มอดูล:zh-sortkey/data/048

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[36812]="辵04",[36813]="辵04",[36814]="辵04",[36815]="辵04",[36816]="辵04",[36817]="辵04",[36818]="辵04",[36819]="辵04",[36820]="辵04",[36821]="辵04",[36822]="辵04",[36823]="辵04",[36824]="辵04",[36825]="辵04",[36826]="辵04",[36827]="辵04",[36828]="辵04",[36829]="辵04",[36830]="辵04",[36831]="辵04",[36832]="辵05",[36833]="辵05",[36834]="辵05",[36835]="辵05",[36836]="辵05",[36837]="辵05",[36838]="辵05",[36839]="辵05",[36840]="辵05",[36841]="辵05",[36842]="辵05",[36843]="辵05",[36844]="辵04",[36845]="辵05",[36846]="辵05",[36847]="辵05",[36848]="辵05",[36849]="辵05",[36850]="辵05",[36851]="辵05",[36852]="辵06",[36853]="辵06",[36854]="辵06",[36855]="辵06",[36856]="辵06",[36857]="辵06",[36858]="辵06",[36859]="辵06",[36860]="辵06",[36861]="辵06",[36862]="辵06",[36863]="辵06",[36864]="辵06",[36865]="辵06",[36866]="辵06",[36867]="辵06",[36868]="辵06",[36869]="辵06",[36870]="辵06",[36871]="辵06",[36872]="辵06",[36873]="辵06",[36874]="辵06",[36875]="辵07",[36876]="辵07",[36877]="辵07",[36878]="辵07",[36879]="辵07",[36880]="辵07",[36881]="辵07",[36882]="辵07",[36883]="辵07",[36884]="辵07",[36885]="辵07",[36886]="辵07",[36887]="辵07",[36888]="辵07",[36889]="辵07",[36890]="辵07",[36891]="辵07",[36892]="辵07",[36893]="辵07",[36894]="辵07",[36895]="辵07",[36896]="辵07",[36897]="辵07",[36898]="辵07",[36899]="辵07",[36900]="辵07",[36901]="辵07",[36902]="辵07",[36903]="辵07",[36904]="辵08",[36905]="辵08",[36906]="辵08",[36907]="辵08",[36908]="辵08",[36909]="辵08",[36910]="辵08",[36911]="辵08",[36912]="辵08",[36913]="辵08",[36914]="辵08",[36915]="辵08",[36916]="辵08",[36917]="辵08",[36918]="辵08",[36919]="辵08",[36920]="辵08",[36921]="辵08",[36922]="辵08",[36923]="辵08",[36924]="辵09",[36925]="辵09",[36926]="辵09",[36927]="辵09",[36928]="辵09",[36929]="辵09",[36930]="辵09",[36931]="辵09",[36932]="辵09",[36933]="辵09",[36934]="辵09",[36935]="辵09",[36936]="辵09",[36937]="辵09",[36938]="辵09",[36939]="辵09",[36940]="辵09",[36941]="辵09",[36942]="辵09",[36943]="辵09",[36944]="辵09",[36945]="辵09",[36946]="辵09",[36947]="辵09",[36948]="辵09",[36949]="辵09",[36950]="辵09",[36951]="辵09",[36952]="辵10",[36953]="辵10",[36954]="辵10",[36955]="辵10",[36956]="辵10",[36957]="辵10",[36958]="辵10",[36959]="辵10",[36960]="辵10",[36961]="辵10",[36962]="辵10",[36963]="辵10",[36964]="辵10",[36965]="辵10",[36966]="辵11",[36967]="辵11",[36968]="辵11",[36969]="辵11",[36970]="辵11",[36971]="辵11",[36972]="辵11",[36973]="辵11",[36974]="辵11",[36975]="辵11",[36976]="辵11",[36977]="辵11",[36978]="辵12",[36979]="辵11",[36980]="辵12",[36981]="辵12",[36982]="辵12",[36983]="辵12",[36984]="辵12",[36985]="辵12",[36986]="辵12",[36987]="辵12",[36988]="辵12",[36989]="辵13",[36990]="辵13",[36991]="辵13",[36992]="辵13",[36993]="辵13",[36994]="辵13",[36995]="辵13",[36996]="辵13",[36997]="辵13",[36998]="辵12",[36999]="辵14",[37000]="辵14",[37001]="辵13",[37002]="辵15",[37003]="辵15",[37004]="辵15",[37005]="辵16",[37006]="辵17",[37007]="辵19",[37008]="辵19",[37009]="邑00",[37010]="邑02",[37011]="邑02",[37012]="邑03",[37013]="邑03",[37014]="邑03",[37015]="邑03",[37016]="邑03",[37017]="邑03",[37018]="邑03",[37019]="邑03",[37020]="邑03",[37021]="邑03",[37022]="邑04",[37023]="邑04",[37024]="邑04",[37025]="邑04",[37026]="邑04",[37027]="邑04",[37028]="邑04",[37029]="邑04",[37030]="邑04",[37031]="邑04",[37032]="邑04",[37033]="邑04",[37034]="邑04",[37035]="邑04",[37036]="邑04",[37037]="邑05",[37038]="邑05",[37039]="邑05",[37040]="邑05",[37041]="邑05",[37042]="邑05",[37043]="邑05",[37044]="邑05",[37045]="邑05",[37046]="邑05",[37047]="邑05",[37048]="邑05",[37049]="邑05",[37050]="邑05",[37051]="邑05",[37052]="邑06",[37053]="邑06",[37054]="邑06",[37055]="邑06",[37056]="邑06",[37057]="邑06",[37058]="邑06",[37