มอดูล:zh-sortkey/data/047

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[36312]="足05",[36313]="足05",[36314]="足05",[36315]="足05",[36316]="足05",[36317]="足05",[36318]="足05",[36319]="足06",[36320]="足06",[36321]="足06",[36322]="足06",[36323]="足06",[36324]="足06",[36325]="足06",[36326]="足06",[36327]="足06",[36328]="足06",[36329]="足06",[36330]="足06",[36331]="足06",[36332]="足06",[36333]="足06",[36334]="足06",[36335]="足06",[36336]="足06",[36337]="足06",[36338]="足06",[36339]="足06",[36340]="足06",[36341]="足05",[36342]="足06",[36343]="足06",[36344]="足06",[36345]="足06",[36346]="足06",[36347]="足06",[36348]="足07",[36349]="足07",[36350]="足07",[36351]="足07",[36352]="足07",[36353]="足07",[36354]="足07",[36355]="足07",[36356]="足07",[36357]="足07",[36358]="足07",[36359]="足07",[36360]="足07",[36361]="足07",[36362]="足07",[36363]="足07",[36364]="足07",[36365]="足07",[36366]="足07",[36367]="足08",[36368]="足08",[36369]="足08",[36370]="足08",[36371]="足08",[36372]="足08",[36373]="足08",[36374]="足08",[36375]="足08",[36376]="足08",[36377]="足08",[36378]="足08",[36379]="足08",[36380]="足08",[36381]="足08",[36382]="足08",[36383]="足08",[36384]="足08",[36385]="足08",[36386]="足08",[36387]="足08",[36388]="足08",[36389]="足08",[36390]="足08",[36391]="足08",[36392]="足08",[36393]="足08",[36394]="足08",[36395]="足09",[36396]="足08",[36397]="足08",[36398]="足08",[36399]="足08",[36400]="足09",[36401]="足09",[36402]="足09",[36403]="足09",[36404]="足09",[36405]="足09",[36406]="足09",[36407]="足09",[36408]="足09",[36409]="足09",[36410]="足08",[36411]="足09",[36412]="足09",[36413]="足09",[36414]="足09",[36415]="足09",[36416]="足09",[36417]="足09",[36418]="足09",[36419]="足09",[36420]="足09",[36421]="足09",[36422]="足10",[36423]="足10",[36424]="足10",[36425]="足10",[36426]="足10",[36427]="足10",[36428]="足10",[36429]="足10",[36430]="足10",[36431]="足10",[36432]="足10",[36433]="足10",[36434]="足10",[36435]="足10",[36436]="足11",[36437]="足11",[36438]="足11",[36439]="足11",[36440]="足11",[36441]="足11",[36442]="足11",[36443]="足11",[36444]="足11",[36445]="足11",[36446]="足11",[36447]="足11",[36448]="足11",[36449]="足11",[36450]="足11",[36451]="足11",[36452]="足11",[36453]="足11",[36454]="足11",[36455]="足11",[36456]="足12",[36457]="足12",[36458]="足12",[36459]="足12",[36460]="足12",[36461]="足12",[36462]="足11",[36463]="足12",[36464]="足12",[36465]="足12",[36466]="足12",[36467]="足12",[36468]="足12",[36469]="足12",[36470]="足12",[36471]="足12",[36472]="足12",[36473]="足12",[36474]="足12",[36475]="足12",[36476]="足12",[36477]="足12",[36478]="足12",[36479]="足12",[36480]="足11",[36481]="足13",[36482]="足13",[36483]="足13",[36484]="足13",[36485]="足13",[36486]="足13",[36487]="足13",[36488]="足13",[36489]="足13",[36490]="足14",[36491]="足14",[36492]="足14",[36493]="足14",[36494]="足14",[36495]="足14",[36496]="足15",[36497]="足15",[36498]="足15",[36499]="足15",[36500]="足15",[36501]="足15",[36502]="足15",[36503]="足16",[36504]="足16",[36505]="足16",[36506]="足16",[36507]="足16",[36508]="足16",[36509]="足17",[36510]="足17",[36511]="足17",[36512]="足17",[36513]="足18",[36514]="足18",[36515]="足18",[36516]="足18",[36517]="足18",[36518]="足19",[36519]="足19",[36520]="足21",[36521]="足20",[36522]="足20",[36523]="身00",[36524]="身03",[36525]="身04",[36526]="身04",[36527]="身04",[36528]="身05",[36529]="身06",[36530]="身06",[36531]="身07",[36532]="身07",[36533]="身07",[36534]="身08",[36535]="身08",[36536]="身08",[36537]="身08",[36538]="身08",[36539]="身08",[36540]="身08",[36541]="身09",[36542]="身09",[36543]="身10",[36544]="身11",[36545]="身11",[36546]="身12",[36547]="身12",[36548]="身12",[36549]="身12",[36550]="身13",[36551]="身14",[36552]="身17",[36553]="身20",[36554]="車00",[36555]="車01",[36556]="車02",[36557]="車02",[36558]="車03",[36