มอดูล:zh-sortkey/data/049

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--[=[ Data used by มอดูล:zh-sortkey. These are sortkeys for Chinese characters from บล็อก CJK Unified Ideographs (หมวดหมู่), indexed by Unicode codepoint (in decimal base). ]=]


return {[37312]="酉17",[37313]="酉18",[37314]="酉18",[37315]="酉19",[37316]="酉19",[37317]="酉20",[37318]="釆00",[37319]="釆01",[37320]="釆04",[37321]="釆05",[37322]="釆05",[37323]="釆13",[37324]="里00",[37325]="里02",[37326]="里04",[37327]="里05",[37328]="里11",[37329]="金00",[37330]="金00",[37331]="金01",[37332]="金01",[37333]="金02",[37334]="金02",[37335]="金02",[37336]="金02",[37337]="金02",[37338]="金02",[37339]="金02",[37340]="金02",[37341]="金02",[37342]="金02",[37343]="金02",[37344]="金02",[37345]="金02",[37346]="金02",[37347]="金03",[37348]="金03",[37349]="金03",[37350]="金03",[37351]="金03",[37352]="金03",[37353]="金03",[37354]="金03",[37355]="金03",[37356]="金03",[37357]="金03",[37358]="金03",[37359]="金03",[37360]="金03",[37361]="金03",[37362]="金03",[37363]="金03",[37364]="金03",[37365]="金03",[37366]="金03",[37367]="金03",[37368]="金03",[37369]="金03",[37370]="金03",[37371]="金03",[37372]="金03",[37373]="金04",[37374]="金04",[37375]="金04",[37376]="金04",[37377]="金04",[37378]="金04",[37379]="金04",[37380]="金04",[37381]="金04",[37382]="金04",[37383]="金04",[37384]="金04",[37385]="金04",[37386]="金04",[37387]="金04",[37388]="金04",[37389]="金04",[37390]="金04",[37391]="金04",[37392]="金04",[37393]="金04",[37394]="金04",[37395]="金04",[37396]="金04",[37397]="金04",[37398]="金04",[37399]="金04",[37400]="金04",[37401]="金04",[37402]="金04",[37403]="金04",[37404]="金04",[37405]="金04",[37406]="金04",[37407]="金04",[37408]="金04",[37409]="金04",[37410]="金04",[37411]="金04",[37412]="金04",[37413]="金04",[37414]="金04",[37415]="金04",[37416]="金04",[37417]="金04",[37418]="金04",[37419]="金04",[37420]="金04",[37421]="金05",[37422]="金05",[37423]="金05",[37424]="金05",[37425]="金05",[37426]="金05",[37427]="金05",[37428]="金05",[37429]="金05",[37430]="金05",[37431]="金05",[37432]="金05",[37433]="金05",[37434]="金05",[37435]="金05",[37436]="金05",[37437]="金05",[37438]="金05",[37439]="金05",[37440]="金05",[37441]="金05",[37442]="金05",[37443]="金05",[37444]="金05",[37445]="金05",[37446]="金05",[37447]="金05",[37448]="金05",[37449]="金05",[37450]="金05",[37451]="金05",[37452]="金05",[37453]="金05",[37454]="金05",[37455]="金05",[37456]="金05",[37457]="金05",[37458]="金05",[37459]="金05",[37460]="金05",[37461]="金05",[37462]="金05",[37463]="金05",[37464]="金05",[37465]="金05",[37466]="金05",[37467]="金05",[37468]="金05",[37469]="金05",[37470]="金05",[37471]="金05",[37472]="金05",[37473]="金05",[37474]="金05",[37475]="金05",[37476]="金05",[37477]="金05",[37478]="金05",[37479]="金05",[37480]="金05",[37481]="金05",[37482]="金05",[37483]="金05",[37484]="金05",[37485]="金05",[37486]="金05",[37487]="金05",[37488]="金05",[37489]="金05",[37490]="金05",[37491]="金05",[37492]="金05",[37493]="金06",[37494]="金06",[37495]="金06",[37496]="金06",[37497]="金06",[37498]="金06",[37499]="金06",[37500]="金08",[37501]="金06",[37502]="金06",[37503]="金06",[37504]="金06",[37505]="金06",[37506]="金06",[37507]="金06",[37508]="金06",[37509]="金06",[37510]="金06",[37511]="金06",[37512]="金06",[37513]="金06",[37514]="金06",[37515]="金06",[37516]="金06",[37517]="金06",[37518]="金06",[37519]="金05",[37520]="金06",[37521]="金06",[37522]="金06",[37523]="金06",[37524]="金06",[37525]="金06",[37526]="金06",[37527]="金06",[37528]="金06",[37529]="金06",[37530]="金06",[37531]="金06",[37532]="金06",[37533]="金06",[37534]="金06",[37535]="金06",[37536]="金06",[37537]="金06",[37538]="金06",[37539]="金06",[37540]="金06",[37541]="金06",[37542]="金06",[37543]="金06",[37544]="金06",[37545]="金06",[37546]="金06",[37547]="金06",[37548]="金06",[37549]="金06",[37550]="金06",[37551]="金06",[37552]