มอดูล:zh-sortkey/data/046

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[35812]="讠06",[35813]="讠06",[35814]="讠06",[35815]="讠06",[35816]="讠06",[35817]="讠06",[35818]="讠07",[35819]="讠07",[35820]="讠07",[35821]="讠07",[35822]="讠07",[35823]="讠07",[35824]="讠07",[35825]="讠07",[35826]="讠07",[35827]="讠07",[35828]="讠07",[35829]="讠07",[35830]="讠07",[35831]="讠08",[35832]="讠08",[35833]="讠08",[35834]="讠08",[35835]="讠08",[35836]="讠08",[35837]="讠08",[35838]="讠08",[35839]="讠08",[35840]="讠08",[35841]="讠08",[35842]="讠08",[35843]="讠08",[35844]="讠08",[35845]="讠08",[35846]="讠08",[35847]="讠08",[35848]="讠08",[35849]="讠08",[35850]="讠08",[35851]="讠09",[35852]="讠09",[35853]="讠09",[35854]="讠09",[35855]="讠09",[35856]="讠09",[35857]="讠09",[35858]="讠09",[35859]="讠09",[35860]="讠09",[35861]="讠09",[35862]="讠09",[35863]="讠09",[35864]="讠09",[35865]="讠09",[35866]="讠09",[35867]="讠09",[35868]="讠09",[35869]="讠09",[35870]="讠09",[35871]="讠10",[35872]="讠10",[35873]="讠10",[35874]="讠10",[35875]="讠10",[35876]="讠10",[35877]="讠10",[35878]="讠10",[35879]="讠10",[35880]="讠11",[35881]="讠11",[35882]="讠11",[35883]="讠11",[35884]="讠11",[35885]="讠12",[35886]="讠12",[35887]="讠12",[35888]="讠12",[35889]="讠12",[35890]="讠12",[35891]="讠13",[35892]="讠13",[35893]="讠13",[35894]="讠17",[35895]="谷00",[35896]="谷03",[35897]="谷04",[35898]="谷04",[35899]="谷04",[35900]="谷06",[35901]="谷07",[35902]="谷08",[35903]="谷10",[35904]="谷10",[35905]="谷10",[35906]="谷11",[35907]="谷12",[35908]="谷15",[35909]="谷16",[35910]="豆00",[35911]="豆03",[35912]="豆03",[35913]="豆04",[35914]="豆06",[35915]="豆06",[35916]="豆08",[35917]="豆08",[35918]="豆08",[35919]="豆10",[35920]="豆11",[35921]="豆13",[35922]="豆18",[35923]="豆20",[35924]="豆21",[35925]="豕00",[35926]="豕01",[35927]="豕03",[35928]="豕04",[35929]="豕04",[35930]="豕04",[35931]="豕04",[35932]="豕04",[35933]="豕04",[35934]="豕05",[35935]="豕05",[35936]="豕05",[35937]="豕05",[35938]="豕06",[35939]="豕06",[35940]="豕06",[35941]="豕06",[35942]="豕06",[35943]="豕07",[35944]="豕07",[35945]="豕07",[35946]="豕07",[35947]="豕09",[35948]="豕09",[35949]="豕09",[35950]="豕09",[35951]="豕10",[35952]="豕10",[35953]="豕10",[35954]="豕10",[35955]="豕10",[35956]="豕11",[35957]="豕11",[35958]="豕13",[35959]="豕12",[35960]="豸00",[35961]="豸03",[35962]="豸03",[35963]="豸03",[35964]="豸04",[35965]="豸04",[35966]="豸05",[35967]="豸05",[35968]="豸05",[35969]="豸05",[35970]="豸05",[35971]="豸05",[35972]="豸06",[35973]="豸06",[35974]="豸06",[35975]="豸06",[35976]="豸06",[35977]="豸06",[35978]="豸06",[35979]="豸07",[35980]="豸07",[35981]="豸07",[35982]="豸08",[35983]="豸08",[35984]="豸09",[35985]="豸09",[35986]="豸09",[35987]="豸09",[35988]="豸10",[35989]="豸10",[35990]="豸10",[35991]="豸11",[35992]="豸11",[35993]="豸11",[35994]="豸12",[35995]="豸18",[35996]="豸20",[35997]="貝00",[35998]="貝02",[35999]="貝02",[36000]="貝02",[36001]="貝03",[36002]="貝03",[36003]="貝03",[36004]="貝03",[36005]="貝04",[36006]="貝04",[36007]="貝04",[36008]="貝04",[36009]="貝04",[36010]="貝04",[36011]="貝04",[36012]="貝04",[36013]="貝04",[36014]="貝04",[36015]="貝05",[36016]="貝05",[36017]="貝05",[36018]="貝05",[36019]="貝05",[36020]="貝05",[36021]="貝05",[36022]="貝05",[36023]="貝05",[36024]="貝05",[36025]="貝05",[36026]="貝05",[36027]="貝05",[36028]="貝05",[36029]="貝05",[36030]="貝05",[36031]="貝05",[36032]="貝05",[36033]="貝05",[36034]="貝06",[36035]="貝06",[36036]="貝06",[36037]="貝06",[36038]="貝06",[36039]="貝06",[36040]="貝06",[36041]="貝06",[36042]="貝06",[36043]="貝06",[36044]="貝06",[36045]="貝06",[36046]="貝06",[36047]="貝07",[36048]="貝07",[36049]="貝07",[36050]="貝07",[36051]="貝07",[36052]="貝07",[36053]="貝07",[36054]="貝07",[36055]="貝07",[36056]="貝07",[36057]="貝08",[36058]="貝08",[36