มอดูล:zh-sortkey/data/045

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[35312]="角09",[35313]="角09",[35314]="角10",[35315]="角10",[35316]="角11",[35317]="角12",[35318]="角12",[35319]="角13",[35320]="角13",[35321]="角13",[35322]="角14",[35323]="角15",[35324]="角15",[35325]="角16",[35326]="角16",[35327]="角18",[35328]="言00",[35329]="言00",[35330]="言02",[35331]="言02",[35332]="言02",[35333]="言02",[35334]="言02",[35335]="言02",[35336]="言02",[35337]="言03",[35338]="言03",[35339]="言03",[35340]="言03",[35341]="言03",[35342]="言03",[35343]="言03",[35344]="言03",[35345]="言03",[35346]="言03",[35347]="言03",[35348]="言03",[35349]="言03",[35350]="言03",[35351]="言03",[35352]="言03",[35353]="言03",[35354]="言03",[35355]="言04",[35356]="言04",[35357]="言04",[35358]="言04",[35359]="言04",[35360]="言04",[35361]="言04",[35362]="言04",[35363]="言04",[35364]="言04",[35365]="言04",[35366]="言04",[35367]="言04",[35368]="言04",[35369]="言04",[35370]="言04",[35371]="言04",[35372]="言04",[35373]="言04",[35374]="言04",[35375]="言04",[35376]="言04",[35377]="言04",[35378]="言04",[35379]="言04",[35380]="言05",[35381]="言05",[35382]="言05",[35383]="言05",[35384]="言05",[35385]="言05",[35386]="言05",[35387]="言05",[35388]="言05",[35389]="言05",[35390]="言05",[35391]="言05",[35392]="言05",[35393]="言05",[35394]="言05",[35395]="言05",[35396]="言05",[35397]="言05",[35398]="言05",[35399]="言05",[35400]="言05",[35401]="言05",[35402]="言05",[35403]="言05",[35404]="言05",[35405]="言05",[35406]="言05",[35407]="言05",[35408]="言05",[35409]="言05",[35410]="言05",[35411]="言05",[35412]="言05",[35413]="言05",[35414]="言05",[35415]="言05",[35416]="言05",[35417]="言05",[35418]="言05",[35419]="言05",[35420]="言05",[35421]="言05",[35422]="言05",[35423]="言05",[35424]="言05",[35425]="言06",[35426]="言06",[35427]="言06",[35428]="言06",[35429]="言06",[35430]="言06",[35431]="言06",[35432]="言06",[35433]="言06",[35434]="言06",[35435]="言06",[35436]="言06",[35437]="言06",[35438]="言06",[35439]="言06",[35440]="言06",[35441]="言06",[35442]="言06",[35443]="言06",[35444]="言06",[35445]="言06",[35446]="言06",[35447]="言06",[35448]="言06",[35449]="言06",[35450]="言06",[35451]="言06",[35452]="言06",[35453]="言06",[35454]="言06",[35455]="言06",[35456]="言06",[35457]="言06",[35458]="言06",[35459]="言06",[35460]="言06",[35461]="言06",[35462]="言06",[35463]="言06",[35464]="言06",[35465]="言06",[35466]="言06",[35467]="言07",[35468]="言07",[35469]="言07",[35470]="言07",[35471]="言07",[35472]="言07",[35473]="言07",[35474]="言07",[35475]="言07",[35476]="言07",[35477]="言07",[35478]="言07",[35479]="言07",[35480]="言07",[35481]="言07",[35482]="言07",[35483]="言07",[35484]="言07",[35485]="言07",[35486]="言07",[35487]="言07",[35488]="言06",[35489]="言07",[35490]="言07",[35491]="言07",[35492]="言07",[35493]="言07",[35494]="言07",[35495]="言07",[35496]="言07",[35497]="言07",[35498]="言07",[35499]="言07",[35500]="言07",[35501]="言07",[35502]="言07",[35503]="言08",[35504]="言08",[35505]="言08",[35506]="言08",[35507]="言08",[35508]="言08",[35509]="言08",[35510]="言08",[35511]="言08",[35512]="言08",[35513]="言08",[35514]="言08",[35515]="言08",[35516]="言08",[35517]="言08",[35518]="言08",[35519]="言08",[35520]="言08",[35521]="言08",[35522]="言08",[35523]="言08",[35524]="言08",[35525]="言08",[35526]="言08",[35527]="言08",[35528]="言08",[35529]="言08",[35530]="言08",[35531]="言08",[35532]="言08",[35533]="言08",[35534]="言08",[35535]="言08",[35536]="言08",[35537]="言08",[35538]="言08",[35539]="言08",[35540]="言08",[35541]="言08",[35542]="言08",[35543]="言08",[35544]="言08",[35545]="言08",[35546]="言08",[35547]="言09",[35548]="言09",[35549]="言09",[35550]="言09",[35551]="言09",[35552]="言09",[35553]="言09",[35554]="言09",[35555]="言09",[35556]="言09",[35557]="言09",[35558]="言09",[35