059]="邑06",[37060]="邑06",[37061]="邑06",[37062]="邑06",[37063]="邑06",[37064]="邑06",[37065]="邑06",[37066]="邑06",[37067]="邑06",[37068]="邑06",[37069]="邑06",[37070]="邑06",[37071]="邑06",[37072]="邑06",[37073]="邑06",[37074]="邑07",[37075]="邑06",[37076]="邑07",[37077]="邑07",[37078]="邑07",[37079]="邑07",[37080]="邑07",[37081]="邑07",[37082]="邑07",[37083]="邑07",[37084]="邑07",[37085]="邑07",[37086]="邑07",[37087]="邑07",[37088]="邑07",[37089]="邑07",[37090]="邑07",[37091]="邑07",[37092]="邑07",[37093]="邑07",[37094]="邑07",[37095]="邑07",[37096]="邑08",[37097]="邑08",[37098]="邑08",[37099]="邑08",[37100]="邑08",[37101]="邑08",[37102]="邑08",[37103]="邑08",[37104]="邑08",[37105]="邑08",[37106]="邑08",[37107]="邑08",[37108]="邑08",[37109]="邑08",[37110]="邑08",[37111]="邑08",[37112]="邑08",[37113]="邑09",[37114]="邑09",[37115]="邑09",[37116]="邑09",[37117]="邑09",[37118]="邑09",[37119]="邑09",[37120]="邑09",[37121]="邑09",[37122]="邑09",[37123]="邑09",[37124]="邑09",[37125]="邑09",[37126]="邑09",[37127]="邑09",[37128]="邑09",[37129]="邑09",[37130]="邑09",[37131]="邑10",[37132]="邑10",[37133]="邑10",[37134]="邑10",[37135]="邑10",[37136]="邑10",[37137]="邑10",[37138]="邑10",[37139]="邑10",[37140]="邑10",[37141]="邑10",[37142]="邑10",[37143]="邑10",[37144]="邑11",[37145]="邑11",[37146]="邑11",[37147]="邑11",[37148]="邑11",[37149]="邑11",[37150]="邑11",[37151]="邑11",[37152]="邑11",[37153]="邑11",[37154]="邑11",[37155]="邑11",[37156]="邑11",[37157]="邑11",[37158]="邑12",[37159]="邑12",[37160]="邑12",[37161]="邑12",[37162]="邑12",[37163]="邑12",[37164]="邑12",[37165]="邑12",[37166]="邑12",[37167]="邑12",[37168]="邑12",[37169]="邑12",[37170]="邑12",[37171]="邑13",[37172]="邑13",[37173]="邑13",[37174]="邑13",[37175]="邑13",[37176]="邑14",[37177]="邑14",[37178]="邑15",[37179]="邑15",[37180]="邑15",[37181]="邑15",[37182]="邑15",[37183]="邑16",[37184]="邑16",[37185]="邑17",[37186]="邑16",[37187]="邑17",[37188]="邑18",[37189]="邑18",[37190]="邑18",[37191]="邑19",[37192]="邑19",[37193]="酉00",[37194]="酉02",[37195]="酉02",[37196]="酉03",[37197]="酉03",[37198]="酉03",[37199]="酉03",[37200]="酉03",[37201]="酉03",[37202]="酉03",[37203]="酉04",[37204]="酉04",[37205]="酉04",[37206]="酉04",[37207]="酉04",[37208]="酉04",[37209]="酉04",[37210]="酉04",[37211]="酉04",[37212]="酉04",[37213]="酉04",[37214]="酉04",[37215]="酉05",[37216]="酉05",[37217]="酉05",[37218]="酉05",[37219]="酉05",[37220]="酉05",[37221]="酉05",[37222]="酉06",[37223]="酉06",[37224]="酉06",[37225]="酉06",[37226]="酉06",[37227]="酉06",[37228]="酉06",[37229]="酉06",[37230]="酉06",[37231]="酉06",[37232]="酉06",[37233]="酉06",[37234]="酉07",[37235]="酉07",[37236]="酉07",[37237]="酉07",[37238]="酉07",[37239]="酉07",[37240]="酉07",[37241]="酉07",[37242]="酉07",[37243]="酉07",[37244]="酉07",[37245]="酉07",[37246]="酉07",[37247]="酉07",[37248]="酉08",[37249]="酉08",[37250]="酉08",[37251]="酉08",[37252]="酉08",[37253]="酉08",[37254]="酉08",[37255]="酉08",[37256]="酉08",[37257]="酉08",[37258]="酉08",[37259]="酉08",[37260]="酉08",[37261]="酉09",[37262]="酉09",[37263]="酉09",[37264]="酉09",[37265]="酉09",[37266]="酉09",[37267]="酉09",[37268]="酉09",[37269]="酉09",[37270]="酉09",[37271]="酉09",[37272]="酉10",[37273]="酉10",[37274]="酉10",[37275]="酉10",[37276]="酉10",[37277]="酉10",[37278]="酉10",[37279]="酉10",[37280]="酉10",[37281]="酉10",[37282]="酉10",[37283]="酉10",[37284]="酉10",[37285]="酉11",[37286]="酉11",[37287]="酉11",[37288]="酉11",[37289]="酉11",[37290]="酉11",[37291]="酉11",[37292]="酉11",[37293]="酉12",[37294]="酉12",[37295]="酉12",[37296]="酉12",[37297]="酉12",[37298]="酉13",[37299]="酉13",[37300]="酉13",[37301]="酉13",[37302]="酉13",[37303]="酉13",[37304]="酉13",[37305]="酉14",[37306]="酉14",[37307]="酉14",[37308]="酉16",[37309]="酉17",[37310]="酉17",[37311]="酉17",}