059]="貝08",[36060]="貝08",[36061]="貝08",[36062]="貝08",[36063]="貝08",[36064]="貝08",[36065]="貝08",[36066]="貝08",[36067]="貝08",[36068]="貝08",[36069]="貝08",[36070]="貝08",[36071]="貝08",[36072]="貝08",[36073]="貝08",[36074]="貝08",[36075]="貝08",[36076]="貝08",[36077]="貝09",[36078]="貝09",[36079]="貝09",[36080]="貝09",[36081]="貝09",[36082]="貝09",[36083]="貝09",[36084]="貝09",[36085]="貝09",[36086]="貝10",[36087]="貝10",[36088]="貝10",[36089]="貝10",[36090]="貝10",[36091]="貝10",[36092]="貝10",[36093]="貝10",[36094]="貝11",[36095]="貝11",[36096]="貝11",[36097]="攴14",[36098]="貝11",[36099]="貝11",[36100]="貝11",[36101]="貝11",[36102]="貝12",[36103]="貝12",[36104]="貝12",[36105]="貝12",[36106]="貝12",[36107]="貝12",[36108]="貝12",[36109]="貝13",[36110]="貝13",[36111]="貝13",[36112]="貝14",[36113]="貝14",[36114]="貝14",[36115]="貝14",[36116]="貝14",[36117]="貝15",[36118]="貝15",[36119]="貝15",[36120]="貝15",[36121]="貝16",[36122]="貝16",[36123]="貝17",[36124]="貝18",[36125]="贝00",[36126]="贝02",[36127]="贝02",[36128]="贝02",[36129]="贝03",[36130]="贝03",[36131]="贝04",[36132]="贝04",[36133]="贝04",[36134]="贝04",[36135]="贝04",[36136]="贝04",[36137]="贝04",[36138]="贝04",[36139]="贝04",[36140]="贝04",[36141]="贝04",[36142]="贝04",[36143]="贝04",[36144]="贝05",[36145]="贝05",[36146]="贝05",[36147]="贝05",[36148]="贝05",[36149]="贝05",[36150]="贝05",[36151]="贝05",[36152]="贝05",[36153]="贝05",[36154]="贝05",[36155]="贝05",[36156]="贝06",[36157]="贝06",[36158]="贝06",[36159]="贝06",[36160]="贝06",[36161]="贝06",[36162]="贝06",[36163]="贝06",[36164]="贝06",[36165]="贝06",[36166]="贝06",[36167]="贝07",[36168]="贝07",[36169]="贝07",[36170]="贝07",[36171]="贝08",[36172]="贝08",[36173]="贝08",[36174]="贝08",[36175]="贝08",[36176]="贝08",[36177]="贝08",[36178]="贝08",[36179]="贝08",[36180]="贝08",[36181]="贝08",[36182]="贝09",[36183]="贝09",[36184]="贝10",[36185]="贝10",[36186]="贝10",[36187]="贝10",[36188]="贝11",[36189]="贝12",[36190]="贝12",[36191]="贝12",[36192]="贝12",[36193]="贝13",[36194]="贝13",[36195]="贝17",[36196]="赤00",[36197]="赤04",[36198]="赤04",[36199]="赤04",[36200]="赤06",[36201]="赤06",[36202]="赤06",[36203]="赤07",[36204]="赤09",[36205]="赤09",[36206]="赤09",[36207]="赤10",[36208]="走00",[36209]="走00",[36210]="走02",[36211]="走02",[36212]="走02",[36213]="走02",[36214]="走03",[36215]="走03",[36216]="走03",[36217]="走04",[36218]="走04",[36219]="走04",[36220]="走04",[36221]="走04",[36222]="走04",[36223]="走04",[36224]="走05",[36225]="走05",[36226]="走05",[36227]="走05",[36228]="走05",[36229]="走05",[36230]="走05",[36231]="走05",[36232]="走05",[36233]="走05",[36234]="走05",[36235]="走05",[36236]="走06",[36237]="走06",[36238]="走06",[36239]="走06",[36240]="走06",[36241]="走06",[36242]="走06",[36243]="走06",[36244]="走06",[36245]="走07",[36246]="走07",[36247]="走07",[36248]="走07",[36249]="走07",[36250]="走07",[36251]="走08",[36252]="走08",[36253]="走08",[36254]="走08",[36255]="走08",[36256]="走08",[36257]="走08",[36258]="走08",[36259]="走08",[36260]="走08",[36261]="走09",[36262]="走09",[36263]="走09",[36264]="走10",[36265]="走12",[36266]="走12",[36267]="走12",[36268]="走12",[36269]="走12",[36270]="走13",[36271]="走14",[36272]="走14",[36273]="走16",[36274]="走19",[36275]="足00",[36276]="足02",[36277]="足03",[36278]="足03",[36279]="足03",[36280]="足03",[36281]="足04",[36282]="足04",[36283]="足04",[36284]="足06",[36285]="足04",[36286]="足04",[36287]="足04",[36288]="足04",[36289]="足04",[36290]="足04",[36291]="足04",[36292]="足04",[36293]="足05",[36294]="足05",[36295]="足05",[36296]="足05",[36297]="足05",[36298]="足05",[36299]="足05",[36300]="足05",[36301]="足05",[36302]="足05",[36303]="足05",[36304]="足05",[36305]="足05",[36306]="足05",[36307]="足05",[36308]="足05",[36309]="足05",[36310]="足05",[36311]="足05",}