559]="車03",[36560]="車03",[36561]="車03",[36562]="車03",[36563]="車03",[36564]="車03",[36565]="車03",[36566]="車04",[36567]="車04",[36568]="車04",[36569]="車04",[36570]="車04",[36571]="車04",[36572]="車04",[36573]="車04",[36574]="車04",[36575]="車04",[36576]="車04",[36577]="車04",[36578]="車04",[36579]="車04",[36580]="車05",[36581]="車05",[36582]="車05",[36583]="車05",[36584]="車05",[36585]="車05",[36586]="車05",[36587]="車05",[36588]="車05",[36589]="車06",[36590]="車05",[36591]="車05",[36592]="車05",[36593]="車05",[36594]="車05",[36595]="車05",[36596]="車05",[36597]="車05",[36598]="車05",[36599]="車05",[36600]="車05",[36601]="車05",[36602]="車05",[36603]="車05",[36604]="車05",[36605]="車05",[36606]="車06",[36607]="車06",[36608]="車06",[36609]="車06",[36610]="車06",[36611]="車06",[36612]="車06",[36613]="車06",[36614]="車06",[36615]="車06",[36616]="車06",[36617]="車06",[36618]="車06",[36619]="車06",[36620]="車06",[36621]="車07",[36622]="車07",[36623]="車07",[36624]="車07",[36625]="車07",[36626]="車07",[36627]="車07",[36628]="車07",[36629]="車07",[36630]="車08",[36631]="車08",[36632]="車08",[36633]="車08",[36634]="車08",[36635]="車08",[36636]="車08",[36637]="車08",[36638]="車08",[36639]="車08",[36640]="車08",[36641]="車08",[36642]="車08",[36643]="車08",[36644]="車08",[36645]="車08",[36646]="車08",[36647]="車08",[36648]="車08",[36649]="車08",[36650]="車08",[36651]="車08",[36652]="車08",[36653]="車09",[36654]="車09",[36655]="車09",[36656]="車09",[36657]="車09",[36658]="車09",[36659]="車09",[36660]="車09",[36661]="車09",[36662]="車09",[36663]="車09",[36664]="車09",[36665]="車09",[36666]="車09",[36667]="車09",[36668]="車09",[36669]="車10",[36670]="車10",[36671]="車10",[36672]="車10",[36673]="車10",[36674]="車10",[36675]="車10",[36676]="車10",[36677]="車10",[36678]="車11",[36679]="車11",[36680]="車11",[36681]="車11",[36682]="車11",[36683]="車11",[36684]="車11",[36685]="車12",[36686]="車12",[36687]="車12",[36688]="車12",[36689]="車12",[36690]="車12",[36691]="車12",[36692]="車12",[36693]="車13",[36694]="車13",[36695]="車13",[36696]="車13",[36697]="車13",[36698]="車13",[36699]="車14",[36700]="車14",[36701]="車14",[36702]="車14",[36703]="車14",[36704]="車15",[36705]="車15",[36706]="車15",[36707]="車16",[36708]="車16",[36709]="車20",[36710]="车00",[36711]="车01",[36712]="车02",[36713]="车03",[36714]="车03",[36715]="车03",[36716]="车04",[36717]="车04",[36718]="车04",[36719]="车04",[36720]="车04",[36721]="车05",[36722]="车05",[36723]="车05",[36724]="车05",[36725]="车05",[36726]="车05",[36727]="车05",[36728]="车05",[36729]="车05",[36730]="车05",[36731]="车05",[36732]="车06",[36733]="车06",[36734]="车06",[36735]="车06",[36736]="车06",[36737]="车06",[36738]="车06",[36739]="车06",[36740]="车07",[36741]="车07",[36742]="车07",[36743]="车08",[36744]="车08",[36745]="车08",[36746]="车08",[36747]="车08",[36748]="车08",[36749]="车08",[36750]="车08",[36751]="车09",[36752]="车09",[36753]="车09",[36754]="车09",[36755]="车09",[36756]="车09",[36757]="车10",[36758]="车10",[36759]="车10",[36760]="车11",[36761]="车12",[36762]="车12",[36763]="辛00",[36764]="辛05",[36765]="辛05",[36766]="辛06",[36767]="辛06",[36768]="辛06",[36769]="辛07",[36770]="辛07",[36771]="辛07",[36772]="辛08",[36773]="辛09",[36774]="辛09",[36775]="辛09",[36776]="辛09",[36777]="辛09",[36778]="辛09",[36779]="辛10",[36780]="辛11",[36781]="辛12",[36782]="辛13",[36783]="辛14",[36784]="辰00",[36785]="辰03",[36786]="辰06",[36787]="辰08",[36788]="辰12",[36789]="辵00",[36790]="辵00",[36791]="辵01",[36792]="辵02",[36793]="辵02",[36794]="辵02",[36795]="辵02",[36796]="辵02",[36797]="辵02",[36798]="辵03",[36799]="辵03",[36800]="辵03",[36801]="辵03",[36802]="辵03",[36803]="辵03",[36804]="辵03",[36805]="辵03",[36806]="辵03",[36807]="辵03",[36808]="辵03",[36809]="辵03",[36810]="辵04",[36811]="辵04",}