มอดูล:zh-sortkey/data/043

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[34312]="艸16",[34313]="艸16",[34314]="艸16",[34315]="艸16",[34316]="艸16",[34317]="艸16",[34318]="艸16",[34319]="艸16",[34320]="艸16",[34321]="艸16",[34322]="艸17",[34323]="艸16",[34324]="艸16",[34325]="艸17",[34326]="艸17",[34327]="艸17",[34328]="艸17",[34329]="艸17",[34330]="艸17",[34331]="艸17",[34332]="艸17",[34333]="艸17",[34334]="艸17",[34335]="艸17",[34336]="艸17",[34337]="艸17",[34338]="艸16",[34339]="艸17",[34340]="艸14",[34341]="艸17",[34342]="艸17",[34343]="艸17",[34344]="艸17",[34345]="艸17",[34346]="艸17",[34347]="艸17",[34348]="艸17",[34349]="艸17",[34350]="艸17",[34351]="艸17",[34352]="艸17",[34353]="艸19",[34354]="艸18",[34355]="艸18",[34356]="艸18",[34357]="艸18",[34358]="艸18",[34359]="艸18",[34360]="艸19",[34361]="艸19",[34362]="艸19",[34363]="艸19",[34364]="艸19",[34365]="艸19",[34366]="艸19",[34367]="艸19",[34368]="艸19",[34369]="艸19",[34370]="艸20",[34371]="艸20",[34372]="艸20",[34373]="艸20",[34374]="艸21",[34375]="艸21",[34376]="艸21",[34377]="艸21",[34378]="艸23",[34379]="艸25",[34380]="艸25",[34381]="虍00",[34382]="虍02",[34383]="虍02",[34384]="虍03",[34385]="虍04",[34386]="厂08",[34387]="虍04",[34388]="虍04",[34389]="虍05",[34390]="虍05",[34391]="虍05",[34392]="虍05",[34393]="虍05",[34394]="虍05",[34395]="虍06",[34396]="虍06",[34397]="虍06",[34398]="虍07",[34399]="虍07",[34400]="虍08",[34401]="虍08",[34402]="虍09",[34403]="虍09",[34404]="虍10",[34405]="虍10",[34406]="虍10",[34407]="虍11",[34408]="虍11",[34409]="虍12",[34410]="虍20",[34411]="虫00",[34412]="虫01",[34413]="虫02",[34414]="虫02",[34415]="虫02",[34416]="虫02",[34417]="虫02",[34418]="虫02",[34419]="虫03",[34420]="虫03",[34421]="虫03",[34422]="虫03",[34423]="虫03",[34424]="虫03",[34425]="虫03",[34426]="虫03",[34427]="虫03",[34428]="虫03",[34429]="虫03",[34430]="虫03",[34431]="虫03",[34432]="虫03",[34433]="虫03",[34434]="虫03",[34435]="虫03",[34436]="虫04",[34437]="虫04",[34438]="虫04",[34439]="虫04",[34440]="虫06",[34441]="虫04",[34442]="虫04",[34443]="虫04",[34444]="虫04",[34445]="虫04",[34446]="虫04",[34447]="虫04",[34448]="虫04",[34449]="虫04",[34450]="虫04",[34451]="虫04",[34452]="虫04",[34453]="虫04",[34454]="虫04",[34455]="虫04",[34456]="虫04",[34457]="虫04",[34458]="虫04",[34459]="虫04",[34460]="虫04",[34461]="虫04",[34462]="虫04",[34463]="虫04",[34464]="虫04",[34465]="虫04",[34466]="虫04",[34467]="虫04",[34468]="虫04",[34469]="虫04",[34470]="虫04",[34471]="虫04",[34472]="虫04",[34473]="虫04",[34474]="虫04",[34475]="虫05",[34476]="虫04",[34477]="虫05",[34478]="虫05",[34479]="虫05",[34480]="虫05",[34481]="虫05",[34482]="虫05",[34483]="虫05",[34484]="虫05",[34485]="虫05",[34486]="虫05",[34487]="虫05",[34488]="虫05",[34489]="虫05",[34490]="虫05",[34491]="虫05",[34492]="虫05",[34493]="虫05",[34494]="虫05",[34495]="虫05",[34496]="虫05",[34497]="虫05",[34498]="虫05",[34499]="虫05",[34500]="虫05",[34501]="虫05",[34502]="虫05",[34503]="虫05",[34504]="虫05",[34505]="虫05",[34506]="虫05",[34507]="虫05",[34508]="虫05",[34509]="虫05",[34510]="虫05",[34511]="虫05",[34512]="虫06",[34513]="虫06",[34514]="虫06",[34515]="虫06",[34516]="虫06",[34517]="虫06",[34518]="虫07",[34519]="虫06",[34520]="虫06",[34521]="虫06",[34522]="虫06",[34523]="虫06",[34524]="虫06",[34525]="虫06",[34526]="虫06",[34527]="虫06",[34528]="虫06",[34529]="虫06",[34530]="虫06",[34531]="虫06",[34532]="虫06",[34533]="虫06",[34534]="虫06",[34535]="虫06",[34536]="虫06",[34537]="虫06",[34538]="虫06",[34539]="虫06",[34540]="虫06",[34541]="虫06",[34542]="虫06",[34543]="虫06",[34544]="虫06",[34545]="虫06",[34546]="虫06",[34547]="虫06",[34548]="虫06",[34549]="虫07",[34550]="虫07",[34551]="虫07",[34552]="虫07",[34553]="虫07",[34554]="虫07",[34555]="虫07",[34556]="虫07",[34557]="虫07",[34558]="虫07",[34