33896]="艸09",[33897]="艸09",[33898]="艸09",[33899]="艸09",[33900]="艸09",[33901]="艸09",[33902]="艸09",[33903]="艸09",[33904]="艸09",[33905]="艸09",[33906]="艸09",[33907]="艸09",[33908]="艸09",[33909]="艸09",[33910]="艸09",[33911]="艸09",[33912]="艸09",[33913]="艸09",[33914]="艸09",[33915]="艸09",[33916]="艸09",[33917]="艸09",[33918]="艸09",[33919]="艸09",[33920]="艸09",[33921]="艸09",[33922]="艸09",[33923]="艸09",[33924]="艸09",[33925]="艸09",[33926]="艸09",[33927]="艸09",[33928]="艸09",[33929]="艸09",[33930]="艸09",[33931]="艸09",[33932]="艸09",[33933]="艸09",[33934]="艸09",[33935]="艸09",[33936]="艸10",[33937]="艸10",[33938]="艸10",[33939]="艸10",[33940]="艸10",[33941]="艸10",[33942]="艸10",[33943]="艸10",[33944]="艸10",[33945]="艸10",[33946]="艸10",[33947]="艸10",[33948]="艸10",[33949]="艸10",[33950]="艸10",[33951]="艸10",[33952]="艸10",[33953]="艸10",[33954]="艸10",[33955]="艸10",[33956]="艸10",[33957]="艸10",[33958]="艸10",[33959]="艸10",[33960]="艸10",[33961]="艸10",[33962]="艸10",[33963]="艸10",[33964]="艸10",[33965]="艸10",[33966]="艸10",[33967]="艸10",[33968]="艸10",[33969]="艸10",[33970]="艸10",[33971]="艸10",[33972]="艸10",[33973]="艸10",[33974]="艸10",[33975]="艸10",[33976]="火10",[33977]="艸10",[33978]="艸10",[33979]="艸10",[33980]="艸10",[33981]="艸10",[33982]="艸10",[33983]="艸10",[33984]="艸10",[33985]="艸10",[33986]="艸10",[33987]="艸10",[33988]="艸10",[33989]="艸10",[33990]="艸10",[33991]="艸10",[33992]="艸10",[33993]="艸10",[33994]="艸10",[33995]="艸10",[33996]="艸10",[33997]="艸10",[33998]="艸10",[33999]="艸10",[34000]="艸10",[34001]="艸10",[34002]="艸10",[34003]="艸10",[34004]="艸10",[34005]="艸10",[34006]="艸10",[34007]="艸10",[34008]="艸10",[34009]="艸10",[34010]="艸10",[34011]="艸10",[34012]="艸10",[34013]="艸10",[34014]="艸10",[34015]="艸10",[34016]="艸10",[34017]="艸10",[34018]="艸10",[34019]="艸10",[34020]="艸10",[34021]="艸11",[34022]="艸10",[34023]="艸11",[34024]="艸11",[34025]="艸11",[34026]="艸11",[34027]="艸11",[34028]="艸11",[34029]="艸11",[34030]="艸11",[34031]="艸11",[34032]="艸11",[34033]="艸11",[34034]="艸11",[34035]="艸11",[34036]="艸11",[34037]="艸11",[34038]="艸11",[34039]="艸11",[34040]="艸11",[34041]="艸11",[34042]="艸11",[34043]="艸11",[34044]="艸11",[34045]="艸11",[34046]="艸11",[34047]="艸11",[34048]="艸11",[34049]="艸11",[34050]="艸11",[34051]="艸11",[34052]="艸11",[34053]="艸11",[34054]="艸11",[34055]="艸11",[34056]="艸11",[34057]="艸11",[34058]="艸11",[34059]="艸11",[34060]="艸11",[34061]="艸11",[34062]="艸11",[34063]="艸11",[34064]="艸11",[34065]="艸11",[34066]="艸11",[34067]="艸11",[34068]="艸11",[34069]="艸11",[34070]="艸11",[34071]="艸11",[34072]="艸11",[34073]="艸11",[34074]="艸11",[34075]="艸11",[34076]="艸11",[34077]="艸11",[34078]="艸11",[34079]="艸11",[34080]="艸11",[34081]="艸11",[34082]="艸11",[34083]="艸11",[34084]="艸11",[34085]="艸11",[34086]="艸11",[34087]="艸11",[34088]="艸11",[34089]="艸11",[34090]="艸11",[34091]="艸11",[34092]="艸11",[34093]="艸11",[34094]="艸11",[34095]="艸11",[34096]="艸11",[34097]="艸11",[34098]="艸11",[34099]="艸11",[34100]="艸11",[34101]="艸11",[34102]="艸11",[34103]="艸11",[