559]="言09",[35560]="言09",[35561]="言08",[35562]="言09",[35563]="言09",[35564]="言09",[35565]="言09",[35566]="言09",[35567]="言09",[35568]="言09",[35569]="言09",[35570]="言09",[35571]="言09",[35572]="言09",[35573]="言09",[35574]="言09",[35575]="言09",[35576]="言09",[35577]="言09",[35578]="言09",[35579]="言09",[35580]="言09",[35581]="言09",[35582]="言09",[35583]="言09",[35584]="言09",[35585]="言09",[35586]="言09",[35587]="言09",[35588]="言10",[35589]="言10",[35590]="言10",[35591]="言10",[35592]="言10",[35593]="言10",[35594]="言10",[35595]="言10",[35596]="言10",[35597]="言10",[35598]="言10",[35599]="言10",[35600]="言10",[35601]="言10",[35602]="言10",[35603]="言10",[35604]="言10",[35605]="言10",[35606]="言10",[35607]="言10",[35608]="言10",[35609]="言10",[35610]="言10",[35611]="言10",[35612]="言10",[35613]="言10",[35614]="言10",[35615]="言10",[35616]="言10",[35617]="言10",[35618]="言10",[35619]="言11",[35620]="言11",[35621]="言11",[35622]="言11",[35623]="言11",[35624]="言11",[35625]="言11",[35626]="言11",[35627]="言11",[35628]="言11",[35629]="言11",[35630]="言11",[35631]="言11",[35632]="言11",[35633]="言11",[35634]="言11",[35635]="言11",[35636]="言11",[35637]="言11",[35638]="言11",[35639]="言11",[35640]="言11",[35641]="言11",[35642]="言11",[35643]="言11",[35644]="言11",[35645]="言11",[35646]="言11",[35647]="言12",[35648]="言12",[35649]="言12",[35650]="言12",[35651]="言12",[35652]="言12",[35653]="言12",[35654]="言12",[35655]="言12",[35656]="言12",[35657]="言12",[35658]="言12",[35659]="言12",[35660]="言12",[35661]="言13",[35662]="言12",[35663]="言12",[35664]="言12",[35665]="言12",[35666]="言12",[35667]="言12",[35668]="言12",[35669]="言12",[35670]="言12",[35671]="言12",[35672]="言12",[35673]="言12",[35674]="言12",[35675]="言12",[35676]="言12",[35677]="言13",[35678]="言13",[35679]="言13",[35680]="言13",[35681]="言13",[35682]="言13",[35683]="言13",[35684]="言13",[35685]="言13",[35686]="言13",[35687]="言13",[35688]="言13",[35689]="言13",[35690]="言13",[35691]="言13",[35692]="言13",[35693]="言13",[35694]="言13",[35695]="言13",[35696]="言13",[35697]="言13",[35698]="言13",[35699]="言14",[35700]="言14",[35701]="言14",[35702]="言14",[35703]="言14",[35704]="言14",[35705]="言14",[35706]="言14",[35707]="言14",[35708]="言14",[35709]="言14",[35710]="言15",[35711]="言15",[35712]="言15",[35713]="言15",[35714]="言15",[35715]="言15",[35716]="言15",[35717]="言15",[35718]="言16",[35719]="言16",[35720]="言16",[35721]="言16",[35722]="言16",[35723]="言16",[35724]="言16",[35725]="言16",[35726]="言16",[35727]="言16",[35728]="言16",[35729]="言17",[35730]="言17",[35731]="言17",[35732]="言17",[35733]="言17",[35734]="言17",[35735]="言18",[35736]="言18",[35737]="言18",[35738]="言19",[35739]="言19",[35740]="言20",[35741]="言20",[35742]="言20",[35743]="言22",[35744]="讠00",[35745]="讠02",[35746]="讠02",[35747]="讠02",[35748]="讠02",[35749]="讠02",[35750]="讠03",[35751]="讠03",[35752]="讠03",[35753]="讠03",[35754]="讠03",[35755]="讠03",[35756]="讠03",[35757]="讠03",[35758]="讠03",[35759]="讠03",[35760]="讠03",[35761]="讠03",[35762]="讠04",[35763]="讠04",[35764]="讠04",[35765]="讠04",[35766]="讠04",[35767]="讠04",[35768]="讠04",[35769]="讠04",[35770]="讠04",[35771]="讠04",[35772]="讠04",[35773]="讠04",[35774]="讠04",[35775]="讠04",[35776]="讠04",[35777]="讠05",[35778]="讠05",[35779]="讠05",[35780]="讠05",[35781]="讠05",[35782]="讠05",[35783]="讠05",[35784]="讠05",[35785]="讠05",[35786]="讠05",[35787]="讠05",[35788]="讠05",[35789]="讠05",[35790]="讠05",[35791]="讠05",[35792]="讠05",[35793]="讠05",[35794]="讠05",[35795]="讠06",[35796]="讠06",[35797]="讠06",[35798]="讠06",[35799]="讠06",[35800]="讠06",[35801]="讠06",[35802]="讠06",[35803]="讠06",[35804]="讠06",[35805]="讠06",[35806]="讠06",[35807]="讠06",[35808]="讠06",[35809]="讠06",[35810]="讠06",[35811]="讠06",}