="金06",[37553]="金06",[37554]="金07",[37555]="金07",[37556]="金07",[37557]="金07",[37558]="金07",[37559]="金07",[37560]="金07",[37561]="金07",[37562]="金07",[37563]="金07",[37564]="金07",[37565]="金07",[37566]="金07",[37567]="金07",[37568]="金07",[37569]="金07",[37570]="金07",[37571]="金07",[37572]="金07",[37573]="金07",[37574]="金07",[37575]="金07",[37576]="金07",[37577]="金07",[37578]="金07",[37579]="金07",[37580]="金07",[37581]="金07",[37582]="金07",[37583]="金07",[37584]="金07",[37585]="金07",[37586]="金07",[37587]="金07",[37588]="金07",[37589]="金07",[37590]="金07",[37591]="金07",[37592]="金07",[37593]="金07",[37594]="金07",[37595]="金07",[37596]="金07",[37597]="金07",[37598]="金07",[37599]="金07",[37600]="金07",[37601]="金07",[37602]="金07",[37603]="金07",[37604]="金07",[37605]="金07",[37606]="金07",[37607]="金07",[37608]="金07",[37609]="金07",[37610]="金07",[37611]="金07",[37612]="金07",[37613]="金07",[37614]="金07",[37615]="金07",[37616]="金07",[37617]="金07",[37618]="金07",[37619]="金07",[37620]="金07",[37621]="金07",[37622]="金07",[37623]="金08",[37624]="金08",[37625]="金08",[37626]="金08",[37627]="金08",[37628]="金08",[37629]="金08",[37630]="金08",[37631]="金08",[37632]="金08",[37633]="金08",[37634]="金08",[37635]="金08",[37636]="金08",[37637]="金08",[37638]="金08",[37639]="金08",[37640]="金08",[37641]="金08",[37642]="金08",[37643]="金08",[37644]="金08",[37645]="金08",[37646]="金08",[37647]="金08",[37648]="金08",[37649]="金08",[37650]="金08",[37651]="金08",[37652]="金08",[37653]="金08",[37654]="金08",[37655]="金08",[37656]="金08",[37657]="金08",[37658]="金08",[37659]="金08",[37660]="金08",[37661]="金08",[37662]="金08",[37663]="金08",[37664]="金08",[37665]="金08",[37666]="金08",[37667]="金08",[37668]="金08",[37669]="金08",[37670]="金08",[37671]="金08",[37672]="金09",[37673]="金08",[37674]="金08",[37675]="金08",[37676]="金08",[37677]="金08",[37678]="金08",[37679]="金08",[37680]="金08",[37681]="金08",[37682]="金08",[37683]="金08",[37684]="金08",[37685]="金08",[37686]="金08",[37687]="金08",[37688]="金08",[37689]="金08",[37690]="金08",[37691]="金08",[37692]="金08",[37693]="金08",[37694]="金08",[37695]="金08",[37696]="金08",[37697]="金08",[37698]="金08",[37699]="金08",[37700]="金08",[37701]="金08",[37702]="金08",[37703]="金09",[37704]="金08",[37705]="金09",[37706]="金09",[37707]="金09",[37708]="金09",[37709]="金09",[37710]="金09",[37711]="金09",[37712]="金09",[37713]="金09",[37714]="金09",[37715]="金09",[37716]="金09",[37717]="金09",[37718]="金09",[37719]="金09",[37720]="金09",[37721]="金09",[37722]="金09",[37723]="金09",[37724]="金09",[37725]="金09",[37726]="金09",[37727]="金09",[37728]="金09",[37729]="金09",[37730]="金09",[37731]="金09",[37732]="金09",[37733]="金09",[37734]="金09",[37735]="金09",[37736]="金09",[37737]="金09",[37738]="金09",[37739]="金09",[37740]="金09",[37741]="金09",[37742]="金09",[37743]="金09",[37744]="金09",[37745]="金09",[37746]="金09",[37747]="金09",[37748]="金09",[37749]="金09",[37750]="金09",[37751]="金09",[37752]="金09",[37753]="金09",[37754]="金09",[37755]="金09",[37756]="金09",[37757]="金09",[37758]="金09",[37759]="金09",[37760]="金09",[37761]="金09",[37762]="金09",[37763]="金09",[37764]="金09",[37765]="金09",[37766]="金09",[37767]="金09",[37768]="金10",[37769]="金10",[37770]="金10",[37771]="金10",[37772]="金10",[37773]="金10",[37774]="金10",[37775]="金10",[37776]="金10",[37777]="金10",[37778]="金10",[37779]="金10",[37780]="金10",[37781]="金10",[37782]="金10",[37783]="金10",[37784]="金10",[37785]="金10",[37786]="金10",[37787]="金10",[37788]="金10",[37789]="金10",[37790]="金10",[37791]="金10",[37792]="金10",[37793]="金10",[37794]="金10",[37795]="金10",[37796]="金10",[37797]="金10",[37798]="金10",[37799]="金10",[37800]="金10",[37801]="金11",[37802]="金10",[37803]="金10",[37804]="金10",[37805]="金10",[37806]="金10",[37807]="金10",[37808]="金10",[37809]="金10",[37810]="金10",[37811]="金10",}