559]="虫07",[34560]="虫07",[34561]="虫07",[34562]="虫07",[34563]="虫07",[34564]="虫07",[34565]="虫07",[34566]="虫07",[34567]="虫07",[34568]="虫07",[34569]="虫07",[34570]="虫07",[34571]="虫07",[34572]="虫07",[34573]="虫07",[34574]="虫07",[34575]="虫07",[34576]="虫07",[34577]="虫07",[34578]="虫07",[34579]="虫07",[34580]="虫07",[34581]="虫07",[34582]="虫07",[34583]="虫07",[34584]="虫08",[34585]="虫08",[34586]="虫08",[34587]="虫08",[34588]="虫08",[34589]="虫08",[34590]="虫08",[34591]="虫08",[34592]="虫08",[34593]="虫08",[34594]="虫08",[34595]="虫08",[34596]="虫08",[34597]="虫08",[34598]="虫08",[34599]="虫08",[34600]="虫08",[34601]="虫08",[34602]="虫08",[34603]="虫07",[34604]="虫08",[34605]="虫08",[34606]="虫08",[34607]="虫08",[34608]="虫08",[34609]="虫08",[34610]="虫08",[34611]="虫08",[34612]="虫08",[34613]="虫08",[34614]="虫08",[34615]="虫08",[34616]="虫08",[34617]="虫08",[34618]="虫08",[34619]="虫08",[34620]="虫08",[34621]="虫08",[34622]="虫08",[34623]="虫08",[34624]="虫08",[34625]="虫08",[34626]="虫08",[34627]="虫08",[34628]="虫08",[34629]="虫08",[34630]="虫07",[34631]="虫08",[34632]="虫08",[34633]="虫08",[34634]="虫08",[34635]="虫08",[34636]="虫09",[34637]="虫09",[34638]="虫09",[34639]="虫09",[34640]="虫09",[34641]="虫09",[34642]="虫09",[34643]="虫09",[34644]="虫09",[34645]="虫09",[34646]="虫09",[34647]="虫09",[34648]="虫09",[34649]="虫09",[34650]="虫09",[34651]="虫09",[34652]="虫09",[34653]="虫09",[34654]="虫09",[34655]="虫09",[34656]="虫09",[34657]="虫09",[34658]="虫09",[34659]="虫09",[34660]="虫09",[34661]="虫09",[34662]="虫09",[34663]="虫09",[34664]="虫09",[34665]="虫09",[34666]="虫09",[34667]="虫09",[34668]="虫09",[34669]="虫09",[34670]="虫09",[34671]="虫09",[34672]="虫09",[34673]="虫09",[34674]="虫09",[34675]="虫09",[34676]="虫09",[34677]="虫09",[34678]="虫09",[34679]="虫09",[34680]="虫09",[34681]="虫10",[34682]="虫09",[34683]="虫09",[34684]="虫09",[34685]="虫09",[34686]="虫09",[34687]="虫09",[34688]="虫09",[34689]="虫10",[34690]="虫10",[34691]="虫10",[34692]="虫10",[34693]="虫10",[34694]="虫10",[34695]="虫10",[34696]="虫10",[34697]="虫10",[34698]="虫10",[34699]="虫10",[34700]="虫10",[34701]="虫10",[34702]="虫10",[34703]="虫10",[34704]="虫10",[34705]="虫10",[34706]="虫10",[34707]="虫10",[34708]="虫10",[34709]="虫10",[34710]="虫10",[34711]="虫10",[34712]="虫10",[34713]="虫10",[34714]="虫10",[34715]="虫10",[34716]="虫10",[34717]="虫10",[34718]="虫10",[34719]="虫10",[34720]="虫10",[34721]="虫10",[34722]="虫10",[34723]="虫10",[34724]="虫10",[34725]="虫10",[34726]="虫10",[34727]="虫10",[34728]="虫10",[34729]="虫10",[34730]="虫11",[34731]="虫11",[34732]="虫11",[34733]="虫11",[34734]="虫11",[34735]="虫11",[34736]="虫11",[34737]="虫11",[34738]="虫11",[34739]="虫11",[34740]="虫11",[34741]="虫11",[34742]="虫11",[34743]="虫11",[34744]="虫11",[34745]="虫11",[34746]="虫11",[34747]="虫11",[34748]="虫11",[34749]="虫11",[34750]="虫11",[34751]="虫11",[34752]="虫11",[34753]="虫11",[34754]="虫11",[34755]="虫11",[34756]="虫11",[34757]="虫11",[34758]="虫11",[34759]="虫11",[34760]="虫11",[34761]="虫11",[34762]="虫11",[34763]="虫11",[34764]="虫11",[34765]="虫11",[34766]="虫11",[34767]="虫11",[34768]="虫11",[34769]="虫11",[34770]="虫11",[34771]="虫12",[34772]="虫12",[34773]="虫12",[34774]="虫12",[34775]="虫10",[34776]="虫12",[34777]="虫12",[34778]="虫12",[34779]="虫12",[34780]="虫12",[34781]="虫12",[34782]="虫12",[34783]="虫12",[34784]="虫12",[34785]="虫09",[34786]="虫12",[34787]="虫12",[34788]="虫12",[34789]="虫12",[34790]="虫12",[34791]="虫12",[34792]="虫12",[34793]="虫12",[34794]="虫12",[34795]="虫12",[34796]="虫12",[34797]="虫12",[34798]="虫12",[34799]="虫12",[34800]="虫12",[34801]="虫12",[34802]="虫12",[34803]="虫12",[34804]="虫12",[34805]="虫12",[34806]="虫13",[34807]="虫13",[34808]="虫13",[34809]="虫13",[34810]="虫13",[34811]="虫13",}