34104]="艸11",[34105]="艸11",[34106]="艸11",[34107]="艸11",[34108]="艸11",[34109]="艸12",[34110]="艸12",[34111]="艸12",[34112]="艸12",[34113]="艸12",[34114]="艸12",[34115]="艸12",[34116]="艸12",[34117]="艸12",[34118]="艸12",[34119]="艸12",[34120]="艸12",[34121]="艸12",[34122]="艸12",[34123]="艸12",[34124]="艸12",[34125]="艸12",[34126]="艸12",[34127]="艸12",[34128]="艸12",[34129]="艸12",[34130]="艸12",[34131]="艸12",[34132]="艸12",[34133]="艸12",[34134]="艸12",[34135]="艸12",[34136]="艸12",[34137]="艸12",[34138]="艸12",[34139]="艸12",[34140]="艸12",[34141]="艸12",[34142]="艸12",[34143]="艸12",[34144]="艸12",[34145]="艸12",[34146]="艸12",[34147]="艸12",[34148]="艸12",[34149]="艸12",[34150]="艸12",[34151]="艸12",[34152]="艸12",[34153]="艸12",[34154]="艸12",[34155]="艸12",[34156]="艸12",[34157]="艸12",[34158]="艸12",[34159]="艸12",[34160]="艸12",[34161]="艸12",[34162]="艸12",[34163]="艸12",[34164]="艸12",[34165]="艸12",[34166]="艸13",[34167]="艸13",[34168]="艸13",[34169]="艸13",[34170]="艸13",[34171]="艸13",[34172]="艸13",[34173]="艸13",[34174]="艸13",[34175]="艸13",[34176]="艸13",[34177]="艸13",[34178]="艸13",[34179]="艸13",[34180]="艸13",[34181]="艸13",[34182]="艸13",[34183]="艸13",[34184]="艸13",[34185]="艸13",[34186]="艸13",[34187]="艸13",[34188]="艸13",[34189]="艸13",[34190]="艸13",[34191]="艸13",[34192]="艸13",[34193]="艸13",[34194]="艸13",[34195]="艸13",[34196]="艸13",[34197]="艸13",[34198]="艸13",[34199]="艸13",[34200]="艸13",[34201]="艸13",[34202]="艸13",[34203]="艸13",[34204]="艸13",[34205]="艸13",[34206]="艸13",[34207]="艸13",[34208]="艸13",[34209]="艸13",[34210]="艸13",[34211]="艸13",[34212]="艸13",[34213]="艸13",[34214]="艸13",[34215]="艸13",[34216]="艸13",[34217]="艸14",[34218]="艸13",[34219]="艸13",[34220]="艸13",[34221]="艸14",[34222]="艸13",[34223]="艸14",[34224]="艸14",[34225]="艸14",[34226]="艸14",[34227]="艸14",[34228]="艸14",[34229]="艸14",[34230]="艸14",[34231]="艸14",[34232]="艸14",[34233]="艸14",[34234]="艸14",[34235]="艸14",[34236]="艸14",[34237]="艸14",[34238]="艸14",[34239]="艸14",[34240]="艸14",[34241]="艸14",[34242]="艸14",[34243]="艸14",[34244]="艸14",[34245]="艸14",[34246]="艸14",[34247]="艸14",[34248]="艸14",[34249]="艸14",[34250]="艸14",[34251]="艸14",[34252]="艸14",[34253]="艸14",[34254]="艸14",[34255]="艸14",[34256]="艸14",[34257]="艸14",[34258]="艸14",[34259]="艸14",[34260]="艸15",[34261]="艸15",[34262]="艸15",[34263]="艸15",[34264]="艸15",[34265]="艸15",[34266]="艸15",[34267]="艸15",[34268]="艸15",[34269]="艸15",[34270]="艸15",[34271]="艸15",[34272]="艸15",[34273]="艸15",[34274]="艸15",[34275]="艸15",[34276]="艸15",[34277]="艸15",[34278]="艸15",[34279]="艸15",[34280]="艸15",[34281]="艸15",[34282]="艸15",[34283]="艸15",[34284]="艸15",[34285]="艸15",[34286]="艸16",[34287]="艸15",[34288]="艸15",[34289]="艸15",[34290]="艸15",[34291]="艸15",[34292]="艸15",[34293]="艸15",[34294]="艸16",[34295]="艸16",[34296]="艸16",[34297]="艸16",[34298]="艸16",[34299]="艸16",[34300]="艸16",[34301]="艸16",[34302]="艸16",[34303]="艸16",[34304]="艸16",[34305]="艸16",[34306]="艸16",[34307]="艸16",[34308]="艸16",[34309]="艸16",[34310]="艸16",[34311]="艸16",}